Praca inspektor wojewódzki Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Monitorowanie wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej Sporządzanie w ramach Centralnej Aplikacji Statystycznej sprawozdawczości z zakresu funkcjonowania placówek pomocy stacjonarnej Prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wydawania lub cofania zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej Warunki pracy - praca biurowa - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji) - praca na drugim piętrze - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin - brak oznaczeń dla osób niewidomych - pomieszczenia higieniczno - sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym - budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 2.700 zł Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail. Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem. Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce "Praca". Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna doświadczenie zawodowe/staż pracy 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej pozostałe wymagania niezbędne: Znajomość ustaw: o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej Umiejętność: obsługa komputera (pakiet MS Office), analityczne myślenie, skuteczna komunikacja Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-19 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-14

Nazwa stanowiska: inspektor wojewódzki

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

accountant with german or french (AP/GL) -

Randstad Finance specializes in conducting recruitment projects for managerial and specialist positions in financial, controlling and accountancy sector. We focus on sourcing best candidates for financial positions in order to support our Clients representing various branches, including financial services and shared service centres. For Our Client we are looking for a person for a position of: accountant with ger
Randstad Polska - 2016-11-01 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w celu pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej sprawców czynów zabronionych prowadzenie postępowa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Włocławek (kujawsko-pomorskie)

Młodszy Konsultant ds Zaopatrzenia -

W Banku Millennium cenimy różnorodność, bo każdy z nas jest inny i prezentuje swoje, oryginalne spojrzenie na świat. Dzięki temu tworzymy kompletny, zgrany zespół. Dołącz do nas i rozwijaj się w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce, ceniącej najwyższe standardy i doskonałą jakość. Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy w Departamencie Zarządzania Kampaniami w Warszawie na st
Bank Millennium S.A. - 2016-09-20 - Warszawa (mazowieckie)

młodszy specjalista -

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji czasu pracy prac
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śl. 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie analiz mających na celu zidentyfikowanie oraz ocenę wartości nowych obszarów ryzyka zewnętrznego, jak również analiz stanu zagrożenia oszustwami podatkowymi w obszarach zadań w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-24 - Wrocław (dolnośląskie)

Key Account Manager -

Oferta Oferujemy: Pracę w stabilnej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B Konkurencyjne wynagrodzenie podstawowe oraz atrakcyjny system prowizyjny Narzędzia niezbędne do pracy , Opis firmy Naszym klientem jest jedna z czołowych firm sektora IT w Polsce oraz Europie. Inwestując w najnowsze technologie konsekwentnie umacnia pozycję lidera w zakresie dosta
HRK S.A. - 2016-11-19 - Warszawa (mazowieckie)

POMOC KUCHENNA M/K - od 2 000 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-10-13 - Warszawa (mazowieckie)

Doradca Bankowości Detalicznej (specjalizacja: Gold i mikroprzedsiębiorstwa) -

Nr ref: 16032586 Kluczowe zadania: Telefoniczna obsługa w zakresie sprzedaży produktów bankowych. Realizacja wyznaczonych planów sprzedażowych. Prowadzenie rozmów w sposób odpowiadający wysokim oczekiwaniom klientów przy zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług, zgodnie z wyznaczonymi standardami. Przestrzeganie obowiązujących procedur oraz przepisów wewnętrznych. Aktywne zapoznawanie si
Bank Handlowy w Warszawie S.A. - 2016-08-04 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawowanie kontroli dowodów stanowiących podstawę wypłaty pod względem formalnym i rachunkowym, kw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-10 - Lublin (lubelskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań i orzekanie w sprawach o: udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym w zakresie pomocy publicznej w celu skutecznej realizacji należności, zabezpieczenie zobowiązań pod
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie dokumentów od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, sprawdzanie ich kompletności oraz potwierdzanie ich zgodności z oryginałem, zamieszczanie ogłoszeń o naborz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz -

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Koordynacja spraw związanych z typowaniem lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących w tym opracowywanie niezbędnej dokumentacji zgodnie z o
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-03 - Warszawa (mazowieckie)

Area Sales Manager -

Randstad Polska jest wiodącą agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Już od ponad 20 lat kształtujemy rynek pracy w Polsce, wspierając firmy w zatrudnianiu najlepszych pracowników, a kandydatów w znalezieniu satysfakcjonującej pracy. Podejmij z nami pracę już dziś i weź udział w konkursie "Pracuj z Randstad i wygrywaj nagrody” - masz szansę wygrać samochód lub rower Nie zwlekaj
Randstad Polska - 2016-11-09 - Warszawa (mazowieckie)

Opiekun/ka osób starszych, Niemcy, Hamburg -

Agencja Pracy Tymczasowej Frigga (Nr Certyfikatu 6737) poszukuje opiekunów i opiekunek dla osób starszych zamieszkujących za granicą (Niemcy, Luksemburg). Wymagania: - komunikatywna lub dobra znajomość języka niemieckiego, - doświadczenie w opiece nad osobą starszą lub chorą, - cierpliwość, wyrozumiałość, odpowiedzialność, pogodne usposobienie, - mile widziane prawo jazdy kat. B, - referencje z
FRIGGA - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

Doradca Klienta -

do salonu w Sadybie Best Mall – Galerii Mokotów w Warszawie umowa zlecenie Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za aktywną sprzedaż, fachowe doradztwo w zakresie produktów oferowanych przez firmę OCHNIK, przygotowanie dokumentów sprzedażowych oraz dbanie o wygląd i wystrój salonu. Wymagania wysoka motywacja i zaangażowanie w pracę otwartość na szybkie zdobywanie wiedzy życzli
OCHNIK S.A. - 2016-11-07 - Warszawa (mazowieckie)

Konsultant personalny -

zatrudnianie pracowników tymczasowych w systemie kadrowym, nadzór i prowadzenie dokumentacji personalnej, rozliczanie ewidencji czasu pracy, bieżąca współpraca z Klientami oraz zatrudnionymi pracownikami. wykształcenia min. średniego, znajomości ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, umiejętności budowania relacji z Klientem, bardzo dobrej organizacji czasu pracy, dobrej znajomość obsługi
Work Service S. A. - 2016-09-07 - Warszawa (mazowieckie)

Pracownik ds Obsługi Frachtu (praca fizyczna) -

Obowiązki: Załadunek i rozładunek towarów z wózka widłowego/ kontenera/ palety lotniczej/ samolotu/ samochodu ciężarowego Obsługa i prowadzenie pojazdów specjalistycznych (wózki widłowe, ciągarki) Obsługa wag towarowych, przemysłowych Odpowiedzialność za sprawną i terminową realizację zadań według właściwych procedur i metod pracy Wysoka dyspozycyjność (praca zmianowa - również w nocy,
LS Airport Services S.A. - 2016-11-14 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie projektów ustaw lub projektów założeń projektów ustaw z zakresu pasz leczniczych oraz uczestnictwo w przygotowywaniu projektów aktów prawny
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników Ministerstwa (studia, szkolenia, itp.) prowadzenie obsługi biblioteki oraz czytelników w zakresie gromadzen
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-03 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W ŚWIEBODZINIE UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 58 66-200 ŚWIEBODZIN Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: • Kontrolowanie podmiotów produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, w celu zapewnienia ochrony zdrowia
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Świebodzin (lubuskie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań w zakresie prawa podatkowego (m.in. gromadzenie materiału dowodowego, kierowanie zapytań, wezwań, rozpatrywanie wniosków, itp.), opracowywanie projektów decyzji administracyjnych z zak
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Sieradz (łódzkie)

Inżynier Linux, Administrator, Wdrożeniowiec systemów monitoringu i kontroli IT -

Praca w technologiach: monitoring infrastruktury IT centralizacja i analiza logów systemów operacyjnych oraz aplikacji analiza ruchu sieciowego analiza zdarzeń w kontekście bezpieczeństwa infrastruktury IT Udział we wdrożeniach systemów IT będących ofertą firmy: op5 Monitor, Nagios, Splunk, Elasticsearch, Flowmon, Logrhythm Wymagania: Ukończone dzienne studia techniczne na kierunku informatyka lub pok
EMCA S.A - 2016-09-10 - Warszawa (mazowieckie)

Agent ds Obsługi Pasażerskiej (Amadeus) -

Obowiązki Obsługa kasy biletowej Odprawa biletowo bagażowa Język angielski na poziomie min. B1- WARUNEK KONIECZNY Doświadczenie przy kalkulacji i wystawianiu biletów lotniczych W SYSTEMIE REZERWACYJNYM AMADEUS min. 1 rok- WARUNEK KONIECZNY Wysoka dyspozycyjność (praca w nocy, w niedziele i w święta) Niekaralność- WARUNEK KONIECZNY Dobra znajomość obsługi komputera (MS Office) Wysoka kultura osobist
LS Airport Services S.A. - 2016-11-08 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Gdańsku Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Gdańsku ul. Długa 75/76 80-831 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Inicjowanie i udział w postępowaniach: wieczystoksięgowym, w tym występowanie o wpis hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie należności celnych i innych należności pieniężnych pa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Malbork (pomorskie)

specjalista -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: a) rozpatrywanie wniosków wnoszonych do Dyrektora RZGW w Warszawie i przygotowanie projektów decyzji administracyjnych, b) prowadzenie postępow
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-13 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj