Praca inspektor Leszno BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie ul.Święciechowska 150 64-100 Leszno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Rozliczanie lekarzy weterynarii i innych osób nie będących pracownikami Inspekcji wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii z wykonania określonych czynności z tytułu wyznaczenia oraz sporządzanie zestawień miesięcznych i rocznych Prowadzenie ewidencji sztuk padłych zwierząt i badanych na BSE oraz przygotowywanie danych do sprawozdań w tym zakresie prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z gospodarką taboru samochodowego będącego własnością Inspekcji prowadzenie obsługi biurowej Powiatowego Lekarza, w tym również prowadzenie centralnych rejestrów wynikających z przepisów prawa oraz wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz wyszukiwanie dinformacji i danych potrzebnych PLW Prowadzenie zagadnień związanych z gospodarką mandatową prowadzenie zaopatrzenia jednostki przygoowywanie dokumentacji do archiwizacji Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: -praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie -wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami -obsługa urządzeń biurowych(komputer,drukarka,skaner,ksero,fax,niszczarka) -bezpośrednie i pośrednie kontakty(w tym telefoniczne) z interesantami. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: -stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym (wysoki parter) -budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: zewnętrzna platforma schodowa do przemieszczania osób niepełnosprawnych( do niesamodzielnego użytkowania), brak drzwi o odpowiedniej szerokości,toalety niedostosowane do potrzeb, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz oraz otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane.Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem te. 65 5203963 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań pozostałe wymagania niezbędne: Prawo jazdy kat.B znajomość aktualnie obowiazujaych przepisów z zakresu zamówień publicznych umiejętność sprawnej organizacji odporność na stres kominikatywność kultura osobista umiejętność pracy w zespole wymagania dodatkowe: Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: 2016-09-12 Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul.Święciechowska 150 64-100 Leszno z dopiskiem " oferta zatrudnienia - inspektor"

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-02

Nazwa stanowiska: inspektor

Państwo: Polska

Województwo: wielkopolskie

Powiat: m. Leszno

Miejscowość: Leszno

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

referent -

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Wojskowa Komenda Uzupełnień ul. Kopernika 17"A" 70-241 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadawanie i unieważnianie przydziałów mobilizacyjnych. Prowadzenie uzgodnień z jednostkami wojskowymi. Realizacja zadań zwiazanych z powoływaniem na ćwiczenia wojskowe. Obsłu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-11 - Szczecin (zachodniopomorskie)

specjalista -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Kaliska 1 62-300 Września Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rachunkowości i bieżącej ksiegowości Inspektoratu przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia planu finansowego sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i innyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Września (wielkopolskie)

zastępca powiatowego lekarza weterynarii -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: zastępca powiatowego lekarza weterynarii Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach ul. Pietruszkowa 28 89-600 Chojnice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie pracy personelu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chojnicach, wspieranie działań Powiat
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-31 - Chojnice (pomorskie)

statystyk -

Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: statystyk Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: gromadzenie i przetwarzanie pierwotnych danych statystycznych bieżąca kontrola pod względem logicznym i merytorycznym sprawozdań i materiałów statystycznych współpraca z po
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-29 - Ostrołęka (mazowieckie)

specjalista -

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Koszykowa 16; 00-564 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie konsultacji wizowych o których mowa w art. 67-70 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; wymiana informacji z centralnymi organami wizowymi innych państw obszaru Schengen oraz instytucjami
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Warszawa (mazowieckie)

PRACOWNIK OCHRONY - od 1 850 PLN

pracownik ochrony na terenie obiektów handlowych
Beta Security System sp. z o.o. - 2016-06-08 - Leszno (wielkopolskie)

asystent -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: asystent Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Szarych Szeregów 7 10-072 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie i nadzorowanie badań oraz prowadzenie zapisów z wykonywanych czynności zgodnie z planem zapewnienia jakości wyników bada
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-16 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

starszy inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s w Gdyni Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor 81-969 Gdynia , ul. Polska 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrola i ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku wewnętrznym i spr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-14 - Gdynia (pomorskie)

radca prawny -

Kuratorium Oświaty w Katowicach Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny Kuratorium Oświaty ul.Powstańców 41a 40-024 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sporządzanie opinii prawnych w celu rozwiązywania przedstawionych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, Wicekuratorów Oświaty oraz komórki organizacyjne zagadnień prawnych budzących wąt
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-01 - Katowice (śląskie)

starszy inspektor -

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 25-009 Kielce ul.Zamkowa 5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw kadrowych Urzędu. Naliczanie zwolnień lekarskich. Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników. Zgłaszanie nowozatrudniony
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Kielce (świętokrzyskie)

starszy referent -

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: weryfikowanie pod względem kompletności i sporządzanie projektów dokumentów z postępowań administracyjnych i sprawdzających w sprawach wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników och
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie i rozliczanie urządzeń ewidencyjnych dokumentów niejawnych i jawnych Zarządu w Poznaniu CBŚP, przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie, udostępnianie, przekazywanie, przesyłanie i
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Poznań (wielkopolskie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU ul. 11 – go Listopada 37/59 , 26-600 Radom Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizowanie, koordynowanie i realizowanie zadań związanych z wprowadzeniem danych do systemu KSIP (moduł Ruch Drogowy)
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-24 - Radom (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Franklina Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Dokonywanie obsługi bieżącej podatników i innych podmiotów Dokonywanie czynności sprawdzających Dokonywanie identyfikacji i rejestracji podatkowej Wprowadzanie danych do systemów komputerowych Wa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-30 - Gryfice (zachodniopomorskie)

starszy specjalista -

Komenda Miejska Policji w Legnicy Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Miejska Policji w Legnicy ul. Asnyka 3-5 59-220 Legnica Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań skargowych dotyczących skarg wniesionych na czynności podejmowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i podległych jednostek o
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-09 - Legnica (dolnośląskie)

główny księgowy -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie ul. Opatowska 31, 28-200Staszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie rachunkowości Inspektoratu według obowiązujących zasad i przepisów oraz dysponowanie środkami pienię
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-24 - Staszów (świętokrzyskie)

specjalista -

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w realizacji zadań mających na celu przygotowanie oraz wdrażanie projektu Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku D
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2 91 - 857 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg wraz z gospodarką materiałową w tym zakre
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-24 - Łowicz (łódzkie)

powiatowy lekarz weterynarii -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: powiatowy lekarz weterynarii Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku ul. Weterynaryjna 1 84-300 Lębork Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie pracą Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku, sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie zdrowia i o
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-31 - Lębork (pomorskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań i orzekanie w sprawach o: udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym w zakresie pomocy publicznej w celu skutecznej realizacji należności, zabezpieczenie zobowiązań pod
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Gdańsku poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Gdańsku ul. Długa 75/76 80-831 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań podatkowych. Orzekanie w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe. Określanie wysokości dochodu, wysoko
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-04 - Gdańsk (pomorskie)

inspektor -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań podatkowych w celu ustalenia bądź określenia zobowiązania podatkowego Prowadzenie postępowań w sprawie wniosków o stwierdzenie nadpłaty w celu realizacji zadań w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-21 - Lwówek Śląski (dolnośląskie)

specjalista -

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10 81-338 Gdynia Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: uczestniczenie w przeprowadzeniu inspekcji statków obcych bander, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, tekstem Memorandum Paryskiego oraz Dyrektywą UE w sprawie kontroli przeprowadzanej przez Państw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Gdynia (pomorskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tucholi Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Kopernika 2 89-500 Tuchola Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizowanie i koordynowanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, wprowadzaniem na
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Tuchola (kujawsko-pomorskie)

starszy inspektor -

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Warszawa, ul. Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rozpatrywanie odwołań, zażaleń oraz wniosków składanych w pierwszej instancji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Administrowanie i zarządzanie sprzętem serwerowym i sieciowym w Ministerstwie. Monitorowanie stanu komponentów urządzeń serwerowych i sieciowych, napra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-08 - Warszawa (mazowieckie)

starszy księgowy -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy księgowy Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śl. 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: weryfikacja i księgowanie dokumentów źródłowych na kartach kontowych w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji uprawnionym podmiotom analiza danych wynikających z kart kontowyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Wrocław (dolnośląskie)

starszy inspektor -

Izba Skarbowa w Rzeszowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Izba Skarbowa w Rzeszowie ul. Geodetów 1 35-959 Rzeszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki, celem stwierdzenia prawidłowości wywiązywania się podatników i płatników z obowiązków podatkowych, wprowadzanie do
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Sanok (podkarpackie)

statystyk -

Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: statystyk Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: gromadzenie i przetwarzanie pierwotnych danych statystycznych bieżąca kontrola pod względem logicznym i merytorycznym sprawozdań i materiałów statystycznych współpraca z po
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-16 - Płock (mazowieckie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 70-515 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sprawdzanie rachunków, faktur w celu prawidłowej realizacji płatności za usługi i dostawy. Rozliczanie kosztów krajowych i zagranic
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-03 - Szczecin (zachodniopomorskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj