Praca specjalista Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Główny Inspektorat Farmaceutyczny ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie inspekcji u przedsiębiorców zajmujących się obrotem hurtowym produktami leczniczymi lub pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi, w tym: przeprowadzanie inspekcji w zakresie spełniania wymagań i warunków prowadzenia działalności w obrocie hurtowym produktami leczniczymi lub pośrednictwie w obrocie produktami leczniczymi oraz udział w innych inspekcjach zgodnie ze wskazaniami Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Opracowywanie raportów z przeprowadzonych kontroli ze szczególnym podkreśleniem stwierdzonych niezgodności i odniesienie ich do przepisów prawa w celu realizacji zadań ustawowych GIF oraz akceptacja Harmonogramu Działań Naprawczych (HDN) oraz udział w przygotowywaniu projektów decyzji dotyczących: nakazu usunięcia stwierdzonych niezgodności, unieruchomienia w hurtowni lub jej części. Wnioskowanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie udzielenia/zmiany/cofnięcia lub odmowy udzielenia zezwolenia na obrót hurtowy produktami leczniczymi i wydanie/nie wydanie Certyfikatu GDP w celu realizacji zadań ustawowych GIF lub wpis/zmianę/skreślenie w Krajowym Rejestrze Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi. Ocena dokumentacji i opiniowanie warunków prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej w związku z wnioskiem o udzielenie/zmianę zezwolenia na ww. działalność lub działalności pośrednictwa w obrocie hurtowym w związku z wnioskiem o wpis/zmianę w Krajowym Rejestrze Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi. Okresowe planowanie inspekcji; prowadzenie korespondencji z podległymi podmiotami i archiwizacja dokumentacji. Pobieranie prób produktów leczniczych w celu wykonania badań potwierdzających jakość produktu leczniczego (w tym podejrzenie sfałszowania). Warunki pracy praca biurowa, przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, praca pod presją czasu, wyjazdy służbowe/delegacje/inspekcje. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną. Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do urzędu. Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.gif.gov.pl w zakładce Urząd - Ogłoszenia o pracy. Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 44-10-734 lub 735. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe farmaceutyczne (farmaceuta w rozumieniu przepisu art. 2b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich) lub wyższe drugiego stopnia w zakresie informatyki bądź informatyki i ekonometrii doświadczenie zawodowe/staż pracy 3 lata doświadczenia zawodowego w Inspekcji Farmaceutycznej lub w podmiotach prowadzących obrót hurtowy pozostałe wymagania niezbędne: znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne oraz przepisów wykonawczych znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przepisów wykonawczych znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe podejmowanie decyzji i odpowiedzialność skuteczna komunikacja myślenie analityczne radzenie sobie z presją Prawo jazdy kat. B doświadczenie w pracy w obszarze związanym z nadzorem nad produktami leczniczymi w hurtowni farmaceutycznej lub kierowaniem hurtownią farmaceutyczną Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów kopia Prawo jazdy kat. B kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy w obszarze związanym z nadzorem nad produktami leczniczymi w hurtowni farmaceutycznej lub kierowaniem hurtownią farmaceutyczną Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-28 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-05

Nazwa stanowiska: specjalista

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

starszy inspektor -

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Warszawa 00-926, ul. Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania o mniejszym stopniu skomplikowania wpływające do punktu kontaktowego ds. wyrobów budowlanych, przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania o mnie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa w zakresie podatków pośrednich/ bezpośrednich. Pro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

Programista NET -

Obszar IT Banku Millennium w Polsce pełni rolę centrum kompetencyjnego dla portugalskiej Grupy Millennium BCP. Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, tworzenia i implementowania nowych rozwiązań. Utrzymujemy i rozwijamy istniejące systemy (development ‘in-house’)… a wszystko po to, by poprzez rozwiązania IT budować wartość biznesową oraz trwałą przewagę k
Bank Millennium S.A. - 2016-09-27 - Warszawa (mazowieckie)

Sprzedawca -

Miejsce pracy: C.H. Skorosze (Warszawa-Włochy) Opis stanowiska: praca w zgranym zespole, w którym liczy się profesjonalna obsługa klienta, zaangażowanie oraz samodzielność obsługa urządzeń typowych dla sklepu (kasa, krajalnica, waga itp.) Wymagania: książeczka sanitarna komunikatywność mile widziane doświadczenie w pracy w handlu Oferujemy: umowę o pracę możliwości zdobycia doświadczenia zawod
ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. - 2016-11-09 - Warszawa (mazowieckie)

Młodszy Trener w Call Center -

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: prowadzenie szkoleń wdrożeniowych z zakresu produktów bankowych i sprzedaży; udział w przygotowywaniu programów szkoleniowych; organizację szkoleń wdrożeniowych i warsztatów sprzedażowych; pomiar efektywności przeprowadzonych szkoleń. Oczekujemy: doświadczenia w prowadzeniu szkoleń warsztatowych; znajomości technik sprzedaży; mile wid
Getin Noble Bank S.A. - 2016-09-07 - Warszawa (mazowieckie)

E-commerce and Marketing Specialist -

Oferta Oferujemy: Prace w renomowanej firmie z branży AGD; Atrakcyjne wynagrodzenia; Możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz rozwoju zawodowego w obszarze Marketingu; Pracę w międzynarodowym, przyjaznym i otwartym środowisku pracy oraz inspirującą atmosferę; , Obowiązki Zadania: Współtworzenie oraz implementacja krótko i długotrwałej strategii komunikacji marki w kanale e-commerce; Zarządz
HRK S.A. - 2016-09-13 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor farmaceutyczny -

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor farmaceutyczny Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrolowanie działalność placówek obrotu detalicznego produktami leczniczymi i wyrobami medyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Szczecin (zachodniopomorskie)

POMOC KUCHENNA - od 1 850 PLN

j.w
kontakt przez PUP - 2016-03-22 - Warszawa (mazowieckie)

Supplier Development Engineer - Automotive (m/f) -

Podsumowanie / Job summary: Unique opportunity for the high potential engineer to join a market leading international automotive manufacturer in Mazowieckie area. Kogo szukamy / Profile description: Engineering Degree Minimum 3 years of experience on a similar position in manufacturing company (preferred in automotive) Knowledge of quality standards and tools (PPAP, SPC, APQP, PFD, PFMEA, 8D, 5why, ISO 16949 etc.
PageGroup Polska - 2016-11-27 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie, wydawanie i wysyłanie dokumentów jawnych oraz prowadzenie ich ewidencji, sporządzanie projektów dokumentacji z zakresu pracy wydziału, wprowad
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Warszawa (mazowieckie)

Trainee/Researcher w zespole rekrutacji -

Podsumowanie / Job summary: W związku z dynamicznym rozwojem dywizji zajmującej się rekrutacją w obszarze IT, szukamy osoby na stanowisko Stażysty. Kogo szukamy / Profile description: Status studenta, Zainteresowanie pracą polegającą na częstym kontakcie z ludźmi w bardzo dynamicznym środowisku, Chęć rozwoju w obszarze rekrutacji, Motywacja i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, Dociekli
PageGroup Polska - 2016-10-14 - Warszawa (mazowieckie)

Architekt -

Budimex SA to największa i najbardziej dynamiczna spółka giełdowa działająca w branży budowlanej w Polsce. Naszym głównym udziałowcem jest Ferrovial – światowy lider w infrastrukturze transportowej zatrudniający ponad 70 000 pracowników i działający w ponad 15 krajach na świecie. Mając status generalnego wykonawcy realizujemy inwestycje w sektorach budownictwa: kubaturowego, przemysłowego, ene
BUDIMEX S.A. - 2016-11-29 - Warszawa (mazowieckie)

Starszy Programista Java -

Asseco Poland to największa spółka informatyczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i szósta firma IT w Europie. Specjalizujemy się w produkcji i rozwoju oprogramowania dla wszystkich sektorów gospodarki i jesteśmy zaangażowani w największe w Polsce projekty IT. Jako Grupa Kapitałowa Asseco działamy w 54 krajach na całym świecie (m.in. Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bałka
Asseco Poland S.A. - 2016-11-05 - Warszawa (mazowieckie)

Główny Energetyk -

Podsumowanie / Job summary: Obecnie, w związku z rozbudową zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w województwie mazowieckim poszukujemy doświadczonego Głównego Energetyka. Kogo szukamy / Profile description: Wykształcenie wyższe techniczne (energetyka, automatyka, elektronika) Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku Energetyka w branży FMCG w standardach HACCP, GMP Dobra znajomość Prawa Budowlaneg
PageGroup Polska - 2016-10-28 - Warszawa (mazowieckie)

Analityk w Zespole Finansowania Dealerów Samochodowych -

Wyzwania, które na Ciebie czekają: analizowanie wniosków kredytowych i formułowanie opinii kredytowych; przedstawianie wniosków i rekomendacji, wspieranie procesu przygotowania i weryfikacji aplikacji kredytowych w zakresie oceny ryzyka kredytowego, poprawności dokonanej analizy finansowej i zabezpieczenia w zakresie finansowania dealerów samochodowych, sporządzanie i przedkładanie odwołań od decyzji k
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. - 2016-08-26 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Warszawa Plac Trzech Krzyży 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie analiz prawnych mających na celu optymalizację prawną przyjętych rozwiązań w zakresie pomocy publicznej (w szczególności przygotowywanie projektów opinii/ wyjaśnień/ interpretacji) prowadzenie obsług
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach ul. Mickiewicza 32 99-200 Poddębice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie kontroli urzędowych w zakładach produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pobieranie prób do badań
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Poddębice (łódzkie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryficach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Śniadeckich 46c 72-300 Gryfice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, organizowanie badań kontrolnych zakażeń zwierząt, monitorowanie ch
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Gryfice (zachodniopomorskie)

Fashion Buyer -

Zakres zadań: Współtworzenie nowej polityki zakupowej firmy Negocjowanie umów i warunków handlowych (ceny, jakość, terminy) Współpraca oraz budowanie pozytywnych relacji z dotychczasowymi partnerami biznesowymi, pozyskiwanie nowych dostawców Nadzór nad jakością tworzonych produktów Bieżące monitorowanie zamówień, dbałość o terminowość dostaw Analiza rynku i działań konkurencji Uczestnictw
BIGRAM S.A. - 2016-11-04 - Warszawa (mazowieckie)

Software Developer -

Our Client is part of a leading international healthcare company, which develops, manufactures and sells products and equipment designed to help millions of people worldwide. The company operates in a global market with own companies in more than 30 countries, a total staff of over 10.000 employees and revenues of over EUR 1 billion. We have an exciting opportunity for candidates that are interested in joining th
Randstad Polska - 2016-11-01 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ksiąg rachunkowych GIJHARS w zakresie sprzedaży, operacji kasowych i poleceń księgowania, sprawdzanie rzetelności i poprawności zapisów księgowych ujętyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Warszawa (mazowieckie)

kierownik sklepu -

Randstad Polska jest wiodącą agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Już od ponad 20 lat kształtujemy rynek pracy w Polsce, wspierając firmy w zatrudnianiu najlepszych pracowników, a kandydatów w znalezieniu satysfakcjonującej pracy. Dla naszego klienta, sieci sklepów z gadżetami i upominkami, poszukujemy osoby na stanowisko: kierownik sklepu Zakres obowiązków: realizacja celów sprzedaż
Randstad Polska - 2016-10-12 - Warszawa (mazowieckie)

ASYSTENT/KA - od 2 500 PLN

j.w
Express Relocations Sp. z o.o. - 2016-05-27 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie projektów ustaw lub projektów założeń projektów ustaw z zakresu pasz leczniczych oraz uczestnictwo w przygotowywaniu projektów aktów prawny
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Okręgowy Urząd Miar ul. Krakowska 19 61-893 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udział w kontrolach użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej Udział w kontrolach przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na podstawie wydanych prz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-10 - Poznań (wielkopolskie)

Recepcjonista / Recepcjonistka Medyczna -

umawianie pacjentów na wizyty lekarskie, dbanie o wizerunek naszego Klienta. dyspozycyjność 150h/miesiąc, dobra dykcja, sumienność, mile widziany status studenta, swoboda w posługiwaniu się językiem angielskim będzie mile widziana. długotrwałą współpracę, wynagrodzenie uzależnione od efektywności pracownika, elastyczne godziny pracy, przyjazną atmosferę, dogodna lokalizację: Łopuszańska (ni
Work Service S. A. - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

asystent w dziale logistyki i obsługi klienta -

Randstad Polska Sp. z o.o. jest wiodącą na polskim rynku agnecją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Praca w międzynarodowym środowisku, dla firmy z branży FMCG poszukujemy: asystent w dziale logistyki i obsługi klienta Zakres obowiązków: procesowanie zamówień generowanie i analiza raportów kompletowanie dokumentów obsługa bazy danych Oczekiwania: dobra znajomość języka angielskiego umoż
Randstad Polska - 2016-10-14 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj