Praca informatyk Łódź BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: informatyk Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi ul. ks. Brzóski 24 91-315 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: administrowanie systemami informatycznymi urzędu , zarządzanie infrastrukturą sieci LAN urzędu , udzielanie pomocy użytkownikom urzędu, tworzenie skryptów lub aplikacji, przygotowywanie stanowisk komputerowych, nadzór i przegląd stacji roboczych, obsługiwanie wniosków o założenie kont, nadanie, modyfikację lub odbiór uprawnień użytkownikom. Warunki pracy - praca administracyjna - biurowa w siedzibie urzędu, - praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, - obsługa sieci komputerowej i sprzętu komputerowego, - obsługa serwerowni, - obsługa komputerów na stanowiskach pracy innych pracowników urzędu, - praca w wymuszonej pozycji ciała przy obsłudze monitorów ekranowych, - wykonywanie czynności wymagających poruszania się po ciągach pieszych znajdujących się w budynkach urzędu, w tym po schodach łączących kondygnacje, - budynek dziesięciokondygnacyjny z dwoma dźwigami osobowymi wewnętrznymi od parteru, wejście do budynku bez podjazdu i windy zewnętrznej, - budynek trzykondygnacyjny bez wind, - obydwa budynki połączone schodami, - oświetlenie zgodne z obowiązującą normą. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. 1. Informacje których przekazanie wynika z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych: - administratorem danych osobowych kandydatów biorących udział w naborze jest Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi, - kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, - wymagane w procedurze naboru dane podane są przez kandydata dobrowolnie jednak ich brak skutkuje odrzuceniem oferty. 2. Pozostałe informacje: - termin uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem dokumenty zostały złożone w miejscu wskazanym w ogłoszeniu lub zostały nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (liczy się data nadania), - oferty złożone po terminie oraz nie zawierające wszystkich niezbędnych dokumentów zostaną odrzucone, - procedura naboru obejmuje sprawdzian wiedzy z zakresu wymagań niezbędnych oraz rozmowę kwalifikacyjną, - kandydaci zakwalifikowani do naboru o terminie sprawdzianu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem (dane kontaktowe wskazane przez kandydata w ofercie), - oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zasady naboru oraz wzory oświadczeń zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (www.lodz.kskarbowa.gov.pl) w zakładce "Organizacja - Praca". Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 42 654-11-31 w. 132 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: Bardzo dobra znajomość obsługi komputera Umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego, sieci komputerowej i oprogramowania Znajomość systemów serwerowych MS Windows i Linux Znajomość SQL Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe komunikatywność umiejętność analitycznego myślenia umiejętność organizacji pracy własnej samodzielność Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-24 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-12

Nazwa stanowiska: informatyk

Państwo: Polska

Województwo: łódzkie

Powiat: m. Łódź

Miejscowość: Łódź

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

inspektor ochrony środowiska -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Paprotna 14 51-117 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska zgodnie z obowi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-14 - Legnica (dolnośląskie)

Młodszy Specjalista ds Wsparcia Obsługi Aptek Niezależnych -

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: kontakt z Kluczowymi Klientami NEUCA (apteki) w zakresie obsługi infolinii przychodzącej, udzielanie informacji na temat dostępności preparatów i ich cen oraz przyjmowanie zamówień na leki, informowanie Klientów o aktualnych promocjach. Od kandydatów oczekujemy: łatwości nawiązywania kontaktów i umiejętności budowania relacji, pozytywne
Grupa NEUCA - 2016-10-14 - Łódź (łódzkie)

inspektor -

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie wniosków w sprawach o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UW, wpisania zaproszenia do ewidencji zaprosz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Łódź (łódzkie)

spedytor międzynarodowy do przyuczenia -

Randstad Polska jest wiodącą agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Już od ponad 20 lat kształtujemy rynek pracy w Polsce, wspierając firmy w zatrudnianiu najlepszych pracowników, a kandydatów w znalezieniu satysfakcjonującej pracy. Dla naszego klienta, firmy transportowej poszukujemy osób na stanowisko: spedytor międzynarodowy do przyuczenia Zakres obowiązków: Realizacja transportu na t
Randstad Polska - 2016-10-21 - Łódź (łódzkie)

inspektor zakładów górniczych -

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor zakładów górniczych Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku ul. Biała 1 80-435 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli, w tym dokonywanie analiz stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz dokonywanie rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Gdańsk (pomorskie)

specjalista -

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie projektów decyzji właściwego ministra ds. transportu w sprawie ustalania działek gruntu wchodzących w skład kolejowych terenów zamkniętych Przygotowywanie i opracowywani
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-21 - Warszawa (mazowieckie)

SAMODZIELNA KSIĘGOWA-BILANSISTKA - od 1 200 PLN

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZGODNIE Z ZAKŁADOWYM PLANEM KONT PZD, PROWADZENIE EWIDENCJI DLA WYODRĘBNIONYCH FUNDUSZY; SPORZĄDZANIE ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH (BILANS, RZS); PRELIMINARZY FINANSOWYCH; LIST PŁAC; WYPŁAT ŚWIADCZEŃ, OBLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OS. FIZYCZNYCH; ROZLICZANIE SKŁADEK ZUS
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓWSTOWARZYSZENIE OGRODOWE W WARSZAWIEOKRĘG ŁÓDZKI W ŁODZI - 2016-03-01 - Łódź (łódzkie)

inspektor weterynaryjny -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu ul. Wrocławska 170 45-836 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrolowanie Powiatowych Lekarzy Weterynarii z zakresu sprawowanego nadzoru nad podmiotami produkującymi środki spożywcze pochodzeni
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Opole (opolskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa ul. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie do realizacji tytułów wykonawczych, badanie prawidłowość ich wypełnienia i dopuszczalności egzekucji administarcyjnej oraz prowadzenie całokształtu prac związanych z ich ewidencją w celu wszczęcia i
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz -

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie wydatków majątkowych oraz programów wieloletnich w celu zapewnienia w ustawie budżetowej na dany rok środkó
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach ul. Mickiewicza 32 99-200 Poddębice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie kontroli urzędowych w zakładach produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pobieranie prób do badań
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-05 - Poddębice (łódzkie)

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - od 2 500 PLN

Praca w firmie zajmującej się sprzedażą chemii budowlanej.
CHEMIK HB Sp. z. o. o. Sp. k. - 2016-05-27 - Łódź (łódzkie)

główny specjalista -

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli planowych i w trybie uproszczonym, ­sporządzanie dokumentów pokontrolnych, udział w sporządzaniu programów kontroli w poszczególnych zagadnieniach
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Warszawa (mazowieckie)

Telefoniczne przedłużanie umów -

Lokalizacja: Łódź Centrum Poszukujemy Kandydatów do pracy przy telefonicznym przedłużaniu umów. ZACHĘCAMY DO PRZESYŁANIA APLIKACJI DO TWOICH ZADAŃ NALEŻAŁO BĘDZIE: • telefoniczna obsługa klientów w ruchu wychodzących, • reprezentowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy, • sprzedaż usług telekomunikacyjnych.
Work Service S.A. - 2016-09-20 - Łódź (łódzkie)

STARSZY PRACOWNIK DZIAŁU ZAKUPÓW - od 4 500 PLN

Dokonywanie zakupów w imieniu klienta, konsultacja dokonywanych transakcji, poszukiwanie nowych producentów, bezpośredni kontakt z klientem arabskojęzycznym.
kontakt przez PUP - 2016-05-18 - Łódź (łódzkie)

Specjalista ds badawczo-rozwojowych (obszar produktów kosmetycznych) -

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: opracowywanie receptur oraz definiowanie parametrów procesu technologicznego dla nowych produktów wprowadzanie zmian technologicznych w celu poprawy jakości wyrobów tworzenie dokumentacji technicznej i technologicznej projektowanie nowych wyrobów kosmetycznych Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia wyższego o kierunku chemia lub technologia c
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. - 2016-10-05 - Łódź (łódzkie)

inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie ul. Bohaterów Jarocina 15 63-200 JAROCIN Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wprowadzanie danych do systemów informatycznych, weryfikacja osób ukaranych mandatem karnym w systemie PESEL sporządzanie wykazów osób ukaranych mandatem karny
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Jarocin (wielkopolskie)

Pracownik Magazynu - Sortowacz, Sekcja Międzynarodowa -

Oferujemy: - pracę dla międzynarodowej firmy - możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego - zatrudnienie od zaraz w oparciu o umowę zlecenie ze składkami ZUS, - atrakcyjną stawkę godzinową , - pracę od poniedziałku do piątku w godzinach: 12:00 - 20:00 (w ramach zapotrzebowania firmy, możliwe przesunięcie godzinowe) , Opis firmy: Tempus A Agencja Pracy Czasowej i Doradztwa Personalnego (KR
Agencja Pracy Czasowej TEMPUS A - 2016-09-29 - Łódź (łódzkie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Krakowie ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: typowanie podatników do kontroli na podstawie analizy informacji potwierdzającej nierzetelne deklarowanie przez nich przychodów, analiza oświadczeń majątkowych podatników pod względem ich rzetelności, identyfikow
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-14 - Oświęcim (małopolskie)

Mechanik -

Naszym Klientem jest firma produkcyjna, dla której prowadzimy rekrutację na stanowisko: MechanikMiejsce pracy: Łódź Opis stanowiska pracy: Rozwiązywanie problemów technicznych występujących na maszynach produkcyjnych. Zapewnienie możliwie najlepszego stanu technicznego maszyn i urządzeń przez aktywne uczestnictwo w działaniach prewencyjnych. Nadzór nad infrastrukturą techniczną zakładu. Prowadzen
HRK S.A - 2016-08-20 - Łódź (łódzkie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie czynności sprawdzających w odniesieniu do składanych w Urzędzie dokumentów podatkowych w celu sprawdzenia ich poprawności, udzielanie pisemnych informacji w celu odpowiedzi na zapyta
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Warszawa (mazowieckie)

SZWACZKA - od 1 850 PLN

Obsługa maszyn - produkcja odzieży.
BRIST Edyta Różalska-Krawul - 2016-03-04 - Łódź (łódzkie)

specjalista -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: a) rozpatrywanie wniosków wnoszonych do Dyrektora RZGW w Warszawie i przygotowanie projektów decyzji administracyjnych, b) prowadzenie postępow
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-13 - Warszawa (mazowieckie)

POMOC KUCHENNA - od 1 000 PLN

Restauracja serwuje dania kuchni bułgarskiej. Zadaniami pracownika będzie przygotowywania półproduktów, potraw a także sprzątanie
kontakt przez PUP - 2016-10-31 - Łódź (łódzkie)

Przedstawiciel Handlowy -

Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów Prezentowanie oferty handlowej Klientom Przedłużanie umów z obecnymi Klientami Realizacja celów sprzedażowych Konsekwencja i nastawienie na cel Umiejętność nawiązywania relacji Otwartość, komunikatywność, Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku Prawo jazdy kat. B Współpracę z dynamicznie rozwijającą się i stabilną firmą Elastyczny czas pracy S
Telestrada - 2016-11-23 - Łódź (łódzkie)

MENEDŻER RESTAURACJI - od 1 850 PLN

Zarządzanie personelem, pilnowanie wydawanych posiłków, reklama restauracji
kontakt przez PUP - 2016-04-01 - Łódź (łódzkie)

główny księgowy -

Urząd Morski w Słupsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy Urząd Morski w Słupsku al. Sienkiewicza 18 76-200 Słupsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie rachunkowości Urzędu Morskiego. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. Wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-16 - Słupsk (pomorskie)

Doradca Klienta- odbieranie połączeń przychodzących, elastyczne godziny pracy -

Zadania na stanowisku: • odbieranie połączeń przychodzących, • telefoniczna obsługa klientów Orange Polska w ruchu przychodzącym, • reprezentowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy, • sprzedaż usług telekomunikacyjnych.
Work Service S.A. - 2016-10-12 - Łódź (łódzkie)

inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu ul. Mickiewicza 30 27-600 Sandomierzu Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnienie ciągłej sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej, urządzeń zasilających w celu prawidłowego funkcj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-02 - Sandomierz (świętokrzyskie)

referendarz -

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowywanie projektów aktów normatywnych – rozporządzeń ministra właściwego do spraw transportu w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-14 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj