Praca 艁om偶a - oferty pracy


Najwi臋kszy wyb贸r odzie偶y

W serwisie internetowym wypr.pl mo偶esz zapozna膰 si臋 ze wszystkimi ofertami pracy 艁om偶a, kt贸re s膮 dost臋pne w naszym serwisie internetowych. Mo偶esz przegl膮da膰 2389 ofert pracy 艁om偶a.

nast臋pna strona
KASJER -SPRZEDAWCA - od 2聽600 PLN

Kasjer -sprzedawca w sklepie spo偶ywczym.
PHU Urszula Zubrycka - 2020-12-08 - 艁om偶a (podlaskie)

KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO (1/4 ETATU) - od 700 PLN

Praca fizyczna polegaj膮ca na przewozie pracownik贸w do miejsca pracy i z powrotem, ka偶dorazowa kontrola stanu technicznego pojazdu, wykonywanie prostych prac konserwacyjnych, mycie i czyszczenie pojazdu. (Miejsce pracy: delegacje na terenie ca艂ego kraju w zale偶no艣ci od pozyskanego kontraktu).
kontakt przez PUP - 2020-12-08 - 艁om偶a (podlaskie)

STARSZY RADCA/ SPECJALISTA. - 4聽000 - 5聽000 PLN

1) Badanie dokument贸w finansowych zwi膮zanych z celowo艣ci膮 wydatkowania 艣rodk贸w przez jednostki samorz膮du terytorialnego w ramach dotacji przekazywanej z bud偶etu pa艅stwa.2) Rozliczanie sprawozda艅 finansowych lokalnych komitet贸w wyborczych, w zakresie ich zgodno艣ci z przepisami prawa oraz przygotowywanie w tym zakresie projekt贸w postanowie艅 Komisarza Wyborczego.3) Przygotowywanie projekt贸w plan贸w finansowych przekazywanych jednostkom samorz膮du terytorialnego.4) Przygotowanie projekt贸w akt贸w prawnych, wyja艣nie艅 i innych dokument贸w organ贸w wyborczych, w zwi膮zku z przeprowadzanymi wyborami, referendum og贸lnokrajowy i referendum lokalnym.
Krajowe Biuro Wyborcze. Delegatura Wojew贸dzka w 艁om偶y - 2020-12-07 - 艁om偶a (podlaskie)

PRACOWNIK FIZYCZNY - 18 - 25 PLN

Prace fizyczne i pomoc przy budowie dr贸g: budowa mi臋dzysystemowego gazoci膮gu.Praca: 艁om偶a i okolice.
LS MANPOWER SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 - 2020-12-03 - 艁om偶a (podlaskie)

艢LUSARZ- HYDRAULIK - od 3聽000 PLN

Wykonywanie prac remontowych w zakresie utrzymania ruchu urz膮dze艅 i instalacji energetyki cieplnej i medi贸w przemys艂owych.
PRZEDSI臉BIORSTWO PRZEMYS艁U SPO呕YWCZEGO "PEPEES" SP脫艁KA AKCYJNA - 2020-12-03 - 艁om偶a (podlaskie)

SPRZEDAWCA - od 2聽600 PLN

Sprzedawca- stoisko mi臋sne (miejsce pracy: 艁om偶a, Al. Legion贸w 54).
WALDEMAR DYMERSKI PRZEDSI臉BIORSTWO HANDLOWO-US艁UGOWE DW - 2020-12-01 - 艁om偶a (podlaskie)

STOLARZ- ROBOTNIK BUDOWLANY - od 2聽800 PLN

Obr贸bka drewna, obs艂uga maszyn do obr贸bki drewna.
SZPITAL WOJEW脫DZKI IM. KARDYNA艁A STEFANA WYSZY艃SKIEGO W 艁OM呕Y - 2020-12-01 - 艁om偶a (podlaskie)

SEKRETARZ S膭DOWY STA呕YSTA - od 2聽800 PLN

wykonywanie zada艅 urz臋dnika s膮dowego zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa
kontakt przez PUP - 2020-11-27 - 艁om偶a (podlaskie)

PRACOWNIK DZIA艁U KSI臉GOWO艢CI - od 2聽600 PLN

Prowadzenie dokumentacji finansowej.
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy - 2020-11-25 - 艁om偶a (podlaskie)

PIEL臉GNIARKA - 3聽000 - 3聽500 PLN

Funkcje piel臋gnacyjne wobec rodziny i jej cz艂onk贸w w 艣rodowisku ich zamieszkania w sytuacji zdrowia, choroby i niepe艂nosprawno艣ci. Praca w gabinecie zabiegowym.(Praca: Gabinety Lekarza Rodzinnego, w miejscowo艣ciach: Nowogr贸d- 1os., Miastkowo- 1os.)
Zak艂ad Podstawowej Opieki Zdrowotnej - 2020-11-25 - 艁om偶a (podlaskie)

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY - od 3聽000 PLN

pozyskiwanie nowych klient贸w na rynek zagraniczny, opieka nad klientami, skup i sprzeda偶 byd艂a klientom zagranicznym
kontakt przez OHP - 2020-11-25 - 艁om偶a (podlaskie)

PODINSPEKTOR DS. BIE呕膭CEGO UTRZYMANIA DR脫G - od 3聽200 PLN

Przygotowanie do zatwierdzenia tre艣ci opinii i uzgodnie艅 w zakresie dr贸g gminnych dotycz膮cych:a) Dokumentacji technicznychb) Projekt贸w Organizacji Ruchuc) Porozumie艅 w zakresie korzystania z dr贸g gminnych przez inwestor贸w innych ni偶 gminaPrace utrzymaniowe i remonty drogowe:a) Planowanie rob贸t remontowych na drogach- analiza wniosk贸w mieszka艅c贸w- przedk艂adanie W贸jtowi propozycji realizacji zada艅 - udzielanie odpowiedzi wnioskodawcom- opracowanie informacji i materia艂贸w w tym zakresie - przygotowywanie wniosk贸w bud偶etowychb) Przygotowywanie realizacji zada艅 z zakresu drogownictwa (w tym z funduszu so艂eckiego)- analiza koszt贸w za rok po[przedni, - szacunki zam贸wie艅 i wyb贸r trybu udzielania zam贸wienie - przygotowywanie i zawieranie um贸w z wykonawcami w zakresie c) nadz贸r nad realizacj膮 - bie偶膮cy nadz贸r na prowadzonymi robotami i us艂ugami ( w tym r贸wnanie i profilowanie nawierzchni) oraz dostawami- analiza koszt贸w realizacji rob贸t i przygotowywanie wniosk贸w o ewentualne zmiany bud偶etowe,- przygotowywanie aneks贸w do um贸w,- prowadzenie spraw zwi膮zanych z r臋kojmi膮 i gwarancj膮 zrealizowanych rob贸td) rozliczenia realizowanych us艂ug i rob贸t oraz dostaw- organizowanie i udzia艂 w odbiorach rob贸t i sporz膮dzanie protoko艂贸w z tych czynno艣ci,- sprawdzanie i weryfikacja faktur oraz sporz膮dzanie niezb臋dnych dokument贸w,e) Prowadzenie spraw zwi膮zanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem nawierzchni dr贸g gminnych, chodnik贸w i innych urz膮dze艅 zwi膮zanych z drog膮 oraz oznakowaniem dr贸g.f) Organizowanie zimowego utrzymania dr贸g gminnych i koordynowanie akcji zimowej na terenie gminy.g) Koordynowanie zakupu materia艂贸w i ich rozliczanie w zwi膮zku z bie偶膮cym utrzymaniem dr贸g, realizowanym sposobem gospodarczym, w tym z funduszu so艂eckiego.h) Nadz贸r i koordynowanie okresowych przegl膮d贸w i kontroli stanu dr贸g gminnych i drogowych obiekt贸w mostowych.i) Prowadzenie okresowych pomiar贸w ruchu drogowego.drogowym.j) Koordynowanie rob贸t w pasie drogowym.k) zlecanie i rozliczanie rob贸t geodezyjnych w zakresie granic pasa drogowego,l)Wykonywanie zada艅 zwi膮zanych z wprowadzaniem przez w贸jta ogranicze艅, b膮d藕 zamykania dr贸g i wyznaczania objazd贸w w przypadku wyst膮pienia bezpo艣redniego zagro偶enia os贸b lub mienia.Wsp贸艂praca z zarz膮dcami innych kategorii dr贸g-zg艂aszanie uwag i wniosk贸w dotycz膮cych stanu dr贸g zarz膮dc贸w innych ni偶 gminne,- udzia艂 w przegl膮dach dr贸g i odbiorach Zam贸wienia publiczne- przygotowywanie i prowadzenie post臋powa艅 o zam贸wienia zgodnie z przepisami p .z. p. i regulaminem wewn臋trznym dla zam贸wie艅 poni偶ej 30 tys. Euro w zakresie prowadzonych inwestycji.
Urz膮d Gminy 艁om偶a - 2020-11-24 - 艁om偶a (podlaskie)

M艁ODSZY WYCHOWAWCA - od 2聽680 PLN

Praca wychowawcza z m艂odzie偶膮.Prowadzenie grupy wychowawczej, organizowanie czasu wolnego uczestnikom OHP.Kontakty ze 艣rodowiskiem szkolnym oraz rodzinnym m艂odocianego.Kontakty z pracodawcami zatrudniaj膮cymi uczestnik贸w Hufca Pracy. Prowadzenie ko艂a zainteresowa艅 i organizowanie zaj臋膰 w ramach 艣wietlicy 艣rodowiskowej.Organizacja imprez kulturalno o艣wiatowych i sportowo rekreacyjnych.Realizacja program贸w profilaktyczno edukacyjnych.
Podlaska Wojew贸dzka Komenda Ochotniczych Hufc贸w Pracy w Bia艂ymstoku - 2020-11-24 - 艁om偶a (podlaskie)

PODINSPEKTOR DS. ZARZ膭DZANIA PASEM DROGOWYM - od 3聽200 PLN

Przygotowanie do zatwierdzenia tre艣ci opinii i uzgodnie艅 w zakresie dr贸g gminnych dotycz膮cych:a) dokumentacji technicznych,b) projekt贸w organizacji ruchu,c) porozumie艅 w zakresie korzystania z dr贸g gminnych przez inwestor贸w innych ni偶 gmina,Zarz膮dzanie pasem drogowymPrzygotowywanie projekt贸w zezwole艅 na:a) lokalizacj臋 zjazd贸w,b) lokalizacj臋 reklam,c) zaj臋cie pasa drogowego w zwi膮zku z budow膮 lub przebudow膮 zjazd贸w,d) kontrola poprawno艣ci budowy lub przebudowy zjazd贸w w zgodno艣ci z wydanymi decyzjami,e) wydawanie zezwole艅 na korzystanie z przystank贸w w sieci dr贸g gminnych,f) zaj臋cie pasa drogowego lub zjazd贸w z dr贸g gminnych i prowadzenie rob贸t w pasie drogowym, naliczanie i pobieranie op艂at z tego tytu艂u oraz naliczanie kar za samowolne zaj臋cie pasa drogowego i zjazd贸w w zakresie infrastruktury liniowej,g) lokalizacj臋 w pasie dr贸g i zjazd贸w gminnych urz膮dze艅 lub obiekt贸w niezwi膮zanych z gospodark膮 drogow膮 i naliczanie op艂at z tego tytu艂u w zakresie infrastruktury liniowej .O艣wietlenie drogowe: a) przygotowanie i udzielanie zam贸wie艅 w zakresie konserwacji o艣wietlenia drogowegob) prowadzenie spraw zwi膮zanych z eksploatacj膮 i bie偶膮cym utrzymaniem o艣wietlenia drogowego.- przyjmowanie wniosk贸w i zg艂osze艅 dotycz膮cych awarii o艣wietlenia- zg艂aszanie awarii do jednostki wykonuj膮cej konserwacj臋- weryfikacja i rozliczanie koszt贸w zu偶ycia energii elektrycznej dla o艣wietlenia drogowego,- sprawdzanie faktur Drogownictwo:- opracowywanie wniosk贸w o nadanie numer贸w drogom gminnym.- opracowywanie projekt贸w uchwa艂 Rady w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dr贸g gminnych.- wsp贸艂praca z zarz膮dcami innych kategorii dr贸gZam贸wienia publiczne: - przygotowywanie i prowadzenie post臋powa艅 o zam贸wienia zgodnie z przepisami p .z. p. i regulaminami wewn臋trznymi.
Urz膮d Gminy 艁om偶a - 2020-11-24 - 艁om偶a (podlaskie)

SPECJALISTA DO SPRAW KADR I BHP - od 3聽000 PLN

Prowadzenie dokumentacji kadrowej i spraw zwi膮zanych z BHP.
POLSKI KOMITET POMOCY SPO艁ECZNEJ ZARZ膭D OKR臉GOWY W 艁OM呕Y - 2020-11-18 - 艁om偶a (podlaskie)

STA呕 URZ臉DNICZY W S膭DZIE OKR臉GOWYM W 艁OM呕Y (DOCELOWO INSPEKTOR). - od 2聽800 PLN

1. Wykonywanie czynno艣ci kancelaryjnych zwi膮zanych z ewidencj膮 i obiegiem pism w Oddziale Finansowym zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.2. Przygotowywanie i prowadzenie spraw zwi膮zanych z udzielaniem zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci szacunkowej powy偶ej 30 tysi臋cy euro.3. Realizowanie i sk艂adanie zapotrzebowa艅 gospodarczych w Centralnym Systemie Zakup贸w.4. Nadz贸r nad realizacj膮 um贸w terminowych.5. Przygotowanie informacji niezb臋dnych do opracowania planu finansowego i planu zam贸wie艅 publicznych S膮du.6. Przygotowywanie i prowadzenie post臋powa艅 zwi膮zanych z udzielaniem przez s膮dy rejonowe (s膮dy funkcjonalne) pomocy z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.7. Pe艂nienie funkcji koordynatora ds. kontroli zarz膮dczej w S膮dzie Okr臋gowym w 艁om偶y.8. Redagowanie pism, decyzji, dokument贸w i informacji.9. Sporz膮dzanie sprawozda艅, opracowa艅 i analiz.Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce oferty pracy okre艣lone zosta艂y w og艂oszeniu Dyrektora S膮du Okr臋gowego w 艁om偶y Nr A-1116-16/20 zamieszczonym na stronie S膮du Okr臋gowego w 艁om偶y (BIP): www.lomza.so.gov.pl
S膮d Okr臋gowy w 艁om偶y - 2020-11-17 - 艁om偶a (podlaskie)

WARTOWNIK ODDZIA艁 WART CYWILNYCH M. 艁OM呕A - od 2聽900 PLN

- znajomo艣膰 aktualnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawnych dotycz膮cych ochrony obiekt贸w wojskowych, u偶ycia lub wykorzystania 艣rodk贸w przymusu bezpo艣redniego i broni palnej;- znajomo艣膰 i wykonywanie obowi膮zk贸w na poszczeg贸lnych posterunkach zgodnie z Tabel膮 Posterunk贸w;- przestrzeganie porz膮dku dnia warty, toku pe艂nienia s艂u偶by oraz zasad wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego OWC;- sk艂adanie do Dow贸dcy Warty telefonicznych meldunk贸w o aktualnej sytuacji w rejonie posterunku.Pe艂na informacja o og艂oszeniu znajduje si臋 na stronie: https://25wog.wp.mil.pl/u/WARTOWNIK_16.11.2020.pdf
25. WOJSKOWY ODDZIA艁 GOSPODARCZY W BIA艁YMSTOKU - 2020-11-17 - 艁om偶a (podlaskie)

ELEKTRYK - od 3聽000 PLN

Wykonywanie instalacji elektrycznych.
JEMIELITY IN呕YNIERIA SANITARNA S.C. WITOLD I ANDRZEJ JEMIELITY - 2020-11-09 - 艁om偶a (podlaskie)

PIEL臉GNIARKA - od 3聽000 PLN

Opieka nad pacjentami. Rejestracja. Sprz膮tanie.
MA艁GORZATA ZIELI艃SKA-TYSZKA - 2020-11-05 - 艁om偶a (podlaskie)

PRACOWNIK TECHNICZNY - od 2聽600 PLN

Obs艂uga techniczna przedstawie艅;Monta偶 i demonta偶 艣rodk贸w inscenizacji;W艂a艣ciwe ustawianie, zawieszanie, mocowanie element贸w scenografii i rekwizyt贸w;Za艂adunek i roz艂adunek do przewozu 艣rodk贸w inscenizacji;Przygotowanie techniczne eksploatowanych spektakli, obs艂uga urz膮dze艅 elektronicznych i nag艂o艣nieniowych.
Teatr Lalki i Aktora - 2020-11-05 - 艁om偶a (podlaskie)

REJESTRATORKA MEDYCZNA - od 2聽600 PLN

Rejestratorka medyczna
"POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" SP. Z O.O. - 2020-10-23 - 艁om偶a (podlaskie)

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY - od 2聽600 PLN

Realizacja plan贸w sprzeda偶y, pozyskiwanie nowych klient贸w, bie偶膮ce raportowanie pracy, rozwijanie kana艂贸w dystrybucji.*Miejsce wykonywania pracy: cz臋艣膰 woj. mazowieckiego i podlaskiego.
"DRAGONGAZ" - SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 - 2020-10-23 - 艁om偶a (podlaskie)

PSYCHOLOG - od 2聽750 PLN

Poradnictwo psychologiczne indywidualne dla par, rodzin. Warsztaty grupowe.
O艢RODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W 艁OM呕Y - 2020-10-22 - 艁om偶a (podlaskie)

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO - od 4聽400 PLN

Prowadzenie post臋powa艅 administracyjnych, egzekucyjnych.Kontrole bud贸w oraz obiekt贸w w u偶ytkowaniu.Kontrola skarbowa. Prowadzenie samochodu s艂u偶bowego.* INFORMACJE O NABORZE: https://nabory.kprm.gov.pl/podlaskie/lomza/inspektor-nadzoru-budowlanego,70212,v7
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego - 2020-10-21 - 艁om偶a (podlaskie)

IN呕YNIER BRAN呕Y SANITARNEJ - od 3聽000 PLN

In偶ynier in偶ynierii 艣rodowiska - instalacje sanitarne.
JEMIELITY IN呕YNIERIA SANITARNA S.C. WITOLD I ANDRZEJ JEMIELITY - 2020-10-20 - 艁om偶a (podlaskie)

M艁ODSZY KUCHARZ - od 2聽600 PLN

M艂odszy kucharz. Przygotowanie da艅 kuchni azjatyckiej i orientalnej.
kontakt przez PUP - 2020-10-20 - 艁om偶a (podlaskie)

KELNER - od 2聽600 PLN

przyjmowanie zam贸wie艅, sporz膮dzanie rachunk贸w, przyjmowanie p艂atno艣ci, dbanie o porz膮dek na sali
Przedsi臋biorstwo Handlowo Us艂ugowe Tadeusz Rafa艂owski - 2020-10-14 - 艁om偶a (podlaskie)

WARTOWNIK ODDZIA艁 WART CYWILNYCH M. 艁OM呕A - od 2聽900 PLN

- znajomo艣膰 aktualnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawnych dotycz膮cych ochrony obiekt贸w wojskowych, u偶ycia lub wykorzystania 艣rodk贸w przymusu bezpo艣redniego i broni palnej;- znajomo艣膰 i wykonywanie obowi膮zk贸w na poszczeg贸lnych posterunkach zgodnie z Tabel膮 Posterunk贸w;- przestrzeganie porz膮dku dnia warty, toku pe艂nienia s艂u偶by oraz zasad wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego OWC;- sk艂adanie do Dow贸dcy Warty telefonicznych meldunk贸w o aktualnej sytuacji w rejonie posterunku.
25. WOJSKOWY ODDZIA艁 GOSPODARCZY W BIA艁YMSTOKU - 2020-10-13 - 艁om偶a (podlaskie)

SPECJALISTA/ INSPEKTOR/ REFERENT DS. KADR I P艁AC. - 2聽600 - 3聽200 PLN

1) Kompletowanie dokumentacji wymaganej do wyliczenia wynagrodzenia pracownik贸w;2) Kontrola sk艂adanych dowod贸w- rozliczenie czasu pracy pracownik贸w WSPR SP ZOZ stanowi膮cych podstaw臋 do sporz膮dzania list p艂ac;3) Sporz膮dzanie list wynagrodze艅 w okre艣lonych termiach;4) Terminowe przekazywanie nale偶nych wynagrodze艅 pracownikom,5) Dokonywanie nale偶nych potr膮ce艅 w listach p艂ac, przygotowywanie danych do przelew贸w zwi膮zanych z rozliczeniem p艂ac, rozliczanie ubezpieczenia pracownik贸w od nieszcz臋艣liwych wypadk贸w;6) Rozliczanie 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych z ubezpieczenia spo艂ecznego na wypadek choroby, macierzy艅stwa maj膮c na uwadze prawid艂ow膮 gospodark臋 tymi funduszami (obliczanie zasi艂k贸w, sporz膮dzanie list p艂ac, dokonywanie terminowych potr膮ce艅, prowadzenie ewidencji i dokumentacji wyp艂aconych zasi艂k贸w);7) Potr膮canie i rozliczanie zaj臋膰 komorniczych,8) Sporz膮dzanie RP-7.
kontakt przez PUP - 2020-10-12 - 艁om偶a (podlaskie)

nast臋pna strona