Praca referent Chodzież BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chodzieży Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Gajowa 10 64-800 Chodzież Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji i rejestrów wymaganych przepisami wykonywanie statystyki z ruchu budowlanego ( ze szczególnym uwzględnieniem analizy efektywności energetycznej budynku - EP oraz współczynników przenikania ciepła) prowadzenie rejestrów dokumentacji przekazywanych ze Starostwa Powiatowego współudział w kontrolach obiektów budowlanych przygotowywanie projektów indywidualnych aktów administracyjnych obsługa interesantów wykonywanie zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca biurowa związana z bezpośrednią obsługą klienta. Praca w pomieszczeniach usytuowanych na parterze - schody, brak podjazdu i windy. Praca związana z wyjazdami na kontrole ( miasto Chodzież, powiat chodzieski) podczas, których możliwe jest działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca z urządzeniami pomiarowymi. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę . Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 067 28-27-848 w godz.od 9.00- 13.00 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane i aktów wykonawczych znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego umiejętność realizowania obowiązku badań statystycznych - ruch budowlany wymagania dodatkowe: Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-14 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chodzieży ul. Gajowa 10 64-800 Chodzież

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-09

Nazwa stanowiska: referent

Państwo: Polska

Województwo: wielkopolskie

Powiat: chodzieski

Miejscowość: Chodzież

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

młodszy informatyk -

Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy informatyk ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Administracja systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach Narodowego Archiwum Cyfrowego Administracja projektami w ramach Centralnego Repozytorium Cyfrowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zgrom
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-02 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udział w procesie negocjacji projektów umów międzynarodowych z przedstawicielami dowództw, jednostek oraz instytucji NATO w celu uregulowania statusu prawnego mię
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

księgowy -

Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Izba Skarbowa ul. Damrota 25 40-022 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wprowadzanie dokumentów do właściwych wyciągów bankowych, księgowanie dokumentów przypisów/odpisów oraz wpłat i zwrotów na kontach szczegółowych, korygowanie błędnych zapisów księgowych, zarachowywanie wpłat na
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Wodzisław Śląski (śląskie)

starszy referent -

Komenda Powiatowa Policji w Tczewie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Powiatowa Policji w Tczewie ul. Kasprowicza 2 83-110 Tczew Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - przenoszenie danych z materiałów źródłowych do urządzeń umożliwiających komputerowe przetwarzanie danych i ich ewentualna korekta, - zestawianie i przetwarzanie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Tczew (pomorskie)

kontroler weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kontroler weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie czynności z zakresu zadań inspekcji weterynaryjnej określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 2016,. poz.1077,) ustawa o pro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-21 - Radomsko (łódzkie)

główny specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w pracach nad kształtowaniem perspektywy finansowej po 2020 r., w tym w szczególności w zakresie synergii innych polityk UE z polityką spójności, koordynowanie i udział w procesie decyzyjnym
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-04 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Kościuszki 17 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Kościuszki
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Sępólno Krajeńskie (kujawsko-pomorskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Krucza 6 22-600 Tomaszów Lubelski Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie monitoringu chorób zakaźnych zwierząt w tym pobieranie próbek oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań zleconych u
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-08 - Tomaszów Lubelski (lubelskie)

OGRODNIK TERENÓW ZIELENI - od 1 850 PLN

Koszenie trawników; grabienie; prace porządkowe na terenach zielonych
kontakt przez PUP - 2016-01-11 - Chodzież (wielkopolskie)

inspektor wojewódzki -

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współpraca z dziennikarzami i wydziałami Urzędu, polegająca m.in. na przygotowaniu komunikatów, wyjaśnień i sprostowań, jak również na udzielaniu odpowiedzi na
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Łódź (łódzkie)

kierownik działu -

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik działu Archiwum Państwowe we Wrocławiu ul. Pomorska 2 50-215 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizowanie, koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Archiwum w zakresie administracyjno-gospodarczym, kierowanie pracą działu w szczególności: planowa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-21 - Wrocław (dolnośląskie)

starszy specjalista -

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista al. Niepodległości 161/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach dotyczących wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu w celu wsparcia bież
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Poznań (wielkopolskie)

specjalista -

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Główny Urząd Statystyczny Al. Niepodległości 208 00-925 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: uczestniczenie w organizowaniu bieżącej współpracy Kierownictwa Urzędu z organami administracji rządowej i samorządowej, w tym w zakresie budowania wizerunku instytucjonal
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-09 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: gromadzenie, sprawdzanie i weryfikacja wniosków o przyznanie środków na dofinansowanie prac przy zabytkach organizacja oraz uczestni
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Kraków (małopolskie)

oddziałowy inspektor drogowy -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: oddziałowy inspektor drogowy Oddział GDDKiA w Białymstoku Ul. Zwycięstwa 2 15-703 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynacja oraz okresowa kontrola dróg w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami w obszarze eksploatacji, utrzymania i ochrony, koord
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-25 - Białystok (podlaskie)

referent -

Izba Skarbowa w Opolu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Opolu ul. Ozimska 19 45-057 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi postępowania, w tym zapoznaje strony z materiałem dowodowym i przygotowuje projekty decyzji lub postanowień wydawanych przez Dyrektora Izby Skarbowej jako organ II instancji, w celu weryfikacji prawidłowości rozstrzy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-18 - Opole (opolskie)

starszy specjalista -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analizowanie, opracowywanie i sporządzanie dokumentacji wykonawczej do zgłoszonego planu potrzeb na materiały eksploatacyjne, usługi i sprzęt lotniczy zapewniające ci
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 78-600 Wałcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizacja i prowadzenie sekretariatu PIW obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej w tym dziennika korespo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-24 - Wałcz (zachodniopomorskie)

starszy inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach ul. Jagiellońska 1 32-400 Myślenice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: diagnozowanie, rozwiązywanie i usuwanie problemów związanych z eksploatacją sprzętu komputerowego, urządzeń teleinformatycznych, sieci komputerowych oraz systemów,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-21 - Myślenice (małopolskie)

inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Żeromskiego 18, 95-200 Pabianice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy/w służbie, - dokonywanie ocen ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą i pełnioną służbą, - prowadzenie szkoleń wstępn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Pabianice (łódzkie)

referendarz -

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Administrowanie merytorycznie portalem „Jakość Powietrza” oraz aplikacją mobilną prezentującą dane i informacje o jakości powietrza w Polsce. Przygot
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-17 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul.Norwida 34 50-950 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadzorowanie wykonywanych robót hydrotechnicznych i ogólnobudowlanych zleconych przez RZGW Wrocław z uwzględnieniem stosowania prawidłowych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Opole (opolskie)

podreferendarz -

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz ul. Koszykowa 16; 00-564 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie elektronicznego rejestru złożonych przez cudzoziemców wniosków o nadanie statusu uchodźcy lub azylu; Przejmowanie wniosków o nadanie statusu uchodźcy przekazanych przez Straż Graniczną do D
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-11 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w II instancji, tj. rozpatrywanie odwołań od decyzji powiatowych zespołów ds.
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Elbląg (warmińsko-mazurskie)

ŚLUSARZ - od 2 200 PLN

Prace ślusarskie
Grzegorz Ciesiółka ZAKŁAD PRODUKCYJNY "GRZEŚPOL" - 2015-12-22 - Dziewoklucz (wielkopolskie)

metrolog -

Główny Urząd Miar w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: metrolog ul. Elektoralna 2 00-139 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Utrzymuje stanowiska pomiarowe, analizuje i ocenia wyniki pomiarów wykonywanych ramach prac badawczo - rozwojowych związanych z opracowywaniem i doskonaleniem procedur i metod pomiarowych oraz automatyzacją stanowisk pomia
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-03 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Zielonej Górze Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Czynności sprawdzające zeznań CIT-8, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 weryfikacja rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych obsługa dokumentów w syst
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Słubice (lubuskie)

starszy specjalista -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z udzielaniem cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy przygotowywanie projektów decyzji w sprawach związanych z udzieleniem cudz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Poznań (wielkopolskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa w zakresie podatków pośrednich/ bezpośrednich. Pro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach ul. Mickiewicza 32 99-200 Poddębice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie kontroli urzędowych w zakładach produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pobieranie prób do badań
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-05 - Poddębice (łódzkie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj