Praca 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - oferty pracyW serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 68 ofert pracy 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie.

następna strona
MONTER (ŻAGAŃ) - od 2 200 PLN

Dokonywanie konserwacji i napraw bieżących, montaż sieci wod. - kan., ciepłowniczych oraz urządzeń sanitarnych.
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2018-11-16 - Żagań (lubuskie)

REFERENT (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 200 PLN

- Znajomość dokumentów normatywnych regulujących zasady opracowywania dokumentów stosownie do zakresu zadań na danym stanowisku pracy,- właściwe prowadzenie i przechowywanie powierzonej dokumentacji zgodnie z obowiazującymi przepisami.
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2018-10-23 - Świętoszów (dolnośląskie)

SAMODZIELNY REFERENT (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 200 PLN

-Prowadzenie dokumentacji postępowania o zamówienia publiczne-Udział w pracach Komisji Przetargowej jako członek bądź sekretarz komisji-Opracowywanie ogłoszeń o wszczęciu procesów przetargowych
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2018-10-08 - Świętoszów (dolnośląskie)

MAGAZYNIER (ŻAGAŃ) - od 2 200 PLN

Wydawanie, przyjmowanie sprzętu i materiałów na podstawie dokumentów, prowadzenie ewidencji magazynowej.
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2018-09-07 - Żagań (lubuskie)

REFERENT- (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 250 PLN

Tworzenie planu rzeczowo-finansowego Infrastruktury w zakresie TUN - prowadzenie rejestru umów, wniosków o uruchomienie zadania i faktur za roboty, usługi i rozliczenie zakończonych zadań, umów i wniosków
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2018-08-27 - Świętoszów (dolnośląskie)

REFERENT- TECHNIK SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH OSÓB I MIENIA (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 350 PLN

Prowadzenie ewidencji firm realizujących zadania na rzecz 43 WOG, którym udzielono pozwolenia na wejście na teren jednostkiProwadzenie ewidencji wydawanych kart dostępu do systemu SKD , właściwe ich ewidencjonowanie
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2018-08-27 - Świętoszów (dolnośląskie)

REFERENT (DOBRA NAD KWISĄ) - od 2 500 PLN

prowadzenie gospodarki sprzętem pozarniczym i prowadzenie gospodarki sprzętem pożarniczym, oraz prowadzenie gospodarki sprzętem technicznym
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2018-07-10 - Świętoszów (dolnośląskie)

POMOC KUCHENNA (ŻAGAŃ) - od 2 300 PLN

Wykonywanie prac porządkowych, branie udziału w obróbce wstępnej i cieplnej przygotowania posiłków.
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2018-07-10 - Świętoszów (dolnośląskie)

ELEKTROMONTER (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 400 PLN

Naprawa i wykonywanie instalacji elektrycznych, naprawa i wykonywanie instalacji oświetlanych, konserwacja instalacji urządzeń elektrycznych.
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2018-03-16 - Świętoszów (dolnośląskie)

PIELĘGNIARKA (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 600 PLN

Prowadzenie dokumentacji medycznej, zabezpieczenie medyczne (szczepienia), udzielanie pomocy przedlekarskiej.
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2018-03-12 - Świętoszów (dolnośląskie)

KIEROWNIK SEKCJI MEDYCZNEJ (ŚWIĘTOSZÓW) - od 3 200 PLN

Bieżąca aktualizacja dokumentacji związanej z zabezpieczeniem medycznym mobilizacyjnego JW. Działalność profilaktycznamająca na celu utrzymanie wymaganego stanu zdrowotnego żołnierzy i pracowników wojska.
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2017-11-03 - Świętoszów (dolnośląskie)

MAGAZYNIER (ŻAGAŃ) - od 2 100 PLN

Wydawanie i przyjmowanie sprzętu, środków i materiałów na podstawie dokumentów - przeprowadzane zabiegi konserwacyjne przedmiotów zaopatrzenia mundurowego.
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2017-10-14 - Świętoszów (dolnośląskie)

ZAOPATRZENIOWIEC (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 100 PLN

Weryfikacja potrzeb w zakresie zakupów technicznych środków materiałowych , koordynowanie i uzupełnianie zasobów magazynowych służby czołg - samochód.
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2017-09-27 - Świętoszów (dolnośląskie)

MAGAZYNIER (DOBRE NAD KWISĄ) - od 2 000 PLN

wydawanie i przyjmowanie materiałów budowlanych, sprzętu gospodarczego, sprzętu technicznego, narzędzi, środków czystości i opału na podstawie dokumentów
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2017-06-20 - Świętoszów (dolnośląskie)

INSPEKTOR DS. SANITARNYCH (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 800 PLN

Przygotowanie dokumentacji do postępowań i przetargów zadań planowanych do realizacji w ramach planu remontów oraz usług związanych z TUN.
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2017-06-14 - Świętoszów (dolnośląskie)

TECHNIK INFORMATYK (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 450 PLN

wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych, zarządzanie sieciami MIL LAN, instalowanie, konfiguracja nowo przydzielonego sprzętu komputerowego
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2017-06-01 - Świętoszów (dolnośląskie)

REFERENT (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 000 PLN

nadzorowanie terminowego prowadzenia przeglądów, konserwacji i napraw systemów oraz prowadzenie ewidencji; nadzór nad prawidłową realizacją umów na konserwację serwisową oraz napraw systemów zabezpieczających
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2017-04-26 - Świętoszów (dolnośląskie)

KIEROWCA AUTOBUSU (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 000 PLN

kierowanie przydzielonym pojazdem, prowadzenmie codziennej dokumentacji
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2017-02-01 - Świętoszów (dolnośląskie)

ROBOTNIK MAGAZYNOWY - (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 000 PLN

Odbiór ilościowy i jakościowy żywności od dostawców, wydawanie żywności z magazynu, bieżące prowadzenie ewidencji magazynowej
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2017-01-26 - Świętoszów (dolnośląskie)

MAGAZYNIER (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 050 PLN

odbiór ilościowy i jakościoy żywności od dostawców, wydawanie żywności z magazynu, bieżące prowadzenie ewidencji magazynowej
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2017-01-24 - Świętoszów (dolnośląskie)

STARSZY INSPEKTOR BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 470 PLN

przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP; przeprowadzanie szkolenia wstępnego ogólnego wszystkich nowozatrudnionych pracowników oraz kadrę zawodową
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2017-01-24 - Świętoszów (dolnośląskie)

TŁUMACZ (ŚWIĘTOSZÓW) - od 3 000 PLN

ustne tłumaczenie rozmów, sporządzania tłumaczeń dokumentów i pism
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2017-01-12 - Świętoszów (dolnośląskie)

PIELĘGNIARKA (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 300 PLN

prowadznie dokumentacji medycznej, zabezpieczenie medyczne zajeć programowych, udzialanie pomocy przedlekarskiej
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-12-28 - Świętoszów (dolnośląskie)

KIEROWNIK SEKCJI TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 900 PLN

organizacja realizacji przydzielonych zadań w zakresie technicznego utrzymania obiektów budowlanych; opracowywanie planu potrzeb w zakresie remontów, konserwacji i napraw na podstawie zgłoszonych potrzeb; udział w odbiorach technicznych, kierowanie podległymi pracownikami
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-12-19 - Świętoszów (dolnośląskie)

POMOC KUCHENNA (ŚWIĘTOSZÓW, ŻAGAŃ) - od 1 950 PLN

wydawanie posiłów w żywieniu zbiorowym
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-12-15 - Świętoszów (dolnośląskie)

MAGAZYNIER (ŚWIĘTOSZÓW) - od 1 950 PLN

odbiór ilościowy i jakościoy żywności od dostawców, wydawanie żywności z magazynu, bieżące prowadzenie ewidencji magazynowej
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-12-15 - Świętoszów (dolnośląskie)

KUCHARZ (ŚWIĘTOSZÓW, ŻAGAŃ) - od 1 950 PLN

przygotowywanie i wydawanie posiłów w żywieniu zbiorowym
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-12-13 - Świętoszów (dolnośląskie)

INSPEKTOR BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (ŚWIĘTOSZÓW) - od 2 100 PLN

przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP; przeprowadzanie szkolenia wstępnego ogólnego wszystkich nowozatrudnionych pracowników oraz kadrę zawodową
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-12-02 - Świętoszów (dolnośląskie)

REFERENT - SŁUŻBA SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMACJI (ŚWIĘTOSZÓW) - od 1 950 PLN

wykonywanie dokumentów wynikających z bieżącej działalności służby łączności i informatyki; wprowadzanie dokumentacji przychodowej, rozchodowej mat. i sprzętu służby łączności i informacji
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-11-28 - Świętoszów (dolnośląskie)

REFERENT ( ŚWIĘTOSZÓW) - od 1 950 PLN

wykonywanie dokumentów: obrotu materiałowego przychodowo-rozcodowych, ewidencyjnych, przeklasyfikowanie w służbie sprzętu inżynieryjno-saperskiego
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-10-19 - Świętoszów (dolnośląskie)

MAGAZYNIER (DOBRE NAD KWISĄ) - od 1 900 PLN

odbiór ilościowy i jakościowy żywności od dostawców, wydawanie żywności z magazynu na podstawie dokumentów, bieżące prowadzenie ewidencji magazynowej
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - 2016-10-10 - Świętoszów (dolnośląskie)

następna strona

Wybierz województwo

Wybierz kraj