Praca inspektor weterynaryjny Sępólno Krajeńskie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Kościuszki 17 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Kościuszki 17 Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w terenie - obszar powiatu, do dyspozycji samochód służbowy (parking przy budynku) praca przy komputerze, warunki pracy bardzo dobre, nowe pomieszczenia biurowe, komputery i urządzenia powielające wyjazdy służbowe na szkolenia i konferencje Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu). Powiatowy Lekarz Weterynarii skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na oferowanym stanowisku. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: prawo wykonywania zawodu prawo jazdy znajomośc przepisów z zakresu ochrony zdrowia oraz zwalczania chorób zakaźnych wymagania dodatkowe: Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-10-31 Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Kościuszki 17

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-02

Nazwa stanowiska: inspektor weterynaryjny

Państwo: Polska

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: sępoleński

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

referendarz -

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Główny Inspektorat Transportu Drogowego ul. Aleje Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Planowanie i koordynowanie w oparciu o funkcjonalności CPD CANARD, w obszarze zarządzania infrastrukturą, wykorzystania stacjonarnych urządzeń re
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-02 - Warszawa (mazowieckie)

analityk -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: analityk Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w wykonywaniu analiz w technikach spektralnych, udział w oznaczaniu substancji organicznych metodam
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Gdańsk (pomorskie)

kierownik służby liniowej -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik służby liniowej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2 91 - 857 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie pracą obwodu drogowego, dokonywanie objazdów i przeglądów dróg, ustalanie potrzeb rzeczowych w zakresi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Sieradz (łódzkie)

młodszy archiwista -

Archiwum Państwowe w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy archiwista Archiwum Państwowe w Warszawie ul. Krzywe Koło 7 00-270 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ewidencjonuje zasób archiwum w tym dokumenty w języku rosyjskim i niemieckim wprowadza dane do baz danych opracowuje proste zespoły weryfikuje istniejącą ewidencję zasobu wykonuje czynno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-08 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2b 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie czynności sprawdzających w odniesieniu do składanych w Urzędzie dokumentów podatkowych w celu sprawdzenia ich poprawności, prowadzenie czynności sprawdzających i wyjaśniających w celu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Warszawa, ul. Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kontroli terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz prowadzenie kontroli terenowych organ
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją zadań inwestycyjno – remontowych oraz weryfikowanie rozliczeń i rachunkó
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-14 - Radom (mazowieckie)

starszy specjalista -

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Główny Urząd Statystyczny Aleja Niepodległości 208 00-925 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wsparcie ABI w zakresie realizacji zadań ustawowych ABI, m.in. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, sporządzenie i aktualizacja spisu zb
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-07 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śl. 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w celu szybkiej i skutecznej egzekucji zaległości podatkowych i innych należności przygotowywan
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Nowa Ruda (dolnośląskie)

inspektor wojewódzki -

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 - 914 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-07 - Chełm (lubelskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wspieranie podatników i innych podmiotów w celu prawidłowego wypełniania przez nich zobowiązań, prowadzenie czynności sprawdzających i wyjaśniających w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń, udziela
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Celna w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Celna w Krakowie, Al. Krasińskiego 11b, 31-111 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Rozliczanie zabezpieczeń gotówkowych przyjętych w izbach celnych, urzędach celnych i oddziałach celnych; Prowadzenie rachunkowości sum depozytowych; Rozliczanie opłaty paliwowej, opłat ponadnormatywnych, kaucji
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-10 - Kraków (małopolskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie ul. Rynkowa 1c 11-700 Mrągowo Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie zadań z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej, nadzór nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, nadzór nad obrot
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Mrągowo (warmińsko-mazurskie)

podreferendarz -

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udzielanie wsparcia technicznego pracownikom Głównego Inspektoratu Sanitarnego Diagnozowanie i rozwiązywanie bieżących problemów użytkown
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-07 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu 66-300 Międzyrzecz ul. Zakaszewskiego 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadzór nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu żywność pochodzenia zwierzęcego. Nadzór i orga
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Międzyrzecz (lubuskie)

specjalista -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska; przygotowanie dokumentów pokontrolnych (zarząd
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Lublin (lubelskie)

starszy specjalista -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców, sprawdzanie cudzoziemców w systemach informatycznych, przygotowywanie projek
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie Komendant Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 100 02-514 WARSZAWA Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, w celu przekazania tych dokumentów pracownikom oraz kom
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-27 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Warszawa, ul. Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kontroli terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz prowadzenie kontroli terenowych organów
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu ul. Gajowicka 118 50-984 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wprowadzanie danych ewidencyjnych i ich bieżąca aktualizacja w systemie ewidencji elektronicznej SPIRALA-ZINT przyjmowanie zbiorów (kart) ewidencyjnych z innych WKU i ujmowanie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Wrocław (dolnośląskie)

sekretarz -

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: sekretarz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz umieszczanie informacji o tym w rejestrze. Obsługa elektronicznych baz danych i zapewnienie sprawnego ob
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-03 - Poznań (wielkopolskie)

referent -

Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa 40-022 Katowice ul. Damrota 25 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień, w celu dobrowolnego wykonania przez podatników,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Pszczyna (śląskie)

główny specjalista -

Główny Urząd Miar w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista ul. Elektoralna 2 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Pozyskiwanie funduszy unijnych w oparciu o bieżącą analizę potrzeb finansowych w ramach realizowanych zadań oraz inicjowanie przedsięwzięć mających na celu otrzymywanie środków unijnych; Rozliczanie fun
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Warszawa (mazowieckie)

księgowy -

Izba Skarbowa w Lublinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Izba Skarbowa w Lublinie ul. T. Szeligowskiego 24 20-883 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: księgowanie dowodów wpłat na kontach podatników i płatników, wystawianie postanowień w sprawie zaliczenia nadpłaty, sporządzanie zawiadomień do komorników sądowych w sprawie przekazania nadpłat lub z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Chełm (lubelskie)

starszy specjalista -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista GDDKiA Oddział w Kielcach ul. Paderewskiego 43/45 25-950 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: monitoring i analiza stanu technicznego dróg oraz określanie potrzeb rzeczowych w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg, przygotowywanie materia
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Kielce (świętokrzyskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych w celu sprawdzenia ich poprawności. Udzielanie pisemnych informacji w celu odpowiedzi na zapyt
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-08 - Pruszków (mazowieckie)

referent -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent 94-250 Łódź, ul.Siewna 13a Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Uczestniczenie w kontrolach wytwarzania i obrotu materiałem siewnym, Pobieranie prób materiału siewnego do analiz laboratoryjnych, Uczestniczenie w kont
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Łódź (łódzkie)

referendarz -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej i wychodzącej z sekretariatu Prowadzenie obsługi sekretarskiej Podsekretarza Stanu Kompletowanie materiałów na Kierownictwo, komisje sejmowe i senackie, konferencje, nar
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Warszawa (mazowieckie)

ekspert nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: ekspert nadzoru budowlanego 75-626 Koszalin ul. Andersa 34 pok. 057 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Rozpatrywanie spraw zakończenia budów i pozwoleń na użytkowanie; Prowadzenie postępowań naprawczych; Prowadzenie kontroli budów w celu sprawdzenia prz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Koszalin (zachodniopomorskie)

referent -

Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent IZBA SKARBOWA UL. DAMROTA 25 40-022 KATOWICE Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: orzecznictwo podatkowe w I instancji oraz załatwianie środków odwoławczych; wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności; prowadzenie czynności sprawdzają
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Zawiercie (śląskie)

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj