Praca GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHMIELNIKU - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHMIELNIKU, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 10 ofert pracy GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHMIELNIKU.

TERAPEUTA - od 26 PLN

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH -ZAKRES OKREŚLONY W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2005R. W SPRAWIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH (DZ. U. Z 2005 ROK NR 189 POZ. 1598 Z PÓŹN. ZMIAN).
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHMIELNIKU - 2018-04-24 - Wola Rafałowska (podkarpackie)

TERAPEUTA - od 25 PLN

UCZENIE I ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA, W TYM ZWŁASZCZA:KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZASPOKAJANIA PODSTAWOWYCH POTRZEB ŻYCIOWYCH I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNEGO FUNKCJONOWANIA, MOTYWOWANIE DO AKTYWNOŚCI, LECZENIA I REHABILITACJI, PROWADZENIE TRENINGÓW UMIEJĘTNOŚCI SAMOOBSŁUGI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH ORAZ WSPIERANIE, TAKŻE W FORMIE ASYSTOWANIA W CODZIENNYCH CZYNNOŚCIACH ŻYCIOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI TAKICH JAK:UTRZYMYWANIE KONTAKTÓW Z DOMOWNIKAMI, RÓWIEŚNIKAMI ORAZ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ,WSPÓLNE ORGANIZOWANIE I SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO,INTERWENCJE I POMOC W ŻYCIU W RODZINIE, W TYM:POMOC W RADZENIU SOBIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH - PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE, INTERWENCJE KRYZYSOWE, WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE, ROZMOWY TERAPEUTYCZNE,
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHMIELNIKU - 2017-11-07 - Wola Rafałowska (podkarpackie)

TERAPEUTA/SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - od 25 PLN

TERAPEUTA BĘDZIE ŚWIADCZYĆ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI: 1.UCZENIE I ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA ORAZ USPRAWNIANIE ZABURZONYCH FUNKCJI ORGANIZMU. 2.WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGOZMIERZAJĄCEGO DO WIELOSTRONNEJ AKTYWIZACJI OSOBY KORZYSTAJĄCEJ ZE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG. PRACA W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHMIELNIKU - 2017-09-22 - Wola Rafałowska (podkarpackie)

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH - od 25 PLN

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MPIPS Z DNIA 22WRZEŚNIA 2005R W SPRAWIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCYH
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHMIELNIKU - 2017-08-18 - Wola Rafałowska (podkarpackie)

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH - od 25 PLN

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2005R. W SPRAWIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHMIELNIKU - 2017-03-01 - Błędowa Tyczyńska (podkarpackie)

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH - od 25 PLN

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2005R. W SPRAWIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHMIELNIKU - 2017-02-02 - Błędowa Tyczyńska (podkarpackie)

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH - od 24 PLN

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 22 IX 2005 ROKU W SPRAWIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH (DZ.U. Z 2015 ROKU NR 189 POZ. 1598 Z PÓZN. ZMIAN.)
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHMIELNIKU - 2016-12-09 - Zabratówka (podkarpackie)

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECKA ZGODNIE Z - od 24 PLN

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2005R. W SPRAWIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH (DZ.U. Z 2005 ROK NR 189 POZ. 1598 Z PÓŹN. ZMIAN).
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHMIELNIKU - 2016-09-14 - Wola Rafałowska (podkarpackie)

ASYSTENT RODZINY - od 1 250 PLN

DO ZADAŃ ASYSTENTA RODZINY NALEŻEĆ BĘDZIE WSPARCIE I AKTYWIZACJA RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ORAZ KIEROWANIE PROCESEM ZMIANY POSTAW ŻYCIOWYCH CZŁONKÓW RODZINY. ASYSTENT RODZINY ODPOWIEDZIALNY BĘDZIE ZA SYSTEMATYCZNĄ INDYWIDUALNĄ PRACĘ Z RODZINAMI WSKAZANYMI PRZEZ OŚRODEK, UDZIELANIE IM KOMPLEKSOWEJ POMOCY I WSPARCIA W WYPEŁNIANIU SWOICH ZADAŃ. W TYM CELU ASYSTENT RODZINY M.IN. BĘDZIE: -WSPÓŁPRACOWAŁ Z INSTYTUCJAMI TAKIMI JAK SZKOŁA, PRZEDSZKOLE, SĄD, URZĄD PRACY, URZĄD GMINY, ITP., - POMAGAŁ W WYPEŁNIANIU ZADAŃ OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH, - POMAGAŁ I UCZYŁ OSZCZĘDNEGO ZARZĄDZANIA BUDŻETEM DOMOWYM, - MERYTORYCZNIE POMAGAŁ W PROWADZENIU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, - POMAGAŁ W ROZWIĄZYWANIU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW SOCJALNYCH RODZINY, - MOTYWOWAŁ DO PODNOSZENIA KWALIFIKACJ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHMIELNIKU - 2016-09-09 - Borówki (podkarpackie)

Wybierz województwo

Wybierz kraj