Praca inspektor Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Izba Skarbowa w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Badanie zasadności zwrotu podatku oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w tym zakresie w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia obowiązków podatkowych. Przygotowywanie i wydawanie postanowień w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia obowiązków podatkowych. Przeprowadzanie czynności sprawdzających w odniesieniu do składanych w Urzędzie dokumentów podatkowych w celu sprawdzenia ich poprawności. Prowadzenie czynności w celu wyegzekwowania brakujących deklaracji w przypadku niewywiązywania się podatników z obowiązku składania deklaracji podatkowych oraz podejmowanie działań zmierzających do wykreślenia podmiotów z rejestru podatników VAT w przypadku niewywiązywania się z ww. obowiązku. Udzielanie pisemnych informacji w celu odpowiedzi na zapytania innych organów podatkowych i instytucji zewnętrznych. Sporządzanie sprawozdań, zaświadczeń w zakresie właściwości rzeczowej komórki w celu dostarczenia informacji. Sporządzanie informacji o naruszeniu przepisów prawa podatkowego w celu zdyscyplinowania podatników do terminowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu dostarczenia informacji dla potrzeb Kierownictwa Urzędu i innych instytucji oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw. Warunki pracy Stanowisko pracy jest zlokalizowane na 2 piętrze, budynek wyposażony w windę, oświetlenie sztuczne i naturalne. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca pod presją czasu, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa UMOWA NA ZASTĘPSTWO. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta. Ze złożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego. Oferty niekompletne oraz nadane po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data stempla pocztowego/. ŻYCIORYS, LIST MOTYWACYJNY POWINNY ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA POWINNY BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22 56 89 244, 22 56 89 323. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego 1 rok w administracji publicznej lub pracy biurowej pozostałe wymagania niezbędne: Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia Bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) Dobra znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego i materialnego oraz ustawy o służbie cywilnej Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-05 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-01

Nazwa stanowiska: inspektor

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyninie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyninie ul. Dmowskiego 13 09-500 Gostynin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie oględzin i kontroli budów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-14 - Gostynin (mazowieckie)

Business Development Manager (Energy Sector) (m/f) -

Podsumowanie / Job summary: Dla naszego Klienta - poszukujemy dynamicznej oraz skutecznej osoby na stanowisko Business Development Managera. Kogo szukamy / Profile description: Wykształcenie wyższe kierunkowe (mile widziane wykształcenie techniczne) Minimum 4 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku Bardzo dobra znajomość branży energetycznej lub paliwowej Bardzo dobre umiejętności negocjacyjne
PageGroup Polska - 2016-11-10 - Warszawa (mazowieckie)

zastępca głównego księgowego -

Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: zastępca głównego księgowego ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zastępowanie głównego księgowego, Prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, Opracowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych, Sprawowanie w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds reklamacji i interwencji -

Oferta: Czas pracy: - 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. - stałe godziny pracy: 7 :00- 15:00 Oferujemy: -umowę zlecenie ze składkami ZUS, -długoterminowe zatrudnienie, -stawkę godzinową 15 zł brutto, -pracę w firmie międzynarodowej o ugruntowanej pozycji. , Opis firmy: Tempus A Agencja Pracy Czasowej i Doradztwa Personalnego (KRAZ nr 493) istnieje od 2002 r. Swoim zasięgiem obejmuje Łódź
Agencja Pracy Czasowej TEMPUS A - 2016-11-03 - Warszawa (mazowieckie)

Starszy Projektant / BI Data Modeler (branża bankowa) -

Zatrudniona osoba będzie funkcjonować w strukturze ponad pięćdziesięcioosobowego, złożonego projektu, z planowanym zakończeniem prac na I kwartał 2018 r. Będzie dedykowana do wykonywania prac modelarskich w zespole Dostawcy rozwiązania informatycznego. Główne zadania: Projektowanie modelu danych Prowadzenie prac projektowych i warsztatów w zakresie modelowania hurtowni danych w obszarach: korporacyj
Asseco Poland S.A. - 2016-08-02 - Warszawa (mazowieckie)

Młodszy Konsultant Call Center -

Poszukujemy osób, które: zapewnią telefoniczną pomoc naszym pacjentom dobrze czują się w rozmowie z innymi ludźmi i mają dobrą dykcję szukają pierwszej pracy , którą mogliby połączyć ze studiami posiadają status studenta chcą się uczyć i rozwijać umieją porozumiewać się w języku angielskim (mile widziane) Czym nasza oferta różni się od tradycyjnych Call Center? w ramach umowy zlecenie
ENEL MED S.A. - 2016-09-17 - Warszawa (mazowieckie)

Manager ds Sprzedaży - Usługi fit-out -

Oferta Nasz klient oferuje: Pracę w strukturach firmy będącej jednym z liderów na rynku Możliwość rozwoju w ramach organizacji Dynamiczne środowisko pracy Niezbędne narzędzia pracy Atrakcyjne wynagrodzenie (część stała i ruchoma) , Opis firmy Obecnie dla naszego klienta, jednego z największych polskich deweloperów mieszkaniowych, poszukujemy aktualnie kandydatów na stanowisko: , Obowiązki Zadani
HRK S.A. - 2016-09-06 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, dokonywanie czynności i stosowanie środków egzekucyjnych oraz zabezpieczających w celu przeprowadzenia skutecznej egzekucji. Przygotowywanie proj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-16 - Węgrów (mazowieckie)

główny specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie i aktualizacja dokumentów dotyczących systemu zarządzania i kontroli w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW), w tym: a) przygotowywanie procedur wewnętrznych Instyt
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-14 - Warszawa (mazowieckie)

OPERATOR MASZYN - od 1 900 PLN

produkcja żywnościobsługa maszyny/po 3 tyg. szkoleniu/dbanie o higienę w pracy
kontakt przez PUP - 2016-03-21 - Warszawa (mazowieckie)

Analityk SAP w dziale IT -

Dla naszego Klienta należącego do jednego z największych na świecie grup ubezpieczeniowo - finansowych poszukujemy Specjalisty na stanowisko Analityka SAP w dziale IT. Nadrzędnym zadaniem na tym stanowisku będzie codzienne wsparcie operacyjne systemów finansowania, jak i rozwiązywanie problemów w ramach incydent management oraz user access management. Analityk będzie komunikował / przekazywał technicz
Power Media - 2016-10-22 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds doradztwa technicznego -

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów. Poszukujemy osób na stanowisko: Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: rozp
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Szczecinie ul Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań podatkowych Prowadzenie czynności sprawdzających w szczególności w zakresie badania zasadności zwrotu podatku i stwierdzenia nadpłaty Orzekanie w sprawach odpowiedzialności spadkobie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-29 - Szczecin (zachodniopomorskie)

specjalista -

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, ul. Wyszogrodzka 1a, 09-402 Płock Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obliczanie i sporządzanie list płac dotyczących: wynagrodzeń, uposażeń, świadczeń z ZFŚS oraz dodatkowy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Płock (mazowieckie)

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY K/M - od 2 400 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-09-30 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Damrota 25 40-022 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rejonu egzekucyjnego; przydział i odbiór służby od poborców skarbowych; prowadzenie postępowań egzekucyjnych, w trakcie których stosuje się środki egzekucyjne przewidziane w ustawie o postępowaniu egzekucyjn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Rybnik (śląskie)

młodszy inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy inspektor nadzoru budowlanego 91-202 Łódź, ul. Warecka 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego; przeprowadzanie inspekcji obiektów użytkowanyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Łódź (łódzkie)

Tester Oprogramowania -

Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za: tworzenie przypadków i scenariuszy testowych dla aplikacji, projektowanie testów na podstawie specyfikacji wymagań, przeprowadzanie testów funkcjonalnych, dokumentację wykonanych testów, analizowanie wykonanych testów i zgłaszanie usterek, udział w testach użytkownika końcowego, ścisłą współpracę z analitykami biznesowymi i programistami. Oczekujemy od
Getin Noble Bank S.A. - 2016-09-27 - Warszawa (mazowieckie)

Konsultant Business Intelligence (branża telekomunikacyjna) -

Główne zadania: Udział w pracach wdrożeniowych i testowaniu rozwiązań Business Intelligence Analiza danych źródłowych i opracowywanie zasilania hurtowni danych Modelowanie oraz tworzenie hurtowni danych Projektowanie oraz implementacja procesów ETL, kostek OLAP Tworzenie oraz rozwijanie raportów Praca na platformach: Oracle, Teradata, MS SQL
Asseco Poland S.A. - 2016-08-19 - Warszawa (mazowieckie)

Ekspert ds telekomunikacji -

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizowanie przydzielonych zadań w celu przygotowania inwestycji zgodnie z wymogami Spółki, w ramach zespołu technicznego, złożonego z przedstawicieli poszczególnych branż, mających wpływ na realizację kolejowego procesu inwestycyjnego. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: przygotowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowe
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - 2016-10-14 - Warszawa (mazowieckie)

Franchise Development Department Internship -

Key areas of support: Assistance in franchise development operations Creation of business plans for various hotel brands in Poland, the Baltic States, Czech, Slovakia and Hungary Conducting country and competition analysis in terms of potential hotel development Preparation of market monitoring researches and presentations Entering data to the internal system concerning the new hotel investments projects Particip
Orbis S.A. - 2016-10-04 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawowanie samodzielnej kontroli nad: realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne wspierania r
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-09 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

Maszynista urządzeń pomocniczych -

Kontrolowanie bieżącej pracy podległych urządzeń, definiowanie usterek, wykonywanie drobnych konserwacji i napraw, Przygotowywanie urządzenia do remontu i uruchomienia po remoncie, Podejmowanie działań związanych z utrzymaniem sprawności urządzeń odpopielających, Obsługiwanie urządzenia do rozładunku i transportu paliw i substancji chemicznych, Prowadzenie niezbędnej dokumentacji ruchowej, Samodz
Work Service S. A. - 2016-10-21 - Warszawa (mazowieckie)

General Controller -

General Controller will report to General Manager of hotel, will be responsible for income control from sales services and management of financial-accounting matters to provide efficient running of the hotel and proper cooperation with Orbis Head Office. Key tasks: Preparation of budget and monthly review of profit and loss accounts Coordination of financial and accounting documentation workflow Ensure punctualit
Orbis S.A. - 2016-08-16 - Warszawa (mazowieckie)

account supervisor -

Randstad Polska jest wiodącą agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Już od ponad 20 lat kształtujemy rynek pracy w Polsce, wspierając firmy w zatrudnianiu najlepszych pracowników, a kandydatów w znalezieniu satysfakcjonującej pracy. Podejmij z nami pracę już dziś i weź udział w konkursie "Pracuj z Randstad i wygrywaj nagrody” - masz szansę wygrać samochód lub rower Nie zwlekaj
Randstad Polska - 2016-10-22 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds obsługi klientów e-commerce -

Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało: Telefoniczna oraz e-mailowa obsługa Klientów; Dbanie o wysoką jakość obsługi Klientów; Obsługa panelu zamówień; Bieżąca współpraca z innymi działami. Od kandydatów oczekujemy: Minimum roczne doświadczenie w obsłudze Klienta; Znajomość technik komunikacyjnych związanych z obsługą telefoniczną i mailową; Umiejętność rozwią
Agata S.A. - 2016-10-11 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: gromadzenie, analizowane i weryfikowanie informacji o inicjatywach prozdrowotnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, przygotowywanie informacji zbiorc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-03 - Łódź (łódzkie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj