Praca główny specjalista Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J.Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie prac analitycznych i statystycznych z obszaru oświaty, w tym opracowywanie ilościowych i jakościowych danych oraz wskaźników obrazujących warunki, procesy i efekty działań edukacyjnych, w oparciu o dane zebrane w Systemie Informacji Oświatowej, dane finansowe, pochodzące m.in. ze sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych oraz inne dane statystyczne, pochodzące ze źródeł krajowych i zagranicznych m. in w celu modyfikacji przepisów prawa oświatowego prowadzenie analiz finansowych i ekonomicznych dokumentów będących przedmiotem prac MEN oraz analiz treści zawartych w ocenach skutków regulacji a także analiz ekonomicznych treści zawartych w projektach aktów prawnych w celu m. in. określenia skutków finansowych dla budżetu państwa i dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletniej wykonywanie prac dotyczących opracowywania koncepcji finansowania oświaty, w tym przygotowanie analiz dotyczących finansowania zadań oświatowych, oraz analiz wykorzystania środków budżetowych pod kątem realizacji celów strategicznych prowadzenie analiz w zakresie wydatków ponoszonych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania oświatowe oraz poziomu wykorzystania części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego opracowywanie ilościowych i jakościowych danych statystycznych w celu upowszechniania, w tym przygotowanie komunikatów i raportów dotyczących problematyki edukacji w oparciu o dostępne dane statystyczne opracowywanie danych dotyczących polskiego systemu oświaty dla celów międzynarodowej statystyki edukacyjnej Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - narzędzia i materiały prac: komputer i inne urządzenia biurowe - możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, schodołaz do ewentualnego wykorzystania Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Umiejętności analityczne i obsługa aplikacji komputerowych (w tym arkusza kalkulacyjnego w zakresie tabel przestawnych, łączenia i agregacji danych) zostanie zweryfikowana podczas testu praktycznego. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”), zostaną odrzucone. Kopie dokumentów dot. stażu pracy/doświadczenia zawodowego, muszą potwierdzać zamknięty okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu. Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie BIP MEN, w zakładce "Praca" ”wzory oświadczeń do naboru”, hiperłącze: Praca/Wzory oświadczeń do naboru. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Zachęcamy do składania cv w formacie Europass - http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-852, 34-74-244 lub 34-74-170. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze analiz statystycznych/finansowych pozostałe wymagania niezbędne: znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (w zakresie podziału, zasad organizacji i działania), w tym służby cywilnej (w zakresie organizacji s.c., uprawnień i obowiązków członków korpusu służby cywilnej) umiejętność tworzenia analiz statystycznych z wykorzystaniem narzędzi analitycznych umiejętność pracy z bazami danych (łączenie, agregacja, wizualizacja danych) obsługa aplikacji komputerowych (arkusz kalkulacyjny na zaawansowanym poziomie, edytor tekstów, Power Point) umiejętności analityczne samodzielność kreatywność umiejętność argumentowania umiejętność współpracy odporność na stres Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe wykształcenie: matematyczne, ekonomiczne, statystyczne lub pokrewne 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej lub doświadczenia na stanowisku ekonomicznym lub finansowym znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2) znajomość programu SAS znajomość programu Access znajomość ustawy o systemie oświaty w zakresie przepisów ogólnych, wychowania przedszkolnego, finansowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie finansowania zadań oświatowych Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2) lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-31 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-17

Nazwa stanowiska: główny specjalista

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

Doradca leasingowy (ds Agro biznesu) -

Już dziś odwiedź naszą stronę internetową, dowiedz się więcej i przekonaj Nas, że właśnie CIEBIE SZUKAMY. www.leasing24.pl Potrzebujemy Cię, bo: masz doświadczenie w mobilnej i aktywnej sprzedaży usług finansowych (szczególnie mile widziane w obszarze produktów finansowych, leasingowych lub w sprzedaży u producentów, dostawców, dealerów pojazdów, maszyn czy urządzeń rolniczych) lub chcesz
BZ WBK Leasing S.A. - 2016-08-11 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Organizacja, przeprowadzanie i koordynacja czynności kontrolnych poszczególnych komórek organizacyjnych MNISW w zakresie celowości, gospodarno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Podlaski Urząd Wojewódzki ul. Mickiewicza 3 15-213 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analiza odwołań od rozstrzygnięć organów I instancji w sprawach dotyczących pozwoleń i zgłoszeń budowlanych, zebranych w sprawie materiałów dowodowych w tym doku
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-14 - Białystok (podlaskie)

account coordinator -

Randstad Polska jest wiodącą agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Już od ponad 20 lat kształtujemy rynek pracy w Polsce, wspierając firmy w zatrudnianiu najlepszych pracowników, a kandydatów w znalezieniu satysfakcjonującej pracy. Aktualnie do naszej centrali w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko: account coordinator Zakres obowiązków: prowadzenie i aktualizacja rejestru przetargó
Randstad Polska - 2016-11-30 - Warszawa (mazowieckie)

Web Application Developer (PHP, MySQL) (m/f) -

Podsumowanie / Job summary: Currently we are looking for Web Application Programmer with knowledge of PHP and MySQL to join dynamic and growing company. Kogo szukamy / Profile description: Experience in building web applications, Experience in PHP5, Experience in MySQL, Knowledge of HTML / CSS / JavaScript is a plus, Experience in developing responsive web designs is a plus, English communicative. Opis stanowiska
PageGroup Polska - 2016-11-17 - Warszawa (mazowieckie)

referent prawno-administracyjny -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawno-administracyjny 91-202 Łódź, ul. Warecka 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ust
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-22 - Łódź (łódzkie)

informatyk -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: informatyk Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8 61-003 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wsparcie informatyczne dla użytkowników końcowych w celu rozwiązywania problemów; Rozwiązywanie i koordynacja zgłoszonych incydentów w celu za
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Poznań (wielkopolskie)

referent -

Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wydawanie zaświadczeń w celu urzędowego potwierdzenia faktów udzielanie informacji w zakresie przepisów podatkowych oraz o sposobie załatwiania spraw w urzędzie podatnikom i innym podmiotom w celu wsparcia w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Włocławek (kujawsko-pomorskie)

Analityk SAP w dziale IT -

Dla naszego Klienta należącego do jednego z największych na świecie grup ubezpieczeniowo - finansowych poszukujemy Specjalisty na stanowisko Analityka SAP w dziale IT. Nadrzędnym zadaniem na tym stanowisku będzie codzienne wsparcie operacyjne systemów finansowania, jak i rozwiązywanie problemów w ramach incydent management oraz user access management. Analityk będzie komunikował / przekazywał technicz
Power Media S.A. - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. M. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych z wniosku jednostek samorządu terytorialnego o uzyskanie zgody Prezesa UKE na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Warszawa (mazowieckie)

Kelner/Kelnerka -

UMIEJĘTNOŚCI I OSOBOWOŚĆ Czujesz się kimś wyjątkowym Dzielisz naszą pasję gościnności Nie ustajesz w swoim rozwoju Masz odwagę pójść dalej Czujesz w sobie ducha zdobywcy Jesteś innowacyjny Szacunek i zaufanie są dla Ciebie ważne Jeżeli tak, to TY jesteś osobą, której szukamy JAK O CIEBIE ZADBAMY zapewnimy Ci umowę o pracę nauczymy Cię wszystkiego, co powinieneś wiedzieć pomożemy rozwij
Orbis S.A. - 2016-09-22 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie Ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 56-100 Wołów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zadanie 1: prowadzenie spraw z zakresu kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie pod wzglę
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Wołów (dolnośląskie)

Kierownik Zespołu Handlowego -

Jeśli zarządzałeś z sukcesami zespołem handlowym minimum 2 lata Jeśli jesteś prawdziwym kapitanem, który motywuje i prowadzi swoją drużynę do celu Jeśli sprzedaż powoduje u Ciebie wzrost poziomu endorfin Jeśli kierujesz się zasadami fair play i win – win a gra zespołowa to dla Ciebie czysta przyjemność Wydajesz się być idealnym zawodnikiem :) a więc Wyposażymy Cię w wiedzę o naszych usł
Benefit Systems S.A. - 2016-11-21 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługa bieżąca podatników i innych podmiotów polegająca w szczególności na wspieraniu w prawidłowym wypełnieniu przez nich obowiązków podatkowych, przyjmowaniu, weryfikacji i dystrybucji dokumentów
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-16 - Płońsk (mazowieckie)

kierownik oddziału -

Archiwum Państwowe w Koszalinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik oddziału Archiwum Państwowe w Koszalinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 75-803 Koszalin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kierowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy Oddziału w Słupsku w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym dla tego O
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Słupsk (pomorskie)

starszy specjalista -

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w realizacji zadań mających na celu przygotowanie oraz wdrażanie projektu "Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-11 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu ul. Mickiewicza 30 27-600 Sandomierzu Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnienie ciągłej sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej, urządzeń zasilających w celu prawidłowego funkcj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-02 - Sandomierz (świętokrzyskie)

Młodszy Doradca Bankowości Detalicznej (Stażysta) w Oddziale SMART -

Nr ref: 16027763 Do naszych Oddziałów SMART poszukujemy energicznych, ambitnych i otwartych na nowe wyzwania Młodszych Doradców Bankowości Detalicznej Może to właśnie Ciebie szukamy? Do Twoich zadań należeć będzie: Pozyskiwanie nowych klientów Współudział w realizacji planu sprzedaży oddziału Edukacja i wsparcie klienta w zakresie samoobsługi Umiejętne wykorzystanie dostępnych w oddziale narz
Bank Handlowy w Warszawie S.A. - 2016-08-04 - Warszawa (mazowieckie)

Consultant - Capital Markets -

Opis firmy For our Client, one of international leaders in real estate consultancy, we are currently seeking an experienced candidate for a Consultant to join their Capital Markets Department. , Obowiązki Main responsibilities of employed person include: Cooperation with external clients in terms of providing investment consultancy services dedicated to sale and acquisition processes of commercial properties; Pr
HRK S.A. - 2016-08-18 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa w zakresie podatków pośrednich/ bezpośrednich. Pro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

Administrator aplikacji i systemów w branży medycznej -

Jesteśmy producentem oprogramowania dla radiologii i firmą o zasięgu międzynarodowym, świadczącą usługi w sektorze medycznym. Oferujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne z zakresu elektronicznego rekordu pacjenta oraz archiwów i dystrybucji dokumentacji medycznej, w szczególności cyfrowych obrazów diagnostycznych z różnych technik obrazowania medycznego (system RIS,PACS, diagnostyczna konsola l
Synektik S.A. - 2016-11-09 - Warszawa (mazowieckie)

AP Specialist/Expert -

Randstad Finance specializes in conducting recruitment projects for managerial and specialist positions in financial, controlling and accountancy sector. We focus on sourcing best candidates for financial positions in order to support our Clients representing various branches, including financial services and shared service centres. For our Client, SSC organization, we are looking for: AP Specialist/Expert Respon
Randstad Polska - 2016-11-01 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie i prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i zakończeniem stosunku służby i pracy. Koordynowanie prowadzonych postępowań sk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Wysokie Mazowieckie (podlaskie)

FRIGGA: Opiekunka do Hannoveru od zaraz -

FRIGGA to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu rekrutacji wykwalifikowanego personelu opiekuńczego oraz personelu medycznego. Firma istnieje na rynku europejskim od 2009 roku obsługując klientów z Niemiec i Luksemburga . Naszym pracownikom zapewniamy indywidualne podejście oraz stałą opiekę koordynatorów. Z pasją i zaangażowaniem poszukujemy
FRIGGA - 2016-10-26 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Warszawa, ul. Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kontroli terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz prowadzenie kontroli terenowych organ
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Warszawa (mazowieckie)

Kucharz -

Staramy się uczynić Pizza Hut restauracją wyjątkową. Jeśli chcesz poczuć niepowtarzalną atmosferę gościnności i lubisz pracę z ludźmi, to jest to praca właśnie dla Ciebie • Otwartość i komunikatywność • Pozytywna energia i pomysłowość • Dokładność, odpowiedzialność, zaangażowanie • Chęć rozwoju oraz umiejętność szybkiego uczenia się • Umiejętność pracy w zespole •
Pizza Hut Warszawa Aleja Wilanowska - 2016-10-02 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj