Praca specjalista Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Poleasingowe używane laptopy.

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: identyfikacja możliwości udzielania wsparcia w obszarze przemysłu okrętowego, w tym analiza krajowych i zagranicznych instrumentów służących rozwojowi przemysłu okrętowego, rozwiązań prawnych, podatkowych oraz z zakresu pomocy publicznej, a także ocena możliwości zastosowania ich na gruncie krajowym; opracowywanie propozycji instrumentów wsparcia przemysłu okrętowego oraz ich pakietów, w tym w zakresie uzyskania pełnego wykorzystania możliwości jakie daje prawo unijne, w szczególności w zakresie implementacji dyrektyw i innych norm prawa międzynarodowego; analiza możliwości rozszerzenia aktualnie obowiązujących oraz projektowanych instrumentów pomocy publicznej na branżę przemysłu okrętowego, w tym sprawdzanie wymiaru dopuszczalnej pomocy, analogii z innymi państwami, orzecznictwa organów krajowych i międzynarodowych właściwych w zakresie pomocy publicznej oraz skutków zastosowania pomocy publicznej; monitorowanie udzielonej pomocy publicznej, we współpracy z właściwymi ministerstwami i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów; prowadzenie spraw dotyczących zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji, w tym monitorowanie funkcjonowania tego podatku oraz innych rozwiązań związanych z podatkami dochodowymi w zakresie przemysłu okrętowego; monitorowanie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w kontekście przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, w tym skuteczności instrumentu pomocowego w odniesieniu do przedsiębiorców okrętowych i przemysłów komplementarnych oraz stopnia zainteresowania przedsiębiorców korzystaniem z tego instrumentu wsparcia; monitorowanie udzielania pomocy regionalnej w zakresie kredytu technologicznego lub premii technologicznej w odniesieniu do przemysłu okrętowego; prowadzenie działań legislacyjnych mających na celu aktywizację przemysłu okrętowego w Polsce, w tym przygotowywanie projektów analiz prawnych, prawno-porównawczych oraz prowadzenie spraw dotyczących procedowania aktów prawa w celu stworzenia odpowiednich ram prawnych dla aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań – krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, – częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, - węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, - mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy. Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu). Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie gospodarki morskiej lub gospodarki lub rozwoju regionalnego lub ochrony konkurencji i konsumentów lub spraw międzynarodowych pozostałe wymagania niezbędne: znajomość zagadnień z zakresu gospodarki morskiej, w tym przemysłu okrętowego; wiedza w zakresie spraw europejskich i międzynarodowych; wiedza z zakresu instrumentów pomocy publicznej; znajomość języka angielskiego na poziomie B2; rzetelność i terminowość; umiejętności analityczne; skuteczna komunikacja; samodzielność i inicjatywa. wymagania dodatkowe: Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego na poziomie B2. Kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie gospodarki morskiej lub gospodarki lub rozwoju regionalnego lub ochrony konkurencji i konsumentów lub spraw międzynarodowych Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-14 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Biuro Dyrektora Generalnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa lub składać w kancelarii, ul. Nowy Świat 6/12 z dopiskiem w liście motywacyjnym: DGM-10/16

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-02

Nazwa stanowiska: specjalista

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

specjalista -

Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Biuro Nasiennictwa Leśnego ul. Rakowiecka 30 02-528 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Dokonywanie kontroli leśnego materiału podstawowego, podlegającego rejestracji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego pod względem spełniania wymogów określonych w ustawie o leśnym ma
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-29 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawowanie nadzoru nad warunkami pozyskiwania mleka w gospodarstwacxh wraz z prowadzeniem dokumentacji sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka wraz z prowadzeniem dokunent
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-18 - Mława (mazowieckie)

starszy statystyk -

Urząd Statystyczny w Lublinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy statystyk Urząd Statystyczny w Lublinie ul. St. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: pozyskiwanie, gromadzenie i wstępnie przetwarzanie danych pierwotnych pozyskanych od sprawozdawców w celu realizacji badań zgodnie z wytycznymi i ustalonymi harmonogramami, pozyskiwanie p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-14 - Biała Podlaska (lubelskie)

Asystent kierownika kontraktu -

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za wspieranie i wspomaganie działań kierownika kontraktu w trakcie realizacji kontraktu w ramach projektu inwestycyjnego celem wykonania kontraktu zgodnie z przyjętymi założeniami. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: współudział w opracowaniu kompleksowej dokumentacji przetargowej niezbędnej dla wdrożenia procedur przetargowych oraz współudział w p
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

DORADCA DS. REKLAM - od 2 200 PLN

Zgodny, praca w Grudziądzu.
Polska Press Sp. z o. o. - 2016-05-10 - Warszawa (mazowieckie)

MONTER - od 12 PLN

j.w
kontakt przez PUP - 2016-01-05 - Warszawa (mazowieckie)

Konsultant ds obsługi klienta z językiem francuskim (1/2 etatu) -

Oferta Oferujemy: Stałe i stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie; Praca w wymiarze połowy etatu; Opieka medyczna; Pakiet benefitów pozapłacowych; Pracę w dynamicznym i międzynarodowym środowisku; Miłą atmosferę pracy. , Opis firmy Lubisz kontakt z ludźmi. Chcesz pracować w dynamicznym, międzynarodowym środowisku. Znasz biegle język francuski. W takim razie szukamy właśnie Ciebie. Dla nas
HRK S.A. - 2016-09-09 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krotoszynie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krotoszynie, ul. Zdunowska 116, 63-700 Krotoszyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzorowanie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz nadzorowanie zakładów zajmujących się p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-17 - Krotoszyn (wielkopolskie)

Specjalista ds Kadr i Płac -

- Obsługa pracowników firmy w zakresie kadr i płac; - Administrowanie i prowadzenie akt osobowych pracowników; - Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników, sprawdzanie poprawności danych stanowiących podstawę naliczania oraz sporządzania list płac; - Kontrola i weryfikacja ewidencji czasu pracy pracowników; - Sporządzanie deklaracji PIT, druków RP7 itp. - Wystawianie zaświadczeń oraz wszelkich innych
MarcPol S.A. - 2016-09-23 - Warszawa (mazowieckie)

Audytor Wewnętrzny -

Zakres obowiązków Wsparcie w zakresie przeprowadzania w T-Mobile Polska audytów wewnętrznych, kontroli wewnętrznych, analiz i oceny efektywności procesów biznesowych. Opracowanie raportów, wniosków i rekomendacji pokontrolnych. Weryfikacji wdrożenia rekomendacji audytowych. Udział w czynnościach wyjaśniających w przypadku wystąpienia nadużycia lub innych nieprawidłowości (gromadzenie dokumentacj
T Mobile Polska S.A. - 2016-08-11 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds personalnych -

Oferta Oferta: umowa o pracę atrakcyjne wynagrodzenie przyjazna atmosfera pracy potężne możliwości rozwoju opieka medyczna multisport niezbędne narzędzia pracy (telefon i laptop służbowy) , Opis firmy Międzynarodowa, znana firma produkcyjna, z siedzibą ok. 20 km na zachód od centrum Warszawy, poszukuje osoby z juniorskim doświadczeniem na stanowisko: , Obowiązki Zakres obowiązków: obsługa kadrowa
HRK S.A. - 2016-08-27 - Warszawa (mazowieckie)

PRACOWNIK MAGAZYNU - od 2 150 PLN

przyjmowanie i kompletowanie oraz wydawanie towaru, rejestracja przesyłek, prowadzenie dokumentacji magazynowej
EKO-BHL Sp. z o.o. - 2016-01-14 - Warszawa (mazowieckie)

STAJENNY - od 925 PLN

j.w
kontakt przez PUP - 2016-02-02 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Środowiska w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie wydawania zezwoleń na przewożenie przez granicę Unii Europejskiej okazów gatunków zagrożonych wyginięciem prowadzenie postępowania administracyjnego
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługa sekretariatu, przyjmowanie wniosków łącznie z kompletowaniem niezbędnych załączników do wniosków dotyczących udzielania zezwoleń legalizujących pobyt w RP oraz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-03 - Słupsk (pomorskie)

główny metrolog -

Główny Urząd Miar w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny metrolog ul. Elektoralna 2 00-139 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Koordynowanie lub samodzielne wykonywanie badań w ramach oceny zgodności taksometrów, zatwierdzania typu przyrządów do pomiarów prędkości w ruchu drogowym, homologacji analogowych i cyfrowych tachografów, wy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-07-19 - Warszawa (mazowieckie)

ADMINISTRATOR APLIKACJI (NR 3473) - od 6 500 PLN

- administrowanie aplikacji- utrzymywanie stałej dokumentacji wykonywanych zadań- wsparcie i współdziałanie w przygotowaniu dokumentacji technicznej- testowanie i wdrazanie nowych wersji aplikacji i zmian w określonych aplikacjach
ATOS IT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2016-05-18 - Warszawa (mazowieckie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 1 850 PLN

j.w.
kontakt przez PUP - 2016-03-04 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Adres urzędu: Podlaski Urząd Wojewódzki ul. Mickiewicza 3 15-213 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sporządzanie okresowych analiz rynkowych na poszczególnych rynkach rolnych, realizowanie zadań związanych z występowaniem chorób zakaźnych zwierząt,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Białystok (podlaskie)

specjalista -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Jerzego Gerarda Koppa 1A 87-400 Golub-Dobrzyń Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w inspekcji budów i obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych prowadzenie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-26 - Golub-Dobrzyń (kujawsko-pomorskie)

starszy informatyk -

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brodnicy Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy informatyk Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brodnicy ul. Królowej Jadwigi 4 87-300 Brodnica Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie strony internetowej WKU Uczestniczenie w planowaniu potrzeb technicznych w zakresie sprzętu informatycznego Prowadzenie z żołnierzami zawodowymi i pracown
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-21 - Brodnica (kujawsko-pomorskie)

Starszy Konsultant ds Funduszy Europejskich -

Dla naszego Klienta, jednej z najszybciej rozwijających się firm doradczych poszukujemy zmotywowanych Kandydatów/Kandydatek na stanowisko: Starszy Konsultant ds. Funduszy EuropejskichMiejsce pracy: Warszawa Zadania: przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (studia wykonalności/ biznes plany/ wniosek o dofinansowanie/ inne wymagane dokumenty) dla wybranych instrumentów wsparcia (fundusze UE i inne programy pom
HRK S.A - 2016-07-22 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie czynności w celu wyegzekwowania brakujących deklaracji w przypadku niewywiązywania się podatników z obowiązku składania deklarcji podatkowych oraz podejmowanie działań zmierzających do wykreślenia podmi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-14 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 - 914 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie zamówień oraz realizowanie zakupu sprzętu i materiałów obrony cywilnej, współdziałanie w inwentaryzacji składników majątkowych obrony cywilnej w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-10 - Lublin (lubelskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie ul. Orężna 9 05-501 Piaseczno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Kontrola nad prze
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-17 - Piaseczno (mazowieckie)

Staż w dziale IT -

Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonuje dział IT w dużej, międzynarodowej firmie? Zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, poznając codziennie obowiązki tego działu? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi tak, zapraszamy Cię do naszego zespołu, gdzie będziesz miec możliwość zdobycia nowych umiejętności pod okiem doświadczonych pracowników, podczas 3 lub 6 miesięcznego, płatnego stażu . Zakres zadań Wspar
SITEL Polska - 2016-10-17 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj