Praca Areszt Śledczy w Olsztynie - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Areszt Śledczy w Olsztynie, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 21 ofert pracy Areszt Śledczy w Olsztynie.

REFERENT DZIAŁU FINANSOWEGO - od 2 100 PLN

praca o charakterze biurowym
Areszt Śledczy w Olsztynie - 2018-05-16 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY - od 2 795 PLN

służba wartownicza (praca w godz: 7-19; 19-7 )
Areszt Śledczy w Olsztynie - 2018-05-16 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

STRAŻNIK - REALIZUJĄCY RÓWNIEŻ ZADANIA W RAMACH DOZORU ELEKTRONICZNEGO - od 2 795 PLN

realizacja zadań zgodnie z zatwierdzonymi procedurami dot. Systemu Dozoru Elektornicznego (SDE),-utrzymywanie kontaktu telefonicznego i współpraca z Centralą Monitorowania SDE oraz Podmiotem Dozorującym,-sporządzanie raportów z czynności przeprowadzonych u osób objętych systemem SDE w trakcie wizyt,-wykonywanie u osób objętych SDE czynności polegających na instalacji, kontroli, wymianie i deinstalacji urządzeń monitorujących.
Areszt Śledczy w Olsztynie - 2018-04-30 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

STRAŻNIK - od 2 795 PLN

służba wartownicza (praca w godz: 7-19; 19-7 -co drugi dzień)
Areszt Śledczy w Olsztynie - 2017-10-11 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

MŁODSZY PSYCHOLOG DZIAŁU PENITENCJANARNEGO - od 3 485 PLN

praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności
Areszt Śledczy w Olsztynie - 2017-07-14 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

REFERENT/MŁODSZY INSTRUKTOR DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO (ELEKTRYKA/ENERGETYKA) - 2 092 - 2 826 PLN

nadzór nad gospodarką paliwowo -energetyczną; nadzór nad eksploatacją sieci i instalacji wodnej , elektrycznej, gazowej; nadzór nad praca węzła cieplnego oraz kotłowni gazowych; nadzór nad praca urządzeń podlegających dozorowi UDT; prowadzenie ewidencji i dokumentacji maszyn i urządzeń; zawieranie umów i sporządzanie stosownych analiz optymalizacyjnych;
Areszt Śledczy w Olsztynie - 2017-05-10 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

STRAŻNIK - od 2 585 PLN

Służba wartownicza.Dodatkowe informacje na stronie Ogólnopolski Portal Służby Więziennej w zakładce "praca"
Areszt Śledczy w Olsztynie - 2017-03-08 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

STRAŻNIK - od 2 585 PLN

służba wartownicza (praca w godz: 7-19; 19-7 -co drugi dzień)
Areszt Śledczy w Olsztynie - 2017-03-07 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

MŁODSZY INSTRUKTOR DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO - do 2 826 PLN

prowadzenie służby kwaterunkowej,gospodarka mieszkaniowa,gospodarka nieruchomościami,prowadzenie ewidencji środków trwałych
Areszt Śledczy w Olsztynie - 2016-11-10 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

MŁODSZY INSTRUKTOR DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO - od 2 826 PLN

prowadzenie słuzby kwaterunkowej, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami, prowadzenie ewidencji środków trwałych
Areszt Śledczy w Olsztynie - 2016-11-09 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

STRAŻNIK - od 2 585 PLN

służba wartownicza (praca w godz: 7-19; 19-7 -co drugi dzień)
Areszt Śledczy w Olsztynie - 2016-10-10 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

STRAŻNIK - od 2 585 PLN

Służba wartownicza.Dodatkowe informacje na stronie Ogólnopolski Portal Służby Więziennej w zakładce "praca"
Areszt Śledczy w Olsztynie - 2016-10-07 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

PSYCHOLOG DZIAŁU PENITENCJARNEGO - od 3 275 PLN

praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności;
Areszt Śledczy w Olsztynie - 2016-08-11 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

STRAŻNIK - od 2 585 PLN

służba wartownicza (praca w godz: 7-19; 19-7 -co drugi dzień)
Areszt Śledczy w Olsztynie - 2016-08-09 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

MŁODSZY REFERENT DZIAŁU EWIDENCJI - od 2 092 PLN

Praca z osobami pozbawionymi wolności
Areszt Śledczy w Olsztynie - 2016-06-30 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

INSTRUKTOR DZIAŁU PENITENCJARNEGO - od 2 826 PLN

Praca z osobami pozbawionymi wolności
Areszt Śledczy w Olsztynie - 2016-06-24 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

STRAŻNIK - od 2 585 PLN

służba wartownicza (praca w godz: 7-19; 19-7 -co drugi dzień)
Areszt Śledczy w Olsztynie - 2016-06-21 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

STRAŻNIK - od 2 410 PLN

służba wartownicza (praca w godz: 7-19; 19-7 -co drugi dzień)
Areszt Śledczy w Olsztynie - 2016-04-11 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

Wybierz województwo

Wybierz kraj