Praca inspektor nadzoru budowlanego Piotrków Trybunalski BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 73 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy należeć będzie działalność inspekcyjno-kontrolna w sprawach określonych w art. 81, 83 ust.1 ustawy Prawo budowlane. Przygotowanie projektów decyzji, postanowień i pism. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca na terenie urzędu- przygotowanie projektów postanowień, decyzji i pism praca poza siedzibą urzędu- kontrole budów i obiektów budowlanych, konieczność przemieszczania się na terenie powiatu, kontrole obiektów i budów z możliwością pracy na wysokości prace administracyjne na terenie urzędu - kontakt z petentami- wskazane predyspozycje pozwalające radzić się sytuacjami stresowymi. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Komputer oraz urządzenia biurowe,narzędzia pomiarowe, wyjazdy na kontrole terenowe, samochód na wyposażeniu inspektoratu. Praca w pomieszczeniach na parterze budynku, brak dostosowania budynku i toalet dla osób niepełnosprawnych ( 2 stopnie, brak windy). Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Dodatkowe kontaktowe: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Tryb. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krakowskie Przedmieście 73, tel. (44) 7339304, e-mail: pinb.m.piotrkowpoczta.onet.pl. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego wykształcenie: średnie • wykształcenie: średnie budowlane lub wyższe,uprawnienia budowlane doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia doświadczenia w administracji państwowej lub samorząd pozostałe wymagania niezbędne: wykształcenie: średnie • wykształcenie: średnie budowlane lub wyższe,uprawnienia budowlane doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia doświadczenia w administracji państwowej lub samorządowej (w szczególności w nadzorze budowlanym lub administracji architektoniczno - budowlanej) Wykształcenie średnie lub wyższe budowlane, uprawnienia budowlane wymagania dodatkowe: posiadanie prawa jazdy kat. B Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Ksreokopie powtwierdzone za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych. Kserokopia prawa jazdy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kserokopia prawa jazdy 2016-10-14 Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Tryb. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krakowskie Przedmieście 73

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-15

Nazwa stanowiska: inspektor nadzoru budowlanego

Państwo: Polska

Województwo: łódzkie

Powiat: m. Piotrków Trybunalski

Miejscowość: Piotrków Trybunalski

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

starszy inspektor -

Izba Skarbowa w Rzeszowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Izba Skarbowa w Rzeszowie ul. Geodetów 1 35-959 Rzeszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki, celem stwierdzenia prawidłowości wywiązywania się podatników i płatników z obowiązków podatkowych, wprowadzanie do
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Sanok (podkarpackie)

referent -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śl. 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w celu szybkiej i skutecznej egzekucji zaległości podatkowych i innych należności Przygotowywan
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Środa Śląska (dolnośląskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu. ul. Nad Kanią 136 63-800 Gostyń Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrola podmiotów w zakresie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego, produkowanymi lub znajdu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-02 - Gostyń (wielkopolskie)

starszy specjalista -

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista ul. Koszykowa 16; 00-564 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z z 2012 r., poz.680) w sprawach o udzielaniu mię
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-24 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista 01-211 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 18/20 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Redagowanie i publikowanie informacji na stronie internetowej UKE oraz umieszczanie wybranych informacji na portalach społecznościowych; Przygotowywanie przeglądów mediów (prasy, portali int
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-14 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz statystyk -

Urząd Statystyczny w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz statystyk Urząd Statystyczny w Gdańsku ul. Danusi 4 80-434 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: gromadzenie i przetwarzanie danych z badań ankietowych w celu dostarczenia informacji statystycznych, kontrolowanie i analizowanie otrzymanych od ankieterów materiału w celu podniesienia jakości
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-05 - Gdańsk (pomorskie)

PAKOWACZ - od 12 PLN

Oklejanie kartonów, Przepakowywanie paczek
kontakt przez OHP - 2016-12-02 - Piotrków Trybunalski (łódzkie)

inspektor farmaceutyczny -

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor farmaceutyczny Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrolowanie działalność placówek obrotu detalicznego produktami leczniczymi i wyrobami medyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Szczecin (zachodniopomorskie)

wizytator -

Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Aleje Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizacja zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w tym zakresie. Warunki pracy Urząd częściowo przystosowa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz -

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36 00-522 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analizowanie i ocenianie dokumentacji składanej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celu sprawdzenia j
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-07 - Warszawa (mazowieckie)

starszy księgowy -

Izba Skarbowa w Olsztynie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy księgowy Urząd Skarbowy w Szczytnie ul. Warszawska 5 12-100 Szczytno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie ewidencji podatkowych w zakresie rachunkowości podatkowej, Obsługa i kontrola należnych zwrotów, dokonywanie przeksięgowań nadpłat, wpłat, zwrotów, sporządzanie postanowień w sprawie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Szczytno (warmińsko-mazurskie)

kierownik zespołu -

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik zespołu Ministerstwo Obrony Narodowej Al.Niepodległości 218 00-911 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kierowanie podległym zespołem poprzez delegowanie zadań, dokonywanie oceny pracy pracowników, udzielanie im pomocy merytorycznej i wsparcia w rozwiązywaniu problemó
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-15 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Gdańsku poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Gdańsku ul. Długa 75/76 80-831 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie kontroli podatkowej na podstawie analizy ryzyka wystąpienia naruszenia przepisów prawa lub niezależnie od rezultatów analizy ryzyka, o ile mają one charakter losowy. Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-18 - Gdańsk (pomorskie)

kierownik oddziału -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik oddziału Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizowanie zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi nadzorowanie poprawności prowadzenia ewidencji składników majątku obrony cywilnej nadzorowanie przyg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-15 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku Pl.3-go Maja 4 82-200 Malbork Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie prac związanych z udzielaniem reklamacji z urzędu i na wniosek żołnierzom rezerwy prowadzenie prac związanych z nadaniem przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych prowad
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-30 - Malbork (pomorskie)

drogomistrz -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: drogomistrz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25 31-542 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie objazdów i kontrole dróg pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontrole pasa drogowego pod
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-25 - Nowy Targ (małopolskie)

radca prawny -

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu ul. Młodych Techników 61/63 53-647 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa prawna Dyrektora i naczelników obwodowych urzędów miar opracowywanie i przygotowywanie do podpisu Dyrektora projektów wewnętrznych aktów prawnych, projektów umów o
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Wrocław (dolnośląskie)

specjalista -

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Wały Chrobrego 4 , 70-502 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - kontrola jakoś
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Szczecin (zachodniopomorskie)

główny specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji, usunięcia, zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych celem zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej; gro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługa bieżąca podatników i innych podmiotów polegająca w szczególności na wspieraniu w prawidłowym wypełnieniu przez nich obowiązków podatkowych, przyjmowaniu, weryfikacji i dystrybucji dokumentów, w tym deklara
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów zgodnie z procedurą (prowadzenie sp
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewózka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydania/cofnięcia pozwolenia na broń przy wykorzystaniu ''programu broń i licencje''; obsługiwanie interesantó
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-21 - Gdańsk (pomorskie)

referendarz -

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie wstępnego ustalenia czy doszło do naruszenia przepisów ustaw o ochronie konkurencji i konsumen
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-03 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem przez Ministra Zdrowia decyzji w zakresie uznawania lekarzom i lekarzom dentystom staży i kursów szkoleniowych oraz dorobku naukowego i zawodoweg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Warszawa (mazowieckie)

referent prawny -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawny Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach ul. Grota Roweckiego 42 43-100 Tychy Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych oraz postępowań wstępnych z zakresie należącym do właściwości PINB w Tyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-07 - Tychy (śląskie)

starszy referent -

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 4F 85-171 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie korespondencji dotyczącej poszukiwań osób z organami zarządzającymi poszukiwania lub wzywającymi do wszczęcia poszukiwań w celu przekazywania
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-08 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu ul. Składowa 1-3 50-209 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - Nadzorowanie podmiotów produkujących, wprowadzających do obrotu i stosujących pasze w żywieniu zwierząt w celu zapewnienia odpowi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Wrocław (dolnośląskie)

drogomistrz -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: drogomistrz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie objazdów i kontrolowanie dróg pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontrolowanie pasa dro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-08 - Zwoleń (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współudział w realizacji zadań w zakresie sprawowania przez Ministra Zdrowia nadzoru nad jednostkami podległymi lub nadzorowanymi, w tym nadzoru nad procesami tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek podległ
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Okręgowy Urząd Miar ul. Krakowska 19 61-893 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem i udokumentowaniem prawnej kontroli Przeprowadzanie wzorcowania przyrządów pomiarowych Przeprowadzanie ekspertyzy metrologicznej przyrządów pomiarowych Udzi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Poznań (wielkopolskie)

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj