Praca referendarz Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw w zakresie przyznawania patronatów honorowych Ministra, w tym przygotowywanie, w porozumieniu z właściwymi departamentami, rekomendacji dla Ministra dotyczących wniosków o przyznanie honorowego patronatu Obsługa sekretariatu członka Kierownictwa, w tym prowadzenie kalendarza spotkań i organizacja podróży służbowych krajowych Koordynacja wybranych projektów organizacyjnych w MC – prowadzenie listy projektów, aktualizacja ich statusu w porozumieniu z koordynatorami projektów, gromadzenie raportów miesięcznych, udział w spotkaniach statusowych, w tym przygotowywanie stosownych protokołów Sporządzanie notatek oraz protokołów podczas spotkań z udziałem członków Kierownictwa Przygotowywanie materiałów i dokumentów związanych ze spotkaniami i wyjazdami członków Kierownictwa Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 556 84 74. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej pozostałe wymagania niezbędne: Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Ministerstwa Cyfryzacji oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych Umiejętność organizacji pracy własnej Umiejętność współpracy w zespole Umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i w piśmie (sporządzanie notatek, protokołów, pism urzędowych) Zdolność analizy i syntezy informacji wymagania dodatkowe: Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-12 Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „referendarz/WOP/BM/MC”

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-03

Nazwa stanowiska: referendarz

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

Konsultant ds Umawiania Spotkań (projekt ubezpieczeniowy) -

Opis stanowiska: Telefoniczny kontakt z Klientem Indywidualnym, w celu umówienia spotkania z przedstawicielem renomowanej firmy ubezpieczeniowej. Wymagania: Swoboda wypowiedzi Umiejętność dostosowania się do potrzeb Klienta Nastawienie na realizację celów Znajomość obsługi komputera W zamian oferujemy: Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 (możliwość niższego wymiaru pracy minimu
ARTERIA S.A. - 2016-11-16 - Warszawa (mazowieckie)

Przedstawiciel ds Odszkodowań i likwidacji szkód -

Przedstawiciel ds. Odszkodowań i likwidacji szkód: Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna, lider w branży odszkodowań powypadkowych w Polsce i Europie Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia) Największa kancelaria prawno – odszkodowawcza notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z rozwojem Firmy, która działa już 11 lat na rynku poszukujemy osób za
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. - 2016-08-19 - Warszawa (mazowieckie)

Telefoniczny Doradca Klienta -

WYZWANIA, KTÓRE BĘDZIESZ PODEJMOWAĆ: telefoniczna prezentacja oferty dla aktualnych klientów banku, posprzedażowa obsługa klientów, budowanie i utrzymywanie relacji z klientami. OCZEKUJEMY OD CIEBIE: min. średniego wykształcenia, zdolności komunikacyjnych i predyspozycji do prowadzenia rozmów przez telefon, orientacji na osiąganie wyznaczonych celów, umiejętności nawiązywania relacji, wysokiej kul
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. - 2016-09-07 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds przygotowania inwestycji -

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: udział w opracowaniu strategii wdrażania systemu ERTMS/ETCS/GSM-R z uwzględnieniem wymagań związanych z realizacją inwestycji, udział w opiniowaniu dokumentacji projektowej i wykonawczej, tworzenie projektów uchwał i wniosków dotyczących projektów w celu uzyskania niezbędnych decyzji organów Spółki umożliwiających realizację projektów, udział w proces
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - 2016-09-19 - Warszawa (mazowieckie)

asystent laboratoryjny -

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: asystent laboratoryjny Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie analiz mikrobiologicznych artykułów rolno-spożywczych. Nadzorow
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-03 - Poznań (wielkopolskie)

Specjalista ds rozwoju Bankowości Mobilnej -

W Banku Millennium cenimy różnorodność, bo każdy z nas jest inny i prezentuje swoje, oryginalne spojrzenie na świat. Dzięki temu tworzymy kompletny, zgrany zespół. Dołącz do nas i rozwijaj się w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce, ceniącej najwyższe standardy i doskonałą jakość. Obecnie poszukujemy Kandydatów gotowych do podjęcia pracy w Warszawie w Departamencie Bankowośc
Bank Millennium S.A. - 2016-10-10 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryficach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Śniadeckich 46c 72-300 Gryfice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli podmiotów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego, kontrolowanie powstawania, przechowywania
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Gryfice (zachodniopomorskie)

Pracownik Magazynu Logistycznego -

Zadania: sortowanie przesyłek, rozładunek i załadunek transportu, rozdzielanie towaru na dalsze kierunki wysyłki. motywacja do pracy, niekaralność, dyspozycyjność do pracy w obydwu zmianach, chęć znalezienia stałego lub długoterminowego zatrudnienia. długoterminowe zatrudnienie w międzynarodowej firmie logistycznej, zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie ze składkami ZUS, odzież roboczą. Czas p
Agencja Pracy Czasowej TEMPUS A - 2016-08-21 - Warszawa (mazowieckie)

GARMAŻER M/K - od 1 850 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-10-14 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19 40-038 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie dokumentacji kosztorysowej w celu umożliwienia zlecenia prac remontowych lub inwestycyjnych odbiór i ocena zleconej dokumentacji projektowo-kos
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-21 - Katowice (śląskie)

Executive Assistant to Regional CFO -

Podsumowanie / Job summary: A person on this position will provide support to Regional CFO and Commercial Director. Kogo szukamy / Profile description: 2 years of experience in providing support to the top Executives advanced knowledge of English, used actively in business environment experience in complex calendar management - executive meetings, international events experience in planning business trips and pre
PageGroup Polska - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10 81-338 Gdynia Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizacja i prowadzenie spraw kancelaryjnych wydziału oraz archiwizacja dokumentów, prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie spraw osobowych pracowników wydziału, w tym ewid
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-03 - Gdynia (pomorskie)

inspektor weterynaryjny -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ul. Proletariacka 2/6 93-569 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie kontroli sposobu realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej przez powiatowych lekarzy województwa łódzkiego w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-10 - Łódź (łódzkie)

Programista Delphi / PHP -

rozwój i utrzymanie aplikacji własnych (Delphi / PHP / MySQL) modyfikacje aplikacji na potrzeby nowych wdrożeń diagnostyka błędów i ich korekta przygotowywanie dokumentacji wsparcie użytkowników dobra znajomość środowiska Delphi, mile widziane doświadczenie w pracy z aplikacjami bazodanowymi dobra znajomość języka SQL i baz danych MySQL, w tym umiejętności pisania optymalnych zapytań znajomoś
MAK Investments S.A. - 2016-11-28 - Warszawa (mazowieckie)

Główny Analityk ds Kontrolingu -

realizację procesu przygotowania budżetu i prognoz z zakresu powierzonego obszaru monitorowanie poziomu wykonania budżetu prezentację wyników finansowych innym jednostkom organizacyjnym uczestnictwo w przygotowaniu założeń i weryfikacji modeli finansowych planowanie strategiczne w zakresie powierzonego obszaru optymalizację procesów i procedur co najmniej 3- letnie doświadczenie w pracy w obszarach fin
Orange Polska S.A. - 2016-10-19 - Warszawa (mazowieckie)

bosman portu -

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: bosman portu Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10 81-338 Gdynia Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: uczestnictwo w kontrolach przestrzegania przepisów na nabrzeżach i podczas postoju statków nadzorowanie cumowania i odcumowywania wybranych statków przekazywanie kapitanom statków i użytkownikom portu poleceń of
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-18 - Gdańsk (pomorskie)

PRAKTYKANT W WYD. POLITYCZNO-EKONOMICZNYM W AMBASADZIE RP W HELSINKACH - nieodpłatny

1) Sporządzanie notatek i materiałów informacyjnych 2) Opracowywanie komunikatów na stronę internetową 3) Udział w spotkaniach koordynacyjnych UE4) Bieżąca pomoc podczas uroczystości organizowanych w Ambasadzie5) Sporządzanie notatek i sprawozdań z udziału w konferencjach, seminariach, briefingach nt. polityki zagranicznej Finlandii6) Pomoc w realizacji przedsięwzięć z zakresu dyplomacji publicznej oraz wydarzeń kulturalnych
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH - 2015-12-02 - Warszawa (mazowieckie)

Doradca Klienta w Placówce Detalicznej -

Zapewnienie Klientom profesjonalnej i najwyższej jakości obsługi bankowej Budowanie z Klientami długotrwałych relacji Dopasowywanie oferty produktowej do potrzeb Klienta Realizowanie zadań sprzedażowych, również poprzez aktywne pozyskiwanie Klientów Prawidłowe wykonywanie operacji bezgotówkowych oraz gotówkowych Przestrzeganie standardów i procedur bankowych Kształtowanie pozytywnego wizerunku Bank
Bank Millennium S.A. - 2016-08-26 - Warszawa (mazowieckie)

SPRZĄTACZKA - od 12 PLN

j.w.
kontakt przez PUP - 2016-03-31 - Warszawa (mazowieckie)

Sortownik - praca w punkcie przyjęć -

Tempus A Agencja Pracy Czasowej i Doradztwa Personalnego (KRAZ nr 493) istnieje od 2002 r. Zatrudnia pracowników stałych i tymczasowych dla dużych i średnich firm na terenie województwa łódzkiego oraz mazowieckiego. Poszukujemy Kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku Sortownik - praca w punkcie przyjęć Miejsce pracy: Ursynów / okolice Okęcia Numer ref: MAG/WZ Czas pracy: • 5 dni w
Agencja Pracy Czasowej Tempus A Sp. z o.o. Spółka Komandytowa - 2016-11-09 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds Rozwoju Bankowości Mobilnej -

W Banku Millennium cenimy różnorodność, bo każdy z nas jest inny i prezentuje swoje, oryginalne spojrzenie na świat. Dzięki temu tworzymy kompletny, zgrany zespół. Dołącz do nas i rozwijaj się w jednej z największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce, ceniącej najwyższe standardy i doskonałą jakość. Obecnie poszukujemy Kandydatów gotowych do podjęcia pracy w Warszawi
Bank Millennium S.A. - 2016-11-17 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie informacji o charakterze analityczno-diagnostycznym i sprawozdawczym na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, a także efektywności stosowanych rozwiązań us
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-31 - Warszawa (mazowieckie)

Dyrektor Komercjalizacji Ofert -

zarządzanie procesem TTM w Sprzedaży B2C i SOHO realizację wdrożeń ofertowych oraz zarządzanie Sezonami Komercyjnymi w Sprzedaży komercjalizację ofert przygotowywanie i realizację action planów sprzedażowych przygotowywanie benchmarków rynkowych w zakresie narzędzi sprzedażowych i ofert prowadzenie projektów wdrożeniowych związanych z nowymi produktami kreowanie i wdrażanie nowych, innowacyjnych
Orange Polska S.A. - 2016-10-19 - Warszawa (mazowieckie)

GL Team Leader for Hungary/Romania -

Podsumowanie / Job summary: For our Client, an American Retail Company we are looking for experienced GL Specialist to join its General Ledger department as a Team Leader. Kogo szukamy / Profile description: University degree - preferably finance and accounting - or accounting courses 2 -3 years of accounting experience in the field of accountancy GL department Hungary, English fluent, Romanian will be a benefit
PageGroup Polska - 2016-12-02 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu ul. Zygmunta Augusta 20 59-700 Bolesławiec Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rejestrów postępowań toczących się w Wydziale Dochodzeniowo - Śledczym, prowadzenie skłądnicy dowodów rzeczowych oraz dokumentacji z nią związanej, przek
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-29 - Bolesławiec (dolnośląskie)

Ekspert ds rozwiązań chmury obliczeniowej -

Proponowane ścieżki kariery: Kierownik Projektu (Service Delivery Manager) Starszy Konsultant ds. Wdrożeń (Senior Implementation Consultant) Niezależnie którą ścieżkę wybierzesz: Wykorzystasz swoją wiedzę w projektach dla klientów z Europy Środkowej i Wschodniej. Będziesz członkiem zespołów projektowych złożonych z profesjonalistów z różnych krajów. Będziesz poszerzać wiedzę poprzez kon
ATOS Polska S.A. - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj