Praca starszy inspektor Gdańsk BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-874 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowuje dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników inspektoratu w celu przekazania tych dokumentów do akceptacji bezpośredniemu przełożonemu Rozlicza czas pracy wykonanej, ewidencjonuje urlopy i absencje pracowników w celu dostarczenia aktualnej informacji bezpośredniemu przełożonemu Przygotowuje projekty zarządzeń dotyczących prawa pracy, służby cywilnej w celu przedłożenia do akceptacji bezpośredniemu przełożonemu Przygotowuje dokumentację w sprawach emerytalno- rentowych w celu przekazania jej do ZUS Sporządza analizy, statystyki w tym dot. gospodarki materiałowo- sprzętowej i finansowej oraz sprawozdania kadrowe i w zakresie szkoleń w WINB w celu przekazania zgromadzonych danych bezpośredniemu przełożonemu oraz jednostkom nadrzędnym Przygotowuje dokumentacje związaną z BHP w zakresie oceny ryzyka zawodowego w celu przedłożenia do akceptacji bezpośredniemu przełożonemu Wykonuje czynności zwiazane z przeprowadzonymi naborami do inspekcji celem ich realizacji zgodnie z wymogami prawnymi Dokonuje archiwizacji dokumentów kadrowych celem ich przekazania do archiwum Warunki pracy Praca przy obsłudze komputera, w budynku brak wind, toalety nie przystosowane do osób niepełnosprawnych . Na stanowisku mogą występować sytuacje bezprecedensowe, wymagające gruntowanej analizy przepisów i wyboru jednej z wielu dostępnych procedur. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Oferty pracy nie kompletne, nie podpisane nie będą brały udziału w procesie rekrutacji. Proponowane wynagrodzenie brutto ok 2000 zł Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy 2 lata doświadczenia zawodowego w sprawach kadrowo-administracyjnych pozostałe wymagania niezbędne: przeszkolenie w zakresie kadr znajomość przepisów prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych oraz aktualnych przepisów o służbie cywilnej umiejętność obsługi urządzeń biurowych komunikatywność Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe język angielski na poziomie komunikatywnym znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i księgowości prawo jazdy kat. B Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia prawa jazdy Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-17 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-07

Nazwa stanowiska: starszy inspektor

Państwo: Polska

Województwo: pomorskie

Powiat: m. Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

starszy referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie czynności sprawdzających i wyjaśniających w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń; przeprowadzanie czynności sprawdzających w odniesieniu do składanych w Urzędz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu higieny dzieci i młodzieży Udział w pracach nad sprawozdawczością związaną z h
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-17 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych oraz związanych z administrowaniem składnikami majątkowymi Prowadzenie spraw eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych Prowadzienie spraw dotyczących zamówi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-19 - Szczecin (zachodniopomorskie)

Praca w Niemczech, opieka -

FRIGGA to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu rekrutacji wykwalifikowanego personelu opiekuńczego oraz personelu medycznego Firma istnieje na rynku europejskim od 2009 roku obsługując klientów z Niemiec i Luksemburga . Naszym pracownikom zapewniamy indywidualne podejście oraz stałą opiekę koordynatorów. Z pasją i zaangażowaniem poszukujemy n
FRIGGA - 2016-11-21 - Gdańsk (pomorskie)

Team Leader teamu produkcyjnego -

Zakres obowiązków: Planowanie i koordynowanie pracy niewielkiego teamu produkcyjnego złożonego z architekta, programistów i testerów, odpowiedzialnego za rozwój i utrzymanie produktów będących elementem Platformy Miejskiej Wspomaganie teamu w realizacji prac zgodnie z metodykami zwinnymi prowadzenia projektów Przygotowanie zestawień i raportów wyników teamu Wprowadzanie usprawnień do procedur i met
Asseco Data Systems S.A. - 2016-10-20 - Gdańsk (pomorskie)

wizytator -

Kuratorium Oświaty w Krakowie Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator 31-752 Kraków ul. Ujastek 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: po ukończeniu szkolenia z zakresu ewaluacji w nadzorze pedagogicznym sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez dokonywanie ewaluacji w zakresie wymagań, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Nowy Sącz (małopolskie)

Serwisant urządzeń klimatyzacyjnych -

Zakres obowiązków: • Serwisowanie: urządzeń klimatyzacji i chłodniczych, instalacji elektrycznych, kurtyn powietrznych, central wentylacyjnych; • Montaże nowych urządzeń i instalacji; • Raportowanie; • Doradztwo i diagnozy techniczne. Oferta: • Umowa o pracę; • Praca w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; • Atrakcyjne wynagrodzenie – możliwość negocjacji; • Praca na jedną zmianę
LeasingTeam Group praca tymczasowa - 2016-11-26 - Gdańsk (pomorskie)

Opiekun/ka osób starszych, Niemcy, Neukirch -

Agencja Pracy Tymczasowej Frigga (Nr Certyfikatu 6737) poszukuje opiekunów i opiekunek dla osób starszych zamieszkujących za granicą (Niemcy, Luksemburg). Wymagania: - komunikatywna lub dobra znajomość języka niemieckiego, - doświadczenie w opiece nad osobą starszą lub chorą, - cierpliwość, wyrozumiałość, odpowiedzialność, pogodne usposobienie, - mile widziane prawo jazdy kat. B, - referencje z
FRIGGA - 2016-09-09 - Gdańsk (pomorskie)

specjalista -

Urząd Statystyczny w Lublinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Urząd Statystyczny w Lublinie ul. St. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie kompleksowych, wieloaspektowych analiz danych statystycznych z zakresu budownictwa w celu przygotowania publikacji realizacja prac koncepcyjnych i redakcyjnych związanych z przygoto
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Lublin (lubelskie)

MAJSTER - 2 100 - 2 500 PLN

Prowadzenie prac dekarskich z uwzględnieniem dachów płaskich z membrany PVC, prace konstrukcyjne przy dachach tradycyjnych.
PHU EXPERT Adam Leoniuk - 2016-10-27 - Gdańsk (pomorskie)

Programista NET -

Obszar IT Banku Millennium w Polsce pełni rolę centrum kompetencyjnego dla portugalskiej Grupy Millennium BCP. Chcesz: Rozwinąć swoje doświadczenie w tworzeniu architektury / programowaniu? Nauczyć się tworzyć niezawodne, skalowane i bezpieczne rozwiązania dostępne publicznie? Poznać architekturę systemów bankowych i integrację miedzy systemami finansowymi? Wziąć udział w ciekawych, rozpoznawalny
Bank Millennium S.A. - 2016-11-23 - Gdańsk (pomorskie)

inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 89 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa kancelaryjna sekretariatu Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie; prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej: dzienniki podawcze, dzienniki korespondencyjne, rejes
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Czarnków (wielkopolskie)

Oferta zmianowa od 15 grudnia z prawem jazdy -

FRIGGA to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu rekrutacji wykwalifikowanego personelu opiekuńczego oraz personelu medycznego. Firma istnieje na rynku europejskim od 2009 roku obsługując klientów z Niemiec i Luksemburga . Naszym pracownikom zapewniamy indywidualne podejście oraz stałą opiekę koordynatorów. Z pasją i zaangażowaniem poszukujemy
FRIGGA - 2016-12-03 - Gdańsk (pomorskie)

starszy archiwista -

Archiwum Państwowe w Elblągu z/s w Malborku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy archiwista Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku, ul. Starościńska 82-200 Malbork Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli, lustracji i ekspertyz archiwów zakładowych oraz przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych; - kontrola
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-31 - Malbork (pomorskie)

zastępca kierownika oddziału -

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: zastępca kierownika oddziału Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kierowanie pracą Oddziału w pionie odpowiedzialnym za legalizację pobytu i pracy cudzoziemców na terenie RP i sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-03 - Słupsk (pomorskie)

Opieka nad osobą starszą w Niemczech Praca na święta -

FRIGGA to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu rekrutacji wykwalifikowanego personelu opiekuńczego oraz personelu medycznego Firma istnieje na rynku europejskim od 2009 roku obsługując klientów z Niemiec i Luksemburga . Naszym pracownikom zapewniamy indywidualne podejście oraz stałą opiekę koordynatorów. Z pasją i zaangażowaniem poszukujemy n
FRIGGA - 2016-11-10 - Gdańsk (pomorskie)

kierownik działu -

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik działu 85-039 Bydgoszcz, ul. Hetmańska 28 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie projektów planów pracy Wojewódzkiego Inspektoratu - rocznych, kwartaln
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

sekretarz -

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: sekretarz Ministerstwo Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie sekretariatu Dyrektora Generalnego MSiT w zakresie realizacji zadań zapewniających prawidłową pracę sekretariatu pod względem organizacyjnym, biurowym i techniczny
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu. ul. Nad Kanią 136 63-800 Gostyń Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrola podmiotów w zakresie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego, produkowanymi lub znajdu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-02 - Gostyń (wielkopolskie)

radca prawny -

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Podkarpacki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie obsługi prawnej w celu właściwego stosowania przepisów prawnych oraz zastępstwa prawnego przed sądem administracyjnym i sądami powszechnymi Opiniowanie projektów a
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-10 - Rzeszów (podkarpackie)

inspektor -

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim ul. Sienkiewicza 2a 66-600 Krosno Odrzańskie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego Na
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-13 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

DOSTARCZANIE KORESPONDENCJI - GDAŃSK CHEŁM/ŁOSTOWICE/WRZESZCZ -

Poczta Polska S.A. poszukuje osób zainteresowanych podjęciem współpracy na umowę zlecenie w zakresie dostarczania korespondencji na terenie Gdańsk Chełm, Łostowice lub Wrzeszcz. Proponujemy elastyczne godziny pracy. Stawka wynagrodzenia 2400 zł brutto. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel. 58 32-66-292.
Poczta Polska S.A. - 2016-10-14 - Gdańsk (pomorskie)

Opiekunka osób starszych, oferta od zaraz -

FRIGGA to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu rekrutacji wykwalifikowanego personelu opiekuńczego oraz personelu medycznego Firma istnieje na rynku europejskim od 2009 roku obsługując klientów z Niemiec i Luksemburga . Naszym pracownikom zapewniamy indywidualne podejście oraz stałą opiekę koordynatorów. Z pasją i zaangażowaniem poszukujemy n
FRIGGA - 2016-11-04 - Gdańsk (pomorskie)

Asystent ds Obsługi Klientów -

Zakres obowiązków: korespondencyjna oraz telefoniczna obsługa Klientów, zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami sporządzanie odpowiedzi na zapytania, dyspozycje oraz reklamacje Klientów analiza powierzonych zadań oraz wypracowanie najlepszego rozwiązania współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Banku w celu należytego wykonywania powierzonych obowiązków należyte ewidencjonowanie wykon
FM Bank PBP S.A. - 2016-09-22 - Gdańsk (pomorskie)

główny specjalista -

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzór nad realizacją zadań pomocy społecznej przez samorząd gminny, powiatowy i województwa, w tym nad działalnością jedn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-14 - Ełk (warmińsko-mazurskie)

specjalista -

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Komendant Główny PSP poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ul. Podchorążych 38 00-463 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie i monitorowanie współpracy Komendanta Głównego PSP z partnerami zagranicznymi, a w szczególności z organami i jednostkami
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Warszawa (mazowieckie)

Analityk w Obszarze Rozwoju Aplikacji -

Obszar IT Banku Millennium w Polsce pełni rolę centrum kompetencyjnego dla portugalskiej Grupy Millennium BCP. Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, tworzenia i implementowania nowych rozwiązań. Utrzymujemy i rozwijamy istniejące systemy (development ‘in-house’)… a wszystko po to, by poprzez rozwiązania IT budować wartość biznesową oraz trwałą przewagę k
Bank Millennium S.A. - 2016-09-28 - Gdańsk (pomorskie)

specjalista -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Oddział GDDKiA w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2 15-703 Białystok (i teren działania oddziału) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw w zakresie kontroli uczestników realizacji inwestycji, harmonogramu i postępu prac, udział w przygotowaniu doku
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Białystok (podlaskie)

referendarz -

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00 - 926 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych na wniosek o przyznanie uprawnień kombatanckich, świadczenia pieniężnego z tytułu depo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Warszawa (mazowieckie)

archiwista -

Archiwum Państwowe w Zamościu Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: archiwista Archiwum Państwowe w Zamościu ul. Hrubieszowska 69A 22-400 Zamość Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie materiałów archiwalnych do digitalizacji (w ramach potrzeb) Digitalizacja materiałów archiwalnych – jednostek książkowych, akt luźnych, materiałów płaskich o ró
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Zamość (lubelskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj