Praca starszy specjalista Poznań BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Komenda Miejska Policji w Poznaniu Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Miejska Policji w Poznaniu ul. Szylinga 2 60-790 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązanie stosunku pracy pracowników cywilnych Policji, prowadzenie akt osobowych pracowników cywilnych Policji, opracowywanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej naboru kandydatów na wolne stanowiska cywilne, przygotowanie dokumentacji w sprawach emerytalno-rentowych dla pracowników cywilnych Policji, opracowanie dokumentacji związanej z uprawnieniami do nagród jubileuszowych, prowadzenie książek etatowych zgodnych ze strukturą organizacyjną KMP w Poznaniu, sporządzanie sprawozdań, zestawień i analiz dotyczących stanu etatowego i osobowego stanowisk pracowniczych w KMP w Poznaniu. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca biurowa, jednozmianowa. Praca przy komputerze na 2 piętrze. Budynek 3 piętrowy z windą, bez barier architektonicznych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: - proponowane wynagrodzenie wg. mnożnika 1,1354 2127,55 zł brutto dodatek stażowy ( max. 20 %) - w liście motywacyjnym wymagane jest umieszczenie numeru ogłoszenia dotyczącego naboru, dane kontaktowe, adres do korespondencji, nr PESEL, - oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane, - aplikacje niekompletne lub nie podpisane odręcznie - nie przejdą do dalszego etapu rekrutacji, - oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów ani suplementów do dyplomów, - wszystkie oświadczenia muszą być odręcznie czytelnie podpisane, - lista kandydatów spełniających wymogi formalne i zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru zostanie umieszczona na stronie BIP KMP w Poznaniu, w zakładce nabory - ksc, - ofert nie zakwalifikowanych nie odsyłamy, - dodatkowe informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 061 157 22 Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. ________________________________________ Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca w kadrach pozostałe wymagania niezbędne: obsługa programów komputerowych, znajomość ustawy o służbie cywilnej znajomość i umiejętność interpretacji przepisów Prawa Pracy, poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu, do dokumentów o klauzuli " poufne" lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej, wymagania dodatkowe: przeszkolenie z ustawy o ochronie informacji niejawnych, Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy poświadczenie bezpieczeństwa lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentów potwierdzających 1,5 roczny staż pracy w kadrach. 2016-09-22 Komenda Miejska Policji w Poznaniu ul. Szylinga 2 60-787 Poznań

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-09

Nazwa stanowiska: starszy specjalista

Państwo: Polska

Województwo: wielkopolskie

Powiat: m. Poznań

Miejscowość: Poznań

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

radca prawny -

Izba Celna w Opolu Dyrektor Izby Celnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny Izba Celna w Opolu, ul. Szpitalna 3B-5-7, 45-010 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie wytycznych i opinii dla potrzeb urzędu celnego udzielanie porad prawnych i wyjaśnień z zakresu stosowania prawa reperezentowanie naczelnika urzędu celnego przed sądami powszechnymi oraz sądami
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-05 - Opole (opolskie)

Praktykant/ka w Biurze Rachunkowym -

Chcesz zdobyć doświadczenie w księgowości? Zapraszamy Cię do udziału w rekrutacji na stanowisko: Praktykant/ka w Biurze Rachunkowym Miejsce pracy: Poznań Oferujemy: dynamiczny rozwój dzięki szerokiemu spectrum przypadków księgowych; profesjonalne wsparcie wysoko wykwalifikowanej księgowej; niepowtarzalną atmosferę wśród młodych, ambitnych i otwartych ludzi; nowoczesne rozwiązania systemowe (np.
Tax Care S.A. - 2016-11-02 - Poznań (wielkopolskie)

Młodszy Specjalista ds Produktów Bankowych -

DO TWOJEGO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW NALEŻEĆ BĘDZIE: Analizy rynku oraz działań konkurencji Rekomendowanie zmian i usprawnień w obsłudze klienta i w ofercie Przygotowywanie prezentacji i raportów Tworzenie baz danych i grup docelowych dla akcji sprzedażowych OCZEKUJEMY OD CIEBIE: Wykształcenia wyższego lub statusu studenta - preferowane kierunki: ekonomia, statystyka, matematyka, bądź pokrewne Wysokich um
Bank Zachodni WBK S.A. - 2016-09-01 - Poznań (wielkopolskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściwością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kwot zwro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-17 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach ul. Jagiellońska 1 32-400 Myślenice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie składnicy akt przejmowanie akt z komórek (jednostek)organizacyjnych Komendy opracowywanie (ewidencjonowanie, porządkowanie) akt zgodnie z zasadami archiwistyki udost
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Myślenice (małopolskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. ks. Stefana Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęceg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Strzelce Krajeńskie (lubuskie)

referent -

Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowania podatkowego oraz przygotowywanie projektów orzeczeń I instancji w zakresie podatków majątkowych w celu zebrania materiału dowodowego i prawidłowego wymiaru podatku przyjmowanie deklar
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-14 - Toruń (kujawsko-pomorskie)

Specjalista ds sprzedaży w Salonie firmowym Orange -

sprzedaż i promowanie oferty Orange w Salonie Sprzedaży budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami obsługę klientów zgodnie ze standardami Orange stałe uaktualnianie wiedzy o ofertach Orange oraz rynku telekomunikacyjnym umiejętność słuchania i odpowiadania na potrzeby klientów gotowość do bycia doradcą i opiekunem klientów zainteresowanie nowymi technologiami pasja i dynamizm w r
Orange Polska S.A. - 2016-10-18 - Poznań (wielkopolskie)

starszy inspektor -

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ­prowadzenie mniej skomplikowanych postępowań administracyjnych dotyczących obszaru zatwierdzania taryf dla paliw gazowych bądź ich zmian, analizowanie spraw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz -

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługa merytoryczna i techniczna prowadzonych przez Ministra postepowań administracyjnych w sprawach związanych z oceną nacjonalizacji nieruchomości rolnych, zakład
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa korespondencji wpływającej do Naczelnika Urzędu, a następnie przekazanie jej do właściwych komórek organizacyjnych w celu właściwego obiegu dokumentów, prowadzenie obsługi kancelarii ur
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Żyrardów (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie bezpośrednio od podatników deklaracji, wniosków i innych dokumentów wpływających do urzędu. Przyjmowanie i sprawdzanie przesyłek pocztowych przekazanych za pośrednictwem operatora pocztowego. Rozdziel
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Poddębice (łódzkie)

starszy inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ul. Lubelska 16 10-404 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kontroli podmiotów objętych nadzorem weterynaryjnym - w szczególności drobiu i akwakultury, organizacja pracy oraz uczes
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-03 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

starszy specjalista -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ul, Zwycięstwa 2 15-703 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: zbieranie informacji o wadach i kwalifikowanie kategorii Wady we współpracy z komórkami merytorycznymi Oddziału
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Białystok (podlaskie)

księgowy -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ewidencjonowanie wpłat, zwrotów, przypisów i odpisów, przygotowywanie postanowień w sprawach zaliczania wpłat/nadpłat/zwrotów, realizacja wniosków organów egzekucyjnych oraz obsługa zajęć wierzytelności, spo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-11 - Łódź (łódzkie)

Praktykant/ka -

Jesteśmy największym na polskim rynku, wyłącznym importerem samochodów Grupy Volkswagen oferując naszym Klientom marki: Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche oraz SEAT. Działamy ciągle dostosowując się do zmieniających się wymagań rynkowych, koncentrując naszą uwagę na potrzebach i satysfakcji klienta. Dzięki kompetencjom, wiedzy i zaangażowaniu naszych pracowników realizujemy coraz bardziej ambitne
Volkswagen Group Polska - 2016-11-04 - Poznań (wielkopolskie)

Koordynator Sprzedaży -

OSOBOWOŚĆ I UMIEJĘTNOŚCI Jeśli: Czujesz się kimś wyjątkowym DzSC/0716/NIWCielisz naszą pasję gościnności Nie ustajesz w swoim rozwoju Masz odwagę pójść dalej Czujesz w sobie ducha zdobywcy Jesteś innowacyjny Masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów Szacunek i zaufanie są dla Ciebie ważne Jeśli TY jesteś tą osobą, to MY jesteśmy właściwym ZESPOŁEM DLA CIEBIE JAK O CIEBIE ZADBAMY Zapewn
Orbis S.A. - 2016-10-28 - Poznań (wielkopolskie)

inspektor wojewódzki -

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych, prowadzenie postępowań w sprawach wydawania zaproszeń, obsługa systemu komputerowego ,,POBYT’’, ,,SIS’’ i ,,SYRIUSZ
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-15 - Zamość (lubelskie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Północna 15 74-300 Myślibórz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo Budowlane zastrzeżonych do właściwości
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-16 - Myślibórz (zachodniopomorskie)

Team Manager -

Dołącz do najlepszych Zacznij zarabiać już teraz: 3500 zł Wynagrodzenie zasadnicze Wysokie premie za realizację celów sprzedażowych Część międzynarodowej korporacji, działającej w 5 krajach Europy Jedna z największych firm pożyczkowych w Polsce Ponad 12 lat na polskim rynku PROFI CREDIT jest drugą największą firmą pożyczkową w Polsce. Działamy na polskim rynku od ponad 12 lat i współpracu
Profi Credit Polska S.A. - 2016-10-27 - Poznań (wielkopolskie)

inspektor ochrony zabytków -

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w gdańsku ul. Pohulanka 2 80-807 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących m.in.: • wydania pozwolenia na prowadzenie badań kon
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Słupsk (pomorskie)

UX Designer -

Obowiązki: projektowanie makiet stron, aplikacji mobilnych, tworzenie oraz uzupełnianie dokumentacji działania interfejsu użytkownika, bliska współpraca z Project Ownerami i zespołem Projektowym oraz zespołem developerów, przeprowadzanie testów A/B, analizy ruchów i zachowań użytkowników, przeprowadzanie badań użyteczności z użytkownikami. Wymagania: min. rok doświadczenia w obszarze HCI, UX i
Fibar Group S.A. - 2016-10-14 - Poznań (wielkopolskie)

Specjalista ds systemu ERP -

Kluczowe zadania: opieka i rozwój systemu ERP, wsparcie użytkowników systemu ERP - moduł gospodarka magazynowa (GM), dystrybucja (DY), produkcja (MRP), przygotowywanie raportów oraz modyfikacje w oparciu o bazę danych Oracle (PL/SQL). Wymagania: znajomość systemów ERP w obszarze modułu GM, DY, MRP mile widziana znajomość systemu ImpulsEVO, znajomość języka PL/SQL i zagadnień związanych z bazą da
Fibar Group S.A. - 2016-11-08 - Poznań (wielkopolskie)

Inspektor diagnosta ds energetyki -

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wykonywanie badań i pomiarów sieci trakcyjnej i urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej w celu oceny ich stanu technicznego i przydatności do użytkowania. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: prowadzenie badań diagnostycznych dla potrzeb zebrania informacji o obiektach i urządzeniach w celu porównania wyników z wymaganymi parametrami, o
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - 2016-10-25 - Poznań (wielkopolskie)

inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wielkopolskiej Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wielkopolskiej ul. Harcerska 22 63-000 Środa Wielkopolska. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Bieżące usuwanie awarii sprzętu informatycznego i łączności znajdującego się na stanie KPP w Środzie Wlkp., przy użyciu śr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-10 - Środa Wielkopolska (wielkopolskie)

starszy inspektor -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ul, Zwycięstwa 2 15-703 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z letnim i zimowym utrzymaniem dróg, prowadzenie spraw związa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Zambrów (podlaskie)

Mechanik Samochodowy -

Scania jest globalnym przedsiębiorstwem, sprzedającym produkty i świadczącym usługi serwisowe w ponad 100 krajach. Ponadto oferujemy usługi finansowe na wielu rynkach, a nasze zakłady produkcyjne znajdują się w Europie, Ameryce Południowej i Azji. Posiadając 44 000 pracowników całym świecie, Scania jest zawsze tam, gdzie potrzebują nas klienci. Siedziba firmy znajduje się w Södertälje. Naszym ce
SCANIA POLSKA S.A. - 2016-09-30 - Poznań (wielkopolskie)

specjalista -

Biuro do spraw Substancji Chemicznych w Łodzi Inspektor do spraw Substancji Chemicznych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Biuro do spraw Substancji Chemicznych ul. Dowborczyków 30/34 90-019 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Współpraca przy wykonywaniu ocen substancji chemicznych przypisanych Polsce w ramach kroczącego planu Komisji Europejskiej (CORAP), ze szcz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Łódź (łódzkie)

specjalista -

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Administrowanie i zarządzanie sprzętem serwerowym i sieciowym w Ministerstwie. Monitorowanie stanu komponentów urządzeń serwerowych i sieciowych, napra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-08 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor ochrony zabytków -

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowuje decyzje administracyjne i postanowienia dot.wykonywania prac konserwatorskich, budowlanych, restauratorskich oraz innych działa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-22 - Legnica (dolnośląskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj