Praca Banie - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Banie, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 44 ofert pracy Banie.

następna strona
KASJER SPRZEDAWCA - od 2 100 PLN

praca na hali sprzedaży obsługa klienta, wykładanie towaru, praca na stoisku mięsnym, obsługa kasy fiskalnej
DINO POLSKA S. A. - 2017-12-27 - Banie (zachodniopomorskie)

INSTRUKTOR GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ - od 157 PLN

prowadzenie zajęć korekcyjnych dla dzieci z wadami postawy
Przedszkole w Baniach - 2017-12-20 - Banie (zachodniopomorskie)

POMOC BIBLIOTEKARZA - 997,4 PLN

1.Obsługa czytelników-rejestrowanie udostępnianie materiałów bibliotecznych2.Katalogowanie nowo zakupionych książek (oznakowanie, klasyfikowanie)3.Praca z dziećmi- prowadzenie lekcji bibliotecznych4.Selekcja księgozbiru5.Utrzymywanie porządku i układanie alfabetyczne książek na półkach6.Obkładanie książek w folię
kontakt przez PUP - 2017-09-14 - Banie (zachodniopomorskie)

ELEKTRYK - od 2 500 PLN

Prace elektrzczne, instalacja elektryczna
kontakt przez PUP - 2017-08-22 - Banie (zachodniopomorskie)

OPERATOR CIĄGNIKA - od 2 000 PLN

Praca przy koszeniu poboczy drogi ciągnikiem z kosiarką. Praca na obwodzie S3: Myślibórz-Szczecin - pobocza drogi.
Firma Handlowo - Usługowa EMA Emilia Rulewicz - 2017-08-18 - Banie (zachodniopomorskie)

BIBLIOTEKARZ - 997,4 PLN

obsługa czytelników - rejestrowanie, udostępnianie materiałów bibliotecznych; katalogowanie nowo zakupionych książek, oznakowanie, klasyfikowanie; prace z dziećmi - czytanie książek dla dzieci; rozbudowywanie księgozbioru biblioteki, selekcja księgozbioru, utrzymywanie porządku i układanie alfabetyczne ksiązek na półkach; obkładanie książek w folię
kontakt przez PUP - 2017-07-07 - Banie (zachodniopomorskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - 997,4 PLN

utrzymanie terenów zielonych i nasadzeń w miejscowości Banie i w innych miejscowościach na terenieGminy Banie tj. koszenie i sprzątanie terenu wokół budynku urzędu gminy, koszenie terenów zielonych, pielęgnacja i utrzymanie żywopłotów, sprzątanie parku, placów i innych terenów; przygotowywanie pomieszczeń do remontów (usuwanie sprzętów i umeblowania i należyte ich zabezpieczenie, ustawianie sprzętów po remoncie); wykonywanie drobnych napraw i konserwacji sprzętów i urządzeń; wykonywanie wszelkich prac remontowo-malarskich w obiektach administracyjnych przez gminę; utrzymanie porządkku na stanowisku pracy; wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy oraz Sekretarza Gminy
kontakt przez PUP - 2017-07-07 - Banie (zachodniopomorskie)

WOŹNA - od 2 000 PLN

Pomoc dzieciom przy posiłkach i czynnościach samoobsługowych, dbanie o porządek w powierzonej grupie i w wyznaczonych miejscach inne prace pomocnicze, przestrzeganie regulaminy pracy i BHP
kontakt przez PUP - 2017-06-01 - Banie (zachodniopomorskie)

ELEKTRYK - od 2 500 PLN

Prace elektryczne, instalacja elektryczna
kontakt przez PUP - 2017-05-18 - Banie (zachodniopomorskie)

ELEKTRYK - od 2 500 PLN

Prace elektrzczne, instalacja elektryczna
kontakt przez PUP - 2017-05-18 - Banie (zachodniopomorskie)

OPERATOR CIĄGNIKA - od 2 000 PLN

Praca przy koszeniu poboczy drogi ciągnikiem z kosiarką. Praca na obwodzie S3: Myślibórz-Szczecin - pobocza drogi.
Firma Handlowo - Usługowa EMA Emilia Rulewicz - 2017-05-09 - Banie (zachodniopomorskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK KONSERWACJI TERENÓW ZIELENI - od 2 000 PLN

Praca przy koszeniu poboczy, dróg kosiarką spalinową ręczną. Praca na Obwodzie S3: Myślibórz-Szczecin-pobocza drogi
Firma Handlowo - Usługowa EMA Emilia Rulewicz - 2017-05-08 - Banie (zachodniopomorskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - 997,4 PLN

1.utrzymanie terenów zielonych i nasadzeń, koszenie, sprzątanie terenu wokół budynku gminy, koszenie terenów zielonych , pielęgnacja i utrzymanie żywopłotów, sprzątanie parku i innych terenów.2.Przygotowywanie pomieszczeń do remontów (usuwanie sprzętów i umeblowania i należyte ich zabezpieczenie, ustawianie sprzętów po remoncie.3.Wykonywanie drobnych napraw i konserwacja sprzętów i urządzeń. 4.Wykonywanie prac remontowo malarskich w obiektach administrowanych przez gminę.5.Utrzymywanie porządku na stanowisku pacy. 6.Wykonywanie innych zadań zleconych przez wójta oraz sekretarza gminy.
kontakt przez PUP - 2017-03-24 - Banie (zachodniopomorskie)

KIEROWCA - od 3 000 PLN

Praca w lesie przy zrywce drewna z użyciem HDS
kontakt przez PUP - 2017-03-16 - Banie (zachodniopomorskie)

PILARZ - DRWAL - od 2 200 PLN

Ścinka drzew, krzewów, układanie drewna, w stosy, konserwacja, dbanie o powierzony sprzęt
SYLWAN - ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH SYLWESTER KOZAK - 2017-03-16 - Banie (zachodniopomorskie)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - od 2 000 PLN

sprawdzanie działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych, ustalanie i usuwanie usterek, sprawdzanie jakości wykonanych prac wyjazd po zakup części do naprawy, utrzymanie w czystości stanowiska pracy
kontakt przez PUP - 2017-02-22 - Banie (zachodniopomorskie)

STANOWISKO DS. INWESTYCJI I BUDOWNICTWA - 997,4 PLN

1. Prowadzenie ksiąg budynków i obiektów budowlanych oraz ewidencji zabytków;2. Udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym programów pomocowych UE;3. Udział w przygotowywaniu dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi dotyczącymi zadań inwestycyjnych;4. Rozliczanie ewidencji czasu pracy kierowcy ciągnika;5. Przygotowywanie i uporządkowywanie dokumentacji spraw zakończonych w celu przekazania do archiwum zakładowego Urzędu, w tym sporządzanie spisów zdawczo odbiorczych;6. Sporządzanie kserokopii dokumentów i innych pism;7. Obsługa urządzeń biurowych8. Wykonywanie czynności kancelaryjnych w tradycyjnym systemie;9. Przygotowywanie korespondencji do wysyłki;10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy oraz Sekretarza Gminy.
kontakt przez PUP - 2017-02-14 - Banie (zachodniopomorskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - 997,4 PLN

1. Utrzymywanie terenów zielonych i nasadzeń w miejscowości Banie i w innych miejscowościach na terenie Gminy Banie tj. koszenie i sprzątanie ternu wokół budynku urzędu gminy, koszenie terenów zielonych, pielęgnacja i utrzymywanie żywopłotów, sprzątanie parku, placów i innych terenów;2. Przygotowywanie pomieszczeń do remontów (usuwanie sprzętów i umeblowania i należyte ich zabezpieczanie, ustawianie sprzętów po remoncie);3. Wykonywanie drobnych napraw i konserwacji sprzętów i urządzeń;4. Wykonywanie wszelkich prac remontowo malarskich w obiektach administrowanych przez Gminę;5. Utrzymywanie porządku na stanowisku pracy;6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy oraz Sekretarza Gminy.
kontakt przez PUP - 2017-02-14 - Banie (zachodniopomorskie)

ROBOTNIK LEŚNY - od 1 850 PLN

Wycinka drzew, układanie drewna, w stosy, konserwacja, dbanie o powierzony sprzęt
SYLWAN - ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH SYLWESTER KOZAK - 2016-12-08 - Banie (zachodniopomorskie)

STANOWISKO DS. OBSŁUGI KLIENTA - od 1 538 PLN

profesjonalna obsługa klientów w zakresie usług pocztowych i finansowych, aktywna sprzedaż usług i towarów handlowych, udzielanie informacji o świodczonych usługach, kształtowanie pozytywnego wizerunku Poczty Polskiej S.A., w tym dbałość o estetykę stanowiska pracy.
Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Oddział Rejonowy - 2016-11-29 - Banie (zachodniopomorskie)

SEKRETARKA - od 1 850 PLN

Przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji, selekcja korespodencji, obsługa talefonu, odbiór poczty elektronicznej
kontakt przez PUP - 2016-11-03 - Banie (zachodniopomorskie)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - od 1 850 PLN

naprawa poj. samochodowych, diagnowstyka, serwis opon
Auto Narawa Tomasz Adamski Banie - 2016-11-02 - Banie (zachodniopomorskie)

BARMAN - od 1 850 PLN

Produkcja dań kebabowych i sprzedaż. Sprzedaż napojów ciepłych i wydawanie dań obiadowych oraz pomoc na kuchni
kontakt przez PUP - 2016-10-10 - Banie (zachodniopomorskie)

ROBOTNIK LEŚNY - od 1 850 PLN

Wykaszanie traw, wykaszanie chwastów z upraw leśnych, konserwacja sprzętu do wykaszania.Praca Borzym, Lubanowo, Chwarstnica, Banie, Sosnowo.Kunowo, Gajki.
Sylwan Zakład Usług Leśnych Sylwester Kozak - 2016-08-01 - Banie (zachodniopomorskie)

ROBOTNIK LEŚNY - od 1 850 PLN

Wykaszanie traw, wykaszanie chwastów z upraw leśnych, konserwacja sprzętu do wykaszania.Praca Borzym, Lubanowo, Chwarstnica, Banie, Sosonowo.Kunowo, Gajki.
Sylwan Zakład Usług Leśnych Sylwester Kozak - 2016-07-04 - Banie (zachodniopomorskie)

SPRZEDAWCA-KASJER - od 2 000 PLN

wykładanie towaru, sprawdzanie towaru, obsługa klienta, utrzymywanie czystości
MARKET CENTRUM s.c. M i K Strzałka, J i J Frątczak Banie - 2016-06-16 - Banie (zachodniopomorskie)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA MARKETU - od 2 700 PLN

Praca na hali sprzedaży, tworzenie zamówień, zarządzanie personelem, prowadzenie marketu wg standardów firmy
DINO POLSKA S. A. - 2016-05-19 - Banie (zachodniopomorskie)

KASJER-SPRZEDAWCA - od 1 850 PLN

Praca na Hali sprzedazy,obsługa klienta, wykładanie towaru, praca na stoisku mięsnym, obsługa kasy fiskalnej
DINO POLSKA S. A. - 2016-05-18 - Banie (zachodniopomorskie)

KIEROWNIK MARKETU - od 3 700 PLN

Praca na hali sprzedaży, tworzenie zamówień, zarządzanie personelem, prowadzenie marketu wg standardów firmy
DINO POLSKA S. A. - 2016-05-18 - Banie (zachodniopomorskie)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - od 1 850 PLN

sprawdzanie działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych, ustalanie i usuwanie usterek, sprawdzanie jakości wykonanych prac wyjazd po zakup części do naprawy, utrzymanie w czystości stanowiska pracy
kontakt przez PUP - 2016-03-23 - Banie (zachodniopomorskie)

następna strona

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj