Praca inspektor Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie Komendant Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 100 02-514 WARSZAWA Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizowanie czynności związanych z przyjmowaniem, rejestrowaniem, przechowywaniem, przekazywaniem i wysyłaniem dokumentów, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów, prowadzenie bieżącej kontroli sposobu wytwarzania przez wykonawców merytorycznych dokumentów jawnych w celu zapewnienia właściwej ich ochrony, systematyczne porządkowanie dokumentów znajdujących się w zasobach kancelarii oraz przygotowanie ich do przekazania do archiwum zakładowego, rozliczanie, na podstawie kart obiegowych, wykonawców merytorycznych z pobranych dokumentów, ewidencji pomocniczej, pieczęci oraz elektronicznych nośników informacji, realizacja czynności w zakresie obsługi i bieżącego monitorowania elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) w ramach elektronicznej platformy administracyjnej (ePUAP) w Komendzie Głównej Straży Granicznej w zastępstwie osoby upoważnionej, prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami , które zostały udostępnione funkcjonariuszom i pracownikom komórek organizacyjnych (wewnętrznych) KGSG, egzekwowanie potwierdzenia ich otrzymania lub zwrotu tych dokumentów do kancelarii, koordynowanie prawidłowego przygotowania materiałów archiwalnych oraz kompletowanie dokumentacji i przygotowywanie dokumentacji archiwalnej, w celu przekazania jej do archiwum zakładowego. Warunki pracy Praca samodzielna, administracyjno - biurowa, w siedzibie urzędu. Stałe godziny pracy (8.15-16.15). Praca biurowa wykonywana jest w budynku mieszczącym się w Warszawie przy al. Niepodległości 100, w pomieszczeniu biurowym, z infrastrukturą budynku: sanitariaty, korytarze, winda, klatki schodowe, schody. Niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: budynek wyposażony w dźwig umożliwiający dostęp do windy osobom niepełnosprawnym, ale brak podjazdów przy wejściu głównym. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1737 zł netto dodatek za wysługę lat, - dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie, - oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego, - rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (OPATRZONYCH DATĄ I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATA) dokumentów i oświadczeń, - kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, - przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów, - oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, - wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html Uwaga Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane i uwiarygodnione (OPATRZONE DATĄ I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATA) dokumenty i oświadczenia. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne - z lekkim stopniem niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu urządzeń ewidencyjnych, doświadczenie w archiwizacji dokumentów pozostałe wymagania niezbędne: pozytywne przejście procedury sprawdzającej, w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, komunikatywność, umiejętność interpretacji przepisów, umiejętność pracy w zespole, czytelny charakter pisma, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, skrupulatność, terminowość, odpowiedzialność Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-15 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-06

Nazwa stanowiska: inspektor

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

PRACOWNIK FIZYCZNY K/M I - od 2 000 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-11-30 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Piłsudskiego 15-17 50-044 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrola podmiotów wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin w celu sprawdzenia w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Środa Śląska (dolnośląskie)

Konsultant ds Umawiania Spotkań -

Opis stanowiska: Telefoniczny kontakt z Klientem w celu zainteresowania produktem oraz umówienie spotkania z doradcą bankowym Wymagania: ­ Swoboda wypowiedzi Umiejętność dostosowania się do potrzeb Klienta Nastawienie na realizację celów Znajomość obsługi komputera Zainteresowanie branżą bankową Doświadczenie w bankowości mile widziane W zamian oferujemy: Pracę od poniedziałku do piątku w godz
Arteria S.A. - 2016-11-16 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Komenda Miejska Policji w Gdyni Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Miejska Policji w Gdyni ul. Portowa 15 81-350 Gdynia Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa sekretariatu Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komisariatu Policji w Gdyni - Oksywiu prowadzenie rejestru śledztw i dochodzeń, rejestru postępowań sprawdzających i odm
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Gdynia (pomorskie)

Junior SEM/PPC Specialist -

Dla naszego Klienta, który aktualnie buduje zespół pasjonatów digitalu, poszukujemy osób, pełnych pomysłów i zaangażowania, które widzą siebie w przyszłości jako specjalistów od kampanii PPC i chcą uczyć się od najlepszych. Junior SEM/PPC SpecialistMiejsce pracy: Warszawa Jako Junior SEM/PPC Specialist będziesz mieć okazję sprawdzić się w: Planowaniu i tworzeniu kampanii – dobre fundamenty
HRK S.A - 2016-10-22 - Warszawa (mazowieckie)

Konsultant ds Obsługi Klienta -

Kim jesteśmy? Profesjonalistami i pasjonatami, którzy tworzą platformę telewizyjną nc. Dostarczamy naszym Klientom emocje, rozrywkę i technologię na najwyższym poziomie. Chcemy zaprosić Cię do współpracy, więc na początek poznajmy się. Zacznijmy od tego co dla nas ważne: po pierwsze ludzie – otwarci, uśmiechnięci, życzliwi, pomocni i warci poznania po drugie stabilizacja – zatrudniamy w opa
ITI Neovision S.A. - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

SPRZEDAWCA - od 1 900 PLN

j.w.
kontakt przez PUP - 2016-03-09 - Warszawa (mazowieckie)

POZOSTALI SPAWACZE I POKREWNI - od 13 PLN

Wg stanowiska
kontakt przez PUP - 2016-05-20 - Warszawa (mazowieckie)

Ekspert ds Sprzedaży Internetowej -

kreowanie i uczestnictwo w innowacyjnych projektach wdrażających nowe funkcjonalności w procesie obsługi procesu sprzedażowego w kanale online realizację założonych planów sprzedażowych w celu wdrażania strategii rozwoju sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Orange Polska współpracę z zewnętrznymi programami partnerskimi, właścicielami serwisów internetowych, sieciami afiliacyjnymi ro
Orange Polska S.A. - 2016-08-29 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: identyfikacja możliwości udzielania wsparcia w obszarze przemysłu okrętowego, w tym analiza krajowych i zagranicznych instrumentów służących rozwojowi przemysłu okrętowego, rozw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Archiwum Państwowe w Lublinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista 20-950 Lublin, ul. Jezuicka 13 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych związanych z zarządzeniem budynkami Archiwum, - planowanie i koordynowanie prac remontowych i inwestycyjnych. - prowadzenie spraw z zakresu zakupu materiałów i usług oraz robót budo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-11 - Lubin (dolnośląskie)

inspektor -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi 91 - 857 Łódź ul. Irysowa 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie monitoringu o stanie przejezdności i stanie technicznym dróg oraz przyjmowanie i przekazywanie informacji zgodnie z obowi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Łódź (łódzkie)

Starszy Projektant Oracle BRM -

Główne zadania: Nowozatrudniona osoba będzie rozwijać rozwiązania oparte na Oracle BRM, w ramach projektów realizowanych dla Orange Polska. Do jej głównych zadań będzie należeć: Rozwój systemów w zintegrowanym środowisku operatora telekomunikacyjnego Przygotowywanie projektów technicznych rozwiązań Opracowywanie technicznej i użytkowej dokumentacji projektowej Nadzór nad cyklem życia wdrożon
Asseco Poland S.A. - 2016-08-06 - Warszawa (mazowieckie)

FRYZJER M/K - od 2 000 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-10-13 - Warszawa (mazowieckie)

Sprzedawca - Obsługa Klienta -

INTERIMAX jest nowoczesną agencją rekrutacyjną, realizującą projekty dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Jeżeli poszukujesz nowych wyzwań i możliwości pracy w kraju lub za granicą - nasza oferta jest dla Ciebie Aktualnie dla jednego ze swoich Klientów, lidera w branży wyposażenia wnętrz, poszukujemy osób na stanowisko: Zakres obowiązków: • Obsługa Klientów zgodnie ze standardami fi
INTERIMAX International Sp. z o.o. S.K.A. - 2016-11-27 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 4F 85-171 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: naprawa sprzętu informatycznego będącego na wyposażeniu KMP w Bydgoszczy realizowanie serwisu zewnętrznego (gwarancyjnego) oraz współpraca z serwisem KWP w Bydgos
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-04 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Lublinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Lublinie ul. T. Szeligowskiego 24 20-883 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie całości spraw związanych z obsługą kadrową pracowników zatrudnionych w izbie skarbowej, prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz wyrejestrowywaniem z ubez
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-21 - Lublin (lubelskie)

Konsultant ds Obsługi Klienta (umowa zlecenie) -

Główne zadania: Współpraca telefoniczna z klientami: lekarze, hurtownie, apteki Analiza stanu zapasów w aptekach i hurtowniach Przeprowadzanie badań postrzegania i znajomości produktów Polpharmy, oceny strategii marketingowej i weryfikacji wizyt Przedstawicieli wśród lekarzy Zbieranie zamówień na dostawy oraz sprzedaż leków. Tworzenie zamówień poprzez platformę elektroniczną Opracowywanie raport
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. - 2016-09-16 - Warszawa (mazowieckie)

Kitchen Worker -

Zatrudniamy ludzi a nie CV Wiemy, że masz cechy, których nie można zmierzyć lub po prostu wpisać do życiorysu. Daj się poznać • Ciekawa, stabilna, pełna wyzwań praca • Pakiet profesjonalnych szkoleń i możliwość rozwoju • Praca w przyjaznej atmosferze, w dynamicznym, otwartym zespole nastawionym na realizację ambitnych celów • Szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego • Grafik dostosow
KFC Warszawa Arcadia - 2016-08-24 - Warszawa (mazowieckie)

Audytor Specjalista -

DO TWOJEGO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW NALEŻEĆ BĘDZIE: Planowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie audytów w Grupie BZ WBK Identyfikacja oraz ocena ryzyka w procesach zachodzących w organizacji oraz proponowanie rozwiązań mających na celu jego ograniczenie Przygotowanie raportów z audytu, monitorowanie realizacji wydanych rekomendacji oraz raportowanie wyników prac do bezpośredniego przełożonego Realizacja n
Bank Zachodni WBK S.A. - 2016-11-03 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds GSM-R -

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: wdrażanie systemu ERTMS/GSM-R na liniach zarządzanych przez PKP PLK S.A. mające na celu integrację systemu ERTMS/GSM-R z podsystemami tworzącymi system kolei (podsystemem infrastruktury, energii, sterowania, taboru, ruchu kolejowego, utrzymania, aplikacji telematycznych dla przewozów pasażerskich i przewozów towarowych), opracowywanie i opiniowanie dokumentacji pr
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - 2016-11-25 - Warszawa (mazowieckie)

Dyrektor działu Bezpieczeństwa IT (m/f) -

Podsumowanie / Job summary: Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży modowej działające od kilku lat na rynku polskim poszukujemy managera wyższego szczebla na stanowisko Dyrektora ds. Bezpieczeństwa IT. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo całej infrastruktury i bezpieczeństwa w obszarze IT. Kogo szukamy / Profile description: 5 lat doświadczenia na podobnym stano
PageGroup Polska - 2016-10-19 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Obrony Narodowej Al.Niepodległości 218 00-911 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie i realizacja połączeń telefonicznych (w tym w języku angielskim), klasyfikowanie rozmów przychodzących, udzielanie odpowiedzi lub wyjaśnień w zakres
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

przedstawiciel handlowy (samochody ciężarowe) -

Randstad Polska jest wiodącą agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Już od ponad 20 lat kształtujemy rynek pracy w Polsce, wspierając firmy w zatrudnianiu najlepszych pracowników, a kandydatów w znalezieniu satysfakcjonującej pracy. Podejmij z nami pracę już dziś i weź udział w konkursie "Pracuj z Randstad i wygrywaj nagrody” - masz szansę wygrać samochód lub rower Nie zwlekaj
Randstad Polska - 2016-11-15 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi i przepisami wewnętrznymi, w tym przygotowywanie dokument
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-27 - Warszawa (mazowieckie)

Telefoniczny doradca klienta -

• Udzielanie informacji Klientom i pomoc w rozwiązywaniu problemów w renomowanej sieci telefonii komórkowej, • Aktywna sprzedaż produktów, które oferuje firma (sprzedaż dodatkowych produktów stałym Klientom), • Dbanie o dobry wizerunek firmy, • Dbanie o satysfakcję Klienta z zakupionych produktów.
LeasingTeam Group praca tymczasowa - 2016-09-29 - Warszawa (mazowieckie)

księgowy -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Weryfikacja i księgowanie dokumentów źródłowych na kartach kontowych Analiza danych wynikających z kart kontowych, weryfikacja prawidłowości dokonanych księgowań Dokonywa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Jelenia Góra (dolnośląskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj