Praca inspektor Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Izby Skarbowej, celem realizacji uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy. Prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich i innych nieobecności w celu prawidłowego rozliczania czasu pracy. Koordynowanie przebiegu procesu ocen i rozwoju zawodowego pracowników, w celu realizacji zadań w ww. zakresie. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy, celem zapewnienia właściwej organizacji i porządku w pracy. Ustalanie uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych i innych świadczeń oraz przygotowywanie odpowiednich pism, celem prawidłowego naliczania świadczeń. Obsługa organizacyjna i administracyjna spraw związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi oraz wyjaśniającymi, w celu zapewnienia właściwej pracy komisji dyscyplinarnej. Rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń organów podatkowych na podstawie art. 131 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa oraz wyłączeń pracowników Izby Skarbowej obsługujących organy podatkowe na podstawie art. 130 ww. ustawy, w celu zapewnienia bezstronności w załatwianiu spraw. Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań celem dostarczenia zbiorczych informacji nt. obszaru działania komórki. Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie. Warunki pracy spełniają wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca na VI p. w VII piętrowym budynku. Budynek wyposażony w windy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa UMOWA NA ZASTĘPSTWO. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta. Oferty niekompletne oraz nadane po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data stempla pocztowego/. ŻYCIORYS, LIST MOTYWACYJNY POWINNY ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA POWINNY BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 18 019. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego 1 rok doświadczenia w komórce ds. kadr lub powyżej 1,5 roku doświadczenia w administracji publicznej pozostałe wymagania niezbędne: Dobra znajomość kodeksu pracy, ustawy o słuzbie cywilnej, ustawy ordynacja podatkowa oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) Komunikatywność Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-15 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-10

Nazwa stanowiska: inspektor

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

ZBROJARZ - od 2 400 PLN

j.w.
kontakt przez PUP - 2016-03-31 - Warszawa (mazowieckie)

Radca Prawny ( umowa na czas nieobecności pracownika) -

Zakres obowiązków: • opracowywanie pism procesowych, regulaminów, wniosków, umów • reprezentowanie interesów Spółki przed sądami i urzędami • bieżące doradztwo prawne, w tym opiniowanie umów, projektów dokumentów Spółki, pism, obsługa prawna Zarządu, negocjowanie oraz opiniowanie warunków umów zawieranych przez Spółkę • reprezentowanie Spółki przed sądami, organami administracji
Novum S.A. - 2016-11-05 - Warszawa (mazowieckie)

Asystent/adiunkt w Pracowni Historii Bibliotek i Czytelnictwa do badań nad dziejami bibliotek i czytelnictwa w okresie nowożytnym -

Zakres obowiązków: prowadzenie badań nad bibliotekami i czytelnictwem w okresie nowożytnym (XVI-XVIII w.) i ich publikacja, prowadzenie szkoleń, uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego na podstawie badań z zakresu historii bibliotek lub czytelnictwa. Oczekiwania: wykształcenie wyższe (stopień naukowy doktora nauk humanistycznych); bardzo dobra znajomość języka angielskiego i francuskiego; b
Biblioteka Narodowa - 2016-07-25 - Warszawa (mazowieckie)

Kierownik Budowy - Kontrakt kolejowy -

Budimex SA to największa i najbardziej dynamiczna spółka giełdowa działająca w branży budowlanej w Polsce nieprzerwanie od 1986r. Naszym głównym udziałowcem jest Ferrovial – światowy lider w infrastrukturze transportowej zatrudniający ponad 70 000 pracowników i działający w ponad 15 krajach na świecie. Mając status generalnego wykonawcy realizujemy inwestycje w sektorach budownictwa: infrastruk
BUDIMEX S.A. - 2016-10-25 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds przygotowania inwestycji -

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: udział w opracowaniu strategii wdrażania systemu ERTMS/ETCS/GSM-R z uwzględnieniem wymagań związanych z realizacją inwestycji, udział w opiniowaniu dokumentacji projektowej i wykonawczej, tworzenie projektów uchwał i wniosków dotyczących projektów w celu uzyskania niezbędnych decyzji organów Spółki umożliwiających realizację projektów, udział w proces
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - 2016-11-23 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie pod względem organizacyjno-logistycznym i obsługa prac Komitetu Offsetowego, a także zabezpieczenie prac zespołów roboczych realizujących tematyk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Warszawa (mazowieckie)

Programista ETL -

Obszar IT Banku Millennium w Polsce pełni rolę centrum kompetencyjnego dla portugalskiej Grupy Millennium BCP. Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, tworzenia i implementowania nowych rozwiązań. Utrzymujemy i rozwijamy istniejące systemy (development ‘in-house’)… a wszystko po to, by poprzez rozwiązania IT budować wartość biznesową oraz trwałą przewagę k
Bank Millennium S.A. - 2016-08-24 - Warszawa (mazowieckie)

legalizator -

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: legalizator ul. Krupnicza 11 31-123 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawdzanie przyrządów pomiarowych w celu określenia ich parametrów metrologicznych sporządzanie dokumentacji wykonywanych czynności metrologicznych w celu udokumentowania podjętej decyzji dokonywanie wpisów w rejestrze w celu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-08 - Kraków (małopolskie)

Pracownik Obsługi Klienta -

Staramy się uczynić Pizza Hut restauracją wyjątkową. Jeśli chcesz poczuć niepowtarzalną atmosferę gościnności i lubisz pracę z ludźmi, to jest to praca właśnie dla Ciebie • Otwartość i komunikatywność • Pozytywna energia i pomysłowość • Wysoka orientacja na klienta • Uprzejmość oraz wysoka kultura osobista • Dokładność, odpowiedzialność, zaangażowanie • Chęć rozwoju ora
Pizza Hut Warszawa Promenada - 2016-12-06 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds Obsługi Klienta (infolinia przychodząca) -

Lubisz pomagać innym? Nie boisz się wyzwań? Dołącz do naszego Contact Center U nas rozwiniesz swoje umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, a także zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu finansów i bankowości. Do Twoich zadań należeć będzie wspieranie Klientów Banku w obsłudze posiadanych produktów i narzędzi, takich jak bankowość internetowa oraz mobilna. Co możemy Ci zaoferować?
Getin Noble Bank S.A. - 2016-11-09 - Warszawa (mazowieckie)

poborca skarbowy -

Izba Skarbowa w Olsztynie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: poborca skarbowy Izba Skarbowa w Olsztynie Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A 10-950 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i dokonywanie czynności zabezpieczających na majątku zobowiązanych poprzez stosowanie środków egzekucyjnych wskazanych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: -kontrolowanie zgodności wykonywanych robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, -kontrolowanie przestrzegania i stos
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Poznań (wielkopolskie)

starszy inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego ul. Andrzeja Benesza 1, 62-500 Konin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych oraz przygoto
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Konin (wielkopolskie)

STOLARZ MEBLOWY - od 2 000 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-05-25 - Warszawa (mazowieckie)

Key-Account-Service Operations m/f -

Nasz Klient – firma X-label to międzynarodowe przedsiębiorstwo z oddziałami w wielu krajach Europy z branży druku etykiet i produkcji opakowań. Ponad 600 wysoce zmotywowanych i kompetentnych pracowników X-label projektuje, produkuje i sprzedaje kompleksowe rozwiązania w zakresie samoprzylepnych etykiet, technologii Sleeves i tubek. Firma poszukuje kandydatów zainteresowanych ciekawą pracą w dziedzinie
Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa - 2016-10-23 - Warszawa (mazowieckie)

referent prawny -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawny Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z udzielaniem cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy przygotowywanie projektów decyzji w sprawach związanych z udzieleniem cudzozie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-29 - Poznań (wielkopolskie)

informatyk -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: informatyk Izba Skarbowa ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Administrowanie systemem informatycznym jednostki w celu zapewnienia prawidłowej pracy systemów informatycznych. Zarządzanie infrastrukturą sieci LAN urzędu skarbowego w celu zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej pr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-27 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Organizacja, przeprowadzanie i koordynacja czynności kontrolnych poszczególnych komórek organizacyjnych MNISW w zakresie celowości, gospodarno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Rejonowa Policji Warszawa III ul. Opaczewska 8 Warszawa 02-368 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: pisemne prowadzenie Rejestru Śledztw i Dochodzeń i Rejestru Czynności Sprawdzających wykonywanie czynności związanych z rejestracją druków systemu TEMIDA wprowadzenie danych do elektr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Warszawa (mazowieckie)

Banquet Head Chef -

Warsaw Marriott Hotel poszukuje kandydatów na stanowisko: Banquet Head Chef Osoba zatrudniona na stanowisku Banquet Head Chef odpowiedzialna będzie za kompleksowe zarządzanie zespołem kuchni bankietowej, nadzorowanie i egzekwowanie pracy podległych pracowników, całkowity udział w przygotowaniu i realizacji procesu kulinarnego zgodnego ze standardami i procedurami firmy Marriott, począwszy od sporządzani
Marriott Hotel Warszawa - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściwością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kwot zwrotu;
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Warszawa (mazowieckie)

PRAKTYKANT W AMBASADZIE RP W BERLINIE - nieodpłatny

1) tłumaczenia,2) przygotowywanie tekstów promocyjnych,3) pomoc w działaniach Public Relations (PR) placówki,4) wsparcie prac Referatu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej.
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH - 2015-10-30 - Warszawa (mazowieckie)

Przedstawiciel Handlowy -

Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów Prezentowanie oferty handlowej Klientom Przedłużanie umów z obecnymi Klientami Realizacja celów sprzedażowych Konsekwencja i nastawienie na cel Umiejętność nawiązywania relacji Otwartość, komunikatywność, Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku Prawo jazdy kat. B Współpracę z dynamicznie rozwijającą się i stabilną firmą Elastyczny czas pracy S
Telestrada - 2016-11-23 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186 53-139 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw z zakresu: nadzoru uczestników przygotowania i realizacji inwestycji, harmonogramu rz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Wrocław (dolnośląskie)

POMOCNIK K/M - od 2 500 PLN

jw.
"AL-MAR" Mariusz Książek - 2015-12-30 - Warszawa (mazowieckie)

Starszy Asystent ds Współpracy z Instytucjami Finansowymi -

W Banku Millennium cenimy różnorodność, bo każdy z nas jest inny i prezentuje swoje, oryginalne spojrzenie na świat. Dzięki temu tworzymy kompletny, zgrany zespół. Dołącz do nas i rozwijaj się w jednej z największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce, ceniącej najwyższe standardy i doskonałą jakość. Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy w Departamencie Instytucji Fi
Bank Millennium S.A. - 2016-10-26 - Warszawa (mazowieckie)

Pracownik Hali - Kasjer -

Jesteś gotowy do pracy z Klientem? Jesteś gotowy do pracy fizycznej? Jesteś gotowy do pracy w różnych godzinach i dniach tygodnia? Jesteś gotowy do nauki?
MAKRO Cash and Carry Polska S.A. - 2016-09-07 - Warszawa (mazowieckie)

Key Account Manager -

Naszym klientem jest jedna z czołowych firm sektora IT w Polsce oraz Europie. Inwestując w najnowsze technologie konsekwentnie umacnia pozycję lidera w zakresie dostarczania swoim klientom kompleksowych usług informatycznych i teleinformatycznych. W związku z rozwojem firmy poszukujemy doświadczonego kandydata, który dołączy do Zespołu Sprzedaży na stanowisko Key Account Managera. Key Account ManagerMi
HRK S.A - 2016-11-19 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj