Praca referent Kraków BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie ul. Lucjana Rydla 19 30 - 901 KRAKÓW Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wprowadza i aktualizuje dane w ewidencji wojskowej w oparciu o system informatycznym SPIRALA – ZINT; obsługuje klientów zewnętrznych w celu wydawania zaświadczeń o odbyciu służby wojskowej, duplikatów książeczek wojskowych, skierowań do wojskowej komisji lekarskiej lub uzupełnienia ewidencji wojskowej; prowadzi postępowania administracyjne oraz przygotowuje projekty decyzji administracyjnych lub odpowiedzi na wnioski i pisma; przygotowuje dane statystyczne w celu opracowania sprawozdań, zestawień, bilansów i innych dokumentów opartych na ewidencji zasobów rezerw osobowych; przyjmuje Teczki Akt Personalnych żołnierzy rezerwy z jednostek wojskowych w celu założenia lub aktualizacji ewidencji wojskowej; wydziela z ewidencji zasobów rezerw osobowych i przekazuje do Archiwum WKU ewidencję roczników żołnierzy rezerwy niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej, osób zmarłych, powołanych do zawodowej służby wojskowej, kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz osób które utraciły obywatelstwo polskie. Warunki pracy praca w pomieszczeniu na III piętrze, budynek z windą,może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane toalety, korytarze dzielone drzwiami ). Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. W ofercie należy podać dane kontaktowe- adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oświadczenia wymagane o których mowa w niniejszym ogłoszeniu powinny zawierać datę i czytelny podpis kandydata. Aplikacje nie zawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po dokonaniu analizy złożonych aplikacji osoby spełniające wymagania formalne zostaną zaproszone na test lub rozmowę kwalifikacyjną. Dokumenty aplikacyjne można odebrać osobiście w terminie 2 tygodni od publikacji wyniku naboru na wolne stanowisko. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone. Zapraszamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Wynagrodzenie przewidziane na stanowisku pracy: Wynagrodzenie zasadnicze - 2 208,32 zł dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, który po 5 latach pracy wynosi 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261-134 -433 lub 261 -137- 919. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i aktów wykonawczych do ustawy; znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; umiejętność obsługi komputera i programów MS Word i MS Excel; umiejętność prowadzenia korespondencji; komunikatywność. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe umiejętność obsługi systemu informatycznego SPIRALA-ZINT; umiejętność sprawnej i profesjonalnej obsługi klientów zewnętrznych. Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów kopie świadectw lub dyplomów ukończonych kursów i szkoleń. Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-18 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-07

Nazwa stanowiska: referent

Państwo: Polska

Województwo: małopolskie

Powiat: m. Kraków

Miejscowość: Kraków

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

PRACOWNIK OCHRONY/ PORTIER - od 1 850 PLN

dozór mienia, obchody, monitoring, wydawanie kluczy (w zależnosci od obiektu)
WOLF SŁUŻBA OCHRONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2016-05-05 - Kraków (małopolskie)

starszy inspektor -

Komenda Miejska Policji w Radomiu Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Miejska Policji w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59 26-600 Radom Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie dziennika korespondencyjnego i dziennika podawczego i innych rejestrów pomocniczych Wydziału Wspomagającego, odbieranie, rozdzielanie i wpisywanie do dzienni
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-16 - Radom (mazowieckie)

LAKIERNIK SAMOCHODOWY - od 1 750 PLN

lakiernik samochodowy
kontakt przez PUP - 2015-11-26 - Kraków (małopolskie)

inspektor -

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie wniosków łącznie z kompletowaniem niezbędnych załączników do wniosków dotyczących udzielania zezwoleń legalizujących pobyt w RP oraz wydawanie zezwoleń na
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Gdańsk (pomorskie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Franciszkańska 3-5 62-800 Kalisz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie czynności inspekcyjno-kontrolnych z zakresu prawa budowlanego na terenie miasta Kalisza. Przygotowywania projektów decyzji, postanowień i innych pism urzęd
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Kalisz (wielkopolskie)

Specjalista ds Sprzedaży Mieszkań -

Jeśli chcesz zdobyć nowe doświadczenie zawodowe w największej firmie doradczej jesteś osobą przedsiębiorczą posiadasz wysokie zdolności interpersonalne potrafisz budować relacje z klientami, szukasz pracy, gdzie docenianie są własne pomysły i skuteczność dołącz do Home Broker Wartością firmy są ludzie, dlatego oferujemy: wysokie zarobki (podstawa atrakcyjny system prowizyjny) pracę dla lide
Home Broker S.A. - 2016-09-20 - Kraków (małopolskie)

referendarz statystyk -

Urząd Statystyczny w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz statystyk Urząd Statystyczny w Gdańsku ul. Danusi 4 80-434 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie archiwum zakładowego, przejmowanie i gromadzenie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej Urzędu oraz organizacja odpowiedniego jej przechowywania; Opracowanie i ewidencj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-30 - Gdańsk (pomorskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Poznaniu Biuro Wymiany Informacji Podatkowych ul. Poznańska 46 62-510 Konin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Komputerowa ewidencja pism wpływających i wychodzących w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów w Biurze. Koordynacja prac realizowanych przez inne osoby w celu zapewnie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Konin (wielkopolskie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Kielcach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Kielcach ul. Witosa 78b 25-561 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań i innych ulg przewidzianych przepisami prawa. Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego w tym podejmowanie dzi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Kielce (świętokrzyskie)

starszy specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji ul. Lompy 19 40-038 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z f
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-29 - Katowice (śląskie)

starszy inspektor -

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Komendant Główny PSP poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ul. Podchorążych 38 00-463 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie sekretariatu biura; prowadzenie kontaktu z jednostkami organizacyjnymi PSP biorącymi udział w programie „Polska Pomoc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Firlika 20; 71 - 637 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udział w ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w celu uzgodnień przedsięwzięć mogących zawsze oddz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-09 - Koszalin (zachodniopomorskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie analizy wpływających do Centrum Operacyjnego MON dokumentów przewidzianych do rozpatrzenia przez adresatów. Kompletowanie opinii i analiz do materia
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-21 - Warszawa (mazowieckie)

Programista - Senior Developer (Go(lang)/ C++, AngularJS, MongoDB/MySQL) -

Poszukujemy osób do swojego sturtup’u dostarczającego innowacyjne rozwiązania Software as a Service (SaaS), platformy Cloud’owe (PSaaS) oraz aplikacje dedykowane i usługi projektowe w zakresie UI/UX. Główne zadania: Programowanie innowacyjnych aplikacji i serwisów biznesowych na rynek światowy z wykorzystaniem Go (golang), AngularJS oraz baz danych MongoDB/MySQL (modele: SaaS i wdrożeniowy).
Asseco Poland S.A. - 2016-09-24 - Kraków (małopolskie)

statystyk -

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: statystyk Urząd Statystyczny w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  przeprowadzanie kontroli formalnej, logicznej i rachunkowej zgromadzonych danych oraz wyjaśnianie potencjalnych błędów,  zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie d
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Włocławek (kujawsko-pomorskie)

Junior Corporate Sales Manager -

wsparcie w budowaniu i utrzymywanie bieżących i długofalowych relacji z klientami sprzyjających podejmowaniu decyzji zakupowych wsparcie w przygotowaniu rekomendacji do budowy i komercjalizacji niestandardowych rozwiązań, wyznaczanie trendów rynkowych pomoc w kreowanie długookresowej strategii współpracy z potencjalnymi Klientami Kluczowymi Orange Polska prowadzenie projektów sprzedażowych w środowis
Orange Polska S.A. - 2016-09-09 - Kraków (małopolskie)

główny specjalista -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: a) Wspieranie i bieżąca pomoc użytkownikom infrastruktury i systemów komputerowych w firmie, b) Instalacja i konfiguracja świeżego
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor kontroli wojskowej -

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor kontroli wojskowej Ministerstwo Obrony Narodowej Al.Niepodległości 218 00-911 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Koordynowanie pracy zespołów kontrolujących w ramach koordynowanego projektu lub uczestnictwo w prowadzonych czynnościach kontrolnych, w szczególno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-21 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w realizacji zadań w zakresie sprawowania przez Ministra Zdrowia nadzoru nad Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym nad prowadzonymi przez tą jednostkę projektami i systemami prowadzenie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Warszawa (mazowieckie)

Cloud Computing Operations Engineer -

The role will be a part of international IT cloud operations team. It will be responsible for cloud solutions design, operations and maintenance, solution optimization including environment and cloud operational cost. The part of the role is working closely with the engineering organization so that they follow the solution guidelines and help them make design/reliability trade offs. ● Experience and expertise a
Motorola Solutions Systems Polska - 2016-09-14 - Kraków (małopolskie)

specjalista -

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie dokumentacji przedkontrolnej obejmującej: program kontroli, analizę przedkontrolną, upoważnienia, oświadczenia, prowadzenie lub uczestniczenie w kontrolach, prowadzenie postępowań wyjaś
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-29 - Warszawa (mazowieckie)

młodszy specjalista -

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzenie oceny formalnej wnios
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. ks. Stefana Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęceg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Strzelce Krajeńskie (lubuskie)

młodszy archiwista -

Archiwum Państwowe w Katowicach Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy archiwista Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104 40-145 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie kwerend celem udzielenia odpowiedzi na pisemne zapytania składane przez osoby fizyczne i prawne Przygotowanie zaświadczeń i odpisów oraz kopii dokumentów do uwierz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Katowice (śląskie)

Credit and Collections Analyst with Italian -

Credit and Collections Analyst with Italian Miejsce pracy/Place of work: Krakow About us Capgemini is one of the world's foremost providers of consulting, technology and outsourcing services. Capgemini Business Services department is one of the first and the biggest outsourcing centers in Poland providing services in 30 different languages in the areas of: finance, accounting, banking, procurement, customer care
Capgemini Polska - 2016-11-30 - Kraków (małopolskie)

młodszy specjalista -

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowania o dopuszczen
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU, ul. 11 – go Listopada 37/59 , 26-600 Radom Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie projektów umów, których Komenda Wojewódzka Policji (Wydział Łączności i Informatyki) jest stroną; opracowy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Radom (mazowieckie)

starszy inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor 83-300 Kartuzy ul. Sambora 41 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie zabiegów konserwacyjnych, nieskomplikowanych napraw, okresowego sprawdzania parametrów technicznych urządzeń łączności i informatyki; odpowiedzialność za organizację łączności i inf
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-03 - Kartuzy (pomorskie)

referendarz -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizowanie uprawnień akcjonariusza/ udziałowca w spółkach prawa handlowego oraz przedsiębiorstwach państwowych w zakresie inwestycyjno – technicznym prowadzenie analiz (m.in. finansowo-ekonomicznych i zar
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Warszawa (mazowieckie)

Team Lead/Manager -

The System Management Team Lead will:- Inspire and lead a team of software developers to deliver effective learning tools and systems in a compressed timeframe- Help their employees to develop by planning, coaching, challenging assignments, feedback, and support- Perform all tasks associated with direct management- Demonstrate a knowledge of standard IT topics and requirements. Examples include development enviro
Motorola Solutions Systems Polska - 2016-10-06 - Kraków (małopolskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj