Praca inspektor Busko-Zdrój BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Wapiennikowa 21a 25-112 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie szczegółowej obserwacji i rejestracji pojawiania się i nasilenia organizmów szkodliwych oraz sygnalizowanie terminów i metod ich zwalczania, pobieranie prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów oraz gleby do badań laboratoryjnych, kontrolowanie zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoża i gleby oraz dokumentacji u zarejestrowanych przedsiębiorców w celu wydania paszportu roślin, prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przemieszczaniem bulw ziemniaka w obrocie krajowym, wpisywanie danych do Zintegrowanego Systemu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Warunki pracy praca w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe w teren, stres związany z obsługą klienta Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto:1850,00 zł Na ofercie proszę zamieścić dopisek ”Oferta na stanowisko Inspektora Oddział Busko-Zdrój” Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).Dokumentów nie odsyłamy. Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni oraz zaproszeni do postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr Tel. (41)361-07-86 lub (41)362-17-07. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: znajomość ustawy o ochronie roślin oraz aktów wykonawczych znajomość kodeksu postępowania administracyjnego umiejętność biegłej obsługi komputera prawo jazdy kat.B (wykorzystywane w ramach obowiązków służbowych) Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe zdolność analitycznego myślenia komunikatywność, dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków znajomość języka angielskiego (mile widziana) Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia kopia prawa jazdy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-24 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-12

Nazwa stanowiska: inspektor

Państwo: Polska

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: buski

Miejscowość: Busko-Zdrój

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

specjalista -

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach ul. Obroki 87 40-833 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących działalności urzędu, w zakresie sprawowanego nadzoru i kontroli nad zakładami górniczymi, analiza otrzymanych informacji oraz obliczanie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-24 - Katowice (śląskie)

radca prawny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie ul. Połczyńska 68 75-816 Koszalin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udzielanie porad i konsultacji prawnych. Sporządzanie opinii prawnych. Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawny
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Koszalin (zachodniopomorskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dysponowanie mieniem MRiRW, w tym udział w odbiorze towaru od dostawcy oraz wskazanie miejsca przeznaczenia, prowadzenie ewidencji ilościowej, ilościowo-wartościow
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-05 - Warszawa (mazowieckie)

legalizator -

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: legalizator Obwodowy Urząd Miar ul. Rapackiego 66 86-300 Grudziądz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych. Prowadzenie bieżącej dokumentacji metrologicznej. Sprawowanie nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów ustawy Prawo o miarach oraz o towarach paczkowany
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-30 - Grudziądz (kujawsko-pomorskie)

referent -

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem ul. Jagiellońska 32 34-500 Zakopane Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie obowiązkowych rejestrów, dzienników (w tym w formie elektronicznej) w celu udokumentowania wpływających do Wydziału Sztab Policji dokumentów, ewidencjo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Zakopane (małopolskie)

inspektor wojewódzki -

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Organizowanie i nadzorowanie szkoleń dla pracowników PUW Monitorowanie i koordynacja procesu przeprowadzania ocen pracowników Urzędu m.in. pierwszej oceny członkó
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-24 - Gdańsk (pomorskie)

starszy specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Wydział Teleinformatyki ul. Lompy 19 40-038 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: samodzielne analizowanie i rozliczanie finansowe użytkowania służbowych telefonów komórkowych przy wykorzystaniu specjalistyczneg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-07 - Katowice (śląskie)

specjalista -

Izba Celna w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin Informacja nr 5/2016 z dnia 07 października 2016 r. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie organu wierzycielskiego, inicjowanie postępowania zabezpieczającego i dokonywanie zabezpieczeń na majątku, w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-10 - Szczecin (zachodniopomorskie)

inspektor wojewódzki -

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynacja zadań zmierzających do uzyskania informacji od jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań z za
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-30 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego 36-100 Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kontroli terenowych w budownictwie orzecznictwo w sprawach Ustawy prawo budowlane Warunki pracy praca w terenie poza siedzibą urzędu i stacjo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Kolbuszowa (podkarpackie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży 18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 160 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadzór i kontrola przestrzegania dobrostanu, IRZ itp. oraz warunków weterynaryjnych w gospodarstwach, w miejscach gromadzenia zwierząt, skup
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-14 - Łomża (podlaskie)

referent -

Izba Skarbowa w Gdańsku poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Gdańsku ul. Długa 75/76 80-831 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie kontroli podatkowej na podstawie analizy ryzyka wystąpienia naruszenia przepisów prawa lub niezależnie od rezultatów analizy ryzyka, o ile mają one charakter losowy. Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-18 - Gdańsk (pomorskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Poznaniu Biuro Wymiany Informacji Podatkowych ul. Poznańska 46 62-510 Konin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wymiana informacji podatkowych i finansowych (tłumaczenie spraw) realizowana w celu monitorowania i weryfikowania obowiązków podatkowych podatników, gromadzenia informacji i mater
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Konin (wielkopolskie)

starszy referent -

Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komisariat Policji w Chojnie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie gospodarki mandatowej; przesyłanie zatrzymanych praw jazdy i dowodów rejestracyjnych do właściwych wydziałów komunikacji; realizacja zapytań z firm ubezpieczeniowych w zakresie kolizji drogo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-04 - Chojna (zachodniopomorskie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Krakowskiego Ziemskiego w Krakowie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego - ziemskiego al. Słowackiego 20 30-037 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z pra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Kraków (małopolskie)

księgowy -

Izba Skarbowa w Lublinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Izba Skarbowa w Lublinie ul. T. Szeligowskiego 24 20-883 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: księgowanie dowodów wpłat na kontach podatników i płatników, wystawianie postanowień w sprawie zaliczenia nadpłaty, sporządzanie zawiadomień do komorników sądowych w sprawie przekazania nadpłat lub z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Chełm (lubelskie)

specjalista -

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Główny Inspektorat Farmaceutyczny ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie inspekcji u przedsiębiorców zajmujących się obrotem hurtowym produktami leczniczymi lub pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi, w tym: przeprowadz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-21 - Warszawa (mazowieckie)

informatyk -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: informatyk Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wspieranie technicznie użytkowników sprzętu informatycznego, a także urządzeń peryferyjnych, w zakresie usuwania awarii sprzętu, oprogramowania prowadzenie dokumentacj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-11 - Ostrołęka (mazowieckie)

drogomistrz -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: drogomistrz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie objazdów i kontrolowanie dróg pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontrolowanie pasa dro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Mińsk Mazowiecki (mazowieckie)

główny specjalista -

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Główny Urząd Statystyczny Aleja Niepodległości 208 00-925 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalanie uprawnienia wynikającego ze stosunku pracy w celu przekazania tyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie ul. Głowackiego 16 28-300 Jędrzejów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizowanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych w tym odzwierzęcych Nadzór oraz kontrola w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-19 - Jędrzejów (świętokrzyskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, dokonywanie czynności i stosowanie środków egzekucyjnych oraz zabezpieczających w celu przeprowadzenia skutecznej egzekucji. Przygotowywanie pr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie i aktualizowanie programu operacyjnego finansowanego z EFS na poziomie krajowym • formułowanie zapisu programu • formułowanie propozycji zmian w programie • przeprowadzanie konsultacji i uzgod
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-21 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie prac studialnych lub koncepcyjnych obejmujących analizę, tworzenie lub opiniowanie nowych rozwiązań dotyczących: uposażenia, należności i świadczeń, w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściowością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, prowadzenie postępowań podatkowych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie kontroli merytorycznej dowodów księgowych wytworzonych w wydziale, rozliczanie wydatków i weryfikowanie dokumentów związanych z działalnością szkoleniową KGP, w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-02 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach ul. Młodych Techników 5a 74- 200 Pyrzyce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Ochrona zdrowia zwierząt i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Nadzór i kontrola przestrzegania: wymo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-13 - Pyrzyce (zachodniopomorskie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Kielcach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Kielcach ul. Witosa 78b 25-561 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań i innych ulg przewidzianych przepisami prawa. Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego w tym podejmowanie dzi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Kielce (świętokrzyskie)

główny specjalista -

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Główny Urząd Statystyczny Al. Niepodległości 208 00-925 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie i współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i aktualizacji opisów stanowisk pracy, sporządzanie wymaganych zestawień i analiz w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-30 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2 91 - 857 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie dokumentacji planowania cywilnego, w tym planu Zarządzania Kryzysowego, mapy ryzyka, mapy zagrożeń, raportu c
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-04 - Łódź (łódzkie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj