Praca GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 16 ofert pracy GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM.

PSYCHOLOG - od 1 950 PLN

Realizowanie procesu terapeutycznego wobec uczestników warsztatów terapii zajęciowej., w ramach obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy o zawodzie psychologa oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM - 2020-07-30 - Wielopole Skrzyńskie (podkarpackie)

OSOBA ŚWIADCZĄCA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (DLA DZIECI) - do 25 PLN

Świadczenie specjalistycznych usług dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosparawności.Praca w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, według uzgodnień z rodzicami małoletnich dzieci na terenie Gminy Wielopole Skrz.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM - 2020-07-30 - Wielopole Skrzyńskie (podkarpackie)

PSYCHOLOG - od 1 950 PLN

Realizowanie procesu terapeutycznego wobec uczestników warsztatów terapii zajęciowej., w ramach obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy o zawodzie psychologa oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM - 2020-07-01 - Wielopole Skrzyńskie (podkarpackie)

OSOBA ŚWIADCZĄCA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (DLA DZIECI) - do 25 PLN

Świadczenie specjalistycznych usług dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosparawności.Praca w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, według uzgodnień z rodzicami małoletnich dzieci na terenie Gminy Wielopole Skrz.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM - 2020-06-04 - Wielopole Skrzyńskie (podkarpackie)

OSOBA ŚWIADCZĄCA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (DLA DZIECI) - do 25 PLN

Świadczenie specjalistycznych usług dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosparawności.Praca w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, według uzgodnień z rodzicami małoletnich dzieci na terenie Gminy Wielopole Skrz.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM - 2020-02-06 - Wielopole Skrzyńskie (podkarpackie)

OSOBA ŚWIADCZĄCA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (DLA DZIECI) - od 20 PLN

Świadczenie specjalistycznych usług dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosparawności.Praca w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, według uzgodnień z rodzicami małoletnich dzieci na terenie Gminy Wielopole Skrz.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM - 2019-10-28 - Wielopole Skrzyńskie (podkarpackie)

INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ - od 2 250 PLN

Prowadzenie zajęć dla osób z niepełnosprawnością uczestników WTZ w pracowni ogrodniczo - technicznej.Wspieranie osób z niepełnosprawnością w zwiększaniu ich samodzielności i niezależności życiowej.Indywidualne doradztwo i poradnictwo wobec osób z niepełnosprawnościami.Współpraca z rodziną ON i innymi członkami najbliższego środowiska.Współpraca z realizatorami innych form wsparcia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników WTZ.Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM - 2019-05-08 - Wielopole Skrzyńskie (podkarpackie)

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB STARSZYCH / NIEPEŁNOSPRAWNYCH) - od 1 200 PLN

- Dokonywanie zakupów artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do egzystencji podopiecznego;- Pomoc w przygotowaniu posiłków;- Karmienie podopiecznego;- Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, opłacanie rachunków; - Pomoc w bieżącym utrzymaniu czystości pomieszczenia, w którym przebywa podopieczny;- Pomoc w utrzymaniu prawidłowej higieny ciała, czesaniu, ubieraniu w zależności od stanu zdrowia i kondycji fizycznej podopiecznego; - Aktywowanie podopiecznego do czynnego uczestnictwa w życiu codziennym. Praca w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, według potrzeb klientów na terenie Gminy Wielopole Skrz.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM - 2019-04-15 - Wielopole Skrzyńskie (podkarpackie)

ASYSTENT RODZINY - od 1 125 PLN

Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,Współpraca z pracownikami socjalnymi,Prowadzenie dokumentacji dot. pracy z rodziną,Udzielanie pomocy rodzinom.Praca na terenie Gminy Wielopole Skrz.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM - 2019-04-10 - Wielopole Skrzyńskie (podkarpackie)

OSOBA ŚWIADCZĄCA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (DLA DZIECI) - od 20 PLN

Świadczenie specjalistycznych usług dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosparawności.Praca w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, według potrzeb klientów na terenie Gminy Wielopole Skrz.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM - 2019-04-10 - Wielopole Skrzyńskie (podkarpackie)

ASYSTENT RODZINY - od 1 125 PLN

Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,Współpraca z pracownikami socjalnymi,Prowadzenie dokumentacji dot. pracy z rodziną,Udzielanie pomocy rodzinom.Praca na terenie Gminy Wielopole Skrz.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM - 2019-02-25 - Wielopole Skrzyńskie (podkarpackie)

OSOBA ŚWIADCZĄCA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (DLA DZIECI) - od 20 PLN

Świadczenie specjalistycznych usług dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosparawności.Praca w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, według potrzeb klientów na terenie Gminy Wielopole Skrz.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM - 2019-02-25 - Wielopole Skrzyńskie (podkarpackie)

OSOBA ŚWIADCZĄCA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (DLA DZIECI) - od 20 PLN

Świadczenie specjalistycznych usług dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosparawności.Praca w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, według potrzeb klientów na terenie Gminy Wielopole Skrz.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM - 2019-01-17 - Wielopole Skrzyńskie (podkarpackie)

OSOBA ŚWIADCZĄCA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (DLA DZIECI) - od 20 PLN

Świadczenie specjalistycznych usług dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosparawności.Praca w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, według potrzeb klientów na terenie Gminy Wielopole Skrz.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM - 2018-12-07 - Wielopole Skrzyńskie (podkarpackie)

ASYSTENT RODZINY - od 1 600 PLN

Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,Współpraca z pracownikami socjalnymi,Prowadzenie dokumentacji dot. pracy z rodziną,Udzielanie pomocy rodzinom.Praca na terenie Gminy Wielopole Skrz.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM - 2018-12-07 - Wielopole Skrzyńskie (podkarpackie)

INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ - od 2 150 PLN

Prowadzenie zajęć dla osób z niepełnosprawnością uczestników WTZ w pracowni fryzjerskiej z elementami wizażu.Wspieranie osób z niepełnosprawnością w zwiększaniu ich samodzielności i niezależności życiowej.Indywidualne doradztwo i poradnictwo wobec osób z niepełnosprawnościami.Współpraca z rodziną ON i innymi członkami najbliższego środowiska.Współpraca z realizatorami innych form wsparcia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników WTZ.Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM - 2018-11-15 - Wielopole Skrzyńskie (podkarpackie)


bezpieczne zakupy - erli.pl