Praca PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - oferty pracy (2)poprzednia strona
NEUROLOG(NR 6735) - od 2 000 PLN

Neurolog: 1 etatZakres obowiązków:- odbywa wizyty w środowisku pacjenta, ocenia stan zdrowia przez badanie neurologiczne;- edukuje opiekunów chorego w zakresie wiedzy dotyczącej otępień w czasie wizyt środowiskowych;- wspomaga opanowanie sytuacji zaostrzenia w trakcie opieki ŚCOPO we współpracy z jednostką prowadząca opiekę medyczną nad pacjentem;- ocenia potrzeby zdrowotne opiekuna pacjenta w zakresie schorzeń psychoneurologicznych;- dokonuje oceny adekwatności zgłoszenia do ŚCOPO, w razie wątpliwości;- weryfikuje postawioną diagnozę, prowadzone leczenie pacjenta w sytuacji wątpliwej dla koordynatora ŚCOPO/pielęgniarki;- kieruje do ponownej weryfikacji rozpoznania i leczenia w ambulatoryjnej jednostce specjalistycznej;- współpracuje zdalnie z innymi specjalistami ŚCOPO oraz partnerami projektu;- zdalnie edukuje, udziela porad i wsparcia rodzinie pacjenta;- uczestniczy w superwizji oraz grupie Balinta prowadzonych w ramach ŚCOPO;- dba o możliwie najwyższą jakość opieki nad pacjentem;- dba o dokumentację medyczną, regularne uzupełnianie danych w systemie teleopieki;Oferujemy:- pracę na etat, część etatu;- pracę w prężnie rozwijającej się firmie, o stabilnej pozycji na rynku;- udział w nowatorskim projekcie;- pracę w zespole specjalistów z sektora medycznego i społecznego;- elastyczność godzin pracy, możliwość dostosowania grafika do potrzeb czasowych;- przyjazną atmosferę w pracy;
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-09-14 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

PIELĘGNIARKA(NR 6737) - od 2 000 PLN

Pielęgniarka: 6 etatówZakres obowiązków:- wykonuje systematyczne wizyty w domu pacjenta, rozpoznaje stan psychofizyczny, aktualne trudności, potrzeby, etc.;- w czasie wizyty środowiskowej wykonuje zadania pielęgnacyjne w oparciu o dokonaną ocenę stanu sprawności w zakresie samoobsługi;- w trakcie wizyt środowiskowych edukuje opiekuna, rodzinę chorego o właściwej opiece, pielęgnowaniu, zaspokajaniu codziennych potrzeb, prowadzi poradnictwo i promocję zdrowia;- w trakcie wizyt środowiskowych prowadzi obserwację stanu zdrowia chorego, zapobiega pogorszeniu, reaguje na każde niekorzystne zmiany funkcjonowania Pt.;- współpracuje zdalnie z innymi specjalistami ŚCOPO oraz partnerami projektu;- zdalnie edukuje, udziela porad i wsparcia opiekunom chorego;- uczestniczy w superwizji oraz grupie Balinta prowadzonych w ramach ŚCOPO;- dba o możliwie najwyższą jakość opieki nad pacjentem;- dba o rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej, regularne uzupełnianie danych w systemie teleopieki;Oferujemy:- pracę na etat, część etatu;- pracę w prężnie rozwijającej się firmie, o stabilnej pozycji na rynku;- udział w nowatorskim projekcie;- pracę w zespole specjalistów z sektora medycznego i społecznego;- elastyczność godzin pracy, możliwość dostosowania grafika do potrzeb czasowych;- przyjazną atmosferę w pracy;
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-09-14 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

OPERATOR TELEMEDYCZNY (NR 6733) - od 2 000 PLN

Operator telemedyczny - 1,25 etatu: 0,75 i 0,5 etatuZakres obowiązków:- telefoniczna, internetowa (maile, chat, wideopołączenia) obsługa pacjentów i opiekunów ŚCOPO;- zbieranie potrzebnych danych o pacjencie i umieszczanie w systemie teleopieki;- uczestniczy/ułatwia wzajemną komunikację między członkami personelu ŚCOPO, partnerami projektu;- uczestniczy w komunikacji/umożliwia komunikację między rodziną pacjenta, a adekwatnym specjalistą ŚCOPO;- pomaga zdalnie rodzinie pacjenta w posługiwaniu się systemem teleopieki;- przeprowadza zdalne treningi z obsługi systemu telemedycznego ze specjalistami ŚCOPO;Oferujemy:- pracę na etat, część etatu;- atrakcyjne wynagrodzenie;- pracę w prężnie rozwijającej się firmie, o stabilnej pozycji na rynku;- udział w nowatorskim projekcie;- pracę w zespole specjalistów z sektora medycznego i społecznego;- elastyczność godzin pracy, możliwość dostosowania grafika do potrzeb czasowych;- przyjazną atmosferę w pracy;
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-09-14 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

KOORDYNATOR ŚCOPO (NR 6731) - od 2 000 PLN

Koordynator ŚCOPO 1,25 etatu: 0,75 i 0,5 etatuZakres obowiązków:- koordynowanie pracy zespołu specjalistów ŚCOPO;- podejmowanie decyzji dotyczących ruchu Pacjentów w ŚCOPO;- dbałość o możliwie najwyższą jakość opieki nad chorymi pod opieką ŚCOPO;- odpowiedzialność za organizację pracy zespołu specjalistów ŚCOPO;- dbałość o dokumentację medyczną, nadzór nad regularnością i rzetelnością wprowadzanych danych przez specjalistów i partnerów ŚCOPO do systemu teleopieki;- regularne przeprowadzanie i analiza ankiet ewaluacyjnych dla opiekunów chorych oraz pracowników i partnerów ŚCOPO;- dbałość o zachowanie poufności danych osobowych chorych i opiekunów, nadzór nad adekwatnością dostępu do wglądu i edycji danych Pt./opiekuna określonym specjalistom ŚCOPO;Oferujemy:- pracę na etat, część etatu;- atrakcyjne wynagrodzenie;- pracę w prężnie rozwijającej się firmie, o stabilnej pozycji na rynku;- udział w nowatorskim projekcie;- pracę w zespole specjalistów z sektora medycznego i społecznego;- elastyczność godzin pracy, możliwość dostosowania grafika do potrzeb czasowych;- przyjazną atmosferę w pracy;
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-09-14 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

FIZJOTERAPEUTA/REHABILITANT(NR 6740) - od 2 000 PLN

Fizjoterapeuta/Rehabilitant: 3 etatyZakres obowiązków:- wykonuje wizyty środowiskowe w domu pacjenta;- przeprowadza wywiad oraz badanie fizjoterapeutyczne, planuje indywidualny plan usprawniania pacjenta, uwzględniając zapotrzebowanie na odpowiedni sprzęt ortopedyczny i/lub środki pomocnicze;- w trakcie wizyt środowiskowych zapewnia optymalną jakość, prawidłową i bezpieczną realizację postępowania rehabilitacyjnego;- w trakcie wizyt środowiskowych edukuje opiekuna/rodzinę pacjenta co do właściwego postępowania, bezpiecznego aktywizowania ruchowego;- w trakcie wizyt środowiskowych dokonuje diagnozy aktualnego stanu fizykalnego pacjenta, możliwości i potrzeb rehabilitacyjnych;- dba o wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych oraz zastosowanie czynności zapobiegających lub łagodzących objawy chorobowe u pacjenta;- współpracuje zdalnie z innymi specjalistami ŚCOPO oraz partnerami projektu;- zdalnie edukuje, udziela porad i wsparcia opiekunowi chorego;- uczestniczy w superwizji oraz grupie Balinta prowadzonych w ramach ŚCOPO;- dba o możliwie najwyższą jakość opieki nad pacjentem;- dba o dokumentację medyczną, regularne uzupełnianie danych w systemie teleopieki;Oferujemy:- pracę na etat, część etatu;- atrakcyjne wynagrodzenie;- pracę w prężnie rozwijającej się firmie, o stabilnej pozycji na rynku;- udział w nowatorskim projekcie;- pracę w zespole specjalistów z sektora medycznego i społecznego;- elastyczność godzin pracy, możliwość dostosowania grafika do potrzeb czasowych;- przyjazną atmosferę w pracy;
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-09-14 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI(NR 6509) - od 2 000 PLN

Do zadań należeć będzie:- bieżąca weryfikacja dokumentów księgowych oraz ich ewidencja, - analiza kont księgowych,- sporządzanie deklaracji VAT,- prowadzenie ewidencji środków trwałych,- współpraca z instytucjami zewnętrznymi (bankami, firmy leasingowe, audytorzy),- współudział w opracowaniu instrukcji i procedur niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obszaru finansowo-księgowego. Oferujemy:- umowę o pracę,- stabilne warunki zatrudnienia, możliwość podnoszenia kwalifikacji, - prywatną opiekę medyczną, bogaty pakiet socjalny i możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego dla pracownika oraz jego bliskich,- atrakcyjne warunki wynagradzania m. in. dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe.
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-09-10 - Osielsko (kujawsko-pomorskie)

PRACOWNIK DS. KSIĘGOWYCH(NR 6312) - od 2 000 PLN

Do zadań należeć będzie:- prowadzenie księgowości materiałowej,- księgowanie faktur kosztowych i sprzedażowych- prowadzenie rozrachunków dostawców i odbiorców- księgowanie wyciągów bankowych i raportów kasowychOferujemy:- umowę o pracę,- stabilne warunki zatrudnienia,- możliwość podnoszenia kwalifikacji.
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-08-30 - Solec Kujawski (kujawsko-pomorskie)

MAGAZYNIER(NR 6321) - od 2 000 PLN

Zakres zadań:- przygotowywanie oraz dokonywanie wysyłek (pakowanie, przygotowanie dokumentacji wysyłkowej),- przygotowanie sprzętu medycznego do wydania klientowi,- prowadzenie dokumentacji magazynowej,- dbałość o porządek i prawidłowe rozmieszczenie materiałów w magazynie- transportowanie materiałów i sprzętów medycznych/rehabilitacyjnych wyznaczonym odbiorcom zewnętrznym i wewnętrznym.Oferujemy:- umowę o pracę, - atrakcyjny system wynagrodzeń,- możliwość podnoszenia kwalifikacji,- dobre warunki pracy- praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godz.: 08:00-16:00.
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-08-30 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

LOGOPEDA(NR 6311) - od 2 000 PLN

Zadania:- badanie pacjenta i ustalanie diagnozy logopedycznej- prowadzenie terapii logopedycznej - dokładne badanie i ocena postępów działań logopedycznych- prowadzenie indywidualnej dokumentacji pacjenta zgodnej z wymogami NFZOferujemy:- umowa o pracę lub kontrakt- możliwość podnoszenia kwalifikacji
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-08-30 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

KUCHARZ - 2 500 - 3 500 PLN

przygotowywanie posiłków
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-04-05 - Okoniny Nadjeziorne (kujawsko-pomorskie)

POMOC KUCHENNA/POMOCNIK KUCHARZA - od 2 500 PLN

pomoc w przygotowywaniu posiłków, utrzymanie czystości w kuchni
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-04-05 - Okoniny Nadjeziorne (kujawsko-pomorskie)

PSYCHOLOG - od 1 850 PLN

-udzielanie pomocy psychologicznej w domu pacjenta-prowadzenie terapii psychologicznej indywidualnej-prowadzenie dokumentacji medycznej (w wersji elektronicznej) zgodnie z obowiązującymi standartami i wymogami NFZ
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2016-03-10 - Mogilno (kujawsko-pomorskie)

poprzednia strona