Praca starszy specjalista Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie projektu planu budżetu szkoleniowego oraz planu szkoleń dla pracowników ministerstwa, koordynowanie procesu dokonywania zakupów ze środków publicznych w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników Ministerstwa Finansów organizowanie działań szkoleniowych dla pracowników MF, w tym dotyczących szkoleń centralnych realizowanych we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, współpraca z komórkami organizacyjnymi ministerstwa w zakresie uzgadniania płatnych działań rozwojowych w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej oraz nadzór nad realizacją szkoleń dla pracowników ministerstwa i ocena ich efektywności koordynowanie procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników MF związanych ze znajomością języków obcych projektowanie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ministerstwa Finansów koordynowanie procesu przygotowania ofert oraz odbywania staży, praktyk, wolontariatów w MF, a także staży międzydepartamentalnych w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz prowadzenie spraw dotyczących zbierania i udostępniania materiałów do prac magisterskich i innych prac naukowych koordynowanie pracy grupy trenerów wewnętrznych ministerstwa koordynowanie procesu szkolenia pracowników w ramach zdalnego, informatycznego systemu szkoleniowego Atena 2 Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); zagrożenie korupcją (dokonywanie rozeznania rynku, wyceny i propozycji wyboru firm szkoleniowych w związku z organizowanymi szkoleniami dla pracowników MF); permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością. ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 2 lata doświadczenia zawodowego w komórce organizacyjnej realizującej zadania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi lub w obszarze związanym z organizowaniem szkoleń pozostałe wymagania niezbędne: Znajomość przepisów prawa pracy, w szczególności: kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych w tym zakresie Znajomość regulacji prawnych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych Znajomość regulacji prawnych w zakresie zamówień publicznych Wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Umiejętność stosowania prawa w praktyce Umiejętność analizowania informacji, wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań Umiejętność argumentowania wymagania dodatkowe: Studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie, rozumienie literatury przedmiotu oraz tworzenie tekstów z obszaru zadań wydziału Przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń, dokumentów potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń, dokumentów potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia) Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia 2016-09-15 Ministerstwo Finansów Biuro Dyrektora Generalnego ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa z dopiskiem: Oferta pracy – 2016/069/BDG

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-11

Nazwa stanowiska: starszy specjalista

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

starszy specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Wydział Teleinformatyki ul. Lompy 19 40-038 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: samodzielne analizowanie i rozliczanie finansowe użytkowania służbowych telefonów komórkowych przy wykorzystaniu specjalistyczneg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-07 - Katowice (śląskie)

Web Publisher -

Oferta Oferujemy pachnące nowością biurko zgrany, kreatywny zespół umowa o pracę lub B2B i rozbudowany pakiet pracowniczych benefitów , Obowiązki Zadania: wdrażanie i lokalizowanie stron internetowych (w tym karty produktowe i strony kampanijne) modyfikowanie i implementowanie kodu HTML optymalizowanie grafiki w podstawowym zakresie , Kwalifikacje Wymagania: wiedza na temat kodowania HTML podstawowa znaj
HRK S.A. - 2016-11-03 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. S. Batorego 5 02-591 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizowanie zadań związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych systemu powiadamiania ratunkowego (SPR) i Systemu Wspom
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-08 - Radom (mazowieckie)

NET / Web Developer -

Jeśli motywują Cię wyzwania, programowanie aplikacji internetowych, C# oraz JavaScript nie jest Ci obce dołącz do naszego zespołu. KOGO SZUKAMY? Doświadczonych, otwartych developerów z nastawieniem Agile, dobrą znajomością technologii .Net (ASP.Net, MVC, EF) oraz JavaSctipt (Angular, TypeScript), a także wiedzą w zakresie tworzenia i optymalizacji aplikacji web. Dużo łatwiej będzie Ci zacząć pra
Wolters Kluwer Polska SA - 2016-12-03 - Warszawa (mazowieckie)

Asystent / ka ds księgowości -

Randstad Finance realizuje projekty rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i kierownicze z obszaru finansów, kontrolingu oraz księgowości. Koncentrujemy się na poszukiwaniu wysokiej klasy specjalistów dla firm z różnych branż w całej Polsce. Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z branży przemysłowej, poszukujemy odpowiedniego kandydata lub kandydatki na stanowisko: Asystent / ka ds. księgow
Randstad Polska - 2016-11-09 - Warszawa (mazowieckie)

MŁODSZY SPECJALISTA DS. EKSPORTU - od 1 850 PLN

kompleksowa o9bsługa zamowień klienta eksportowego, raportowanie działań sprzedażowych, negocjowanie umów i warunków handlowych
REN BUT Sp. z o.o. - 2016-07-21 - Warszawa (mazowieckie)

Opiekunka osób starszych Frigga: Opiekunka do Niemiec od 241116/ okolice Hamburga -

FRIGGA to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu rekrutacji wykwalifikowanego personelu opiekuńczego oraz personelu medycznego. Firma istnieje na rynku europejskim od 2009 roku obsługując klientów z Niemiec i Luksemburga. Naszym pracownikom zapewniamy indywidualne podejście oraz stałą opiekę koordynatorów. Z pasją i zaangażowaniem poszukujemy n
FRIGGA - 2016-11-17 - Warszawa (mazowieckie)

Consultant - Capital Markets -

For our Client, one of international leaders in real estate consultancy, we are currently seeking an experienced candidate for a Consultant to join their Capital Markets Department. Consultant - Capital MarketsMiejsce pracy: Warszawa Main responsibilities of employed person include: Cooperation with external clients in terms of providing investment consultancy services dedicated to sale and acquisition processes
HRK S.A - 2016-08-18 - Warszawa (mazowieckie)

STOLARZ K/M - od 2 500 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-10-13 - Warszawa (mazowieckie)

Stażysta w Dziale Obsługi Sprzedaży Wydawnictw -

RUCH to sieć ponad 2000 kiosków i saloników oferujących szeroką paletę produktów i usług – już nie tylko prasowych, lecz także artykułów FMCG usług finansowych, ubezpieczeniowych, logistycznych i innych. Dołącz do nas, bo warto Obecnie poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku: Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Współpraca z klientami biznesowymi - dostawcami prasy
Ruch S.A. - 2016-11-10 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista w Zespole Handlowym -

Jeśli stawałeś już ramię w ramię z klientem biznesowym Jeśli kontakt telefoniczny powoduje u Ciebie wzrost poziomu endorfin Jeśli sfinalizowanie umowy z klientem jest dla Ciebie ekscytujące niczym skok na bungee Jeśli kierujesz się zasadami fair play i win – win a gra zespołowa to dla Ciebie czysta przyjemność Wydajesz się być idealnym zawodnikiem :) a więc Wyposażymy Cię w wiedzę o naszych
Benefit Systems S.A. - 2016-11-21 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi ul. Wapienna 15 91-087 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzór nad prawidłową realizacją programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, nadzór nad przyjmowaniem i wysyłką pobranych od zwierząt
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-03 - Łódź (łódzkie)

SPRZEDAWCA - 3 500 - 4 000 PLN

Obsługa klienta, nadzór nad pocztą email, obsługa sklepu internetowego, prace biurowe, pozyskiwanie klientów.Doświadczenie zawodowe mile widziane.
TURBO SUPPLY Janusz Zgódka - 2016-07-20 - Warszawa (mazowieckie)

Pracownik Departamentu Windykacji -

Zakres obowiązków: nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów posprzedażowa obsługa wierzytelności współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie obiegu dokumentów windykacyjnych aktualizacja systemów windykacyjnych archiwizacja dokumentów Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe mile widziane doświadczenie w pracach biurowych dobra znajomości pakietu MS Office samodzielność i systematyczno
FM Bank PBP S.A. - 2016-09-22 - Warszawa (mazowieckie)

młodszy specjalista -

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: weryfikacja dokumentacji dotyczącej
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Warszawa (mazowieckie)

Zastępca Dyrektora zespołu projektu unijnego pn Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica -

Miejsce pracy: Warszawa z zastrzeżeniem, że osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zarządzanie projektem inwestycyjnym w zespole projektu unijnego pn: Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica, odcinek Warszawa – Białystok Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: zarządzanie projektem inwestycyjnym w celu zapewnienia jego właściwego przygotowania, realizacji i rozliczenia w ty
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - 2016-11-23 - Warszawa (mazowieckie)

koordynator ds ofertowania -

Randstad Engineering od ponad dziesięciu lat specjalizuje się w rekrutacji kadry kierowniczej oraz wysoko wykwalifikowanych specjalistów do sektora produkcyjnego, łańcucha dostaw oraz branży budowlanej. Naszym Klientem jest Generalny Wykonawca z kapitałem zagranicznym. W związku z wewnętrznym awansem poszukujemy Kandydatów/ek zainteresowanych stanowiskiem Koordynatora ds. Ofertowania koordynator ds. ofe
Randstad Polska - 2016-11-25 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57 Gdańsk 80-748 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie dokumentów przetargowych, przeprowadzanie oraz uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówień publi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-08 - Gdańsk (pomorskie)

referent -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności egzekucyjnych i stosowanie środków przewidzianych w ustawie na podstawie przydzielonych spraw egzekucyjnych, w tym dokonywanie czynności w terenie, rozliczanie wpłat dokonywanych na rachunek sum
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Bełchatów (łódzkie)

bosman portu -

Urząd Morski w Słupsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: bosman portu Urząd Morski w Słupsku al. Sienkiewicza 18 76-200 Słupsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi, przestrzeganiem przepisów portowych i innych zarządzeń porządkowych. Kontrola jednostek na wyjściu pod kątem spełnienia wymogów Karty Bezpieczeństwa. Nadzór i kontr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Darłowo (zachodniopomorskie)

Specjalista -

Nr ref. S/10/16/C Miejsce świadczenia pracy: Warszawa Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy: Wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: informatyka, telekomunikacja lub elektronika; Doświadczenia w obsłudze klienta wewnętrznego; Umiejętności współpracy oraz pracy pod presją czasu; Umiejętności analitycznego myślenia; samodzielności, rozwiązywania problemów; Znajomości budowy i dz
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. - 2016-10-28 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds kadrowo-płacowych -

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wsparcie grupy hoteli w zakresie administrowania danymi kadrowymi pracowników, naliczania wynagrodzeń, zasiłków i świadczeń z ZUS. Zakres obowiązków: przygotowywanie dokumentacji pracowników związanej z zatrudnieniem, w tym umów o pracę, aneksów oraz dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy, ustalaniem uprawnień emerytalnych
Orbis S.A. - 2016-08-25 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Na Stoku 50 80 – 958 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sporządzanie skierowań na badania wstępne, okresowe lub kontrolne, przeprowadzanie wstępnych, oraz organizowanie okresowych szkoleń w zakresie be
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Gdańsk (pomorskie)

naczelnik -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: naczelnik Oddział GDDKiA w Gdańsku 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie, nadzór i koordynacja prac Wydziału i Zespołów Kierowników Projektów inwestycji prowadzonych przez Oddział, ustalania zakresu badań, ekspertyz i technolo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-07 - Gdańsk (pomorskie)

starszy specjalista -

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie ul. Mochnackiego 4; 35-016 Rzeszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rejestru wpływających faktur, rachunków, not obciążeniowych, obsługiwa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-21 - Rzeszów (podkarpackie)

KIEROWCA SAMOCHODU POWYŻEJ 35 T W TRANSPORCIE KRAJOWYM -

Dołącz do nas jako: Jeżeli zależy Ci aby w swojej codziennej pracy odpowiadać za terminowe dostarczanie piwa do klienta (większe hurtownie i sieci handlowe) odbiór opakowań zwrotnych, reklamacji prowadzenie dokumentacji dotyczącej samochodu, czasu pracy i dostaw A równocześnie jesteś osobą, która posiada prawo jazdy kat. CE doświadczenie w prowadzeniu samochodów ciężarowych doświadczenie w jeź
Kompania Piwowarska S.A. - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj