Praca starszy inspektor Elbląg BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Komenda Miejska Policji w Elblągu Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Miejska Policji ul. Tysiąclecia 3 82-300 Elbląg Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa policyjnych baz danych dot. meldunków informacyjnych oraz osób poszukiwanych i zaginionych, sporządzanie dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw poszukiwawczych, sporządzanie informacji o zakończonych poszukiwaniach, prowadzenie rejestrów osób poszukiwanych, zakładanie, prowadzenie i analizowanie teczek osób poszukiwanych, archiwizacja akt spraw osób poszukiwanych. Warunki pracy Praca w pomieszczeniach biurowych przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy, czas pracy - 8 godzin : system pracy jednozmianowy, odpowiedzialność, w budynku brak podjazdów. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa - oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego), - oświadczenia muszą być oznaczone datą oraz podpisane własnoręcznie, - złożone dokumenty nie będą zwracane, - w ofercie prosimy o podanie danych kontaktowych, adres do korespondencji, - kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej (w zakresie wymogów pożądanych) określonych w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji, - zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot, Techniki i metody naboru : - weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych, - analiza ofert spełniających wymagania formalne, - test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, - rozmowa kwalifikacyjna, - proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 1.873,84 zł dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2014 poz. 1111 ze zm.) - publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata, - do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne, - dodatkowe informacje tel. (055) 230 12 39 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.) Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe umiejetność pracy w zespole, komunikatywność, Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.). Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-05 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-29

Nazwa stanowiska: starszy inspektor

Państwo: Polska

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: m. Elbląg

Miejscowość: Elbląg

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: tworzenie zestawień, analiz i wizualizacji na potrzeby analiz pojedynczych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ramach projektu unijnego „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – baza Analiz System
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

księgowy -

Izba Skarbowa w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Urząd Skarbowy w Wejherowie ul. Sobieskiego 346 84-200 Wejherowo Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków w celu realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem dochodów budżetowych. Dokonywanie rozliczeń podatnik
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Wejherowo (pomorskie)

SPAWACZ-MONTER - od 1 850 PLN

zgodnie ze stanowiskiem, wynagrodzenie do uzgodnienia
DAN-STAL Budownictwo Sp. z o.o. - 2016-05-23 - Elbląg (warmińsko-mazurskie)

starszy referent -

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Miejska Policji ul. Plac Wojska Polskiego 23 21-500 Biała Podlaska Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności kancelaryjnych w Komisariacie rejestrowanie przesyłek w dzienniku korespondencyjnym lub podawczym w celu zapewnienia prawidłowego o
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Międzyrzec Podlaski (lubelskie)

specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Warszawa Plac Trzech Krzyży 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z wydawaniem interpretacji i rozstrzygnięć w indywidualnych przypadkach dotyczących prawidłowości realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach programów operacyjnych Innowacyjna Go
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-27 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu ul. Mickiewicza 30 27-600 Sandomierzu Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnienie ciągłej sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej, urządzeń zasilających w celu prawidłowego funkcj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-02 - Sandomierz (świętokrzyskie)

inspektor zakładów górniczych -

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor zakładów górniczych Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku ul. Biała 1 80-435 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki w zakresie ochrony środowiska oraz związanych z poszuki
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-13 - Gdańsk (pomorskie)

główny specjalista -

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J.Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Określanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w zakresie kształcenia zawodowego oraz monitorowanie ich stosowania w praktyce szkolnej
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Opolu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Opolu ul. Ozimska 19 45-057 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Ewidencjonowanie i bieżące aktualizowanie danych podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych w systemach informatycznych w celu tworzenia pełnego rejestru podatników i płatników. Wydawanie pot
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Opole (opolskie)

referendarz -

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa Systemu Rejestracji i Udostępniania Dokumentów „Syriusz” opracowywanie na potrzeby Sekretarza Rady Ministrów i Departamentu Rady Ministrów informacji stat
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Archiwum Państwowe w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Archiwum Państwowe w Warszawie ul. Krzywe Koło 7 00-270 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Dokonuje czynności wynikające z nawiązania i trwania stosunku pracy z pracownikami oraz czynności związane z ustaniem stosunku pracy Nadzoruje wykonanie planu szkoleń powszechnych, specjalistycznyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-08 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista ul. 1 Maja 61 78-400 szczecinek Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej; organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Szczecinek (zachodniopomorskie)

starszy informatyk -

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy informatyk Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu ul. Obornicka 130 50-984 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania i utrzymania w sprawności niejawnych sieci, systemów i usług teleinformatycznych; Pełnienie funkcji adm
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Wrocław (dolnośląskie)

inspektor ochrony zabytków -

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w gdańsku ul. Pohulanka 2 80-807 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących m.in.: • wydania pozwolenia na prowadzenie badań kon
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Słupsk (pomorskie)

starszy specjalista -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista GDDKiA Oddział w Kielcach ul. Paderewskiego 43/45 25-950 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: monitoring i analiza stanu technicznego dróg oraz określanie potrzeb rzeczowych w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg, przygotowywanie materia
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Kielce (świętokrzyskie)

wizytator -

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24 80-853 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi, będącymi w zasięgu działania Wydziału poprzez: Ewaluację zewnętrzn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-27 - Gdynia (pomorskie)

specjalista -

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: pomaganie w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego wyjaśnianie lub pomaganie w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjent
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Lublin (lubelskie)

specjalista -

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Obrony Narodowej Al.Niepodległości 218 00-911 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie propozycji zmian do decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej oraz uzgadnian
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

LAKIERNIK WYROBÓW DRZEWNYCH - od 2 500 PLN

wynagrodzenie 2.500 zł netto, I umowa zlecenie, następnie umowa o pracę
PPH HALEX Henryk Tatkowski - 2016-01-05 - Elbląg (warmińsko-mazurskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzesku Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny ul. Piastowska 2B 32-800 Brzesko Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego w tym wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniem na rynku oraz działalnością marginalną, l
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-10 - Brzesko (małopolskie)

HANDLOWIEC - 997,4 PLN

Rozwożenie towaru. Pozyskiwanie Klientów
kontakt przez PUP - 2016-06-23 - Elbląg (warmińsko-mazurskie)

drogomistrz -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: drogomistrz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie objazdów i kontrolowanie dróg pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontrolowanie pasa dro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Płońsk (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań w zakresie prawa podatkowego (m.in. gromadzenie materiału dowodowego, kierowanie zapytań, wezwań, rozpatrywanie wniosków, itp.), opracowywanie projektów decyzji administracyjnych z zak
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Sieradz (łódzkie)

starszy inspektor -

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie uzgodnień warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do inwestycji realizowan
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-30 - Ełk (warmińsko-mazurskie)

specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Sienkiewicza 65 15-003 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność Policji oraz ich funkcjonariuszy i pracowników na obszarze woj. podlaskiego. Analiza sposobu załatwienia skarg i wniosków skierowanych do innych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Białystok (podlaskie)

inspektor -

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Ministerstwo Obrony Narodowej Al.Niepodległości 218 00-911 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Rozliczanie konserwatorów z materiałów pobranych do realizacji prac konserwacyjnych oraz wykonywanie zestawień i analiz materiałów zużytych i uzyskanych z demontażu. Zbier
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie ul. Sienkiewicza 13 14-100 Ostróda Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności z zakres zadań Inspekcji Weterynaryjnej określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjne
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Ostróda (warmińsko-mazurskie)

referent -

Izba Celna w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Celna w Krakowie, Al. Krasińskiego 11b, 31-111 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Rozliczanie zabezpieczeń gotówkowych przyjętych w izbach celnych, urzędach celnych i oddziałach celnych; Prowadzenie rachunkowości sum depozytowych; Rozliczanie opłaty paliwowej, opłat ponadnormatywnych, kaucji
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-10 - Kraków (małopolskie)

starszy referent -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent ul. Jana Pawła II 1 76-200 Słupsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów zgodnie z procedurą (prowadzenie spisów, rejestrów i teczek) oraz obsługa organizacyjno-biurowa przyjmowanie i ewid
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-21 - Słupsk (pomorskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamiennej Górze Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii Wałbrzyska 2c Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, sprzeda
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Kamienna Góra (dolnośląskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj