Praca młodszy dokumentalista Malbork BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Archiwum Państwowe w Elblągu z/s w Malborku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy dokumentalista Archiwum Państwowe w Elblągu z/s w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - wykonywanie czynnosci związanych z technicznym zabezpieczeniem zasobu - przygotowanie i digitalizacja materiałów archiwalnych - współpraca z Pracownią Naukową w zakresie dostarczania zamówionych materiałów archiwalnych , -wykonywanie kopii posiadanych wersji cyfrowych dokumentów archiwalnych na potrzeby realizacji zamówień na reprodukcję - Warunki pracy Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kontakt z kurzem w magazynach, możliwość narażenia na czynniki biologiczne: grzyby, bakterie, pleśnie, pył osiadły. Praca wymaga wysiłku fizycznego w związku z przenoszeniem akt, brak wind i podjazdów. Praca w pomieszczeniach pozbawionych dostępu do światła dziennego. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - przewidywany termin zatrudnienia wynosi 2 miesiące, proponowane wynagrodzenie miesięczne: 1 850,- PLN brutto -Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, - Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego), - Dokumentów nie odsyłamy, - Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, - Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu : 055/647-44-55. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chroniona. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego techniczne zabezpieczenie zasobu, skanowanie, digitalizacja materiałów archiwalnych , wykonywanie kopii z wersji cyfrowych dokumentów , praca nad zasobem archiwalnym pozostałe wymagania niezbędne: Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-15 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-06

Nazwa stanowiska: młodszy dokumentalista

Państwo: Polska

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Miejscowość: Malbork

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

starszy referent -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Ślaskich 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie źródłowej kontroli podatkowej sporządzanie analizy pokontrolnej terminowe ewidencjonowanie protokołu kontroli w odpowiednich ewidencjach bądź rejestrach Warunki pracy - p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Wrocław (dolnośląskie)

główny specjalista -

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie obsługi konkursu w ramach programu Ministra „Dialog” polegającej na rejestracji i ocenie formalnej zgłoszonych wniosków oraz na
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-13 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługa punktu przyjęć interesantów, Przyjmowanie interesantów oraz udzielanie informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, Dbanie o prawidłowy obieg doku
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Poznań (wielkopolskie)

asystent -

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: asystent ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizacja zajęć komorniczych i decyzji Urzędów Skarbowych przygotowywanie korespondencji do świadczeniobiorców, komorników, Urzędów Skarbowych w sprawach dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych prowadzen
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji głównej sprzętu i materiałów; analiza, planowanie i organizacja zakupu sprzętu, materiałów i usług na rzecz KWP w Gdańsku oraz jedno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-21 - Gdańsk (pomorskie)

specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU, ul. 11 – go Listopada 37/59 , 26-600 Radom Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie projektów umów, których Komenda Wojewódzka Policji (Wydział Łączności i Informatyki) jest stroną; opracowy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Radom (mazowieckie)

inspektor -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z korzystaniem przez podmioty zewnętrzne z majątku Skarbu Państwa znajdującego się w trwałym zarządzie lub we w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-30 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Gdańsku ul. Długa 75/76 80-831 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Inicjowanie i udział w postępowaniach: - wieczystoksięgowym, w tym występowanie o wpis hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Kartuzy (pomorskie)

starszy komisarz skarbowy -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy komisarz skarbowy Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Księgowanie na kartach kontowych podatników przypisów, odpisów i wpłat w celu ewidencjonowania zobowiązań podatkowych. Uzgadnianie zaksięgowanych przypisów i odpisów z odpowiednim rejes
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Szydłowiec (mazowieckie)

starszy inspektor -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2 91 - 857 Łódź, Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawdzanie, analizowanie i konsultowanie projektów tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu. Ocena poprawności i zgodnośc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Łódź (łódzkie)

starszy specjalista -

Izba Celna w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin Informacja nr 4/2016 z dnia 07 października 2016 r. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie organu wierzycielskiego, inicjowanie postępowania zabezpieczającego i dokonywanie zabezpieczeń na maj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-10 - Szczecin (zachodniopomorskie)

księgowy -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Krucza 6 22-600 Tomaszów Lubelski Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrola i zatwierdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym. Sporządzanie list wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i umowy-zlec
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Tomaszów Lubelski (lubelskie)

główny księgowy -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu ul. Lubelska 6 26-700 Zwoleń Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie rachunkowości Jednostki. Sporządzanie planów finansowych Jednostki i ich realizacji. Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansow
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-10 - Zwoleń (mazowieckie)

specjalista -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji wydatków wg rozdziałów i paragrafów, uzgadnianie wydatki z Wydziałem Finansowo-Księgowym, sporządzanie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Grójec (małopolskie)

starszy referent -

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej 41-709 Ruda Śląska ul. Gen. Hallera 9 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ewidencjonowanie pism, dokumentów i przesyłek niejawnych wpływających i wychodzących z jednostki, właściwe ich przechowywanie, wydawanie, udos
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-20 - Ruda Śląska (śląskie)

radca prawny -

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opiniowanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień Sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych komórkom organizacyjnym
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Warszawa (mazowieckie)

konsultant -

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: konsultant Główny Urząd Statystyczny Al. Niepodległości 208 00-925 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowywaniem kompleksowych opracowań analitycznych w obszarze charakterystyki społeczno – ekonomicznej oraz rynku pracy w ce
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-30 - Warszawa (mazowieckie)

starszy księgowy -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy księgowy Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Weryfikowanie i księgowanie dokumentów źródłowych na kartach kontowych Analizowanie danych wynikających z kart kontowych, weryfikowanie prawidłowości dokonanych księgowań Dokony
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-15 - Wrocław (dolnośląskie)

inspektor wojewódzki -

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Kraków 31-156 ul. Basztowa 22 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kompletowanie i analiza zgromadzonego materiału dowodowego, formułowanie wniosków, badanie zasobów archiwalnych i sądowych, prowadzenie rozpraw administracyjnych w urzędzie lub w terenie przy bezpośr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Kraków (małopolskie)

starszy inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa w zakresie podatków pośrednich/ bezpośre
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-31 - Warszawa (mazowieckie)

główny księgowy -

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl.Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi rachunkowość Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz sprawuje nadzór nad stosowaniem polityki rachunkowości. Opra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 89 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa kancelaryjna sekretariatu Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie; prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej: dzienniki podawcze, dzienniki korespondencyjne, rejes
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Czarnków (wielkopolskie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miechowie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miechowie ul. M. Konopnickiej 6 32-200 Miechów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych budów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu bud
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Miechów (małopolskie)

inspektor ochrony zabytków -

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w gdańsku ul. Pohulanka 2 80-807 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących m.in.: • wydania pozwolenia na prowadzenie badań kon
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Słupsk (pomorskie)

specjalista -

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie Szczecińskim Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie ul. 11 Listopada 3a 73-110 Stargard Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: informowanie o zasadach naboru kandydatów do zawodowej służby wojskowej, prowadzenie dokumentacji w zakresie naboru kandydatów do zawo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-20 - Stargard Szczeciński (zachodniopomorskie)

referent -

Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowania w zakresie: orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz zarządzeń zabezpieczenia, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa sk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-02 - Toruń (kujawsko-pomorskie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewózka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydania, odmowy wydania, zawieszenia praw i cofania licencji pracownika ochrony; bieżąca weryfikacja akt posiadac
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-21 - Gdańsk (pomorskie)

referendarz -

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Administrowanie merytorycznie portalem „Jakość Powietrza” oraz aplikacją mobilną prezentującą dane i informacje o jakości powietrza w Polsce. Przygot
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-17 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny oraz podmiotów, którym zlecono realizację zadań w celu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Łódź (łódzkie)

referent -

Izba Skarbowa w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Urząd Skarbowy w Lęborku ul. Słupska 23 84-300 Lębork Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: -wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w celu gromadzenia danych, przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elekt
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Lębork (pomorskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj