Praca referendarz Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrolowanie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na służbowe podróże zagraniczne, również w ujęciu zdaniowym, w ramach limitów przyznanych poszczególnym komórkom organizacyjnym ministerstwa współpracowanie z pracownikami Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w zakresie odpraw VIP/IP członków kierownictwa ministerstwa oraz osób im towarzyszących przygotowywanie propozycji zgłoszeń do planu zakupów i planu finansowego na dany rok i lata następne oraz propozycji podziału/aktualizacji środków finansowych na służbowe podróże zagraniczne pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne ministerstwa dokonywanie aktualizacji harmonogramu realizacji wydatków ministerstwa na dany rok oraz analizowanie możliwości wykorzystania środków na zadania realizowane przez wydział przygotowywanie sprawozdań i raportów z wykonywanych prac oraz opiniowanie dokumentów z zakresu właściwości wydziału Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner). Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością. ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej pozostałe wymagania niezbędne: znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań znajomość rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej znajomość ustawy o rachunkowości znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych znajomość ustawy o finansach publicznych umiejętność analitycznego myślenia asertywność umiejętność współpracy w zespole komunikatywność wymagania dodatkowe: przeszkolenie z zakresu przepisów zamówień publicznych upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie dostępu do informacji niejawnych 2016-09-19 Ministerstwo Finansów Biuro Dyrektora Generalnego ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa z dopiskiem: Oferta pracy – 2016/066/BAD

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-09

Nazwa stanowiska: referendarz

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

TŁUMACZ - od 2 200 PLN

j/w
kontakt przez PUP - 2016-06-23 - Warszawa (mazowieckie)

Senior Volatility Analytics and Trading C# Developer -

Randstad Technologies specializes in search and selection of IT and IT/business professionals. We focus on recruitment of medium and high class specialists for all levels of organizations hierarchy. Senior Volatility Analytics and Trading C# Developer Responsibilities: This role will require the candidate to have a strong understanding and solid background in the design of C# (Java and C++ are highly desirable in
Randstad Polska - 2016-10-28 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista/-ka w dziale zarządzania nieruchomościami -

Randstad Finance realizuje projekty rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i kierownicze z obszaru finansów, kontrolingu oraz księgowości. Koncentrujemy się na poszukiwaniu wysokiej klasy specjalistów dla firm z różnych branż w całej Polsce. Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży nieruchomości, poszukujemy osób na stanowisko: młodszy specjalista/-ka w dziale zarządzania nieruchomo
Randstad Polska - 2016-11-08 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa ul. Damrota 25 40-022 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egze
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-04 - Sosnowiec (śląskie)

Przedstawiciel ds Odszkodowań i likwidacji szkód -

Przedstawiciel ds. Odszkodowań i likwidacji szkód: Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna, lider w branży odszkodowań powypadkowych w Polsce i Europie Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia) Największa kancelaria prawno – odszkodowawcza notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z rozwojem Firmy, która działa już 11 lat na rynku poszukujemy osób za
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. - 2016-10-28 - Warszawa (mazowieckie)

PRACOWNIK HALI K/M - od 2 200 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-09-19 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Krakowie ul. Wiślna 7 31-007 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Analizowanie informacji o wydatkach i wartościach zgromadzonego mienia w prowadzonych postępowaniach podatkowych Analizowanie oświadczeń majątkowych Koordynowanie sprawozdawczości Pozyskiwanie informacji, mogących m
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Tarnów (małopolskie)

specjalista -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Ul. Myśliwska 5 40-017 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kontroli i monitoringu realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie zgodności z warunkami umowy oraz harmonogramem r
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Katowice (śląskie)

Asystent(ka) Biura / Recepcjonista(ka) -

Dynamicznie rozwijająca się firma świadcząca usługi biznesowe w zakresie zaawansowanych rozwiązań IT, analiz biznesowych oraz marketingu i reklamy poszukuje do współpracy osoby na stanowisko: Asystent(ka) Biura / Recepcjonista(ka)Miejsce pracy: Warszawa Zakres obowiązków: kompleksowe prowadzenie recepcji biura; przyjmowanie Gości, obsługa spotkań i koordynacja rezerwacji sal konferencyjnych; obsług
HRK S.A - 2016-11-26 - Warszawa (mazowieckie)

SAP Solution Design Lead for international ERP program (various modules) -

Role: As Solution Design Team Lead you would be a part of the B2ST process team of a large international SAP ERP implementation program (B2ST stands for Buy To Scrap Technology Assets). The B2ST team is responsible for the template solution based on SAP ERP (modules PM, MM, SD, FI, CO, with large share custom build components) and roll outs of it in the country subsidiaries in Europe. Responsibilities: As Solutio
T Mobile Polska S.A. - 2016-10-13 - Warszawa (mazowieckie)

NET / ASPNET MVC Team Leader - Koordynator zespołu NET (web) -

Dla naszego klienta z lokalizacją Warszawa - Powązki, poszukujemy doświadczonego specjalisty z zakresu technologii .NET do bezpośredniej współpracy (nie outsourcing) na stanowisko .NET Koordynator. Zadania na stanowisku: koordynacja pracy zespołu developerskiego (SCRUM); rozwój wysokiej jakości oprogramowania webowego; współpraca z zespołem oraz odbiorcami (klientami wewnętrznymi); rozwiązywanie poj
Power Media - 2016-08-09 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista IT w Zespole Kart -

Obszar IT Banku Millennium w Polsce pełni rolę centrum kompetencyjnego dla portugalskiej Grupy Millennium BCP. Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, tworzenia i implementowania nowych rozwiązań. Utrzymujemy i rozwijamy istniejące systemy (development ‘in-house’)… a wszystko po to, by poprzez rozwiązania IT budować wartość biznesową oraz trwałą przewagę k
Bank Millennium S.A. - 2016-09-27 - Warszawa (mazowieckie)

Tester Zabezpieczeń Aplikacji Webowych -

W naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za: Wykonywanie testów bezpieczeństwa aplikacji biznesowych i/lub infrastruktury IT Nadzorowanie procesu skanów dynamicznych aplikacji biznesowych Ocenę ryzyka wykrytych podatności oraz ich wpływu na aplikacje i infrastrukturę IT Uzgadnianie działań redukujących ryzyko Od kandydatów oczekujemy: Wykształcenia wyższego, preferowane informatyczne lub pokrewne
ING Bank Śląski S.A. - 2016-10-11 - Warszawa (mazowieckie)

ŚLUSARZ, SPAWACZ - od 2 000 PLN

jw
Enco Sp. z o.o. - 2016-08-10 - Warszawa (mazowieckie)

asystent -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: asystent Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Szarych Szeregów 7 10-072 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie i nadzorowanie badań oraz prowadzenie zapisów z wykonywanych czynności zgodnie z planem zapewnienia jakości wyników bada
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-16 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

POMOC DENTYSTYCZNA - od 1 850 PLN

Podawanie narzędzi, sterylizacja narzędzi, prowadzenie korespondencji, prowadzenie biura. Praca na pełny etat, od poniedziałku do piątku w godzinach 10-19. Wynagrodzenie miesięczne + premia.
KATARZYNA KLECOWKA - MASZKIEWICZ, KOLOROWA ORTODONCJA 1 - 2016-11-23 - Warszawa (mazowieckie)

analityk wierzytelnośći -

Randstad Finance realizuje projekty rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i kierownicze z obszaru finansów, kontrolingu oraz księgowości. Koncentrujemy się na poszukiwaniu wysokiej klasy specjalistów dla firm z różnych branż w całej Polsce. Dla naszego Klienta (instytucja finansowa), poszukujemy osób na stanowisko: analityk wierzytelnośći Zakres obowiązków: wycena kupowanych portfeli wierzyteln
Randstad Polska - 2016-11-11 - Warszawa (mazowieckie)

komisarz skarbowy -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: komisarz skarbowy Izba Skarbowa w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: weryfikowanie pod względem formalnym i merytorycznym obsługiwanych dokumentów w celu sprawdzenia poprawności ich wypełnienia, wprowadzanie oraz przetwarzanie danych z deklaracji oraz innych i
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-04 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds Marketingu Internetowego -

Główne obowiązki: udział w tworzeniu i wdrażaniu strategii komunikacji internetowej Banku. nadzór nad stronami internetowymi banku, w tym m.in.: Inicjowanie i wprowadzanie zmian, Zarządzanie treścią stron www, Współpraca z zewnętrznymi dostawcami rozwiązań technologicznych oraz firmami dostarczającymi kontent na strony www. budowanie pozycji serwisu w Internecie - SEO/SEM aktywne pozyskiwanie lead
FM Bank PBP S.A. - 2016-08-09 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor ochrony zabytków -

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie systematycznych terenowych lustracji dla pełnego rozpoznania i zewidencjonowania obiektów zabytkowych w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-17 - Nowy Targ (małopolskie)

specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU ul. 11 – go Listopada 37/59 , 26-600 Radom Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współorganizowanie i koordynowanie działalności profilaktyczno - propagandowej realizowanie i koordynowanie zadań związanych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-24 - Radom (mazowieckie)

podreferendarz -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowanie projektów odpowiedzi na pisma, w tym pisma zagranicznych petentów i instytucji, kierowane do Ministerstwa Zdrowia, dotyczące zdrowia prokreacyjnego; obsługa postępowań konkursowych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Warszawa (mazowieckie)

Główny Analityk Biznesowy IT -

Orange Polska to przestrzeń dla ciekawych ludzi, którzy potrafią dzielić swoją pasję z zaangażowaniem w pracy. To, że nasi pracownicy to osoby aktywne, realizujące się na wielu polach – podróżnicy, odkrywcy, ludzie, którzy rozwijają swoje talenty plastyczne czy muzyczne – jest dla nas tak samo ważne jak to, że mają otwarte umysły - patrzą na zadania i problemy z więcej niż jednej perspekt
Orange Polska S.A. - 2016-11-29 - Warszawa (mazowieckie)

Senior Team Manager (Accounts Payable) -

For our Client - an international well known company, we are looking for experienced candidates of Senior Team Manager in Accounts Payable Department. Senior Team Manager (Accounts Payable)Miejsce pracy: Warszawa Responsibilities: Supervising, leading and managing teams of 40 people Participating in process and services improvements Managing reporting and headcount budgeting Day-to day complex control of relevant
HRK S.A - 2016-07-27 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach ul. Młodych Techników 5a 74-200 Pyrzyce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Ochrona zdrowia zwierząt i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Nadzór i kontrola nad prawidłowością
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-10 - Pyrzyce (zachodniopomorskie)

Specjalista ds HR -

Dla naszego Klienta, dynamicznie rozwijającej się firmy z branży consultingowej, poszukujemy Kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. HRMiejsce pracy: Warszawa Zadania: Administracja kadrowo-płacowa; Wsparcie i doradztwo dla kadry menedżerskiej w zakresie spraw pracowniczych i prawa pracy; Analiza bieżących potrzeb rozwojowych, koordynacja i realizacja szkoleń oraz procesów rekrutacyjnych; Przegląd i
HRK S.A - 2016-09-07 - Warszawa (mazowieckie)

Doradca Klienta w Placówwce Detalicznej -

W Banku Millennium cenimy różnorodność, bo każdy z nas jest inny i prezentuje swoje, oryginalne spojrzenie na świat. Dzięki temu tworzymy kompletny, zgrany zespół. Dołącz do nas i rozwijaj się w jednej z największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce, ceniącej najwyższe standardy i doskonałą jakość. Doradca Klienta w Placówce Detalicznej Miejsce pracy: Warszawa, Grój
Bank Millennium S.A. - 2016-11-23 - Warszawa (mazowieckie)

KUPIEC (KATEGORIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH) UMOWA NA ZASTĘPSTWO -

Dołącz do nas jako: Wymagania: wykształcenie wyższe (mile widziane: ekonomiczne) min. 2 letnie doświadczenie w pracy z procesami zakupowymi w obszarze marketingu bardzo dobra znajomość języka angielskiego bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (w szczególności biegła znajomość Excel) oraz znajomość obsługi systemu klasy ERP wysoki poziom zdolności analitycznych umiej
Kompania Piwowarska SA - 2016-10-22 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds obsługi flotowej (wsparcie administracyjne) -

Główne zadania: obsługa i rozliczanie czynności serwisowych w ramach usług zarządzania obsługa procesu remarketingu pojazdów sporządzanie raportów, zestawień, podsumowań zarządzanie przechowywaniem i wyszukiwaniem informacji Wymagania: wykształcenie wyższe lub student/ka ostatnich lat studiów (finanse, bankowość, ekonomia lub pokrewne) doświadczenie pracy w branży leasingowej, bankowej lub inn
mBank S.A. - 2016-11-30 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj