Praca starszy specjalista Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Ministerstwo Rozwoju w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z kwalifikowaniem wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Innowacyjna Gospodarka – w tym prowadzenie procedury zmian programowych Wytycznych do kwalifikowalności wydatków prowadzenie spraw związanych z wydawaniem interpretacji i rozstrzygnięć w indywidualnych przypadkach dotyczących prawidłowości realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka oraz Inteligentny Rozwój oraz kwalifikowalności wydatków przygotowywanie projektów opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny przepisów prawa mających znaczenie dla realizacji ww. Programów Operacyjnych prowadzenie postępowań administracyjnych i udział w postępowaniach poza administracyjnych wykonywanie zastępstwa procesowego, które nie wymaga uprawnień profesjonalnego pełnomocnika (przygotowywanie pism procesowych, udział w postępowaniu sądowym administracyjnym, mediacji) monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii oraz opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań – wystąpienia publiczne – reprezentacja urzędu – obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe – organizacja/prowadzenie spotkań/negocjacji/ustalanie warunków umów Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy – węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze – winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych – wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – wejście do obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane za pomocą platformy przyschodowej – sale konferencyjne na V piętrze dostępne za pomocą schodołazu – ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy. Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu). Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie można znaleźć na stronie: http: //www.mr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(22) 273 80 69 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne doświadczenie zawodowe/staż pracy 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków UE lub wdrażania programu współfinansowanego ze środków UE pozostałe wymagania niezbędne: znajomość języka angielski na poziomie B2 znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego znajomość ustawy o finansach publicznych wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów współpraca komunikacja myślenie analityczne rzetelność umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-17 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-01

Nazwa stanowiska: starszy specjalista

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

Marketing & Event Manager -

Oferta Oferujemy: Kontrakt managerski z atrakcyjnym wynagrodzeniem podstawowym i możliwością premii Niezbędne narzędzia pracy Możliwość własnego rozwoju (prawdziwe wyzwania połączone z zarządzaniem zespołem) Realny udział w rozwijaniu prestiżowej, polskiej spółki , Opis firmy Naszym klientem jest polska, prężnie rozwijająca się grupa, będąca inicjatorem najciekawszych wydarzeń kulturalnych
HRK S.A. - 2016-08-27 - Warszawa (mazowieckie)

Główny Specjalista ds Zamówień Publicznych i Zakupów -

Zakres czynności: samodzielne przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i niepublicznych, w szczególności w zakresie: sporządzania i opiniowania wniosków zakupowych, projektów ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uczestnictwa w pracach komisji przetargowych, publikowania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Eu
PKP SA - 2016-09-09 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent ul. Lutomierska 108/112 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: weryfikowanie i przyjmowanie do archiwum dokumentacji powstałej w toku działania komórek organizacyjnych KWP w Łodzi oraz jednostek jej podległych w celu bezpiecznego jej przechowywania oraz zabezpi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-06 - Łódź (łódzkie)

MURARZ-TYNKARZ - od 1 800 PLN

Roboty murowe malowanie, montaż płyt gispowo-kartonowych
kontakt przez PUP - 2015-11-23 - Warszawa (mazowieckie)

młodszy inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy inspektor nadzoru budowlanego 91-202 Łódź, ul. Warecka 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego; przeprowadzanie inspekcji obiektów użytkowanyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-25 - Łódź (łódzkie)

SPRZĄTACZ/KA - od 1 850 PLN

zamiatanie, mycie podłóg, wycieranie kurzy, opróżnianie koszy
Evres Cleaning Sp. z o.o. - 2016-08-22 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds Księgowości i Analiz -

wsparcie w zakresie prowadzenia pełnej księgowości analiza kont księgowych utrzymywanie dokumentacji finansowej w zgodzie z przyjętymi procedurami księgowymi terminowe tworzenie wymaganych raportów księgowych kontakty i współpraca z zewnętrznymi instytucjami (US, bankami i innymi) prowadzenie i utrzymywanie procesu budżetowania oraz kontrola jego realizacji i analiza odchyleń analizowanie rentownośc
CORTEN MEDIC TOMASZ SIKORA - 2016-09-30 - Warszawa (mazowieckie)

Doradca Klienta - sklep z branży dziecięcej -

Doradca Klienta to szczególna osoba w zespole sklepu, której misją jest profesjonalne doradztwo i sprzedaż produktów oraz kompleksowe zapewnienie funkcjonowania Działu od dostępności produktów po jego estetykę. Motywacja do pracy / pracowitość Dynamika i energia w działaniu, elastyczność Dobra organizacja pracy Własne doświadczenie lub doświadczenie zawodowe w opiece / pracy z dziećmi lub z pro
Work Service S. A. - 2016-08-16 - Warszawa (mazowieckie)

Oriflame - Pracownik pomocniczy procesu produkcji -

• Kontrola parametrów produkcyjnych, • Ważenie surowców oraz obsługa wag, • Transport surowców, • Dozowanie surowców na linie produkcyjne, • Dbanie o porządek i czystość miejsca pracy.
LeasingTeam Group praca tymczasowa - 2016-09-29 - Warszawa (mazowieckie)

INŻYNIER MECHANIK - 5 000 - 9 000 PLN

Koordynowanie prac montażowych.Współpraca z kierownikiem projektu i podwykonawcami.Kontrolowanie podwykonawców w zakresie wykonywania prac montażowych.
kontakt przez PUP - 2016-07-13 - Warszawa (mazowieckie)

Konsultant ds Telemarketingu -

Zakres obowiązków: Telefoniczny kontakt z Klientami indywidualnymi lub biznesowymi Oczekiwania: Wysoka kultura osobista Swoboda wypowiedzi oraz łatwość w nawiązywaniu relacji Umiejętność dostosowania się do potrzeb Klienta Nastawienie na realizację celów Znajomość obsługi komputera Oferujemy: Pracę w oparciu o umowę zlecenie Dostosowanie projektu oraz godzin pracy do indywidualnych potrzeb Przyja
Arteria S.A. - 2016-09-15 - Warszawa (mazowieckie)

Kupiec (IT) -

Dla naszego klienta, sieci sprzedaży produktów IT/ Tele poszukujemy osoby na stanowisko: Kupiec (IT)Miejsce pracy: Warszawa Zadania: zapewnienie właściwego poziomu oferty produktowej dla poszczególnych kanałów sprzedaży zarządzanie współpracą z dostawcami wyszukiwanie i negocjacje handlowe z nowymi dostawcami tworzenie ofert handlowych realizacja założeń sprzedażowych, poziomu rotacji produktu ora
HRK S.A - 2016-07-16 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miechowie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miechowie ul. M. Konopnickiej 6 32-200 Miechów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych budów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu bud
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Miechów (małopolskie)

referent -

Izba Skarbowa w Opolu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Opolu ul. Ozimska 19 45-057 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzanie czynności pomocniczych w postępowaniach podatkowych np. przygotowywanie pism, wezwań, zapytań w sprawach podatkowych, nie wymagających rozpatrzenia skomplikowanego stanu faktycznego. Prowadzenie prostego postępow
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Opole (opolskie)

Księgarz/Sprzedawca -

Jeśli do nas dołączysz będziesz odpowiedzialny/a za: obsługę Klientów zgodnie ze standardami Spółki, dbałość o odpowiednią ekspozycję towarów, dbałość o porządek w Księgarni, obsługę kasy fiskalnej. Aplikuj do nas, jeżeli: posiadasz min. średnie wykształcenie, znasz obsługę komputera i kasy fiskalnej, literatura to Twoja pasja, charakteryzuje Cię wysoka kultura osobista, umiesz współ
MATRAS Spółka Akcyjna - 2016-09-12 - Warszawa (mazowieckie)

Junior / Accountant (Bulgarian/ Czech/ Hungarian) -

Oferta Our Client offers: Competitive environment that will give you the chance to develop and to grow, benefit package and attractive salary. , Opis firmy For our Client, one of the world’s leading organization, well known FMCG company we are looking for candidates for the position of: , Obowiązki Are you enthusiastic, dynamic and ready to face new challenges ? Do you characterize yourself by being independen
HRK S.A. - 2016-08-20 - Warszawa (mazowieckie)

POMOC KUCHENNA - SP NR 94 WARSZAWA WŁOCHY - od 1 900 PLN

przygotowywanie posiłków, wydawanie posiłków, prace porządkowe, zmywanie naczyń, praca od poniedziałku do piatku w godz. 7.15 - 15.15
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 94 IM. I MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO - 2016-01-27 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: weryfikacja deklaracji podatkowych pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym w celu ustalenia rzetelności dokonanych rozliczeń wzywanie podatników do złożenia wyjaśnień bądź do usunięcia niepraw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-21 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

starszy referent -

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Wojskowa Komenda Uzupełnień ul. 1905 - go Roku 30 26 -600 Radom Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: terminowe i rzetelne wykonywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych oraz informacyjnych; kierowanie kandydatów do Wojskowej Komisji Lekarskiej oraz Wojskowej Pracowni Psychologic
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-18 - Radom (mazowieckie)

Kierownik Serwisu IT -

Kontrola prawidłowego funkcjonowania działu serwisu IT Nadzór i koordynacja działań podległego personelu i firm podwykonawczych Udoskonalanie wewnętrznych norm i procedur, mających zmaksymalizować wydajność działu obsługi serwisu IT Utrzymanie zapasów części zamiennych i narzędzi Stała współpraca z pozostałymi działami Interwencje w przypadkach istotnych zgłoszeń reklamacyjnych Prowadzenie
Screen Network S.A - 2016-09-15 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Główny Urząd Statystyczny Aleja Niepodległości 208 00-925 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współpraca z jednostkami GUS i spoza GUS w celu opracowania projektu rocznego programu badań statystycznych statystyki publicznej. Udział w pracach służących opr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Warszawa (mazowieckie)

Starszy analityk systemowy (branża bankowa) -

Zatrudniona osoba będzie funkcjonować w strukturze ponad pięćdziesięcioosobowego, złożonego projektu, z planowanym zakończeniem prac na I kwartał 2018 r. Będzie dedykowana do wykonywania prac analitycznych, deweloperskich oraz testów w zespole Dostawcy rozwiązania informatycznego. Główne zadania: Rozwój hurtowni danych Prowadzenie prac projektowych i implementacyjnych w zakresie rozwoju hurtowni da
Asseco Poland S.A. - 2016-08-02 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie ul. Rymera 1 43-190 Mikołów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływającej do wydziału oraz jej wydawanie w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w wydziale. Kom
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-20 - Mikołów (śląskie)

Inżynier serwisu -

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Zarządzanie realizacją przydzielonych umów (zleceń) serwisowych zgodnie z warunkami określonymi przez klientów: organizowanie i planowanie realizacji usług serwisowych na obiektach (planowanie harmonogramów prac, grafików pracy, określanie niezbędnych sił i środków do realizacji usługi), bezpośrednie kierowanie i nadzór pracami wykony
SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa - 2016-08-25 - Warszawa (mazowieckie)

Pielęgniarka -

Zakres zadań i obowiązków: Udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych, leczniczych, diagnostycznych i edukacyjnych wobec pacjentów zgłaszających się do gabinetu. Realizowanie zabiegów pielęgniarskich zgodnie z zaleceniami lekarza.
Scanmed S.A. - 2016-09-29 - Warszawa (mazowieckie)

Sprzedawca w punkcie gastronomicznym sushi -

Obsługa klienta; Przyjmowanie zamówień do realizacji; Obsługa kasy fiskalnej; Utrzymywanie porządku na stanowisku pracy; chęć do pracy; zaangażowanie; gotowość do nawiązania współpracy od zaraz; posiadanie aktualnej ks. sandepi - WARUNEK KONIECZNY; mile widziane doświadczenie w branży gastronomicznej; pracę w młodym, zgranym zespole; wynagrodzenie godzinowe 14 zł brutto; Zatrudnienie w oparciu o
Work Service S. A. - 2016-08-31 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinku Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul.Szczecińska 40 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrola gospodarstw , punktów wytwarzania i obrotu pasz oraz sektora utylizacji. Pobieranie prób do badań la
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-10 - Szczecinek (zachodniopomorskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj