Praca specjalista Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Rozpatrywanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Opracowywanie opinii, interpretacji i stanowisk w sprawach dotyczących nowo obowiązujących przepisów, projektów odpowiedzi na zapytania poselskie itp. z zakresu gospodarki odpadami. Sporządzanie analiz, raportów, wytycznych itp. zgodnie z planem rocznym Inspekcji Ochrony Środowiska. Współpraca z innymi organami i instytucjami. Udział w spotkaniach uzgodnieniowych wewnątrzresortowych i międzyresortowych przy pracach nad nowymi przepisami lub nowelizacjami dotychczas obowiązujących. Opiniowanie aktów prawnych oraz innych dokumentów oraz sporządzanie propozycji zmian przepisów prawa z zakresu gospodarki odpadami. Udział w wykonywaniu kontroli użytkowników środowiska. Wystąpienia publiczne, prowadzenie prezentacji na konferencjach, forach itd. o tematyce związanej z gospodarką odpadami. Warunki pracy • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - stres i praca pod presją czasu; - wyjazdy służbowe krajowe, • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości; - w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych; Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas zastępstwa. Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/wolne stanowiska pracy w GIOŚ, znajduje się wzór oświadczenia do celów rekrutacji, natomiast w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ. UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe o kierunku ochrona środowiska/inżynieria środowiska doświadczenie zawodowe/staż pracy 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska, pozostałe wymagania niezbędne: znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska, znajomość przepisów ochrony środowiska, w szczególności ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach wydobywczych, ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawy o bateriach i akumulatorach, ustawy Prawo ochrony środowiska, umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie, Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-07 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-01

Nazwa stanowiska: specjalista

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie spraw z zakresu udzielania informacji publicznej oraz tworzenie, aktualizacja treści strony internetowej w celu zapewnienia poprawności informacji publikowanych o Urzędzie; prowadzenie spr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach ul. Konstytucji 3 Maja 5 95-060 Brzeziny Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie gospodarki sprzętem, materiałami techniki policyjnej i biurowej, prowadzenie ewidencji w tym zakresie; prowadzenie gospodarki mieszkaniowej, sporz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-10 - Brzeziny (łódzkie)

specjalista -

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10 81-338 Gdynia Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie i przedkładanie kapitanowi portu przychodzącej korespondencji w formie pisemnej i elektronicznej oraz rozdzielanie jej według dekretacji kapitana portu; sprawdzanie terminów wykonania zadań ustalonych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-04 - Gdańsk (pomorskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białobrzegach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny INSPEKCJA WETERYNARYJNA Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białobrzegach ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrole podmiotów nadzorowanych przez inspekcję weterynaryjną. Prowadzenie dokumentacji i wymaga
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Białobrzegi (mazowieckie)

Asystent ds Rekrutacji -

Oferta Damy Ci: Wsparcie, mnóstwo uśmiechów na korytarzu oraz pakiet szkoleń Możliwość udziału w ciekawych projektach dla prestiżowych Klientów Możliwość uczenia się od najlepszych w branży Fajne benefity i motywujący system premiowy Super wyjazdy i spotkania integracyjne Elastyczne formy zatrudnienia , Opis firmy W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy Kandydatów na stanowisko: , Obo
HRK S.A. - 2016-11-02 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19 40-038 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie wykonywania zadań związanych z obsługą finansową Wydziału Zaopatrzenia w celu zapewnienia właściwego gospodarowania środkami finansowymi w Wydzi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Katowice (śląskie)

Developer Oracle -

Sygnity to wiodąca polska firma informatyczna, od ponad 25 lat wdrażająca zaawansowane technologicznie systemy własne oraz rozwiązania firm globalnych. Oferujemy pełen zakres usług informatycznych i kompleksową obsługę we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki: od administracji publicznej, energetyki, przez banki, ubezpieczenia po szeroko rozumiany przemysł. Posiadamy biura w 13 miastach w Polsce,
Sygnity S.A. - 2016-09-12 - Warszawa (mazowieckie)

Starszy Specjalista w Wydziale Windykacji Komercyjnej -

Zakres czynności: kontakt z dłużnikami ( telefonicznie, listowo, e-mailowo) i kontrola spływu należności zgodnie z ustalonym harmonogramem analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych Dłużników (kontrola stanu należności dla obsługiwanego przez siebie portfela dłużników) windykacja należności z tytułu zaległego czynszu (monity pisemne i telefoniczne) archiwizacja obsługiwanych dokumen
PKP SA - 2016-10-06 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds Exportu - Kraje Zachodniej Europy -

Przyjmowanie oraz przetwarzanie zamówień od klientów zagranicznych Utrzymywanie pozytywnych relacji z zagranicznymi klientami Współprace z innymi działami firmy (Sprzedaż/Logistyka) Język angielski lub niemiecki Odpowiedzialność Bardzo dobra organizacja czasu pracy Dobry kontakt z klientami Sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków i prowadzeniu dokumentacji
JUAN J.Szałański Spółka Jawna - 2016-10-28 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań podatkowych w celu ustalenia bądź określenia zobowiązania podatkowego Prowadzenie postępowań w sprawie wniosków o stwierdzenie nadpłaty w celu realizacji zadań w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-21 - Lwówek Śląski (dolnośląskie)

Recepcjonistka/ta Wieczorna/y -

Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z branży konsultingowej, poszukujemy Kandydatów na stanowisko: Recepcjonistka/ta Wieczorna/yMiejsce pracy: Warszawa Obowiązki: przyjmowanie gości; koordynacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej; obsługa centrali telefonicznej (przełączanie rozmów; udzielanie informacji itp.); prowadzenie kalendarza rezerwacji sal konferencyjnych; dbałość o płynny p
HRK S.A - 2016-09-14 - Warszawa (mazowieckie)

PRAKTYKANT W DEPARTAMENCIE LEGISLACYJNYM - nieodpłatny

Zapoz. się z aktami prawnymi regulującymi organizację i działalność Ministerstwa Sprawiedliwości;Zapoz. się z procedowanymi w Wydz. Pr. Karnego projektami aktów prawnych;Udział w konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach plenarnych oraz komisjach i podkomisjach sejmowych i senackich; Przygotowywanie projektów opinii prawnych,Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie lub senatorskie;Przygotowywanie i opiniowanie projektów t. jednolitych ustaw;archiwizacja
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI - 2016-02-26 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściowością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kwot zwrotu. Prowadzenie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-31 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa ul. Bardowskiego 2 35-005 Rzeszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu prawa budowlanego prowadzenie czynności inspekcyjno-kontr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Rzeszów (podkarpackie)

Poszukujemy pracowników do prac pomocniczych przy produkcji kabli komputerowych -

INTERIMAX jest nowoczesną agencją rekrutacyjną oraz pracy tymczasowej, realizującą projekty dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Jeżeli poszukujesz nowych wyzwań i możliwości pracy - nasza oferta jest dla Ciebie Obecnie dla jednego z Naszych Klientów poszukujemy pracowników do prac pomocniczych przy produkcji kabli komputerowych. Miejsce pracy: Warszawa/Pyry (blisko Ursynowa) Zakres obowiązk
Interimax International Sp. z o.o. Sp. k a. - 2016-09-08 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny 97-300 Piotrków Tryb.,ul.Rzemieślnicza 26 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadzór nad miejscami gromadzenia zwierząt, punktami skupu zwierząt, fermami trzody chlewnej, drobiu, zwierząt futerkowych. Nadzór nad importem i eksportem zwi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-04 - Piotrków Trybunalski (łódzkie)

inspektor wojewódzki -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie, w przypisanych wydziałach, spraw związanych z: tworzeniem i aktualizacją opisów stanowisk pracy, przeprowadzaniem naborów na wolne stanowiska, us
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach ul. Zielona 3 17-300 Siemiatycze Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  prowadzenie spraw kadrowych związanych ze stosunkiem służbowym policjantów i stosunkiem pracy pracowników  prowadzenie ewidencji etatowej, ewidencji w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-29 - Siemiatycze (podlaskie)

starszy inspektor nadzoru budowlanego -

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu ul. Ozimska 19 45-057 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrola obiektów budowlanych w celu sprawdzenia właściwego ich utrzymania przez właścicieli i
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Opole (opolskie)

Pracowników do sklepu z Panelami i Dywanami – Warszawa różne lokalizacje -

INTERIMAX jest nowoczesną agencją rekrutacyjną oraz pracy tymczasowej, realizującą projekty dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Jeżeli poszukujesz nowych wyzwań i możliwości pracy - nasza oferta jest dla Ciebie Miejsce pracy: Warszawa Górczewska, Głębocka, CH Blue City, CH Janki Zakres obowiązków: • Obsługa Klientów zgodnie ze standardami firmy • Udzielanie na prośbę klienta infor
INTERIMAX Polska Sp. z o. o. S.K.A. - 2016-11-05 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds doradztwa technicznego -

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: rozpatrywanie sporów pod kątem technicznym oraz wsparcie dla komórek organizacyjnych realizujących zadania inwestycyjne w Regionie w zakresie spraw mogących skutkować roszczeniami, opiniowanie zakresów technicznych planowanych do udzielenia zamówień podstawowych / uzupełniających / dodatkowych, robót zamiennych w Regionie, identyfikowanie przypadków umożliwi
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - 2016-09-22 - Warszawa (mazowieckie)

drogomistrz -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: drogomistrz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Ul. Myśliwska 5 40-017 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie objazdów i kontrola drogi pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontrola pasa drogowego
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Zabrze (śląskie)

informatyk -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: informatyk Izba Skarbowa ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Administrowanie systemem informatycznym jednostki w celu zapewnienia prawidłowej pracy systemów informatycznych. Zarządzanie infrastrukturą sieci LAN urzędu skarbowego w celu zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej pr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Pruszków (mazowieckie)

AR Global Process Owner -

The key purpose of the job is to define various processes with a clear objective of ensuring completeness with adequate control, while ensuring simplicity. This involves cooperating and coordinating with various Business Partners, Corporate and IT functions for understanding of requirements and developing various processes including operational processes in accordance with accounting principles & standards an
HRK S.A - 2016-09-21 - Warszawa (mazowieckie)

PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ - od 1 850 PLN

jw.
SKAREM sp. z o.o. - 2016-08-08 - Warszawa (mazowieckie)

Inspektor w Wydziale Planowania Sieci -

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku: aktualizacja matematycznych modeli KSE dla potrzeb planowania pracy sieci, wykonywanie analiz rozpływowych, przygotowanie dobowych planów wyłączeń, określanie wielkości GWS (generacji wymuszonej względami sieciowymi), aktualizacja bazy danych sieciowych. Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia wyższego technicznego, preferowany kierunek elektrotechnika ze s
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - 2016-11-02 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie i weryfikacja pod względem formalnym wniosków, załączników i innych dokumentów związanych z udzielaniem cudzoziemcom zezwoleń na pobyt w Polsce, wydawaniem zezwoleń na zatrud
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-03 - Poznań (wielkopolskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj