Praca m. Bydgoszcz - oferty pracy


Najwi臋kszy wyb贸r odzie偶y

W serwisie internetowym wypr.pl mo偶esz zapozna膰 si臋 ze wszystkimi ofertami pracy m. Bydgoszcz, kt贸re s膮 dost臋pne w naszym serwisie internetowych. Mo偶esz przegl膮da膰 24879 ofert pracy m. Bydgoszcz.

nast臋pna strona
KRAJACZ (NR 3260) - 4聽200 - 5聽500 PLN

Osoba zatrudniona b臋dzie odpowiedzialna za: - obs艂ug臋 krajarki,- terminow膮 realizacj臋 zlece艅Wynagrodzenie: w zale偶no艣ci od do艣wiadczenia: od 4200 - 5500 z艂 brutto (wysoko艣膰 wynagrodzenia om贸wiona podczas rozmowy rekrutacyjnej)Oferujemy:- stabiln膮 prac臋 w dynamicznie rozwijaj膮cej si臋 firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej- odpowiedzialne stanowisko- ciekaw膮 i samodzieln膮 prac臋 zapewniaj膮c膮 ci膮g艂y rozw贸j i podnoszenie kwalifikacji zawodowych- praca w systemie 2 zmianowym
DRUKARNIA COLOR-PRINT SP脫艁KA JAWNA MARIA CICHERSKA, PATRYCJA 艢LIWI艃SKA - 2020-12-08 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

MAGAZYNIER-OPERATOR W脫ZKA WID艁OWEGO(NR 3556) - od 2聽800 PLN

przyjmowanie i wydawanie towar贸w na magazyn, kontrola przyjmowanego towaru, rozmieszczanie towaru na magazynie, za艂adunek i wy艂adunek towaru z samochod贸w ci臋偶arowych i osobowych
kontakt przez PUP - 2020-12-08 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

INSPEKTOR NADZORU W ZESPOLE TOROWO-SIECIOWYM(NR 3552) - od 2聽800 PLN

Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku obejmuje miedzy innymi:Wykonywanie obowi膮zk贸w inspektora nadzoru zgodnie z Prawem budowlanym oraz Prawem zam贸wie艅 publicznych, w tym w szczeg贸lno艣ci:1. W zakresie realizacji um贸w w ramach bie偶膮cego utrzymania infrastruktury tramwajowej:- kontrola realizacji i jako艣ci wykonania prac obmiarowych i utrzymaniowych zwi膮zanych z infrastruktur膮 tramwajow膮 i podstacjami zasilaj膮cymi trakcj臋 tramwajow膮,- przeprowadzanie przegl膮d贸w bie偶膮cych, rocznych i 5-letnich stanu sprawno艣ci technicznej element贸w sieci trakcyjnej, nap臋d贸w i sterowania zwrotnic, sygnalizacji 艣wietlnej mijankowej, o艣wietlenia przystank贸w, rozjazd贸w i innych urz膮dze艅 elektroenergetycznych oraz stanu sprawno艣ci technicznej podstacji trakcyjnych,- przeprowadzanie ogl臋dzin podstacji trakcyjnych, kabli trakcyjnych oraz ocenianie stanu technicznego sieci trakcyjnej i infrastruktury towarzysz膮cej w celu okre艣lenia ich stanu technicznego i zakresu planowanych rob贸t remontowych.2. W zakresie realizacji zada艅 remontowych i inwestycyjnych prowadzonych przez ZDMiKP:- przygotowywanie kompletnych wniosk贸w o udzielenie zam贸wienia publicznego na realizacj臋 zada艅 inwestycyjnych (w tym opis przedmiotu zam贸wienia) oraz uczestnictwo w procesie zam贸wie艅 publicznych,- uczestnictwo w pracach zespo艂u oceny dokumentacji projektowej i jej odbioru,- protokolarne przekazanie wykonawcy w imieniu Inwestora placu budowy,- kontrola jako艣ci wykonywanych rob贸t, wbudowanych element贸w i stosowanych materia艂贸w, zgodno艣ci rob贸t z warunkami pozwolenia na budow臋, przepisami techniczno-budowlanymi, wymaganiami SST, normami i zasadami bezpiecze艅stwa,- kontrola zgodno艣ci wykonywanych rob贸t z dokumentacj膮 projektow膮, umow膮, harmonogramem oraz terminowo艣ci膮 wykonania,- sprawdzanie kompletno艣ci dokument贸w przedstawianych przez wykonawc臋 na ka偶dym etapie realizacji zada艅,- kontrola ilo艣ci i warto艣ci wykonywanych rob贸t w trakcie realizowanej inwestycji oraz rozliczanie ko艅cowe budowy,- wydawanie polece艅 w trakcie rob贸t w formie ustnej i pisemnej (wpis do dziennika budowy),- udzia艂 w komisjach technicznych powo艂ywanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,- rozliczanie budowy fakturami cz臋艣ciowymi oraz faktur膮 ko艅cow膮 wraz ze sporz膮dzeniem dokument贸w przekazania 艣rodka trwa艂ego,- uczestnictwo w czynno艣ciach odbiorowych wraz z przekazaniem obiektu do u偶ytkowania,3. W zakresie pozosta艂ych zada艅:- szacowanie koszt贸w zada艅 inwestycyjnych i remontowych oraz formu艂owanie za艂o偶e艅 technicznych na potrzeby zlecanej dokumentacji technicznej,- przygotowywanie materia艂贸w technicznych i rzeczowych niezb臋dnych dla przeprowadzenia procedur przetargowych na roboty utrzymaniowe i remontowe podstacji trakcyjnych, sieci trakcyjnej i kabli trakcyjnych,- uzgadnianie wszelkich wy艂膮cze艅 tymczasowych, okresowych i sta艂ych z ruchu tramwajowego,- kontrolowanie termin贸w zako艅czenia gwarancji na zadaniach oraz udzia艂 w odbiorach pogwarancyjnych,- prowadzenie ewidencji 艣rodk贸w trwa艂ych,- udzia艂 w pracach zespo艂u ds. zabezpieczenia energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania komunikacji tramwajowej i nadz贸r nad prawid艂ow膮 gospodark膮 energetyczn膮,- dokonywanie niezb臋dnych uzgodnie艅 z gestorami sieci, urz膮dze艅 i instalacji oraz Wydzia艂ami w艂asnej jednostki na potrzeby realizacji zada艅 zwi膮zanych z utrzymaniem podstacji trakcyjnych i sieci trakcyjnych,- sporz膮dzanie sprawozda艅, analiz, notatek i informacji dotycz膮cych realizowanych zada艅.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:- usytuowanie stanowiska pracy: przy ulicy Toru艅skiej 174a, budynek wielopi臋trowy, schody i winda, - bezpo艣redni kontakt z osobami z zewn膮trz,- wyjazdy s艂u偶bowe w teren, - praca wymagaj膮ca d艂u偶szego stania i chodzenia,- sytuacje stresowe,- obs艂uga urz膮dze艅 wyposa偶onych w monitory ekranowe.
Zarz膮d Dr贸g Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - 2020-12-08 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

IN呕YNIER LOKALIZACJI(NR 3557) - od 2聽917 PLN

OPIS WYKONYWANYCH ZADA艃:- analiza, przygotowywanie i przetwarzanie plik贸w w r贸偶nych wersjach i formatach (XML, HTML/CSS, EXCEL etc.) - wykorzystywanie wewn臋trznych i zewn臋trznych program贸w oraz rozwi膮za艅 dedykowanych wsparciu proces贸w t艂umaczeniowych- odbi贸r i finalizacja plik贸w przesy艂anych zwrotnie z dzia艂u t艂umacze艅 do wcze艣niej ustalonych format贸w- odpowiedzialno艣膰 za zgodno艣膰 parametr贸w plik贸w (oraz struktury katalogowej) z wymaganiami klienta- wsp贸艂praca z kierownikami projekt贸w i dzia艂em t艂umacze艅 w kwestiach dotycz膮cych sposobu przygotowania plik贸w i ich aspekt贸w technicznych- reagowanie na powsta艂e niezgodno艣ci, jak najszybsza identyfikacja mo偶liwych b艂臋d贸w i luk powsta艂ych przy generowaniu finalnego produktu- uczestnictwo w spotkaniach projektowychOFERUJEMY:- szkolenia wewn臋trzne i zewn臋trzne pod okiem do艣wiadczonych opiekun贸w- aktywny udzia艂 w projektach mi臋dzynarodowych- prac臋 z wykorzystaniem najnowocze艣niejszych technologii- mo偶liwo艣膰 szybkiego rozwoju w艂asnych kompetencji poprzez ambitne i pe艂ne wyzwa艅 zadania- prywatn膮 opiek臋 medyczn膮- jasno okre艣lon膮 艣cie偶k臋 kariery (system awans贸w poziomych i pionowych)- prac臋 na podstawie umowy o prac臋- stabilno艣c zatrudnienia- dofinansowanie do karty Multisport
"SDL POLAND" SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 - 2020-12-08 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

ELEKTRYK (NR 3561) - od 2聽600 PLN

ElektrykKwota wynagrodzenia do uzgodnienia z pracodawc膮
ZAK艁ADY CHEMICZNE "NITRO-CHEM" SP脫艁KA AKCYJNA - 2020-12-08 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

OPERATOR WTRYSKARKI / POMOC PRZY PRODUKCJI (NR 3553) - od 2聽600 PLN

Zakres obowi膮zk贸w:- odbi贸r detali z ta艣my- gratowanie (usuwanie ostrych pozosta艂o艣ci materia艂u , tzw. grat贸w, na kraw臋dziach detalu)- pakowanie- dbanie o czysto艣膰 na stanowisku pracy oraz o powierzony sprz臋t.Oferujemy:- stabilne zatrudnienie w oparciu o umow臋 o prac臋- niezb臋dne narz臋dzia do wykonywania obowi膮zk贸w,- szans臋 na rozw贸j,- dobr膮 atmosfer臋 pracy,
PRODUKCJA ARTYKU艁脫W Z TWORZYW SZTUCZNYCH "APLEX" SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 ZAK艁AD PRACY CHRONIONEJ - 2020-12-08 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

RADCA PRAWNY(NR 3555) - od 2聽800 PLN

Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku obejmuje miedzy innymi:- opracowywanie i udzia艂 w opracowywaniu projekt贸w um贸w oraz innych dokument贸w wywo艂uj膮cych skutki prawne lub zawieraj膮cych elementy prawne,- opracowywanie i opiniowanie projekt贸w akt贸w prawnych organ贸w gminy,- opiniowanie pod wzgl臋dem formalno- prawnym i redakcyjnym:a) projekt贸w wewn臋trznych akt贸w normatywnych (zarz膮dze艅, polece艅, instrukcji, regulamin贸w i innych),b) projekt贸w um贸w, porozumie艅, ugod i innych pisemnie wyra偶anych stanowisk, kt贸rych stron膮 jest ZDMiKP lub Miasto Bydgoszcz,- wydawanie opinii prawnych, porad, konsultacji i wyja艣nie艅, w sprawach dotycz膮cych interpretacji i sposobu stosowania przepis贸w prawa,- udzia艂 w prowadzonych przez ZDMiKP rokowaniach, negocjacjach, mediacjach, kt贸rych celem jest nawi膮zanie, zmiana lub rozwi膮zanie stosunku prawnego,- udzia艂 z g艂osem doradczym w pracach Komisji przetargowych i innych Komisji,- udzia艂 w procedurach prowadzonych w celu udzielenia zam贸wienia publicznego,- udzielanie opinii w sprawach pracowniczych, udzia艂 w za艂atwianiu spraw pracowniczych,- udzia艂 w czynno艣ciach likwidacji szk贸d spowodowanych dzia艂alno艣ci膮 ZDMiKP,- prowadzenie spraw s膮dowych i spraw przed innymi organami orzekaj膮cymi i egzekucyjnymi oraz zast臋pstwo procesowe ZDMiKP lub Miasta, przed s膮dami powszechnymi, s膮dami administracyjnymi, innymi organami orzekaj膮cymi i egzekucyjnymi oraz przed Krajow膮 Izb膮 Odwo艂awcz膮, zgodnie z udzielonymi pe艂nomocnictwami,- informowanie w艂a艣ciwych kom贸rek organizacyjnych ZDMiKP o aktualnym stanie prawnym i istotnych zmianach w stanie prawnym,- bie偶膮cy nadz贸r nad prowadzonymi w ZDMiKP procedurami administracyjnymi, nak艂adaniem op艂at, kar, udzielaniem zezwole艅,- wsp贸艂praca z innymi organami administracji samorz膮dowej i publicznej, jednostkami organizacyjnymi Miasta Bydgoszczy.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:- usytuowanie stanowiska pracy: przy ulicy Toru艅skiej 174a, budynek wielopi臋trowy, schody i winda,- bezpo艣redni kontakt z pracownikami oraz osobami z zewn膮trz,- wyjazdy s艂u偶bowe wed艂ug potrzeb,- obs艂uga urz膮dze艅 wyposa偶onych w monitory ekranowe.
Zarz膮d Dr贸g Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - 2020-12-08 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

PRACOWNIK Z GRUP膭 DO INTROLIGATORNI (NR 3558) - od 3聽000 PLN

Odbieranie ze sklejarki gotowych sklejonych pude艂ekSortowanie, liczenie, pakowanie w paczki
DRUKARNIA COLOR-PRINT SP脫艁KA JAWNA MARIA CICHERSKA, PATRYCJA 艢LIWI艃SKA - 2020-12-08 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

NASYPOWY (NR 3554) - 3聽000 - 3聽800 PLN

- obs艂uga centralnego zasypu: zasypywanie tworzywa, przygotowanie tworzyw do produkcji, czyszczenie: filtr贸w i lej贸w przy maszynie,- pobieranie oraz zdawanie tworzywa na magazyn,- mielenie brak贸w,- czyszczenie suszarek do tworzywa,- czyszczenie m艂yn贸w,- kalibrowanie dozownik贸w barwnika,- dbanie o czysto艣膰 na stanowisku pracy oraz powierzone urz膮dzeniaOferujemy:- atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji- odpowiedzialn膮 prac臋- niezb臋dne narz臋dzia do wykonywania obowi膮zk贸w- szans臋 na rozw贸j- dobr膮 atmosfer臋 pracy- szkolenia na: - Suwnice kat. I i II, - uprawnienia na w贸zek wid艂owy
PRODUKCJA ARTYKU艁脫W Z TWORZYW SZTUCZNYCH "APLEX" SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 ZAK艁AD PRACY CHRONIONEJ - 2020-12-08 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

OPERATOR SZTANCY (NR 3559) - 4聽200 - 5聽500 PLN

Osoba zatrudniona b臋dzie odpowiedzialna za: - obs艂ug臋 sztancy,- terminow膮 realizacj臋 zlece艅Wynagrodzenie uzale偶nione od kwalifikacji od 4200-5500 bruttoOferujemy:- stabiln膮 prac臋 w dynamicznie rozwijaj膮cej si臋 firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej- odpowiedzialne stanowisko- ciekaw膮 i samodzieln膮 prac臋 zapewniaj膮c膮 ci膮g艂y rozw贸j i podnoszenie kwalifikacji zawodowych- praca w systemie 2 zmianowym
DRUKARNIA COLOR-PRINT SP脫艁KA JAWNA MARIA CICHERSKA, PATRYCJA 艢LIWI艃SKA - 2020-12-08 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

KIEROWNIK DZIA艁U EWALUACJI I NAUKI(NR 3542) - od 3聽800 PLN

Zakres zada艅:a) koordynowanie i nadzorowanie pracy Dzia艂u Ewaluacji i Nauki,b) wsp贸艂praca z Prorektorem ds. Nauki i Ewaluacji w zakresie zada艅 realizowanych przez dzia艂, a w szczeg贸lno艣ci przygotowanie projekt贸w zarz膮dze艅, pism ok贸lnych i sprawozda艅 dotycz膮cychdzia艂alno艣ci badawczej oraz procesu ewaluacji jako艣ci dzia艂alno艣ci naukowej,c) monitoring dzia艂a艅 zwi膮zanych z przygotowaniem wniosk贸w o dofinansowanie przedsi臋wzi臋膰 o charakterze badawczym,d) pe艂nienie obowi膮zk贸w G艂贸wnego Administratora ZSI POL-on,e) nadz贸r nad zgodnym z obowi膮zuj膮cymi przepisami obiegiem dokument贸w (pism przychodz膮cych, tworzonych w dziale, oraz wychodz膮cych) ich ewidencjonowaniem, przechowywaniem orazarchiwizacj膮,f) nadz贸r nad stron膮 internetow膮 dzia艂u oraz koordynacja informacji przekazywanych do Biuletynu Informacji Publicznej UTP,g) wykonywanie innych polece艅 prze艂o偶onego nie wymienionych w zakresie czynno艣ci, a wchodz膮cych w zakres pracy dzia艂u.
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I J臉DRZEJA 艢NIADECKICH W BYDGOSZCZY - 2020-12-04 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA 艢RODK脫W NA FINANSOWANIE BADA艃 NAUKOWYCH(NR 3543) - od 2聽800 PLN

Zakres zada艅:a) prowadzenie bie偶膮cej analizy mo偶liwo艣ci pozyskiwania 艣rodk贸w finansowania bada艅 naukowych w szczeg贸lno艣ci przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowego Centrum Bada艅 i Rozwoju,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Program Rozwoju Obszar贸w Wiejskich i innych.b) rozpowszechnianie w艣r贸d pracownik贸w uczelni nale偶膮cych do grupy uprawnionych wnioskodawc贸w informacji o bie偶膮cych konkursach i prowadzonych naborach wniosk贸w.c) pomoc konsultacyjna zespo艂om projektowym w sporz膮dzaniu wniosk贸w:- konsultacje indywidualne z wnioskodawc膮,- doradztwo w tworzeniu za艂o偶e艅 projektu,- weryfikacja formalna poprawno艣ci przygotowania wniosku,- przygotowanie wybranych za艂膮cznik贸w do dokumentacji projektowej,d) obs艂uga merytoryczna, formalna i ekonomiczna projekt贸w badawczych realizowanych ze 艣rodk贸w Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich,e) prowadzenie rejestru wniosk贸w i um贸w dot. prac naukowo-badawczych,f) aktualizacja danych na stronie www uczelni w zakresie dzia艂alno艣ci dzia艂u,g) przygotowanie sprawozda艅 i raport贸w na potrzeby Uczelni z zakresu realizowanych zada艅,h) przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, tworzenie oraz archiwizacja dokument贸w dot. realizowanych zada艅 zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami,i) zast臋pstwo pracownika Biura Obs艂ugi Bada艅 podczas jego nieobecno艣ci w zakresie obs艂ugi bie偶膮cych spraw,j) wykonywanie innych polece艅 prze艂o偶onego nie wymienionych w zakresie czynno艣ci, a wchodz膮cych w zakres pracy dzia艂u.
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I J臉DRZEJA 艢NIADECKICH W BYDGOSZCZY - 2020-12-04 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

TAPICER MEBLOWY (NR 3544) - od 17 PLN

wykonywanie zaprojektowanych tapicerskich cz臋艣ci mebli, wy艣cie艂anie i obijanie mebli, wykrawanie element贸w zgodnie z planem w celu uzyskania najmniejszej ilo艣ci odpadu.
EAST LIONS Sp. z o.o. - 2020-12-04 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

KOORDYNATOR PROJEKT脫W W DZIALE TECHNICZNYM DTP (KOMPUTEROWA OBR脫BKA TEKSTU)(NR 3536) - od 2聽917 PLN

OPIS WYKONYWANYCH ZADA艃:- planowanie i zarz膮dzanie projektem oraz zespo艂em w dziale technicznym;- kontrolowanie bud偶etu, jako艣ci i termin贸w realizowanego projektu;- opracowywanie instrukcji i dokumentacji projektowej;- analiza plik贸w, wyb贸r odpowiednich proces贸w i narz臋dzi t艂umaczeniowych;- komputerowa obr贸bka grafik l tekst贸w w r贸偶nych wersjach j臋zykowych na wz贸r dokumentu wyj艣ciowego;OFERUJEMY:- udzia艂 w projektach mi臋dzynarodowych dla najwi臋kszych klient贸w na 艣wiecie- prac臋 w r贸偶nych aplikacjach do edycji tekst贸w, grafik, multimedi贸w- szkolenia wewn臋trzne i zewn臋trzne pod okiem do艣wiadczonych opiekun贸w- prac臋 z wykorzystaniem najnowocze艣niejszych technologii- mo偶liwo艣膰 szybkiego rozwoju w艂asnych kompetencji poprzez ambitne i pe艂ne wyzwa艅 zadania- jasno okre艣lon膮 艣cie偶k臋 kariery w globalnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku (system awans贸w poziomych l pionowych)- prywatn膮 opiek臋 medyczn膮- dofinansowanie do karty Multisport- stabilno艣膰 zatrudnienia
"SDL POLAND" SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 - 2020-12-04 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

POMOCNIK 艢LUSARZA (NR 3527) - od 2聽800 PLN

Wykonywanie prac pomocniczych zwi膮zanych g艂贸wnie z przygotowaniem element贸w konstrukcji stalowej
PRZEDSI臉BIORSTWO WIELOBRAN呕OWE "STAL-BUD" Z.P.CHR. JANUSZ DROZDALSKI HIERONIM B臉DZITKO S.C. - 2020-12-04 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

SPECJALISTA DS. KOMPUTEROWEJ OBR脫BKI TEKSTU (DTP) JUNIOR(NR 3534) - od 2聽917 PLN

OPIS WYKONYWANYCH ZADA艃:- analiza plik贸w dla potrzeb lokalizacji, wyb贸r odpowiednich proces贸w i narz臋dzi t艂umaczeniowych;- sk艂ad i 艂amanie tekst贸w, formatowanie i przygotowywanie materia艂贸w do publikacji lub druku w r贸偶nych wersjach j臋zykowych na wz贸r dokumentu wyj艣ciowego;- przygotowywanie grafik w r贸偶nych wersjach j臋zykowych na wz贸r dokumentu wyj艣ciowego;- odtwarzanie 藕r贸d艂a dokumentu na podstawie plik贸w PDF przy wsparciu specjalistycznych program贸w;- kontrolowanie jako艣ci poprzez sprawdzanie dokument贸w pod k膮tem zgodno艣ci z dokumentem wyj艣ciowym;- opracowywanie instrukcji i dokumentacji projektowej;OFERUJEMY:- udzia艂 w projektach mi臋dzynarodowych dla najwi臋kszych klient贸w na 艣wiecie- prac臋 w r贸偶nych aplikacjach DTP / graficznych,- jasno okre艣lon膮 艣cie偶k臋 kariery w globalnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku (system awans贸w poziomych i pionowych)- szkolenia wewn臋trzne i zewn臋trzne pod okiem do艣wiadczonych opiekun贸w- prac臋 z wykorzystaniem najnowocze艣niejszych technologii- mo偶liwo艣膰 szybkiego rozwoju w艂asnych kompetencji poprzez ambitne i pe艂ne wyzwa艅 zadania- prywatn膮 opiek臋 medyczn膮- dofinansowanie do karty Multisport- stabilno艣膰 zatrudnienia
"SDL POLAND" SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 - 2020-12-04 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

LAKIERNIK SAMOCHODOWY SEKCJI WSPARCIA TECHNICZNEGO WYDZIA艁U TRANSPORTU(NR 3526) - od 2聽800 PLN

Podstawowe zadania na stanowisku:- Ustalanie zakresu naprawy lakierniczej- Kompleksowa naprawa lakiernicza pojazd贸w samochodowych na podstawie kart pracy lub kosztorys贸w z firm ubezpieczeniowych; w tym m.in. przygotowanie pojazdu do naprawy, dorabianie koloru lakieru, wyg艂adzanie z chropowato艣ci, malowanie podk艂adowe, suszenie pow艂ok, polerowanie po utwardzeniu, lakierowanie w艂a艣ciwe, nak艂adanie natryskowe pow艂oki lakierniczej na przygotowan膮 powierzchni臋- Oklejanie nadwozia foliami z oznakowaniem policyjnym- Utrzymanie urz膮dze艅 i narz臋dzi lakierniczych w wysokiej sprawno艣ci- Rozliczanie si臋 z magazynem cz臋艣ci i akcesori贸w samochodowych z pobranych cz臋艣ci, podzespo艂贸w i materia艂贸w eksploatacynych niezb臋dnych do wykonania naprawy lub obs艂ugi - Odpowiedzialno艣膰 za skutki wynik艂e z niew艂a艣ciwej naprawy sprz臋tu transportowego - Udzia艂 w szkoleniach organizowanych w ramach doskonalenia zawodowego- Przestrzeganie obowi膮zuj膮cych przepis贸w p.po偶., bezpiecze艅stwa i higieny pracy, regulaminu pracy i premiowania
Komenda Wojew贸dzka Policji w Bydgoszczy - 2020-12-04 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

KOORDYNATOR PROJEKT脫W T艁UMACZENIOWYCH(NR 3537) - od 2聽917 PLN

OPIS STANOWISKA:- wsp贸艂praca z t艂umaczami i kierownikami projekt贸w w mi臋dzynarodowym 艣rodowisku,- dystrybucja zada艅 projektowych w zespo艂ach wewn臋trznych i zewn臋trznych,- przygotowywanie harmonogram贸w i realizacja projekt贸w w wymaganych terminach,- kontrola i monitorowanie post臋pu prac projektowych,- obs艂uga procesu zakupu us艂ug,- administracja projektowa,- obs艂uga zapyta艅 zwi膮zanych z projektamiOFERUJEMY:- szkolenia wewn臋trzne i zewn臋trzne pod okiem do艣wiadczonych opiekun贸w,- aktywny udzia艂 w projektach mi臋dzynarodowych- prac臋 z wykorzystaniem najnowocze艣niejszych technologii,- mo偶liwo艣膰 szybkiego rozwoju w艂asnych kompetencji poprzez ambitne i pe艂ne wyzwa艅 zadania,- prywatn膮 opiek臋 medyczn膮,- jasno okre艣lon膮 艣cie偶k臋 kariery (system awans贸w poziomych i pionowych),- prac臋 na podstawie umowy o prac臋,- stabilno艣膰 zatrudnienia,- dofinansowanie do karty Multisport
"SDL POLAND" SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 - 2020-12-04 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

SPRZ膭TACZKA (NR 3531) - od 1聽400 PLN

Sprz膮tanie pomieszcze艅 biurowych, magazynowo-produkcyjnych
PRZEDSI臉BIORSTWO WIELOBRAN呕OWE "STAL-BUD" Z.P.CHR. JANUSZ DROZDALSKI HIERONIM B臉DZITKO S.C. - 2020-12-04 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

BLACHARZ SAMOCHODOWY SEKCJI WSPARCIA TECHNICZNEGO WYDZIA艁U TRANSPORTU(NR 3528) - od 2聽800 PLN

Podstawowe zadania na stanowisku:- Ustalanie zakresu prac blacharskich- Wykonywanie napraw blacharskich podwozi i nadwozi pojazd贸w samochodowych na podstawie kart pracy lub kosztorys贸w z firm ubezpieczeniowych- Wykonywanie drobnych napraw mechanicznych np. wymiana zamk贸w drzwi z regulacj膮- Rozliczanie si臋 z magazynem z pobranych cz臋艣ci, materia艂贸w eksploatacynych niezb臋dnych do wykonania naprawy - Odpowiedzialno艣膰 za skutki wynik艂e z niew艂a艣ciwej naprawy sprz臋tu transportowego - Udzia艂 w szkoleniach organizowanych w ramach doskonalenia zawodowego- Przestrzeganie obowi膮zuj膮cych przepis贸w p.po偶., bezpiecze艅stwa i higieny pracy, regulaminu pracy i premiowania
Komenda Wojew贸dzka Policji w Bydgoszczy - 2020-12-04 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

KOORDYNATOR PROJEKT脫W Z J臉ZYKIEM ANGIELSKIM JUNIOR(NR 3533) - od 2聽917 PLN

OPIS STANOWISKA:- zarz膮dzanie powierzonymi zadaniami, - dbanie o zadowolenie klienta i ci膮g艂o艣膰 projekt贸w- efektywne, pisemne i ustne, komunikowanie si臋 z cz艂onkami zespo艂u - informowanie klienta o post臋pach w pracach nad projektem, tak偶e z perspektywy finansowejOFERUJEMY:- szkolenia wewn臋trzne i zewn臋trzne pod okiem do艣wiadczonych opiekun贸w- aktywny udzia艂 w projektach mi臋dzynarodowych- prac臋 z wykorzystaniem najnowocze艣niejszych technologii- mo偶liwo艣膰 szybkiego rozwoju w艂asnych kompetencji poprzez ambitne i pe艂ne wyzwa艅 zadania - prywatn膮 opiek臋 medyczn膮- jasno okre艣lon膮 艣cie偶k臋 kariery (system awans贸w poziomych i pionowych)- prac臋 na podstawie umowy o prac臋- stabilno艣膰 zatrudnienia- dofinansowanie do karty Multisport
"SDL POLAND" SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 - 2020-12-04 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

PIEL臉GNIARKA(RZ)/ RATOWNIK MEDYCZNY(NR 3525) - od 2聽800 PLN

Charakter pracy - praca na stanowisku nie ma charakteru pracy biurowej. Praca w bezpo艣rednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolno艣ci.Planowany termin przyj臋cia do pracy - stycze艅 2021 roku
ZAK艁AD KARNY W BYDGOSZCZY-FORDON - 2020-12-04 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

BLACHARZ - DEKARZ ZESPO艁U ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZEGO WYDZIA艁U INWESTYCJI I REMONT脫W (NR 3530) - od 2聽800 PLN

Podstawowe zadania na stanowisku:- Wykonywanie prac blacharsko-dekarskich.- Zg艂aszanie prze艂o偶onemu potrzeb materia艂owych niezb臋dnych do realizacji zada艅.- Prowadzenie na bie偶膮co ewidencji przychodowo-rozchodowej pobranych materia艂贸w.- Sta艂e podnoszenie kwalifikacji, w tym udzia艂 w szkoleniach, a tak偶e bie偶膮ce zaznajamianie si臋 z nowymi wzgl臋dnie zmieniaj膮cymi si臋 przepisami prawnymi w zakresie uj臋tym w wykazie obowi膮zk贸w.Inne informacje:- Praca na wysoko艣ci powy偶ej 3 m.
Komenda Wojew贸dzka Policji w Bydgoszczy - 2020-12-04 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

REFERENT W AMBULATORIUM(NR 3532) - od 1聽600 PLN

1) wsp贸艂udzia艂 w planowaniu bud偶etowo - finansowym na kolejny rok kalendarzowy,2) wykonywanie cyklicznych rozchod贸w lek贸w, szczepionek i materia艂贸w jednorazowego u偶ytku i przedstawienie ich Kierownikowi Ambulatorium celem weryfikacji danych w programach ilo艣ciowo- warto艣ciowych,3) informowanie prze艂o偶onego o brakach w sprz臋cie oraz dokonywanie, po uzgodnieniu z prze艂o偶onym, zam贸wie艅,4) kwartalne uzgadnianie stan贸w magazynowych z pracownikiem Pionu G艂贸wnego Ksi臋gowego,5) przygotowanie i opracowanie plan贸w rzeczowo - finansowych s艂u偶by medycznej, dokonywanie niezb臋dnych korekt,6) przygotowanie zapotrzebowania na wydanie materia艂贸w z magazynu Ambulatorium,7) opracowywanie dokument贸w zakupowych.wynagrodzenie 1600z艂 brutto + dodatek sta偶owy
ODDZIA艁 ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA SI艁 PO艁膭CZONYCH ORGANIZACJI TRAKTATU P脫艁NOCNOATLANTYCKIEGO W BYDGOSZCZY - 2020-12-04 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

SPECJALISTA DO SPRAW REKRUTACJI PRACOWNIK脫W-PRACOWNIK BIUROWY (NR 3551) - od 18,3 PLN

rekrutacja pracownik贸w zagranicznych, przeprowadzanie rozm贸w kwalifikacyjnych, przygotowywanie dokument贸w dotycz膮cych legalno艣ci pobytu i pracy cudzoziemc贸w, obs艂uga kontrahent贸w z terenu Europy Wschodniej.
TIME WORK POL SP. Z O.O. - 2020-12-03 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

OPERATOR MASZYN I URZ膭DZE艃 DO PRZETW脫RSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH (NR 3519) - od 17 PLN

obs艂uga maszyn i urz膮dze艅 do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych typu wtryskarki i wyt艂aczarki i inne, pos艂ugiwanie si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn, kontrolowanie pracy maszyn i urz膮dze艅, obr贸bka wyka艅czaj膮ca wyrob贸w, ocenianie jako艣ci wyrob贸w z tworzyw sztucznych, znakowanie i pakowanie produkt贸w, pos艂ugiwanie si臋 przyrz膮dami kontrolno-pomiarowymi, segregowanie oraz poddawania recyklingowi odpad贸w z tworzyw sztucznych, dokonywanie przegl膮d贸w, konserwacji i napraw maszyn oraz urz膮dze艅 stosowanych do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych, zg艂aszanie awarii; przestrzeganie zasad ergonomii i BHP.
PRIORYTET SN Sp z.o.o. - 2020-12-03 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

SORTOWACZ SUROWC脫W WT脫RNYCH (NR 3520) - od 17 PLN

obs艂ugiwanie pasa r臋cznego i mechanicznego do sortowania surowc贸w wt贸rnych, sortowanie surowc贸w wt贸rnych na poszczeg贸lne frakcje ze strumienia surowc贸w zmieszanych, dbanie o nale偶yty stan techniczny urz膮dze艅 sortowniczych, przestrzeganie instrukcji eksploatacji urz膮dze艅 sortowniczych oraz przepis贸w BHP, odbieranie surowc贸w wt贸rnych z posesji lub w ustalonym systemie odbioru, identyfikowanie poszczeg贸lnych rodzaj贸w surowc贸w w celu umieszczania wysortowanych odpad贸w w wyznaczonych zsypach lub pojemnikach.
PRIORYTET SN Sp z.o.o. - 2020-12-03 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

PRACOWNIK GOSPODARCZY(NR 3515) - od 2聽600 PLN

Prace na terenie stadniny konnej
O艢RODEK REKREACJI KONNEJ Wies艂aw Kraszewski - 2020-12-03 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

nast臋pna strona