Praca inspektor nadzoru budowlanego Zgierz BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu ul Sadowa 6A, 95-100 Zgierz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegi procesu budowlanego prowadzenie inspekcji obiektów użytkowych przeprowadzanie kontroli obowiązkowych prowadzenie postępowań dotyczącyh wyjaśniania przyczyn powstawania katastrof budowlanych przygotowanie projektów decyzji i postępowań administracyjnych inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca na komputerze około 4 godzin dziennie , wyjazdy służbowe , korzystanie z urządzeń pomiarowych , praca poza siedzibą urzędu . Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Telefon 42190814 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy 2 lata doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: wymagania dodatkowe: prawo jazdy B Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-20 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Zgierz ul Sadowa 6A , 95-100 Zgierz

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-11

Nazwa stanowiska: inspektor nadzoru budowlanego

Państwo: Polska

Województwo: łódzkie

Powiat: zgierski

Miejscowość: Zgierz

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

referent -

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Ochota Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota ul. Sękocińska 8 02-313 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw związanych z organizacją promocji istniejących form służby. Współpraca z urzędami pracy, urzędami gmin w zakresie promowania NSR, służby przygo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

referent prawny -

Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawny ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analiza zgodności postępowań o zamówienie publiczne z przepisami dot. zamówień publicznych, w tym w szczególności analiza zawiadomień wpływających do Prezesa Urzędu w sprawie wyboru trybu zamówien
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-04 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Damrota 25 40-022 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wprowadzanie do systemu informatycznego szczegółowych danych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów, przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tworzenie rejestrów przypi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Wodzisław Śląski (śląskie)

starszy inspektor -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor GDDKiA Oddział Wrocław ul. Powstańców Śląskich 186 53-139 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współdziałanie w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówień publicznych, przygotowywanie i publikowanie specyfikacji istotnych warunków zam
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-08 - Wrocław (dolnośląskie)

referent -

Izba Skarbowa w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Urząd Skarbowy w Wejherowie ul. Sobieskiego 346 84-200 Wejherowo Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów w tym w formie elektronicznej w celu zapewnienia obsługi bieżącej. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej urzędu w celu wspierania
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Wejherowo (pomorskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. ks. Stefana Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęceg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Strzelce Krajeńskie (lubuskie)

kierownik oddziału -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik oddziału Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizowanie zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, nadzorowanie spraw związanych ze współpracą z mediami w związku z realizacją polityki medialnej W
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-27 - Warszawa (mazowieckie)

księgowy -

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-874 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dekretowanie dokumentów księgowych i wprowadzanie ich do programu finansowo-księgowego uzgadnianie należności i zobowiązań spo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Gdańsk (pomorskie)

inspektor -

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku Pl.3-go Maja 4 82-200 Malbork Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie prac związanych z udzielaniem reklamacji z urzędu i na wniosek żołnierzom rezerwy prowadzenie prac związanych z nadaniem przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych prowad
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-30 - Malbork (pomorskie)

zastępca powiatowego lekarza weterynarii -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: zastępca powiatowego lekarza weterynarii Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie ul. Ostrawicka 2 71-337 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: • zastępowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w kierowaniu Powiatowym Inspektoratem Weterynarii , • sprawowani
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-04 - Kamień Pomorski (zachodniopomorskie)

starszy inspektor -

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ul. Głogowska 24 45-315 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Likwidacja dokumentów bezgotówkowych pod względem formalno-rachunkowym. Wprowadzanie do ksiąg rachunkowych w pr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Opole (opolskie)

wizytator -

Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Aleje Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizacja zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w tym zakresie. Warunki pracy Urząd częściowo przystosowa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-08 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Kielcach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Kielcach ul. Witosa 78b 25-561 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Dokonywanie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych w celu weryfikacji danych zawartych w nadsyłanych informacjach oraz w składanych przez podatników dekla
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Kielce (świętokrzyskie)

starszy specjalista -

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji i odwoławczych od postanowień i decyzji organu I instancji oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach legalizacji p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU ul. 11 – go Listopada 37/59 , 26-600 Radom Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współorganizowanie i koordynowanie działalności profilaktyczno - propagandowej realizowanie i koordynowanie zadań związanych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-24 - Radom (mazowieckie)

inspektor -

Komenda Miejska Policji w Gliwicach Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Miejska Policji w Gliwicach ul. Powstańców Warszawy 12 44-100 Gliwice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie składnicy akt, w celu przyjmowania i przechowywania jawnych i niejawnych dokumentów archiwalnych oraz dokumentacji niearchiwalnej. Organizowanie pracy w z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Gliwice (śląskie)

POMOC HOTELOWO-GASTRONOMICZNA - do 1 850 PLN

pomoc na kuchni, sprzątanie pokoi hotelowych, sprzątanie terenów należących do hotelu
kontakt przez PUP - 2016-04-29 - Sierpów (łódzkie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU ul. 11 – go Listopada 37/59 , 26-600 Radom Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie bieżącej eksploatacji i dokonywanie spawdzeń w Systemie Meldunku Informacyjnego (Centralna Baza Informacji z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-13 - Radom (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Kielcach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Kielcach ul. Witosa 78b 25-561 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw dotyczących tworzenia i nadzorowania systemu prawa wewnętrznego, w tym opracowywanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych. Sporządzanie zbiorczych informacji, sprawozdań i przeprowadz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-20 - Kielce (świętokrzyskie)

oskarżyciel skarbowy -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: oskarżyciel skarbowy Izba Skarbowa ul. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie zadań w obszarze - prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w celu kontrolowania spraw pod kątem prawidłowego, efektywnego i terminoweg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-20 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie i weryfikacja projektów regulaminów organizacyjnych Izby Skarbowej i podległych urzędów skarbowych oraz wprowadzanie w nich zmian, w celu zachowania i kontroli zgodności z prawem gromadzenie i
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-18 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

specjalista -

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku Graniczny Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ul.Kontenerowa 9, 80-601 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zakładanie i prowadzenie, oddzielnie dla każdego pracownika, akt osobowych i pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (w tym pr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-08 - Gdańsk (pomorskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Warszawa Plac Trzech Krzyży 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowanie założeń oraz dokumentacji konkursów dotacji na działania informacyjne Funduszy Europejskich (FE) dla mediów i / lub partnerów społeczno-gospodarczych, organizowanie prac Komisji konkursowych w ko
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-21 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa ul. Damrota 25 40-022 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udzielanie informacji telefonicznych oraz e-mailowych w zakresie obowiązującego systemu podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem podatku podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikac
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Będzin (śląskie)

specjalista -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie zag
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-29 - Szczecin (zachodniopomorskie)

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - od 1 850 PLN

budowlane, rozwożenie własnych towarów
SOPEXIM - 2016-04-12 - Aleksandrów Łódzki (łódzkie)

informatyk -

Izba Celna we Wrocławiu Dyrektor Izby Celnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: informatyk Izba Celna we Wrocławiu ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: projektowanie, budowa systemów informatycznych, wykonywanie testów jednostkowych projektowanych systemów, administrowanie systemem informatycznym mającym krytyczne znaczenie w zakresie funkcjonowania izb
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Wrocław (dolnośląskie)

specjalista -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 55-602 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Stały nadzór nad stanem technicznym układów automatyki i sterowania na obiektach hydrotechnicznych Nadzór nad realizacją zleconych remontów i nap
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Wrocław (dolnośląskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 78-600 Wałcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kontroli w zakresie dobrostanu zwierząt prowadzenie stosownej dokumentacji i postępowań ad
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Wałcz (zachodniopomorskie)

inspektor wojewódzki -

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oraz w sprawach
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-07 - Wrocław (dolnośląskie)

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj