Praca radca prezesa Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prezesa ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowywanie, realizowanie i aktualizowanie strategii komunikacyjnej UKE, kierowanie działalnością informacyjną UKE w sytuacji kryzysowej, podawanie do wiadomości publicznej informacji o działaniach, inicjatywach i stanowiskach Prezesa UKE, analizowanie publikacji medialnych dotyczące spraw związanych z zakresem kompetencji Prezesa UKE Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych oraz spotkań z przedstawicielami mediów, udzielanie informacji na temat działalności Prezesa UKE oraz Urzędu, a także odpowiadanie na pytania dziennikarzy, reprezentowanie Prezesa UKE w kontaktach ze środkami masowego przekazu, przygotowywanie stanowiska UKE wobec krytyki i interwencji prasowych, autoryzowanie wywiadów oraz konsultowanie publikacji i wystąpień Prezesa UKE oraz członków Kierownictwa UKE; Ewidencjonowanie informacji udzielonych mediom, prowadzenie i aktualizowanie listy teleadresowej dziennikarzy, gromadzenie wywiadów przeprowadzonych z Kierownictwem UKE oraz prostowanie nieścisłych lub nieprawdziwych wiadomości zawartych w materiałach prasowych na temat działalności Prezesa UKE i Urzędu; Uczestniczenie w działaniach informacyjno-promocyjnych; Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa przy motorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), częste reprezentowanie urzędu na zewnętrz, permanentna obsługa klientów zewnętrznych; - możliwość poruszania się po budynku, w którym znajdują się windy/podjazdy; - praca na czwartym piętrze w pokoju, który jest klimatyzowany; - toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku; - narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy; - praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane. W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania w placówce pocztowej. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone. Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru: - sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych; - test wiedzy; - zadanie praktyczne; - test kompetencyjny; - rozmowa kwalifikacyjna. Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 227 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacjauke.gov.pl. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 2 lata doświadczenia zawodowego public relations pozostałe wymagania niezbędne: Znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Prawo prasowe, o dostępie do informacji publicznej. Posiadanie wiedzy z zakresu public relations, funkcjonowania administracji publicznej oraz funkcjonowania rynków telekomunikacyjnego i pocztowego. Umiejętność: redakcji tekstów o zróżnicowanej problematyce, poprawnego i przejrzystego przekazywania informacji dziennikarzom, działania w warunkach stresowych i kryzysowych, wymagających szybkiego podejmowania decyzji i gotowości do niezwłocznego udzielania wypowiedzi i komentarzy z wielu dziedzin, wystąpień publicznych i prezentacji, analizy i syntezy informacji oraz wyciągania stosownych wniosków. Znajomość zasad dyplomacji Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Posiadanie kompetencji w zakresie: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; rzetelność; organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; współpraca; komunikacja; myślenie analityczne; orientacja na klienta/interesanta. wymagania dodatkowe: Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-10-07 Urząd Komunikacji Elektronicznej Biuro Administracji i Kadr ul. M. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa z dopiskiem „Radca Prezesa -GP”

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-17

Nazwa stanowiska: radca prezesa

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

Shopper Marketing Manager (m/f) - Pharmaceutical Company -

Podsumowanie / Job summary: Aim of the position is to ensure company's sales growth via sound translation of brand strategy into effective shopper support tools. Kogo szukamy / Profile description: master degree preferably in economics, marketing or finance at least 2 years on similar independent position proven track record in shopper marketing in FMCG fluency in English is a must outstanding presentation skills
PageGroup Polska - 2016-10-18 - Warszawa (mazowieckie)

Młodszy Konsultant Call Center -

Poszukujemy osób, które: zapewnią telefoniczną pomoc naszym pacjentom dobrze czują się w rozmowie z innymi ludźmi i mają dobrą dykcję szukają pierwszej pracy , którą mogliby połączyć ze studiami posiadają status studenta chcą się uczyć i rozwijać umieją porozumiewać się w języku angielskim (mile widziane) Czym nasza oferta różni się od tradycyjnych Call Center? w ramach umowy zlecenie
ENEL MED S.A. - 2016-09-17 - Warszawa (mazowieckie)

młodsza księgowa/młodszy księgowy -

Randstad Finance realizuje projekty rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i kierownicze z obszaru finansów, kontrolingu oraz księgowości. Koncentrujemy się na poszukiwaniu wysokiej klasy specjalistów dla firm z różnych branż w całej Polsce. W chwili obecnej do działu księgowości dla organizacji z branży mediowej poszukujemy osoby na stanowisko młodszego księgowego/ młodszej księgowej. Naszym
Randstad Polska - 2016-10-26 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. ks. Stefana Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęceg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Strzelce Krajeńskie (lubuskie)

starszy referent -

Komenda Miejska Policji w Gdyni Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Miejska Policji w Gdyni ul. Portowa 15 81-350 Gdynia Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa sekretariatu Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komisariatu Policji w Gdyni - Oksywiu prowadzenie rejestru śledztw i dochodzeń, rejestru postępowań sprawdzających i odm
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Gdynia (pomorskie)

OPIEKUN M/K - od 1 930 PLN

jw.
Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT - 2016-08-12 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds relacji inwestorskich -

Warszawa Zakres obowiązków: wypełnianie obowiązków informacyjnych spółki giełdowej opracowywanie i publikacja raportów finansowych i raportów bieżących wymaganych przepisami prawa dot. spółek giełdowych współpraca z działami spółki w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowywania raportów i prezentacji prowadzenie relacji inwestorskich, w tym przygotowywanie materiałów i prezent
PKP CARGO S.A. - 2016-10-06 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds Sprzedaży Telefonicznej -

obsługa obecnych klientów (B2B) telefoniczne pozyskiwanie nowych klientów (hurtowych i detalicznych) przygotowanie ofert przygotowanie zamówień analiza stron konkurencji min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku sprzedawcy lub przedstawiciela handlowego wiedza na temata telefonów komórkowych znajomość nowych technologii bardzo dobra znajomość obsługi komputera mile widziana znajomość języka angiel
DPKL KATARZYNA ŁASIEWICKA - 2016-11-08 - Warszawa (mazowieckie)

Młodszy analityk finansowy -

Randstad Finance realizuje projekty rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i kierownicze z obszaru finansów, kontrolingu oraz księgowości. Koncentrujemy się na poszukiwaniu wysokiej klasy specjalistów dla firm z różnych branż w całej Polsce. Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży FMCG, poszukujemy odpowiednich kandydatów na stanowisko: Młodszy analityk finansowy Zakres obowiązków:
Randstad Polska - 2016-10-14 - Warszawa (mazowieckie)

ELEKTROMONTER - od 1 850 PLN

j.w.
kontakt przez PUP - 2016-01-26 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdańskim Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego 80-855 Gdańsk ul. Wały Piastowskie 24 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących samowolnie wykonywanych obiektów i robót budowlanych. prowadzenie postępowań administra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Gdańsk (pomorskie)

inspektor -

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ul. Piastowska 14 45-082 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Ocenianie uchwał oraz procedur uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; Wydawanie decyzji o ust
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-31 - Opole (opolskie)

specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań w zakresie sprowadzenia z zagranicy produktów leczniczych bez konieczności uzyskania pozwolenia jeśli ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania zdrowia lub życia pacjenta
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Warszawa (mazowieckie)

Samodzielna /-y Księgowa /-y -

Grupa kapitałowa z branży doradczej, obsługi prawnej i finansowej poszukuje samodzielnego księgowego. Zakres obowiązków: Wprowadzanie, dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowo-finansowych; Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami; Weryfikacja zapisów na kontach księgowych oraz uzgadnianie sald kont księgowych; Przygotowywanie rozliczeń podatkowych; Przygotowywanie sprawozdań finansowyc
Legister Capital S.A. - 2016-10-27 - Warszawa (mazowieckie)

Elektromonter ds automatyki -

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów. Poszukujemy osób na stanowisko: Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: doko
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 2016-11-25 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie analiz (m.in. społeczno-gospodarczych i terytorialnych; finansowo-ekonomicznych; zarządczo-organizacyjnych; na potrzeby przygotowania i realizacji koncepcji/ programów/ projektów; na potrzeby przygo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-10 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds regulaminu przydzielania tras pociągów -

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: opracowywanie projektu Regulaminu przydzielania i korzystania z przydzielonych tras pociągów (zwanego dalej Regulaminem), według przyjętych wytycznych, w celu udostępniania infrastruktury kolejowej zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami, przygotowywanie w oparciu o obowiązujące uregulowania i wytyczne projektów zmian i aktualizacji Regulaminu oraz przygotowywan
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - 2016-11-17 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. ks. Stefana Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęceg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-08 - Strzelce Krajeńskie (lubuskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Weryfikacja programów inwestycji składanych przez uczelnie publiczne ubiegające się o dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie lub finansow
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-21 - Warszawa (mazowieckie)

Starszy Specjalista ds Nadzoru Sieci i Platform Usługowych GNOCe -

utrzymywanie wysokiego poziomu dostępności systemów i urządzeń w nadzorowanych sieciach i platformach usługowych, w zakresie technologii mobilnych (2G, 3G, 4G), VoIP i IPTV. obsługę alarmów, zdalne usuwanie awarii i uszkodzeń; minimalizację skutków awarii oraz działania prewencyjne operacyjne zarządzanie procesem usuwania uszkodzeń i awarii w nadzorowanych sieciach dystrybucję informacji o stanie
Orange Polska S.A. - 2016-08-26 - Warszawa (mazowieckie)

SPRZEDAWCA - KASJER - od 1 000 PLN

j.w.
kontakt przez PUP - 2016-01-05 - Warszawa (mazowieckie)

Payroll & Accounting Specialist -

Randstad Finance specializes in conducting recruitment projects for managerial and specialist positions in financial, controlling and accountancy sector. We focus on sourcing best candidates for financial positions in order to support our Clients representing various branches, including financial services and shared service centres. For our Client, an international IT company, we are looking for a perfect Candida
Randstad Polska - 2016-10-15 - Warszawa (mazowieckie)

OPERATOR MASZYN PAROWYCH - STAŻ PO WER - 997,4 PLN

mycie i czyszczenie samochodów, nakładanie politury woskowej, pranie tapicerek samochodowych, mycie silników
kontakt przez PUP - 2016-02-17 - Warszawa (mazowieckie)

księgowy -

Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wp
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

Key Account Manager -

Główne zadania: Aktywny rozwój posiadanych i pozyskiwanie nowych obszarów biznesowych w przydzielonej grupie klientów Aktywny udział w tworzeniu planów sprzedaży Dbałość o realizację założonych celów Raportowanie postępu prac Bieżąca współpraca z zespołem realizacyjnym
Asseco Poland S.A. - 2016-08-19 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, dokonywanie czynności i stosowanie środków egzekucyjnych oraz zabezpieczających w celu przeprowadzenia skutecznej egzekucji. Przygotowywanie pr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj