Praca 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 58 ofert pracy 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie.

następna strona
KIEROWNIK SEKCJI MEDYCZNEJ (ŚWIĘTOSZÓW) - od 3 200 PLN

Bieżąca aktualizacja dokumentacji związanej z zabezpieczeniem medycznym mobilizacyjnego JW. Działalność profilaktycznamająca na celu utrzymanie wymaganego stanu zdrowotnego żołnierzy i pracowników wojska.
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2017-11-03 - Świętoszów (dolnośląskie)

MAGAZYNIER (ŻAGAŃ) - od 2 100 PLN

Wydawanie i przyjmowanie sprzętu, środków i materiałów na podstawie dokumentów - przeprowadzane zabiegi konserwacyjne przedmiotów zaopatrzenia mundurowego.
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2017-10-14 - Świętoszów (dolnośląskie)

ZAOPATRZENIOWIEC (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 100 PLN

Weryfikacja potrzeb w zakresie zakupów technicznych środków materiałowych , koordynowanie i uzupełnianie zasobów magazynowych służby czołg - samochód.
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2017-09-27 - Świętoszów (dolnośląskie)

MAGAZYNIER (DOBRE NAD KWISĄ) - od 2 000 PLN

wydawanie i przyjmowanie materiałów budowlanych, sprzętu gospodarczego, sprzętu technicznego, narzędzi, środków czystości i opału na podstawie dokumentów
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2017-06-20 - Świętoszów (dolnośląskie)

INSPEKTOR DS. SANITARNYCH (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 800 PLN

Przygotowanie dokumentacji do postępowań i przetargów zadań planowanych do realizacji w ramach planu remontów oraz usług związanych z TUN.
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2017-06-14 - Świętoszów (dolnośląskie)

TECHNIK INFORMATYK (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 450 PLN

wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych, zarządzanie sieciami MIL LAN, instalowanie, konfiguracja nowo przydzielonego sprzętu komputerowego
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2017-06-01 - Świętoszów (dolnośląskie)

REFERENT (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 000 PLN

nadzorowanie terminowego prowadzenia przeglądów, konserwacji i napraw systemów oraz prowadzenie ewidencji; nadzór nad prawidłową realizacją umów na konserwację serwisową oraz napraw systemów zabezpieczających
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2017-04-26 - Świętoszów (dolnośląskie)

KIEROWCA AUTOBUSU (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 000 PLN

kierowanie przydzielonym pojazdem, prowadzenmie codziennej dokumentacji
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2017-02-01 - Świętoszów (dolnośląskie)

ROBOTNIK MAGAZYNOWY - (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 000 PLN

Odbiór ilościowy i jakościowy żywności od dostawców, wydawanie żywności z magazynu, bieżące prowadzenie ewidencji magazynowej
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2017-01-26 - Świętoszów (dolnośląskie)

MAGAZYNIER (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 050 PLN

odbiór ilościowy i jakościoy żywności od dostawców, wydawanie żywności z magazynu, bieżące prowadzenie ewidencji magazynowej
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2017-01-24 - Świętoszów (dolnośląskie)

STARSZY INSPEKTOR BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 470 PLN

przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP; przeprowadzanie szkolenia wstępnego ogólnego wszystkich nowozatrudnionych pracowników oraz kadrę zawodową
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2017-01-24 - Świętoszów (dolnośląskie)

TŁUMACZ (ŚWIĘTOSZÓW) - od 3 000 PLN

ustne tłumaczenie rozmów, sporządzania tłumaczeń dokumentów i pism
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2017-01-12 - Świętoszów (dolnośląskie)

PIELĘGNIARKA (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 300 PLN

prowadznie dokumentacji medycznej, zabezpieczenie medyczne zajeć programowych, udzialanie pomocy przedlekarskiej
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-12-28 - Świętoszów (dolnośląskie)

KIEROWNIK SEKCJI TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 900 PLN

organizacja realizacji przydzielonych zadań w zakresie technicznego utrzymania obiektów budowlanych; opracowywanie planu potrzeb w zakresie remontów, konserwacji i napraw na podstawie zgłoszonych potrzeb; udział w odbiorach technicznych, kierowanie podległymi pracownikami
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-12-19 - Świętoszów (dolnośląskie)

POMOC KUCHENNA (ŚWIĘTOSZÓW, ŻAGAŃ) - od 1 950 PLN

wydawanie posiłów w żywieniu zbiorowym
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-12-15 - Świętoszów (dolnośląskie)

MAGAZYNIER (ŚWIĘTOSZÓW) - od 1 950 PLN

odbiór ilościowy i jakościoy żywności od dostawców, wydawanie żywności z magazynu, bieżące prowadzenie ewidencji magazynowej
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-12-15 - Świętoszów (dolnośląskie)

KUCHARZ (ŚWIĘTOSZÓW, ŻAGAŃ) - od 1 950 PLN

przygotowywanie i wydawanie posiłów w żywieniu zbiorowym
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-12-13 - Świętoszów (dolnośląskie)

INSPEKTOR BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 100 PLN

przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP; przeprowadzanie szkolenia wstępnego ogólnego wszystkich nowozatrudnionych pracowników oraz kadrę zawodową
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-12-02 - Świętoszów (dolnośląskie)

REFERENT - SŁUŻBA SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMACJI (ŚWIĘTOSZÓW) - od 1 950 PLN

wykonywanie dokumentów wynikających z bieżącej działalności służby łączności i informatyki; wprowadzanie dokumentacji przychodowej, rozchodowej mat. i sprzętu służby łączności i informacji
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-11-28 - Świętoszów (dolnośląskie)

REFERENT ( ŚWIĘTOSZÓW) - od 1 950 PLN

wykonywanie dokumentów: obrotu materiałowego przychodowo-rozcodowych, ewidencyjnych, przeklasyfikowanie w służbie sprzętu inżynieryjno-saperskiego
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-10-19 - Świętoszów (dolnośląskie)

MAGAZYNIER (DOBRE NAD KWISĄ) - od 1 900 PLN

odbiór ilościowy i jakościowy żywności od dostawców, wydawanie żywności z magazynu na podstawie dokumentów, bieżące prowadzenie ewidencji magazynowej
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-10-10 - Świętoszów (dolnośląskie)

MISTRZ (DOBRE NAD KWISĄ) - od 2 700 PLN

rozlicznie robót remontowo - budowlanych wykonywanych systemem gospodarczym; przygotowywanie dokumentacji robót remontowych; nadzór nad robotoami remontowymi
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-09-27 - Świętoszów (dolnośląskie)

KIEROWCA (ŚWIĘTOSZÓW) - od 1 900 PLN

- kierowanie przydzielonym pojazdem- prawidłowe zabezpieczenie ładunku- prowadzenie codziennej ewidencji przebiegu pojazdu
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-09-16 - Świętoszów (dolnośląskie)

TECHNIK INFORMATYK (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 300 PLN

- Wdrażanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych- zarządzanie sieciami MIL - LAN- instalowanie, konfiguracja nowo przydzielonego sprzętu komputerowego
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-09-01 - Świętoszów (dolnośląskie)

REFERENT - KANCELARIA (ŚWIĘTOSZÓW) - od 1 900 PLN

Rejestrowanie dokumentacji - kompletowanie i archiwizowanie dokumentów
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-08-01 - Świętoszów (dolnośląskie)

DEKARZ (DOBRE NAD KWISĄ) - od 1 850 PLN

wykonywanie napraw i konserwacji pokryć dachowych, wykonywanie robót budowlanych, wykończeniowych, naprawa rynien i rur spustowych
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-08-01 - Świętoszów (dolnośląskie)

REFERENT (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 000 PLN

Rozliczanie faktur VAT z zakresu z zakupu sprzętu technicznego infastruktury
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-07-15 - Świętoszów (dolnośląskie)

REFERENT (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 000 PLN

Opracowanie dokumentów z zamówień publicznych
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-07-15 - Świętoszów (dolnośląskie)

MISTRZ (DOBRE NAD KWISĄ) - od 2 700 PLN

- rozliczanie robót remontowo budowlanych wykonywanym systemem gospodarczym- przygotowanie dokumentacji robót remontowych- nadzór nad robotami remontowymi- prowadzenie książek obiektów budowlanych
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-06-30 - Świętoszów (dolnośląskie)

REFERENT(ŚWIĘTOSZÓW) - od 1 950 PLN

- prowadzenie ewidencji w służbie środków bojowych- wykonywanie dokumentów obrotu materiałowego- porównywanie stanów ewidencji- rozliczanie inwentaryzacji
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-06-28 - Świętoszów (dolnośląskie)

ROBOTNIK MAGAZYNOWY (DOBRE NAD KWISĄ) - od 1 850 PLN

- przyjmowanie i wydawanie z magazynu przedmiotów zaopatrzenia mundurowego- prowadzenie dokumentacji magazynowej
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-06-28 - Świętoszów (dolnośląskie)

następna strona

Wybierz województwo

Wybierz kraj