Praca specjalista Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  nadzorowanie i koordynowanie realizacji indywidualnie prowadzonych projektów teleinformatycznych,  weryfikowanie dokumentacji projektowej oraz sporządzanie wniosków o rozpoczęcie zamówienia publicznego, w tym sporządzanie projektów umów,  uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powoływanych w związku z realizowanymi projektami oraz współpraca z właściwym merytorycznie biurem KGP w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych,  przygotowywanie we współpracy z innymi komórkami lub podmiotami dokumentów związanych z analizą zagrożeń w projekcie i opracowywanie propozycji działań zaradczych, zarządzanie ryzykiem,  współpraca z jednostkami Policji oraz z dostawcami usług. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Warunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - zagrożenie korupcją (w związku z udziałem w komisjach przetargowych), - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz (postępowania przetargowe). Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - naturalne i sztuczne oświetlenie, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, - budynek wyposażony w windę towarową, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia. Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/ Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,000 kwoty bazowej Techniki i metody naboru:  weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,  analiza ofert spełniających wymagania formalne,  test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,  rozmowa kwalifikacyjna. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego  powyżej 1 roku doświadczenia w prowadzeniu projektów teleinformatycznych i/lub przy realizacji zamówień publicznych, pozostałe wymagania niezbędne:  dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,  znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,  umiejętność analizowania,  umiejętność prognozowania,  umiejętność pracy w zespole,  zdolności redakcyjne,  umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, MS Project, Power Point),  umiejętność rozwiązywania problemów,  umiejętność stosowania prawa w praktyce,  umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, wymagania dodatkowe:  znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,  znajomość technik negocjacyjnych. Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy  kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą " poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.), Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-26 Komenda Główna Policji Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich ul. Puławska 148/150 02-514 UP Warszawa 12 z dopiskiem w liście motywacyjnym „specjalista/BŁiI-WZP/BKGP 18/16”

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-17

Nazwa stanowiska: specjalista

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

DevOps Specialist -

Millennium Bank is developing innovative banking by using advanced technologies and modern design patterns. Our IT specialists create solutions used every day by 1.5 million users. In the area of .NET we are developing enterprise-class systems. DevOps Specialist Miejsce pracy: Warszawa, mazowieckie Nr ref.: KwF/DRA/DOS We are looking for candidates who: Are driven and passionate about technology and DevOps Take p
Bank Millennium S.A. - 2016-11-09 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku ul. Jaśkowa Dolina 50 80-251 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań egzekucyjnych w celu skutecznego ściągnięcia należności Wojewódzkiego Inspekto
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-11 - Gdańsk (pomorskie)

główny specjalista -

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J.Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zamiaru likwidacji (przekształcenia) przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-13 - Warszawa (mazowieckie)

wizytator -

Kuratorium Oświaty w Lublinie Lubelski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator 20-950 Lublin ul. 3 Maja 6 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego, uczestniczenie w realizacji projektów prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie edukacji informatycznej i technologii informacyjnej; koordynowanie dzia
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Lublin (lubelskie)

Specjalista IT w Zespole Kart -

Obszar IT Banku Millennium w Polsce pełni rolę centrum kompetencyjnego dla portugalskiej Grupy Millennium BCP. Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, tworzenia i implementowania nowych rozwiązań. Utrzymujemy i rozwijamy istniejące systemy (development ‘in-house’)… a wszystko po to, by poprzez rozwiązania IT budować wartość biznesową oraz trwałą przewagę k
Bank Millennium S.A. - 2016-09-27 - Warszawa (mazowieckie)

Project Manager Fit-out (m/f) -

Podsumowanie / Job summary: Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynację procesów adaptacyjnych pomieszczeń biurowych. Kogo szukamy / Profile description: Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki - Architektura, Inżynieria Środowiska, Budownictwo); Doświadczenie minimum 3 letnie w zarządzaniu projektami z zakresu wykończenia powierzchni komercyjnych Znajomość systemów bu
PageGroup Polska - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

Kierowca Betonomieszarki – praca dorywcza -

Zadania: prowadzenie betonomieszarki Wymagania: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku karta kierowcy świadectwo kwalifikacji aktualne badania lekarskie i psychologiczne prawo jazdy kat. C Oferujemy: pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej na rynku pozycji · zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia
Budokrusz SA - 2016-09-21 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Główny Urząd Statystyczny Al. Niepodległości 208 00-925 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: administrowanie systemami przetwarzania danych (analiza systemowa, dokumentowanie oprogramowania dla komputerów PC) w zakresie przetwarzanych danych, baz danych (merytorycznych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-30 - Warszawa (mazowieckie)

SPRZEDAWCA LODÓW - od 12 PLN

obsługa automatu do produkcji lodów i sprzedaż
kontakt przez OHP - 2016-05-13 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie wniosków w sprawach o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UW, wpisania zaproszenia do ewidencji zaprosz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Łódź (łódzkie)

radca wojewody -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca wojewody Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynacja realizacji zadań kontrolnych (do 7 pracowników) przygotowywanie projektu rocznego planu kontroli przeprowadzanie kontroli działalności organów administra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa w zakresie podatków pośrednich/ bezpośre
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-31 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds Systemów Raportowania -

U nas będziesz mógł wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie do: Wsparcia procesów związanych z codzienną obsługą systemu raportowania zarządczego Tworzenia i aktualizacji dokumentacji systemu Szkolenia i wspierania użytkowników Na stanowisku pomoże Ci: Doświadczenie w zakresie administrowania i projektowania relacyjnych baz danych (w szczególności MS SQL Server) oraz w programowaniu w T-SQL Um
T Mobile Polska S.A. - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

Programista Java -

Dla jednego z naszych Klientów prowadzimy aktualnie rekrutację na stanowisko Java Developera. Miejsce pracy: Warszawa Kluczowe zadania: Wspieranie prac wdrożeniowych nowych wersji systemów i aplikacji u klienta wewnętrznego. Prowadzenie dokumentacji projektowej i programistycznej w zakresie wprowadzanych zmian i modyfikacji kodu. Aktywny udział w projektach dotyczących zadań programistycznych, w zakresie
Power Media S.A. - 2016-11-16 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista GDDKiA Oddział w Kielcach ul. Paderewskiego 43/45 25-950 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dekretowanie i księgowanie zdarzeń gospodarczych, których stroną jest Oddział, analiza i uzgadnianie zapisów w księgach rachunkowych, dokonywanie kontroli for
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-21 - Kielce (świętokrzyskie)

inspektor ochrony zabytków -

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowuje decyzje administracyjne i postanowienia dot.wykonywania prac konserwatorskich, budowlanych, restauratorskich oraz innych działa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Legnica (dolnośląskie)

kapitan portu -

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor Urzędu Morskiego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kapitan portu Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10 81-338 Gdynia Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzorowanie bezpieczeństwa żeglugi i porządku portowo-żeglugowego portu w Gdańsku nadzorowanie bezpieczeństwa statków, załóg i pasażerów oraz ładunków podczas ruchu statków w porcie i
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Gdańsk (pomorskie)

Administrator projektów -

Zadania: kontrolowanie kompletności i dokładności ewidencji księgowej projektów kontrolowanie kompletności dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi grantodawcy i procedurami wewnętrznymi Fundacji rozliczanie i raportowanie projektów zgodnie z postanowieniami umów z darczyńcami i grantodawcami współpraca z kierownikami projektów, księgowymi, grantodawcami oraz zespołami finansowo-księgowymi su
Fundacja WWF Polska - 2016-10-05 - Warszawa (mazowieckie)

Kierowca Betonomieszarki -

Zadania: prowadzenie betonomieszarki Wymagania: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku karta kierowcy świadectwo kwalifikacji aktualne badania lekarskie i psychologiczne dyspozycyjność prawo jazdy kat. C Oferujemy: zakwaterowanie pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej na rynku pozycji możliwość podnoszenia kwalifikacji umowa o współpracy (samozatrudnienie)
Budokrusz SA - 2016-08-31 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Obrony Narodowej Al.Niepodległości 218 00-911 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowywanie, uzgadnianie, negocjowanie oraz w razie potrzeby udział w ogłaszaniu umów z partnerami zagranicznymi dotyczących obronności, w tym stanowiących trak
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

podreferendarz -

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Weryfikacja i analiza materiałów będących podstawą prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o naruszenia ujawnione za pomocą urządzeń r
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Warszawa (mazowieckie)

Sprzedawca -

Główne zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku to: realizowanie planów sprzedażowych obsługa klienta zgodnie ze standardami firmy kreowanie wizerunku marki zgodnie z filozofią spółki Od Kandydatów oczekujemy: minimum średniego wykształcenia doświadczenia w pracy w sprzedaży i obsłudze klienta chęci do nauki i poznawania nowych zagadnień umiejętności współpracy z innym Oferujemy: zatrudnie
SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SA - 2016-11-30 - Warszawa (mazowieckie)

Programista ETL (branża bankowa) -

Asseco Poland to największa spółka informatyczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i szósta firma IT w Europie. Specjalizujemy się w produkcji i rozwoju oprogramowania dla wszystkich sektorów gospodarki. Jesteśmy zaangażowani w największe w Polsce projekty IT. Jako Grupa Kapitałowa Asseco działamy w ponad 54 krajach na całym świecie (m.in. Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, B
Asseco Poland S.A. - 2016-11-05 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Powiatowa Policji we Wschowie 67-400 Wschowa ul. K. Wielkiego 12 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji obsługa kancelaryjno-biurowa kierownictw Komendy Powiatowej Policji pisanie pism dla potrzeb Komendanta i jego
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Wschowa (lubuskie)

BETONIARZ-ZBROJARZ - od 2 500 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-10-14 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji głównej psów i koni służbowych oraz sporządzanie dokumentacji związanej z ich przekwalifikowaniem i wycofaniem, potwierdzanie pod względem merytorycznym zgodności ponoszonych k
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-02 - Warszawa (mazowieckie)

ar accountant with spanish -

Randstad Finance specializes in conducting recruitment projects for managerial and specialist positions in financial, controlling and accountancy sector. We focus on sourcing best candidates for financial positions in order to support our Clients representing various branches, including financial services and shared service centres. For our client, one of the Shared Service Center, we are looking for: ar accounta
Randstad Polska - 2016-11-15 - Warszawa (mazowieckie)

Kierownik Zmiany -

za stabilne warunki zatrudnienia - umowę o pracę, dofinansowanie urlopu, kartę Coffee Team , która pozwala mi pić moją ulubioną kawę w atrakcyjnej cenie, a także za pracę zespołową i Gości, z którymi się przyjaźnimy.” „ za kontakt z ludźmi i atmosferę , którą tworzymy za barem jako team, i za to, że jako osoba odpowiedzialna za zmianę mogę mieć realny wpływ na efekty naszej pracy i na
COSTA COFFEE POLSKA SA - 2016-10-06 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj