Praca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokobodach - oferty pracyW serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokobodach, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 9 ofert pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokobodach.

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - od 1 300 PLN

Usługi gospodarcze, pielęgnacyjne, prowadzenie dokumentacji.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokobodach - 2020-03-31 - Mokobody (mazowieckie)

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - od 2 300 PLN

Usługi gospodarcze, pielęgnacyjne, prowadzenie dokumentacji.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokobodach - 2019-10-04 - Mokobody (mazowieckie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 300 PLN

Udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej rodzin, ustalanie uprawnień do świadczeń, pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, przeprowadzanie wywiadów, kierowanie do domów pomocy społecznej, zawieranie kontraktów, itp.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokobodach - 2019-08-30 - Mokobody (mazowieckie)

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - od 2 300 PLN

Usługi gospodarcze, pielęgnacyjne, prowadzenie dokumentacji.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokobodach - 2019-07-31 - Mokobody (mazowieckie)

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - od 2 250 PLN

Usługi gospodarcze, pielęgnacyjne, prowadzenie dokumentacji.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokobodach - 2019-07-10 - Mokobody (mazowieckie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 300 PLN

Pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, współpraca z innymi specjalistami, zawieranie kontraktów socjalnych, przeprowadzanie wywiadów, obsługa administacyjna dokumentów.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokobodach - 2019-06-04 - Mokobody (mazowieckie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 1 200 PLN

Pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, współpraca z innymi specjalistami, zawieranie kontraktów socjalnych, przeprowadzanie wywiadów, obsługa administacyjna dokumentów.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokobodach - 2019-06-04 - Mokobody (mazowieckie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 250 PLN

Pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, współpraca z innymi specjalistami, zawieranie kontraktów socjalnych, przeprowadzanie wywiadów, obsługa administacyjna dokumentów.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokobodach - 2019-04-18 - Mokobody (mazowieckie)

ASYSTENT RODZINY - od 1 850 PLN

Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1; opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej; inne obowiązki wymienione na stronie internetowej: http://mokobody.naszops.pl/n,nabor-na-stanowisko-asystenta-rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokobodach - 2016-10-25 - Mokobody (mazowieckie)