Praca włocławski - oferty pracyW serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy włocławski, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 2635 ofert pracy włocławski.

następna strona
ROBOTNIK GOSPODARCZY - 1 033,7 PLN

Wykonywanie podstawowych prac naprawczych wewnątrz i na zewnątrz budynku, wykonywanie prac porządkowych oraz utrzymywanie czystości w wyznaczonych pomieszczeniach zakładu pracy oraz wokół jego budynku, utrzymywanie podstawowego sprzętu gospodarczego w należytym stanie technicznym, pomoc w załadunku i rozładunku towarów, pomoc w pracach magazynowych, tj. sprzątanie magazynu, pielęgnacja zieleni na terenie firmy, np. koszenie trawy.
kontakt przez PUP - 2020-01-13 - Patrówek (kujawsko-pomorskie)

PIELĘGNIARKA R7/0033-27/20 - od 3 300 PLN

świadczenie usług pielęgniarskich, prowadzenie procesu pielęgnowania, sprawowanie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie poprzez zapewnienie i realizację potrzeb bio-psycho-społecznych
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH - 2020-01-07 - Wilkowiczki (kujawsko-pomorskie)

PRACOWNIK SEKRETARIATU R23/0028-23/20 - od 2 600 PLN

kompleksowa obsługa biura, kontakt z klientem
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ITC ANGELIKA JABŁOŃSKA - 2020-01-07 - Baruchowo (kujawsko-pomorskie)

INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ R26/0032-26/20 - od 2 600 PLN

Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych z mieszkańcami DPS.
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH - 2020-01-07 - Wilkowiczki (kujawsko-pomorskie)

OPIEKUN R28/0034-28/20 - od 2 600 PLN

Sprawowanie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie poprzez zapewnienie i realizację potrzeb bio-psycho-społecznych
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH - 2020-01-07 - Wilkowiczki (kujawsko-pomorskie)

KIEROWCA KAT. C+E, R22/0027-22/20 - od 8 500 PLN

transport towarów na terenie kraju
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ITC ANGELIKA JABŁOŃSKA - 2020-01-07 - Baruchowo (kujawsko-pomorskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY R97/3837-1014/19 - od 4 600 PLN

Praca w biurze jednoosobowym, w siedzibie Brzeskiego Centrum Kultury, przy komputerze.Zakres zadań:1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;2. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych;3. Przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń i innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami;4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;5. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki;6. Opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania;7. Tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych, regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury.8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;9. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej;10. Przestrzeganie zapisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej;12. Nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy Prawo o zamówieniach publicznych;13. Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów;14. Rozliczenie inwentaryzacji;15. Zapewnienie terminowego ściągania należności;16. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;17. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki;18. Prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw;19. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora BCK należą do kompetencji Głównego Księgowego.
BRZESKIE CENTRUM KULTURY - 2019-12-31 - Brześć Kujawski (kujawsko-pomorskie)

POMOCNIK PIEKARZA R82/3820-999/19 - od 2 600 PLN

produkcja piekarnicza w zakładzie produkcyjnym
ARISTA WŁADYSŁAW BENDLIN - 2019-12-30 - Kowal (kujawsko-pomorskie)

OPERATOR TOKAREK CNC, R81/3819-998/19 - od 2 600 PLN

obsługa tokarek sterowanych numerycznie
WIBE DOMINIK BĘDZIAK - 2019-12-30 - Bogucin (kujawsko-pomorskie)

LEKARZ WETERYNARII R92/3832-1009/19 - od 3 500 PLN

leczenie zwierząt gospodarskich i towarzyszących
GABINET WETERYNARYJNY LEKARZ WETERYNARII MAGDALENA GRZEGÓRSKA - 2019-12-30 - Kowal (kujawsko-pomorskie)

ROBOTNIK BUDOWLANY R64/3802-981/19 - 2 600 - 3 500 PLN

Wykonywnanie prac ogólnobudowlanych
F.P.U.H."DOM Styl-SZYDŁOWSKI" Wojciech Szydłowski - 2019-12-30 - Chodecz (kujawsko-pomorskie)

HYDRAULIK, INSTALATOR- BRYGADZISTA R90/3828-1007/19 - od 5 600 PLN

montaż instalacji, nadzór nad pracownikami
EKORYNIEC S.C. MARZENA DARIUSZ RYNIEC - 2019-12-30 - Siutkówek (kujawsko-pomorskie)

PRACOWNIK SOCJALNY R96/3834-1013/19 - od 3 000 PLN

praca z rodziną dziecka, rozpoznanie sytuacji dziecka, praca socjalna z rodziną, utrzymanie kontaktu z instytucjami
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA JAŚ - 2019-12-30 - Brzezie (kujawsko-pomorskie)

PIEKARZ R83/3821-1000/19 - 2 600 - 3 000 PLN

produkcja piekarnicza w zakładzie produkcyjnym
ARISTA WŁADYSŁAW BENDLIN - 2019-12-30 - Kowal (kujawsko-pomorskie)

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY R57/3792-974/19 - od 4 200 PLN

prace ogólnobudowlane, zbrojenie, skręcanie zbrojeń, praca w fundamencie, prace związane z budową sieci energetycznych
MONTEX ARKADIUSZ SAFANDOWSKI, JERZY GÓRSKI, ROMAN KUROPATWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA - 2019-12-20 - Unisławice (kujawsko-pomorskie)

PRACOWNIK RESTAURACJI RUE51/3771-968/19 - od 2 600 PLN

przyjmowanie oraz wydawanie zamówień, przygotowanie produktów gotowych z półproduktów, prace sprzątające
KKM KATARZYNA KIRCHNER - 2019-12-17 - Wieniec (kujawsko-pomorskie)

PRACOWNIK RESTAURACJI RUE52/3772-969/19 - od 2 600 PLN

przyjmowanie oraz wydawanie zamówień, przygotowanie produktów gotowych z półproduktów, prace sprzątające
KKM KATARZYNA KIRCHNER - 2019-12-17 - Wieniec (kujawsko-pomorskie)

KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII R40/3755-957/19 - od 2 250 PLN

przygotowywanie posiłków z gotowych półproduktów, obsługa kasy fiskalnej
Krzysztof Gralak IMBISS - 2019-12-13 - Chodecz (kujawsko-pomorskie)

OPERATOR KOPARKI R33/3746-950/19 - 3 493 - 4 928 PLN

obsługa koparki jednonaczyniowej
Z.G.K GRONEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2019-12-11 - Mikorzyn (kujawsko-pomorskie)

następna strona

Wybierz powiat