Praca specjalista Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: planowanie i sprawozdawczość z inwestycji w układzie budżetu zadaniowego zbieranie wniosków od jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w zakresie programów wieloletnich, pozostałych zadań budowlanych finansowanych z części 46 – Zdrowie oraz prowadzenie ich ewidencji sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym zgłoszonych wniosków nadzór merytoryczny nad realizacją poszczególnych zadań budowlanych przygotowywanie materiałów będących podstawą do wydania decyzji Ministra Zdrowia,zatwierdzającej program inwestycji i wartość kosztorysową inwestycji opracowywanie materiałów informacyjnych z wykonania budżetu za dany rok oraz do projektu budżetu na kolejny rok budżetowy wizytacje okresowe realizowanych zadań budowlanych Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się po budynku, obsługa urządzeń biurowych, na stanowisku wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres, praca związana jest z krajowymi wyjazdami służbowymi; urząd mieści się w budynku zabytkowym, posiada windę; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; pokój znajduje się na parterze; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze; Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo, Urząd, Praca. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska. Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,403 do 1,89. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: - w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji (22) 63 49 587, - w Biurze Kadr (22) 63 49 521. Informacje o metodach i technikach naboru: Proces naboru składa się z następujących etapów: etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne, etap 2: test wiedzy merytorycznej, etap 3: rozmowa kwalifikacyjna. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 2 lata doświadczenia zawodowego związane z realizacją inwestycji w administracji publicznej, pozostałe wymagania niezbędne: znajomość ustawy o finansach publicznych znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych znajomość prawa budowlanego znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa znajomość rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej dobra znajomość obsługi komputera w tym: MS Excel oraz MS Word komunikatywność wymagania dodatkowe: umiejętność wyceny i kosztorysowania robót budowlanych umiejętność oceny ekonomicznej efektywności inwestycji znajomość ustawy o działalności leczniczej znajomość procedur administracyjnych kreatywność i umiejętność analitycznego myślenia umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole umiejętność organizacji pracy znajomość obsługi komputera w tym: MS Power Point Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo, Urząd, Praca. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-20 Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr , ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa z dopiskiem: „specjalista ds. planowania i nadzoru w Wydziale Inwestycji w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji poz. 1749”

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-08

Nazwa stanowiska: specjalista

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu dostarczenia informacji dla potrzeb Kierownictwa Urzędu i innych instytucji oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-21 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie wniosków łącznie z kompletowaniem niezbędnych załączników do wniosków dotyczących udzielania zezwoleń legalizujących pobyt w RP oraz wydawanie zezwoleń na
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Gdańsk (pomorskie)

Architekt Systemów Informatycznych -

Asseco Poland to największa spółka informatyczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i szósta firma IT w Europie. Specjalizujemy się w produkcji i rozwoju oprogramowania dla wszystkich sektorów gospodarki. Jesteśmy zaangażowani w największe w Polsce projekty IT. Jako Grupa Kapitałowa Asseco działamy w ponad 54 krajach na całym świecie (m.in. Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, B
Asseco Poland S.A. - 2016-10-28 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Główny Urząd Geodezji i Kartografii ul. Wspólna 2 00-926 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi. Bardzo dobra znajomość przepisów regulujących post
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Warszawa (mazowieckie)

Konsultant ds obsługi klienta / recepcja oddziału -

Poszukujemy osób, które: zapewnią sprawną i profesjonalną obsługę naszym pacjentom w oddziałach, mają doświadczenie w zakresie obsługi klienta lub sprzedaży (telefonicznej lub bezpośredniej), dobrze czują się w rozmowie z innymi ludźmi i chcą to wykorzystać w pracy, nie mają problemu z aktywnym przedstawianiem pacjentom naszej oferty i zachęcaniem ich do skorzystania z niej, umieją porozumiew
ENEL MED S.A. - 2016-10-05 - Warszawa (mazowieckie)

Stażysta w Dziale Marketingu -

Drogerie natura to dynamicznie rozwijająca się sieć sklepów drogeryjno-kosmetycznych. Pierwszy sklep otworzyliśmy w 1997 roku, dziś mamy ponad 270 sklepów. Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:
Drogerie Natura - 2016-11-19 - Warszawa (mazowieckie)

Naczelnik Wydziału ds obsługi prawnej -

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: zarządzanie podległym zespołem w celu prawidłowej i efektywnej realizacji zadań wyznaczonego obszaru działalności Wydziału, monitorowanie i kontrola terminowej i rzetelnej realizacji zadań Wydziału, planowanie krótko i długoterminowych zadań Wydziału, organizowanie pracy wyznaczonego obszaru działalności Wydziału oraz podział zadań w celu zapewnienia re
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - 2016-09-22 - Warszawa (mazowieckie)

Senior AR Specialist with French -

Our Client is a one of leading company in music equipment sector. Due to creating new shared service center, we are looking for experienced and energetic candidates who would like to join its SSC start-up. Senior AR Specialist with FrenchMiejsce pracy: Warszawa PURPOSE Drive the collection process. Coordination between business requirements from local organizations and outsourcing providers. Initiate and implemen
HRK S.A - 2016-08-05 - Warszawa (mazowieckie)

Konsultant w Dziale Obsługi Klienta - oferta dla Niego -

Szkolenia wstępne: Od pierwszego dnia pracy wejdziesz w program wdrożeniowy, który przygotuje Cię do pracy z telefonem. Poznasz wszystkich, których warto znać i którzy będą Ci pomagać. Program szkoleniowy trwa około miesiąca - zdążysz wszystko na spokojnie ogarnąć. Rozwój: U nas rozwijasz się we własnym tempie, a kiedy chcesz przyspieszyć - masz taką możliwość. Mamy kilka fajnych historii
Oney Polska S.A. - 2016-11-03 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białobrzegach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny INSPEKCJA WETERYNARYJNA Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białobrzegach ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrole podmiotów nadzorowanych przez inspekcję weterynaryjną. Prowadzenie dokumentacji i wymaga
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-04 - Białobrzegi (mazowieckie)

starszy specjalista -

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie Komendant Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Główna Straży Granicznej Al. Niepodległości 100 02-514 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wyszkiwanie na steronach internetowych informacji dotyczących dostępnych funduszy zagranicznych, a następnie współuczestniczenie w opracowywa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-16 - Warszawa (mazowieckie)

Prawnik/ Aplikant adwokacki / radcowski – 1/2 rok aplikacji -

Sporządzanie umów oraz opinii prawnych; Bieżąca obsługa prawna spółki; Redagowanie, analizowanie i opiniowanie umów; Sporządzanie pism procesowych; Wykonywanie analiz prawnych. I/II rok aplikacji; Co najmniej roczne doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej (adwokackiej lub radcowskiej) lub w dziale prawnym spółki; Zainteresowanie prawem cywilnym, gospodarczym oraz handlowym; Bardzo dobra znajomość
Hermes Energy Group S.A. - 2016-11-29 - Warszawa (mazowieckie)

Konsultant ds Umawiania Spotkań (projekt ubezpieczeniowy) -

Opis stanowiska: Telefoniczny kontakt z Klientem Indywidualnym, w celu umówienia spotkania z przedstawicielem renomowanej firmy ubezpieczeniowej Wymagania: Swoboda wypowiedzi Umiejętność dostosowania się do potrzeb Klienta Nastawienie na realizację celów Znajomość obsługi komputera W zamian oferujemy: Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 (możliwość niższego wymiaru pracy minimum
Arteria S.A. - 2016-10-18 - Warszawa (mazowieckie)

PRAKTYKANT W SEKRETARIACIE DRP - nieodpłatny

Praktykant w Sekretariacie w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy odpowiedzialny będzie za:- przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji- odbieranie i łączenie rozmów (w tym udzielanie informacji)- dbanie o prawidłowy obieg dokumentów w Departamencie- prowadzenie terminarza konferencji i narad
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY - 2016-02-23 - Warszawa (mazowieckie)

Doradca Klienta z funkcją hipoteczną -

sprzedaż produktów bankowych w tym hipoteki w sposób profesjonalny i zgodny ze standardami obsługi obowiązującymi w banku budowanie pozytywnych, długotrwałych relacji z klientami prowadzenie aktywnych działań w zakresie pozyskiwania klientów (telemarketing, spotkania z umówionymi klientami poza oddziałem) min. 2-letnie doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych doświadczenie w sprzedaży kre
Euro Bank S.A. - 2016-08-26 - Warszawa (mazowieckie)

PRACOWNIK PRALNI K/M - od 2 300 PLN

jw.
LINDSTROM Sp. z o.o. - 2016-10-18 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie źródłowych kontroli podatkowych w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych. Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych w celu udokumentowania przebiegu i
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-17 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, ul. Wyszogrodzka 1a, 09-402 Płock Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obliczanie i sporządzanie list płac dotyczących: wynagrodzeń, uposażeń, świadczeń z ZFŚS oraz dodatkowy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Płock (mazowieckie)

Doradca ds obsługi Pacjenta -

Obsługa telefoniczna i mailowa Klientów posiadających ubezpieczenie zdrowotne Przyjmowanie zgłoszeń medycznych od Klientów Umawianie wizyt lekarskich w placówkach medycznych Inicjowanie zmian i innowacji w zespole Wykształcenie medyczne Komunikatywna znajomość języka angielskiego Dyspozycyjność do pracy zmianowej od poniedziałku do piątku w godzinach 7-20 oraz w soboty w godzinach 7-15 Doświadczen
Work Service S. A. - 2016-10-27 - Warszawa (mazowieckie)

Doradca Klienta - sklep z branży dziecięcej -

Doradca Klienta to szczególna osoba w zespole sklepu, której misją jest profesjonalne doradztwo i sprzedaż produktów oraz kompleksowe zapewnienie funkcjonowania Działu od dostępności produktów po jego estetykę. Motywacja do pracy / pracowitość Dynamika i energia w działaniu, elastyczność Dobra organizacja pracy Własne doświadczenie lub doświadczenie zawodowe w opiece / pracy z dziećmi lub z pro
Work Service S. A. - 2016-08-16 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Kuratorium Oświaty w Szczecinie Zachodniopomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Kuratorium Oświaty ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sporządzanie list płac wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz innych świadczeń ze stosunku pracy, przelewów wynagrodzeń i potrąceń wynagrodzeń z różnych tytułów; pro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-18 - Szczecin (zachodniopomorskie)

SPRZĄTANIE K/M - od 925 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-02-09 - Warszawa (mazowieckie)

Compensation and Benefits Specialist -

Dla naszego Klienta, innowacyjnej spółki i lidera w swojej branzy, szukamy Kandydata / kandydatki na stanowisko Compensation and Benefits SpecialistMiejsce pracy: Warszawa Szukamy osób, które lubią pracę z liczbami i wskaźnikami oraz cenią możliwość pracy w zespole. Oprócz pracy analitycznej, stażysta będzie miał wiele okazji do publicznych wystąpień (wewnatrz firmy), prowadzenia szkoleń (na prz
HRK S.A - 2016-09-08 - Warszawa (mazowieckie)

Doradca leasingowy (ds Agro biznesu) -

Już dziś odwiedź naszą stronę internetową, dowiedz się więcej i przekonaj Nas, że właśnie CIEBIE SZUKAMY. www.leasing24.pl Potrzebujemy Cię, bo: masz doświadczenie w mobilnej i aktywnej sprzedaży usług finansowych (szczególnie mile widziane w obszarze produktów finansowych, leasingowych lub w sprzedaży u producentów, dostawców, dealerów pojazdów, maszyn czy urządzeń rolniczych) lub chcesz
BZ WBK Leasing S.A. - 2016-08-11 - Warszawa (mazowieckie)

zastępca powiatowego lekarza weterynarii -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: zastępca powiatowego lekarza weterynarii Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie ul. Ostrawicka 2 71-337 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie pracą Powiatowego Inspektoratu Weterynarii podczas nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii w celu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-04 - Sławno (zachodniopomorskie)

RECEPCJONISTA - 997,4 PLN

według programu stażu
kontakt przez PUP - 2016-06-01 - Warszawa (mazowieckie)

Praca z towarem_Złote Tarasy_sklep odzieżowy od 0112 -

Oferta: Stawkę 13 zł brutto/h Umowę zlecenie , Obowiązki: Skanowanie towaru Termin pracy: od 1 grudnia do końca miesiąca w godzinach 7-15. Lokalizacja: Sklep H&M Złote Tarasy , Wymagania: STATUS UCZNIA/STUDENTA ZDECYDOWANIE do podjęcia pracy DYSPOZYCYJNOŚĆ w podanym terminie
Anita Piętka - 2016-11-29 - Warszawa (mazowieckie)

Inżynier projektowy_rynek niemiecki -

OFERUJEMY: ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się Spółce Grupy Kapitałowej pracę przy innowacyjnych projektach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii bezpośredni wpływ na kształtowanie wizerunku Spółek Grupy Kapitałowej na rynku możliwość rozwoju kompetencji i ciągłego doskonalenia wiedzy w zakresie Rynku Energii i Gazu oraz inżynierii oprogramowania dla innych segmen
Transition Technologies S.A. - 2016-08-17 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24, 26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie źródłowej kontroli podatkowej w celu sprawdzenia, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, sporządzanie analizy pokontrolnej
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-04 - Strzelin (dolnośląskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj