Praca księgowy Żagań BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żaganiu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy ul. Rybacka 38, 68-100 Żagań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługa kasowa i płacowa urzędu Planowanie i realizacja budżetu urzędu Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca przy komputerze; bariery architektoniczne - brak wind i podjazdów dla niepełnosprawnych; reprezentacja urzędu w sprawach związanych z zakresem pracy. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Przewidywany termin zatrudnienia: 1 listopada 2016 r. dane kontaktowe: tel. 68 478-74-96 (w godzinach 8:00 - 15:00); osoba do kontaktów: Paweł Krzaczkowski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żaganiu. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: wymagania dodatkowe: Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-30 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żaganiu ul. Rybacka 38, 68-100 Żagań

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-14

Nazwa stanowiska: księgowy

Państwo: Polska

Województwo: lubuskie

Powiat: żagański

Miejscowość: Żagań

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

specjalista -

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Warszawa 00-926, ul. Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem dostaw mediów i usług, prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem budynku i jego wyposażeniem, udzia
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie ul. Gordziałkowskiego 5 05-804 Pruszków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Pruszków (mazowieckie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdańskim Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego 80-855 Gdańsk ul. Wały Piastowskie 24 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących samowolnie wykonywanych obiektów i robót budowlanych. prowadzenie postępowań administra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Gdańsk (pomorskie)

referendarz -

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rejestrowanie korespondencji wpływającej do wydziału, dokonywanie adnotacji o biegu spraw i sposobie ich załatwienia przedstawianie spraw, dokumentacji nie tworzącej akt sprawy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-17 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ewidencjonowanie w urządzeniach księgowych przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów z zakresu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, realizacja zwrotów i nadpłat podatkowych oraz niepodatkowych należno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-22 - Łódź (łódzkie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w celu pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej sprawców czynów zabronionych. Prowadzenie postęp
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-08 - Toruń (kujawsko-pomorskie)

starszy inspektor wojewódzki -

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie czynności kontrolnych podmiotów działalności leczniczej w zakresie zgodności wykonywanej działalnoś
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-21 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

referent -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łobzie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Niepodległości 35 73-150 Łobez Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących z PINB w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów w jednostce Sprawdzani
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Łobez (zachodniopomorskie)

główny księgowy -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentacji finansowej. Dekretowanie dowodów finansowych. Analiza wykorzystania środków finansowych. Sporządzanie sprawozdań f
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-02 - Słupsk (pomorskie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego ulica Iłżecka 37 27-400 Ostrowiec Św. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących obiektów budowlanych Prowadzenie postępowań administracyjnych w spraw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-04 - Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie)

starszy inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego ul. Andrzeja Benesza 1, 62-500 Konin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych oraz przygoto
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Konin (wielkopolskie)

starszy inspektor -

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Okręgowy Urząd Miar ul. Krakowska 19 61-893 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie czynności kontrolnych użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających obowiązkowi prawnej kontroli metrologicznej Opracowywanie zaleceń pokontrolnych, zestawień oraz innych dokume
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-06 - Konin (wielkopolskie)

inspektor -

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Okręgowy Urząd Miar ul. Elektoralna 4/6 00-139 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wzorcowanie przyrządów pomiarowych z zakresu pomiarów siły i twardości zgodnie z możliwościami pomiarowymi Laboratorium, wzorcowanie przyrządów własnych Laboratorium zgodnie z harmonogramem wzorcowa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor GDDKiA Oddział Wrocław ul. Powstańców Śląskich 186 53-139 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współdziałanie w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówień publicznych, przygotowywanie i publikowanie specyfikacji istotnych warunków zam
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-08 - Wrocław (dolnośląskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie czynności sprawdzających i wyjaśniających w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń; przeprowadzanie czynności sprawdzających w odniesieniu do składanych w Urzędzie dokum
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań i orzekanie w sprawach o: - udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym w zakresie pomocy publicznej w celu skutecznej realizacji należności, - zabezpieczenie zobowiązań
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Węgrów (mazowieckie)

kontroler rozliczeń -

Izba Skarbowa w Białymstoku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kontroler rozliczeń Izba Skarbowa w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-026 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat podatków w celu umożliwienia terminowej windykacji zaległości podatkowych, zwrotów nadpłat, dokonywanie roz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-27 - Łomża (podlaskie)

starszy legalizator -

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy legalizator Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu ul. Młodych Techników 61/63 53-647 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności związanych z kontrolą metrologiczną przyrządów do pomiaru masy i parametrów ruchu opracowywanie dokumentacji technicznej związanej z kontrolą
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Wrocław (dolnośląskie)

radca prawny -

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie zastępstwa procesowego, na rzecz Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Bu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-17 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Nadbużański Oddział Straży Granicznej, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby oraz przestrzegania zasad i przepisów dot. bhp Przeprowadzanie szkole
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Chełm (lubelskie)

laborant -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: laborant Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Paprotna 14 51-117 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: pobieranie próbek do badań ze wszystkich komponentów środowiska (woda, ścieki, gleby, odpady itp.), wy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-05 - Legnica (dolnośląskie)

inspektor wojewódzki -

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 - 914 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań – zbieranie materiałów, prowadzenie rozpraw, dokonywanie oględzin nieruchomości, analizowanie dowodów, opracowywanie projektów orzecze
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-02 - Lublin (lubelskie)

inspektor wojewódzki -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z odwołaniami i zażaleniami na wydane przez organy samorządu terytorialnego orzeczenia administracyjne w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Główny Urząd Statystyczny Aleja Niepodległości 208 00-925 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalanie uprawnienia wynikającego ze stosunku pracy w celu przekazania tyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Rejonowa Policji Warszawa III ul. Opaczewska 8 Warszawa 02-368 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: pisemne prowadzenie Rejestru Śledztw i Dochodzeń i Rejestru Czynności Sprawdzających wykonywanie czynności związanych z rejestracją druków systemu TEMIDA wprowadzenie danych do elektr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Henryka Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie archiwum zakładowego, w tym: przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych oraz sprawdzanie ich
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-24 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186 53-139 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw z zakresu: nadzoru uczestników przygotowania i realizacji inwestycji, harmonogramu rz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Wrocław (dolnośląskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny 33-100 Tarnów ul. Braci Saków 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sprawowanie nadzoru nad: bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośrednie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Tarnów (małopolskie)

inspektor wojewódzki -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw dotyczących odwołań od orzeczeń Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i przekazywanie dokumentacji do sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, w ty
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-29 - Poznań (wielkopolskie)

specjalista -

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. M. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych i pokontrolnych w zakresie wymagań kompatybilności elektromagnetycznej, w tym w wydawaniu decyzji i postanowień w tych sprawach; Udział w prowadzeniu po
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-09 - Siemianowice Śląskie (śląskie)

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj