Praca inspektor Szczecin BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Urząd Morski w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4 70-207 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kasy: przyjmowanie wpłat i realizacja płatności sporządzanie raportów kasowych, zestawienia dowodów księgowych oraz ustalanie stanu gotówki w kasie codzienne odprowadzanie do banku prowadzącego rachunek bankowy otrzymanych wpłat dochodowych współpraca z bankiem prowadzącym rachunki bankowe w zakresie pobierania gotówki zarówno w złotówkach jak i w walucie obcej przechowywanie depozytów gotówkowych, rzeczowych i papierów wartościowych prowadzenie ewidencji i rozliczanie druków ścisłego zarachowania i papierów wartościowych zastępowanie, podczas nieobecności, kasjerki w Kapitanacie Portu w Szczecinie Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie - obecność wind, wejście schodami - brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty tj. życiorys, list motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel. 914403434. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 914403410. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku kasjera pozostałe wymagania niezbędne: Praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi Umiejętność rozpoznawania krajowych znaków pieniężnych wymagania dodatkowe: przeszkolenie z zakresu: kasjer złotówkowy i walutowy Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów zaświadczenie z przeszkolenia z zakresu: kasjer złotówkowy i walutowy 2016-09-27 Urząd Morski w Szczecinie Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 221 a Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-17

Nazwa stanowiska: inspektor

Państwo: Polska

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: m. Szczecin

Miejscowość: Szczecin

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

Doradca Klienta -

Oczekujemy otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, zaangażowania, wysokiego poziomu motywacji i wytrwałości w dążeniu do celu, szybkiego przyswajania wiedzy doświadczenie w branży telekomunikacyjnej i/lub w mobilnej sprzedaży bezpośredniej będzie dodatkowym atutem. Oferujemy dwu-składnikowe wynagrodzenie : podstawa prowizja za każdą sprzedaną usługę bonusy i konkursy
Netia S.A. - 2016-10-27 - Szczecin (zachodniopomorskie)

główny specjalista -

Urząd Statystyczny w Rzeszowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Projektowanie i programowanie aplikacji oraz systemów informatycznych, tworzenie oprogramowania wspomagającego pracę wydziałów Urzędu Udoskonalanie i modyfikacja oraz zabezpieczanie kodów źródłowych aplikacji w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Rzeszów (podkarpackie)

starszy inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzenie czynności sprawdzających w odniesieniu do składanych w Urzędzie dokumentów podatkowych w celu sprawdzenia ich poprawności, analizowanie danych będących w posiadaniu organu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Izba Celna w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin Informacja nr 5/2016 z dnia 07 października 2016 r. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie organu wierzycielskiego, inicjowanie postępowania zabezpieczającego i dokonywanie zabezpieczeń na majątku, w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-10 - Szczecin (zachodniopomorskie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rozliczeń rachunkowo-kasowych pracowników działu egzekucji administracyjnej z tytułu zobowiązań podatkowych i niepodatkowych w celu prawidłowego wykonania zobowiązań podatkowych, prowadzenie ew
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Wieluń (łódzkie)

konsultant -

Urząd Statystyczny w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: konsultant ul. Kazimierza Wyki 3 31-223 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie prac metodologicznych z zakresu statystyki kultury. Koordynacja i prowadzenie prac związanych z przygotowaniem kompleksowych opracowań analitycznych z zakresu statystyki kultury. Prowadzenie i inicjowanie prac badawczo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-04 - Kraków (małopolskie)

inspektor -

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie i zakładanie kartotek mundurowych i wyposażenia specjalnego oraz odzieży roboczej i ochronnej, sporządzanie dokumentacji rozchodowo-przychodowej oraz dokonywanie jej ewidencji w odpowiednich ka
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-11 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Krakowie Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Krakowie ul. Wiślna 7 31-007 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów Ewidencjonowanie dokumentów źródłowych w systemach informatycznych w celu tworzenia aktualne
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-26 - Kraków (małopolskie)

księgowy -

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Komendant Miejski PSP poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 1. Prowadzenie księgowości kont analitycznych i syntetycznych oraz sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w c
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Kraków (małopolskie)

księgowy -

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-874 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej księgowości i rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami wykony
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-29 - Gdańsk (pomorskie)

Lider działu Warzywa/ Owoce -

Oferujemy: stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie odpowiedzialnej społecznie, działającej w oparciu o najwyższe standardy; możliwość zatrudnienia w różnych obiektach handlowych na terenie całej Polski; pracę w firmie, w której każdy ma równe szanse rozwoju spośród wielu oferowanych przez nas zawodów; dynamiczną pracę w gronie specjalistów; bogatą ofertę szkoleń specjalistycznych; s
Carrefour Polska - 2016-08-18 - Szczecin (zachodniopomorskie)

specjalista -

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, pisma powiatowych i gminnych samorządów, innych instytucji oraz informacji dl
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-03 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Archiwum Państwowe w Lublinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista 20-950 Lublin, ul. Jezuicka 13 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych związanych z zarządzeniem budynkami Archiwum, - planowanie i koordynowanie prac remontowych i inwestycyjnych. - prowadzenie spraw z zakresu zakupu materiałów i usług oraz robót budo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Lubin (dolnośląskie)

Koordynator ds Kadr -

Zadania: odpowiedzialność za prawidłową obsługę kadrową pracowników doradztwo i wsparcie merytoryczne w zakresie prawa pracy dla menedżerów nadzór i współpraca z dostawcami usług; dbałość o jakość, terminowość koordynowanie i prowadzenie spraw administracyjnych udział w zadaniach związanych z organizacją szkoleń, eventów współpraca z jednostkami zewnętrznymi Wymagania: wykształcenie
Energopol Szczecin SA - 2016-10-05 - Szczecin (zachodniopomorskie)

starszy inspektor -

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ul. Piastowska 14 45-082 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowywanie i rozliczanie planu pracy Wydziału oraz przygotowywanie zbiorczych planów działalności Urzędu; Przyjmowanie, weryfikacja i rejestracja oświadczeń i informacji o
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Opole (opolskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie ul. Staromiejska 35 26-300 Opoczno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadzorowanie działalności podlegającej ustawowo nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej w tym: rejestracja i zatwierdzanie podmiotów, wydawanie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Opoczno (łódzkie)

Doradca klienta korporacyjnego -

W naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za: pozyskiwanie klientów z segmentu MID (przychody do 40 mln PLN) - budowa własnego portfela Klientów, rozpoznawanie bieżących i przyszłych potrzeb klienta, dopasowanie oferty produktowej oraz negocjowanie warunków współpracy, zapewnienie najwyższej jakości doradztwa i obsługi, realizację celów sprzedażowych ( produkty kredytowe, ABL, Cash Management) Od
ING Bank Śląski S.A. - 2016-08-10 - Szczecin (zachodniopomorskie)

SPRZEDAWCA - KASJER - od 1 850 PLN

obsługa klienta, wykładanie towaru na sali sprzedażowej
SZCZECINDIS sp. z o.o. - 2016-02-22 - Szczecin (zachodniopomorskie)

MURARZ TYNKARZ - od 1 850 PLN

MUROWANIE FUNDAMENTÓW, ŚCIAN NOŚNYCH, OSŁONOWYCH, DZIAŁOWYCH, WYKONYWANIE STROPÓW MURARSKICH, TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH;WYMAGANIA:WYKSZTAŁĆENIE ZAWODOWE, PRACA NA WYSOKOŚCI, DOŚWIADCZENIE W ZAWODZIE;
kontakt przez PUP - 2016-11-18 - Szczecin (zachodniopomorskie)

specjalista -

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10 81-338 Gdynia Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: uczestniczenie w przeprowadzeniu inspekcji statków obcych bander, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, tekstem Memorandum Paryskiego oraz Dyrektywą UE w sprawie kontroli przeprowadzanej przez Państw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Gdynia (pomorskie)

KSIĘGOWA - 2 400 - 2 700 PLN

KSIĘGOWANIE DOKUMENTÓW, KONTAKTY Z KLIENTAMI;WYMAGANIA:WYKSZTAŁCENIE MIN. ŚREDNIE, PROWADZENIE KPiR, PPE, ROZLICZANIE VAT, PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, , CV NA ADRES E-MAIL: biuro (at) biurosukces.pl
SUKCES BIURO RACHUNKOWE S.C. KSYMENA ROMAN-RÓŻYNEK RAFAŁ RÓŻYNEK - 2015-12-30 - Szczecin (zachodniopomorskie)

inspektor -

Archiwum Państwowe w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Archiwum Państwowe w Poznaniu ul. 23 Lutego 41/43 60-967 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: administrowanie siecią LAN Archiwum aktualizacja strony internetowej Archiwum administrowanie archiwalnymi bazami danych tworzenie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa współudział w zakupie sprzętu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Poznań (wielkopolskie)

starszy specjalista -

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Główny Urząd Statystyczny Aleja Niepodległości 208 00-925 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współpraca z jednostkami GUS i spoza GUS w celu opracowania projektu rocznego programu badań statystycznych statystyki publicznej. Udział w pracach służących opr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Warszawa (mazowieckie)

Listonosz rowerowy_Szczecin - Gumieńce -

Do zadań pracownika będzie należeć: doręczanie korespondencji i przekazów pieniężnych budowanie pozytywnych relacji z klientami realizacja planów sprzedażowych dot. wybranych usług i towarów rzetelne prowadzenie ewidencji korespondencji wsparcie placówki pocztowej w innych pracach związanych z obsługą przesyłek. W zamian oferujemy: umowę o pracę i pensję zawsze na czas wdrożenie do pracy prac
Poczta Polska S.A. - 2016-09-22 - Szczecin (zachodniopomorskie)

młodszy specjalista -

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie181C, 02-222 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ocena zgłoszenia o działaniach niepoż
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J.Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: monitorowanie i analizowanie skuteczności działania systemu poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zespołów orzekających działających w publicznych po
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent ul. Winnicka 1 02-095 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizacja zadań poprzez: obsługę kancelaryjno-techniczną, obsługę punktu informacyjnego do służby wojskowej Prowadzenie ewidencji wojskowej w zakresie powszechnego obowiązku obrony Współudział w przeds
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-03 - Warszawa (mazowieckie)

podreferendarz -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie, ewidencjonowanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów jawnych, obsługa poczty elektronicznej Biura Kryminalnego KGP, faksu, urządzeń kopiujących i prowadzeni
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Warszawa (mazowieckie)

główny księgowy -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie ul. Opatowska 31, 28-200Staszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie rachunkowości Inspektoratu według obowiązujących zasad i przepisów oraz dysponowanie środkami pienię
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Staszów (świętokrzyskie)

SZPACHLARZ-MALARZ - od 2 200 PLN

SZPACHLOWANIE, MALOWANIE; WYMAGANIA: 5 LAT DOŚWIADCZENIA W ZAWODZIE; PRACODAWCA PROSI O KONTAKT OSOBISTY LUB TELEFONICZNY.
KILER ROMAN KLICHOWSKI USŁUGI BUDOWLANO PORZĄDKOWE - 2016-07-12 - Szczecin (zachodniopomorskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj