Praca starszy specjalista Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowuje pod względem formalno-prawnym oraz prowadzi uzgodnienia projektów aktów prawnych MKiDN w celu wydania aktów prawnych zgodnie z właściwością Ministra; uzgadnia stanowiska Ministra w odniesieniu do projektów aktów prawnych lub innych dokumentów rządowych kierowanych do Ministra w celu zapewnienia optymalnych i zgodnych z obowiązującym prawem rozwiązań; opiniuje projekty aktów prawnych pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym w celu zapewnienia prawidłowych i skutecznych regulacji prawnych oraz ich zgodności z zasadami techniki legislacyjnej; wykonuje obsługę prawną i legislacyjną MKiDN w szczególności w zakresie przepisów prawa dotyczącego dziedzictwa kulturowego w celu zapewnia sprawnej obsługi MKiDN w zakresie legislacji; uczestniczy w konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji sejmowych i senackich oraz Komisji Prawniczej w celu zapewnienia właściwej reprezentacji stanowiska Ministra wobec projektów aktów prawnych; Warunki pracy - budynek nie dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, drukarka, - praca pod presją czasu, - podejmowanie decyzji w warunkach stresu, - obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe. Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.15). Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą. W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą komisyjnie zniszczone.Rekrutacja przebiega w trybie dwuetapowym: test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe prawnicze doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z opracowywaniem projektów aktów prawnych pozostałe wymagania niezbędne: znajomość języka angielskiego lub innego języka UE na poziomie A1 Obsługa programów MS Office, LEX. Znajomość zagadnień i przepisów związanych z działem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Znajomość ustawy o służbie cywilnej. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Przeszkolenie z zakresu zasad techniki prawodawczej. Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-17 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-05

Nazwa stanowiska: starszy specjalista

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

analityk -

Izba Celna w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: analityk Izba Celna w Krakowie, Al. Krasińskiego 11b, 31-111 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Koordynowanie działań Help Desk. Obsługa administracyjna i zarządzanie konfiguracją systemu. Przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki. Prowadzenie kancelarii komórki. Formal
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-24 - Kraków (małopolskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Krakowie ul. Wiślna 7 31-007 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wspieranie podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych Przyjmowanie podań i deklaracji oraz wydawanie zaświadczeń Wydawanie druków, formularzy i materiałów informac
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Tarnów (małopolskie)

specjalista -

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, dodatkowej opłaty i nadpłaty; Prowadzenie spraw z zakresu e
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-07 - Warszawa (mazowieckie)

Kierownik ds Rozwoju Portfela RX -

GŁÓWNE OBOWIĄZKI: Analiza informacji o polskim rynku farmaceutycznym Śledzenie nowości na rynkach europejskich, trendów terapeutycznych i kierunków rozwoju Ocena atrakcyjności nowych, proponowanych do portfela produktów, przygotowywanie analiz finansowych dla tych produktów oraz wskazywanie kierunków rozwoju portfela w odniesieniu do rynku polskiego Analiza informacji o produktach będących w planach
POLPHARMA S.A. - 2016-10-03 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent ul. Jana Pawła II 1 76-200 Słupsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów zgodnie z procedurą (prowadzenie spisów, rejestrów i teczek) oraz obsługa organizacyjno-biurowa przyjmowanie i ewid
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Słupsk (pomorskie)

starszy komisarz skarbowy -

Izba Skarbowa w Rzeszowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy komisarz skarbowy Izba Skarbowa w Rzeszowie ul. Geodetów 1 35-959 Rzeszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek w zakresie wywiązywania się z obowiązków terminowego składania dokumentów, poprawności i rzet
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Rzeszów (podkarpackie)

Dorada w POK -

bieżąca obsługa klientów ubiegających się o kredyt ratalny: weryfikacja zdolności kredytowej, rozkład zakupu na raty budowanie trwałych relacji z klientami, dobór oferty adekwatnej do potrzeb klienta. wykształcenie min. średnie, umiejętność prowadzenia rozmowy z Klientem oraz badania potrzeb Klienta, bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, mile widziane doświadczenie w
Work Service S. A. - 2016-10-25 - Warszawa (mazowieckie)

Kierownik/Pracownik sklepu -

Poszukujemy : Kierowników sklepu Sprzedawców na stoiska mięsno wędliniarskie Sprzedawców kasjerów Praca na terenie dzielnic Warszawa Wola, Targówek i Wilanów. Praca Kierownika sklepu polega na: samodzielnym zatowarowaniu sklepu z wybranymi dostawcami nadzorowaniu nad pracą podległych pracowników dbanie o miłą obsługę klienta Oczekiwania od kandydatów na kierownika sklepu: minimum 2 letnie doświad
Warszawska Spółdzielnia Spożywców Wola - 2016-10-27 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Opolu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Opolu ul. Ozimska 19 45-057 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień, w celu dobrowolnego wykonania przez podatników,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Opole (opolskie)

Pricing Manager ECEMEA (m/f) - International Healthcare Company -

Podsumowanie / Job summary: Pricing Manager ECEMEA will be responsible for the adherence of pricing policies in designated area to central guidelines throughout monitoring, performing audits and strategic partnerships with Sales and Customer Service departments in the field of commercial pricing. Kogo szukamy / Profile description: University Degree (preferably Finance, Accounting, Economy) Minimum 4 years of exp
PageGroup Polska - 2016-10-29 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor zakładów górniczych -

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor zakładów górniczych Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie ul. Wilcza 46 00-679 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza kontrole, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilak
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-06 - Warszawa (mazowieckie)

Starszy wartownik-konwojent w Służbie Ochrony -

Od kandydatów oczekujemy: wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadania legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni kat. B, wykształcenia średniego, dobrej znajomości przepisów związanych z ochroną osób i mienia, dobrej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet Microsoft Office, urządzenia peryferyjne), dyspozycyjności, komunikatywności, umiejęt
Biblioteka Narodowa - 2016-09-15 - Warszawa (mazowieckie)

Przedstawiciel Handlowy -

Lubisz wyzwania i uparcie dążysz do celu? Nie masz problemów z nawiązywaniem kontaktów międzyludzkich? Świetnie się składa Masz bowiem niezbędne cechy potrzebne na stanowisku Przedstawiciela handlowego. Czego oczekujemy: Doświadczenia w sprzedaży, Prawa jazdy kat. B, Swobody w kontaktach osobistych, telefonicznych oraz mailowych, Dobrej znajomości pakietu MS Office. W zamian zaoferujemy Ci stałe wyn
JWA Spółka Akcyjna - 2016-09-26 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Wapiennikowa 21a 25-112 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie szczegółowej obserwacji i rejestracji pojawiania się i nasilenia organizmów szkodliwych oraz sygnalizowanie terminów i meto
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Busko-Zdrój (świętokrzyskie)

Frigga: Opiekunka do małżeństwa - okolice Hamburga od 22112016 -

FRIGGA to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu rekrutacji wykwalifikowanego personelu opiekuńczego oraz personelu medycznego Firma istnieje na rynku europejskim od 2009 roku obsługując klientów z Niemiec i Luksemburga . Naszym pracownikom zapewniamy indywidualne podejście oraz stałą opiekę koordynatorów. Z pasją i zaangażowaniem poszukujemy n
FRIGGA - 2016-11-22 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie i weryfikacja projektów regulaminów organizacyjnych Izby Skarbowej i podległych urzędów skarbowych oraz wprowadzanie w nich zmian, w celu zachowania i kontroli zgodności z prawem gromadzenie i
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-18 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

Inżynier infrastruktury IT użytkowników końcowych (Workplace Engineer) -

Proponowane ścieżki kariery: Kierownik wdrożeń infrastruktury IT użytkowników końcowych (Workplace Project Manager) Kierownik Rozwiązania (Solution Manager) Niezależnie którą ścieżkę wybierzesz: Wykorzystasz swoją wiedzę w projektach dla klientów z Europy Środkowej i Wschodniej. Będziesz członkiem zespołów projektowych złożonych z profesjonalistów z różnych krajów. Będziesz poszerzać
ATOS Polska S.A. - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

SPRZEDAWCA - od 1 900 PLN

j.w.
kontakt przez PUP - 2016-03-09 - Warszawa (mazowieckie)

TECHNIK – ELEKTRYK -

Tempus A Agencja Pracy Czasowej i Doradztwa Personalnego (KRAZ nr 493) istnieje od 2002 r. Zatrudnia pracowników stałych i tymczasowych dla dużych i średnich firm na terenie województwa łódzkiego oraz mazowieckiego. Aktualnie dla naszego Klienta (firma logistyczna) poszukujemy osób chętnych do pracy na stanowisku: TECHNIK – ELEKTRYK Miejsce pracy: Warszawa Ursynów (okolice ul. Poleczki) Nr ref.: TECH/
Agencja Pracy Czasowej Tempus A Sp. z o.o. Spółka Komandytowa - 2016-11-11 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Chełma Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego Pl. Niepodległości 1 22-100 Chełm Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie czynności inspekcyjno-kontrolnych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych, kontr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Chełm (lubelskie)

inspektor -

Komenda Miejska Policji w Łodzi Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 90 - 114 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: właściwe rejestrowanie korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej, obsługa urządzeń teleinformatycznych (faks, poczta elektroniczna), bieżące przypisywanie, systematy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-08 - Łódź (łódzkie)

specjalista -

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udzielanie wyjaśnień dotyczących działalności merytorycznej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze prawa autorskieg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista w Zespole Wdrażania Aneksów i Zaświadczeń -

Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za: analizowanie i wprowadzanie zmian w dokumentacji kredytowej, sporządzanie, sprawdzanie, ewidencjonowanie i wysyłanie klientom dokumentów, niezbędnych do zmiany warunków kredytowania, obsługę procesu częściowej oraz całkowitej spłaty kredytu w tym do sporządzania, ewidencjonowania i wysyłania Klientom dokumentów, udzielanie odpowiedzi na zapytania klientó
Getin Noble Bank S.A. - 2016-09-24 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds Kolportażu -

Poszukujemy osoby mającej doświadczenie we współpracy z firmami kolporterskimi. Kandydat odpowiedzialny będzie za: Współpracę z kolporterami w zakresie obsługi sprzedaży tytułów prasowych Raportowanie i analizę poziomu sprzedaży Rozliczanie sprzedaży z kolporterami Budowanie partnerskich relacji z kontrahentami Wymagania: Doświadczenie na podobnym stanowisku Umiejętności analityczne i świadomo
ZPR Media S.A. - 2016-08-29 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi ul. Wapienna 15 91-087 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzór nad prawidłową realizacją programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, nadzór nad przyjmowaniem i wysyłką pobranych od zwierząt
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-03 - Łódź (łódzkie)

Administrator aplikacji i baz danych -

Oferta Oferujemy: Możliwość pracy częściowo zdalnej Umowa o pracę - zatrudnienie bezpośrednio u klienta Wynagrodzenie 13 000 - 15 000 PLN brutto Premia roczna Dofinansowanie do produktów ubezpieczeniowych firmy Program sportowy - Multisport Program kulturalny - Multibilet Ubezieczenie Medyczne Komputer, telefon komórkowy Wygodne biuro Zapraszamy do niezobowiązującej rozmowy na temat stanowiska oraz inn
HRK S.A. - 2016-11-05 - Warszawa (mazowieckie)

Opiekun/ka osób starszych, Niemcy, Hamburg -

Agencja Pracy Tymczasowej Frigga (Nr Certyfikatu 6737) poszukuje opiekunów i opiekunek dla osób starszych zamieszkujących za granicą (Niemcy, Luksemburg). Wymagania: - komunikatywna lub dobra znajomość języka niemieckiego, - doświadczenie w opiece nad osobą starszą lub chorą, - cierpliwość, wyrozumiałość, odpowiedzialność, pogodne usposobienie, - mile widziane prawo jazdy kat. B, - referencje z
FRIGGA - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj