Praca inspektor weterynaryjny Bełchatów BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie ul. Piłsudskiego 70 97-400 Bełchatów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizacja zadań określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej. Realizacja zwalczania choroby Aujeszky`ego. Współuczestniczenie w realizacji monitoringu chorób zakaźnych zwierząt. Prowadzenie dokumentacji w ramach monitoringu oraz sporządzanie sprawozdań. Nadzór nad obrotem zwierzętami, pośrednictwem w tym obrocie, obsługa systemu TRACES. Kontrole interwencyjne w przypadku naruszenia przepisów o ochronie zwierząt. Nadzór nad podmiotami sektora akwakultury. Aktualizacja powiatowych planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Nadzór nad schroniskiem dla zwierząt. Współuczestniczenie w kontrolach podmiotów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną na obszarze powiatu bełchatowskiego. Dokumentowanie wyników przeprowadzonych kontroli. Sporządzanie informacji dla Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Wstępne sporządzanie zaleceń pokontrolnych oraz decyzji administracyjnych. Współpraca z urzędowymi lekarzami weterynarii powiatu bełchatowskiego. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Podstawowe narzędzie pracy - komputer. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku parterowym. Istnieją bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Praca w terenie - samochód służbowy Kontakt ze zwierzętami Parking przy budynku Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każda kandydatka/ każdy kandydat do zatrudnienia w służbie cywilnej zobowiązana / zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wszystkie kandydatki/ wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomione / powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia następnego etapu naboru. Informujemy, że na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każda kandydatka/ każdy kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe uzyskane w związku z toczącym się naborem zbierane są wyłącznie w celach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-44) 635-09-53 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: Znajomość przepisów weterynaryjnych. Znajomość przepisów KPA. Umiejętność czytania i rozumienia aktów prawnych. Posiadanie prawa jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia samochodu w różnorodnych warunkach. Dobra znajomość obsługi komputera. wymagania dodatkowe: Zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji. Odporność na stres. Umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji. Umiejętność pracy w zespole. Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-19 Aplikacje należy składać osobiście lub listownie do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bełchatowie ul. Piłsudskiego 70 97-400 Bełchatów

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-07

Nazwa stanowiska: inspektor weterynaryjny

Państwo: Polska

Województwo: łódzkie

Powiat: bełchatowski

Miejscowość: Bełchatów

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

główny specjalista -

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzorowanie bieżącej eksploatacji wdrożonego systemu. Przeprowadzanie analizy błędów i niezgodności w działaniu aplikacji oraz proponowanie rozwiązań na zaistnia
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-11 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych dot.: pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-20 - Gdańsk (pomorskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie Ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 56-100 Wołów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zadanie 1: prowadzenie spraw z zakresu kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie pod wzglę
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Wołów (dolnośląskie)

główny specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Plac Trzech Krzyży 3/5 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie dokumentów strategicznych (w tym na potrzeby zarządzania strategicznego w ramach CT4-7 oraz monitorowania strategicznego PO Infrastruktura i Środowisko): - opiniowanie dokumentów programowych do
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie i rozliczanie urządzeń ewidencyjnych dokumentów niejawnych i jawnych Zarządu w Poznaniu CBŚP, przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie, udostępnianie, przekazywanie, przesyłanie i
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Poznań (wielkopolskie)

specjalista -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13a 70-030 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udział w prowadzeniu uzgodnień dla wszelkich urządzeń wodnych, budowli i obiektów lokalizowanych na wodach administrowanych przez
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Szczecin (zachodniopomorskie)

starszy specjalista -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z udzielaniem cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy przygotowywanie projektów decyzji w sprawach związanych z udzieleniem cudz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-31 - Poznań (wielkopolskie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wałbrzycha edytor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo Budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przygotowanie projektów de
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Wałbrzych (dolnośląskie)

starszy specjalista -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Kołobrzeska 43 78-300 Świdwin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie właściwości Powiat
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Świdwin (zachodniopomorskie)

referent -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent 91-202 Łódź, ul. Warecka 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie i ewidencjonowanie materiałów przeznaczonych do archiwizowania porządkowanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobów gromadzonych w archiwum wprowadzanie danych do informat
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Łódź (łódzkie)

specjalista -

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: badanie wiarygodności finansowej przedsiębiorców w celu oceny spełnienia wymagań dotyczących przyznania licencji na wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-04 - Warszawa (mazowieckie)

główny księgowy -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Toruniu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Toruniu ul. A. Antczaka 39/41 87-100 Toruń Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finasowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Toruniu. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Toruń (kujawsko-pomorskie)

SANITARIUSZ - od 1 850 PLN

czynności pomocnicze przy pacjencie, praca na oddziale psychiatrycznym
kontakt przez PUP - 2016-09-21 - Bełchatów (łódzkie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 70-515 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sprawdzanie rachunków, faktur w celu prawidłowej realizacji płatności za usługi i dostawy. Rozliczanie kosztów krajowych i zagranic
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-03 - Szczecin (zachodniopomorskie)

referendarz -

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw dotyczących procesu decyzyjnego w organizacjach międzynarodowych, w zakresie przemysłu okrętowego, w tym na forum ONZ i jej organizacji wyspecjalizowanych oraz Organ
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Kraków 31-156 ul. Basztowa 22 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Gromadzenie i kompletowanie niezbędnych dokumentów do wniosków składanych przez ukaranych mandatami karnymi w zakresie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu spłaty należności, weryfikow
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Kraków (małopolskie)

specjalista -

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonuje badania laboratoryjne paliw i biopaliw ciekłych metodą: 1. silnikową (silnik Waukesh'a); 2. oscylacyjną (gęstościomierze) w celu okre
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji głównej sprzętu i materiałów; analiza, planowanie i organizacja zakupu sprzętu, materiałów i usług na rzecz KWP w Gdańsku oraz jedno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-21 - Gdańsk (pomorskie)

starszy inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Powiatowa Policji w Augustowie ul. Brzostowskiego 6 16-300 Augustów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie gospodarki mandatowej. Wprowadzanie do systemu informatycznego kart informacyjnych wyroków sądów. Wprowadzanie do systemu informatycznego SESPO
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Augustów (podlaskie)

starszy inspektor -

Izba Skarbowa w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie ul. J. Dekana 6 64-100 Leszno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, w zakresie podatku od towarów i usług, opracowywanie odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia praw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Leszno (wielkopolskie)

księgowy -

Izba Skarbowa w Lublinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Izba Skarbowa w Lublinie ul. T. Szeligowskiego 24 20-883 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: księgowanie przypisów, odpisów podatków i opłat na kontach podatników i płatników, dokonywanie należnych zwrotów podatków, sporządzanie raportów kontrolnych, zakładanie kont szczegółowych podatnik
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Zamość (lubelskie)

audytor wewnętrzny -

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: audytor wewnętrzny Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 70-515 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i podległych jednostkach organizacyjn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Szczecin (zachodniopomorskie)

dyrektor delegatury -

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24 80-853 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie, planowanie i organizowanie pracy Delegatury Kuratorium Oświaty w Słupsku; wykonywanie zadań związanych z realizacją lokalnej polityki oświatowej, zgodn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-04 - Słupsk (pomorskie)

specjalista -

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Uczestniczenie w planowaniu dochodów i wydatków w jednostkach podległych Ministrowi Finansów. Uczestniczenie w dokonywaniu kwartalnych analiz i opracowywaniu wniosków z nich wynikających
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie projektów ustaw lub projektów założeń projektów ustaw z zakresu pasz leczniczych oraz uczestnictwo w przygotowywaniu projektów aktów prawny
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Izba Celna w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin Informacja nr 5/2016 z dnia 07 października 2016 r. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie organu wierzycielskiego, inicjowanie postępowania zabezpieczającego i dokonywanie zabezpieczeń na majątku, w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-10 - Szczecin (zachodniopomorskie)

specjalista -

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ­­przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania klientów zewnętrznych oraz na interpelacje poselskie dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, ­­­przygotowywanie opinii,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-28 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Izby Skarbowej, celem realizacji uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy. Prowadzenie ewidencji
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-10 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Wojskowa Komenda Uzupełnień ul. 1905 - go Roku 30 26 -600 Radom Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: terminowe i rzetelne wykonywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych oraz informacyjnych; kierowanie kandydatów do Wojskowej Komisji Lekarskiej oraz Wojskowej Pracowni Psychologic
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-18 - Radom (mazowieckie)

inspektor -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śl. 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw osobowych i socjalnych pracowników w celu wspomagania Dyrektora Izby Skarbowej w prowadzeniu polityki kadrowej oraz zapewnienia przestrzegania prawa pracy, prowadzenie spraw związan
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Wrocław (dolnośląskie)

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj