Praca inspektor weterynaryjny Pułtusk BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19/57 06-100 Pułtusk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzór nad produkcją żywnosci pochodzenia zwierzęcego, w tym nad pozyskiwaniem i przetwórstwem mleka nadzór nad realizacją planu badań kontrolnych żywności i prowadzenia badań monitoringowych nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych analiza ryzyka i ocena systemów nadzoru właścicielskiego Warunki pracy praca przy komputerze, urządzenia pomiarowe, bariery architektoniczne, wystąpienia publiczne, reprezentacja urzędu, praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, kierowanie samochodem Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku tel.: (23) 692 55 84 Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii specjalizacja z zakresu: higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-04 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-25

Nazwa stanowiska: inspektor weterynaryjny

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: pułtuski

Miejscowość: Pułtusk

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

dyrektor delegatury -

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24 80-853 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie, planowanie i organizowanie pracy Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie; wykonywanie zadań związanych z realizacją lokalnej polityki oświatowej, zgodne
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-04 - Tczew (pomorskie)

starszy inspektor nadzoru budowlanego -

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrolowanie wykonywanych robót i obiektów budowlanych w celu sprawdzenia ich zgodno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Szczecin (zachodniopomorskie)

starszy informatyk -

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy informatyk Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: usuwanie usterek, zabezpieczanie ciągłości działania powierzonych systemów informatycznych. Realizacja zadań związanych z pracą wszystkich systemów info
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Rzeszów (podkarpackie)

referent -

Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Damrota 25 40-022 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie biblioteki akt rejestracyjnych; kontrola merytoryczna i formalna składanych przez podatników dokumentów rejestracyjnych oraz aktualizacyjnych; obsługa punktu informacyjnego; wprowadzanie danych aktualizacyjnych ora
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Zawiercie (śląskie)

referendarz statystyk -

Urząd Statystyczny we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz statystyk Urząd Statystyczny we Wrocławiu ul. Oławska 31 50-950 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: zbieranie, gromadzenie i opracowanie danych z badań statystycznych, kontaktowanie się z jednostkami sprawozdawczymi w celu wyjaśnienia błędów, poprawy kompletności i jakości zgromad
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Wrocław (dolnośląskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie Szczecińskim Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie monitoringów krajowych oraz bieżących w zakresie środków spożywczych pochodzenia zwierz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-21 - Stargard Szczeciński (zachodniopomorskie)

główny specjalista -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista 15-264 Białystok ul. Ciołkowskiego 2/3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzorowanie, koordynowanie i organizacja badań fizykochemicznych, nadzór nad stosowanym wyposażeniem pomiarowym, w celu zapewnienia jakości bad
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-04 - Białystok (podlaskie)

starszy inspektor -

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor 80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w zakresie budowy i remontów jednostek pływających, oraz udział w pracach komisji przetargowych w celu zabezpieczenia procedur niezb
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Gdańsk (pomorskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Warszawa Plac Trzech Krzyży 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z kwalifikowaniem wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Innowacyjna Gospodarka – w tym prowadzenie procedury zmian programowych Wytycznych do kwalifikowal
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-27 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Główny Inspektorat Transportu Drogowego Aleje Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań dotyczących zgłoszonych zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji w administracji współpraca z organami egzekucyjnymi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: naliczanie uposażeń policjantów i wynagrodzeń pracowników Policji, przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego, naliczanie pozostałych należności z tytułu odpraw dla zwolnionyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Lublinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Lublinie ul. T. Szeligowskiego 24 20-883 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie całości spraw związanych z obsługą kadrową pracowników zatrudnionych w izbie skarbowej, prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz wyrejestrowywaniem z ubez
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-21 - Lublin (lubelskie)

inspektor ochrony zabytków -

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku ul. Pohulanka 2 80-807 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie wytycznych, sporządzanie opinii do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zak
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-10 - Gdańsk (pomorskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i zabezpieczanie należności pieniężnych Wykonywanie środka karnego przepadku, orzeczenia w sprawie likwidacji niepodjętego depozytu oraz w s
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Szczecin (zachodniopomorskie)

starszy inspektor -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizacja wniosków w sprawie wymiany informacji podatkowych oraz analiza informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagającyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-15 - Wałbrzych (dolnośląskie)

asystent laboratoryjny -

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: asystent laboratoryjny Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie badań laboratoryjnych artykułów rolno-spożywczych w ramach ana
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Lublin (lubelskie)

kierownik oddziału -

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Podkarpacki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik oddziału Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Organiazacja i planowanie pracy oddziału zgodnie z celami i zadaniami przypisanymi dla Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji w § 23 ust 7-13 Regulaminu Kuratorium Oświat
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Rzeszów (podkarpackie)

księgowy -

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-874 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dekretowanie dokumentów księgowych i wprowadzanie ich do programu finansowo-księgowego uzgadnianie należności i zobowiązań spo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Gdańsk (pomorskie)

inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Wapiennikowa 21a 25-112 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie szczegółowej obserwacji i rejestracji pojawiania się i nasilenia organizmów szkodliwych oraz sygnalizowanie terminów i meto
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Busko-Zdrój (świętokrzyskie)

młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ul. Proletariacka 2/6 93-569 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie laboratoryjnych badań rozpoznawczych. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonywanyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-29 - Piotrków Trybunalski (łódzkie)

sekretarz -

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: sekretarz Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji (również w języku angielskim) wpływającej do Ministra Edukacji Narodowej oraz Biura Organizacyjnego, w szczególności prowadzeni
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-09 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowywanie projektów postanowień w postępowaniu w pierwszej i drugiej instancji w sprawach z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych w celu rozpatrzenia środków prawnych składanych pr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

młodszy informatyk -

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy informatyk Wojskowa Komenda Uzupełnień ul. Łukasiewicza 11 47-200 Kędzierzyn - Koźle Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizowanie i przeprowadzanie szkoleń specjalistycznych dla użytkowników systemów informatycznych w WKU, zapewnienie bezpieczeńst
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych zawartych w napływających do Urzędu dokumentach, w tym deklaracjach podatkowych oraz sporządzanie stosownych rejestrów w celu zgromadzenia infor
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Szydłowiec (mazowieckie)

starszy informatyk -

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Tomyślu Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy informatyk Wojskowa Komenda Uzupełnień ul. 3 Stycznia 3 64-300 Nowy Tomyśl Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Administrowanie siecią jawną oraz niejawną Bieżące wsparcie użytkowników Prowadzenie gospodarki sprzętowej Prowadzenie szkoleń wewnętrznych Zapewnienie bezpieczeństwa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Nowy Tomyśl (wielkopolskie)

poborca skarbowy -

Izba Skarbowa w Olsztynie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: poborca skarbowy Izba Skarbowa w Olsztynie Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A 10-950 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i dokonywanie czynności zabezpieczających na majątku zobowiązanych poprzez stosowanie środków egzekucyjnych wskazanych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

inspektor -

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej 41-709 Ruda Śląska ul. Gen. Hallera 9 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Odręcznie ewidencjonuje pisma i dokumenty wpływające i wychodzące z Zespołu Finansów i Zaopatrzenia celem właściwego obiegu dokumentów. Prowadzi dz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Ruda Śląska (śląskie)

inspektor farmaceutyczny -

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor farmaceutyczny Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli obrotu i warunków przechowywania produktów leczniczych i wyrobów m
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Wrocław (dolnośląskie)

POMOC KUCHARZA - od 1 900 PLN

Przygotowywanie potraw kuchni indyjskiej
kontakt przez PUP - 2016-11-25 - Pułtusk (mazowieckie)

wizytator -

Kuratorium Oświaty w Łodzi Łódzki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi al. T. Kościuszki 120a 90-446 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kontroli w szkołach i placówkach dokonywanie oceny cząstkowej dyrektorów szkół (placówek) prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu stwierdzenia zasadności skar
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Łódź (łódzkie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj