Praca naczelnik Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Ministerstwo Rozwoju w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: naczelnik Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: strategiczne i bieżące zarządzanie podległym wydziałem, w tym m.in. opracowywanie planu pracy podległej komórki w tym określanie niezbędnych zasobów, przydzielanie zadań do realizacji oraz delegowanie odpowiedniego poziomu decyzyjności i uprawnień, dokonywanie bieżącej i okresowej oceny podległych pracowników, monitorowanie wykonania zadań oraz odbiór i weryfikowanie efektów pracy, zarządzanie projektami, w tym m.in. budowanie zespołu projektowego, doprecyzowywanie zakresu projektu, kontrolowanie realizacji zadań, podsumowywanie i ocena wyników projektu, udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań (prawo zamówień publicznych) w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, ocena i wybór projektów partnerstwa publiczno – prywatnego, w tym m.in. formalna i/ lub merytoryczna ocena projektów, opracowywanie i aktualizowanie kryteriów wyboru projektów, organizowanie naboru projektów, przeprowadzanie konsultacji i uzgodnień. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań – wystąpienia publiczne, – reprezentacja urzędu, – wyjazdy służbowe, – obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego, liczne kontakty telefoniczne, bezpośrednie i mailowe, – praca z bazami danych/programami specjalistycznymi, – organizacja/prowadzenie spotkań. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy – węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze, – winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych, – wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, – wejście do obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane za pomocą platformy przyschodowej, – sale konferencyjne na V piętrze dostępne za pomocą schodołazu, – ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy. Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu). Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie można znaleźć na stronie: http: //www.mr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo lub uzyskać pod nr tel.(22) 273 79 52. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z projektami infrastrukturalnymi, w tym 1 rok doświadczenia na stanowisku samodzielnym lub w zarządzaniu zespołem pozostałe wymagania niezbędne: znajomość zagadnień dotyczących analizy finansowej i ekonomicznej opłacalności projektu infrastrukturalnego znajomości narzędzi matematyki finansowej wiedza z zakresu struktury kapitału projektu/przedsiębiorstwa (dobór źródeł finansowania) wiedza z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej podstawowa znajomość prawa zamówień publicznych i finansów publicznych znajomość języka angielskiego na poziomie B2 umiejętność obsługi komputera – MS Office: Word, Excel organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów umiejętność współpracy skuteczna komunikacja myślenie analityczne podejmowanie decyzji i odpowiedzialność umiejętność zarządzania ludźmi Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-24 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-06

Nazwa stanowiska: naczelnik

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

Młodszy Specjalista w Wydziale Wsparcia Użytkowników Departamentu Teleinformatyki -

Miejsce pracy: Warszawa umowa na zastępstwo Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku: Przygotowywanie i utrzymanie sprawności komputerowych stanowisk pracy; Udzielanie użytkownikom pomocy rozumianej jako doradztwo o charakterze informacyjnym dot. sprzętu i pracy oprogramowania standardowego objętego umowami; Przyjmowanie i rejestrowanie wszelkich zgłoszeń i uwag dotyczących pracy sprzętu będącego p
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - 2016-10-12 - Warszawa (mazowieckie)

SPRZĄTACZKA - od 925 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-10-06 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Wydział Finansów ul. Lompy 19 40-038 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli formalno-rachunkowej operacji gospodarczych i finansowych, w celu sprawdzenia prawidłowości dokumentu księgowego z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-07 - Katowice (śląskie)

Analityk Finansowy -

Do jednego z Zespołów ściśle współpracujących z Zarządem poszukujemy kandydatów na stanowisko: Analityk FinansowyMiejsce pracy: Warszawa Zależy nam, aby osoba na tym stanowisku cechowała się samodzielnością w wykonywanych zadaniach, nieszablonowym myśleniem i była nastawiona na realizację postawionych przed nią celów. Głównymi zadaniami Analityka Finansowego będzie tworzenie narzędzi analit
HRK S.A - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor zakładów górniczych -

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor zakładów górniczych Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku ul. Biała 1 80-435 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji technicznych, metod ich zwalczania i stosowan
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Gdańsk (pomorskie)

recepcjonista/ka -

Randstad Polska jest wiodącą agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Już od ponad 20 lat kształtujemy rynek pracy w Polsce, wspierając firmy w zatrudnianiu najlepszych pracowników, a kandydatów w znalezieniu satysfakcjonującej pracy. Dla naszego Klienta poszukujemy: recepcjonista/ka Zakres obowiązków: Obsługa biurowa recepcji (kserowanie, skanowanie, drukowanie), Odbieranie i łączenie te
Randstad Polska - 2016-12-03 - Warszawa (mazowieckie)

Programista JavaScript -

Główne zadania: Opracowywanie projektu oprogramowania wraz z dokumentacją techniczną Tworzenie, rozwój i utrzymanie aplikacji opartych o technologie Java Implementacja testów automatycznych Dbanie o jakość kodu w tworzonych rozwiązaniach Wykonywanie “code review” we współpracy z innymi członkami zespołu
Asseco Poland S.A. - 2016-08-10 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie prowadzenia całego procesu legislacyjnego nieskomplikowanych projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw, projektów rozporządzeń i projektów zarządzeń pozostają
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-04 - Warszawa (mazowieckie)

UO/ OPIEKUN OSOBY STARSZEJ - od 6 500 PLN

Wspieranie osób starszych w codziennych czynnościach (gotowanie, robienie zakupów, dotrzymywanie towarzystwa). Praca na terenie Niemiec
IDEAL GROUP Sp.z o.o. - 2016-01-19 - Warszawa (mazowieckie)

księgowy -

Izba Skarbowa w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Urząd Skarbowy w Wejherowie ul. Sobieskiego 346 84-200 Wejherowo Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków w celu realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem dochodów budżetowych. Dokonywanie rozliczeń podatnik
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Wejherowo (pomorskie)

specjalista -

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Główny Urząd Statystyczny Al. Niepodległości 208 00-925 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie tablic wynikowych oraz komentarzy metodologiczno-zakresowych (redakcja, korekty) z zakresu porównań międzynarodowych do zbiorczych roczników, modułu „Porówn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-30 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds Rozwoju Modeli Ryzyka -

W Banku Millennium cenimy różnorodność, bo każdy z nas jest inny i prezentuje swoje, oryginalne spojrzenie na świat. Dzięki temu tworzymy kompletny, zgrany zespół. Dołącz do nas i rozwijaj się w jednej z największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce, ceniącej najwyższe standardy i doskonałą jakość. Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy w Warszawie w Departamencie R
Bank Millennium S.A. - 2016-10-25 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor 91-202 Łódź, ul. Warecka 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego; przeprowadzanie inspekcji obiektów użytkowanych; prowadzenie postępowań d
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Łódź (łódzkie)

MŁODSZY KUCHARZ - od 12 PLN

j.w.
kontakt przez PUP - 2015-12-09 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z rozdzielaniem i rozliczaniem dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania w gminach stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Wrocław (dolnośląskie)

Specjalista ds Skarbu -

Opis firmy Dla naszego klienta, firmy z branży energetycznej, poszukujemy obecnie osoby na stanowisko Młodszego Specjalisty ds. Skarbu. , Obowiązki Zadania: Odpowiedzialność za sporządzanie przelewów dotyczących zobowiązań; Dbałość o prawidłowe rozliczenia z kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi; Sporządzanie zestawień środków pieniężnych i kredytowych w spółkach należących do Grupy K
HRK S.A. - 2016-10-11 - Warszawa (mazowieckie)

Regionalny Specjalista ds Wsparcia Sprzedaży -

sporządzanie raportów i zestawień sporządzanie prezentacji na potrzeby spotkań biznesowych Regionu i Stref wsparcie i administracyjna koordynacja działań w zakresie aktywnego pozyskiwania klientów organizacja spotkań bieżąca współpraca z managerami regionu, partnerami biznesowymi i departamentami centrali Banku dbałość o skuteczny przepływ informacji w Regionie nadzór i koordynacja prawidłowego
Euro Bank S.A. - 2016-10-24 - Warszawa (mazowieckie)

PRACOWNIK OCHRONY - REKONTROLER TOWARU - od 1 850 PLN

Rekontrola towaru przed jego opuszczeniem z magazynu.
KONSALNET OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2016-03-22 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Obrony Narodowej Al.Niepodległości 218 00-911 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowywanie, uzgadnianie, negocjowanie oraz w razie potrzeby udział w ogłaszaniu umów z partnerami zagranicznymi dotyczących obronności, w tym stanowiących trak
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa finansowa projektów realizowanych przez Departament ze źródeł krajowych (w tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz zagranicznych (Pomoc Techniczna
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

Administrator MS-SQL -

Obszar IT Banku Millennium w Polsce pełni rolę centrum kompetencyjnego dla portugalskiej Grupy Millennium BCP. Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, tworzenia i implementowania nowych rozwiązań. Utrzymujemy i rozwijamy istniejące systemy (development ‘in-house’)… a wszystko po to, by poprzez rozwiązania IT budować wartość biznesową oraz trwałą przewagę k
Bank Millennium S.A. - 2016-09-28 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-874 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowuje dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników ins
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Gdańsk (pomorskie)

SPRZEDAWCA -REFUNDACJA30- - od 2 100 PLN

wz
kontakt przez PUP - 2016-09-20 - Warszawa (mazowieckie)

Młodszy programista (branża bankowa) -

Do najważniejszych zadań będzie należało: Wykonywanie prac architektonicznych, projektowych i implementacyjnych w zakresie budowy i utrzymania rozwiązań SOA/BPMS na platformie AG i WebLogic Współpraca z analitykami i testerami
Asseco Poland S.A. - 2016-09-28 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj