Praca starszy inspektor wojewódzki Poznań BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie decyzji o stwierdzeniu posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego prowadzenie postępowań administracyjnych oraz sporządzanie opinii dotyczących przyjętych wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego w celu przekazania ich wraz z zebraną dokumentacją Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz przygotowywanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego przyjmowanie wniosków o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz sporządzanie do nich opinii w celu przekazania ich wraz z zebraną dokumentacją Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzenie oraz aktualizacja rejestrów przyjętych wniosków w systemie informatycznym Pobyt, rejestrze elektronicznym wojewody i w formie papierowej udostępnianie danych i informacji przechowywanych w prowadzonych rejestrach upoważnionym organom przekazywanie danych niezbędnych do aktualizacji w rejestrze PESEL w zakresie nabycia obywatelstwa polskiego w drodze uznania za obywatela polskiego, potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz dotyczących prowadzonych spraw Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca związana z obsługą klientów i poczty oraz wykonywaniem typowych prac administracyjno-biurowych z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych - stres związany z obsługą klientów zewnętrznych -stanowisko znajduje się na I piętrze budynku biurowego, - stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się po terenie urzędu w celu przekazania lub odebrania dokumentów - klatka schodowa o szerokości 160 cm z poręczami, strome schody zabiegowe, - drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm - budynek oraz winda nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW (www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru_na_stanowisko_pracy.docx) Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową. Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu. Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2400-2600 zł. Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych pozostałe wymagania niezbędne: znajomość przepisów z zakresu obywatelstwa, repatriacji, cudzoziemców, stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, paszportów (obecnie obowiązujących oraz wcześniejszych - od początku XX wieku) komunikatywna znajomość jednego języka obcego znajomość geografii politycznej oraz historii niezbędnej dla właściwej oceny sytuacji klienta znajomość kpa, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów ustawy o ochronie danych osobowych umiejętność stosowania prawa w praktyce dobra organizacja pracy umiejętność obsługi komputera komunikatywność, umiejętność argumentowania wymagania dodatkowe: empatia umiejętność działania w sytuacjach stresowych, łagodzenia postaw roszczeniowych asertywność, umiejętność przekonywania Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-09 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Kancelaria Główna Urzędu, bud. B, pok. 025-026 (z podaniem w ofercie nr ref. 95/16)

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-08-31

Nazwa stanowiska: starszy inspektor wojewódzki

Państwo: Polska

Województwo: wielkopolskie

Powiat: m. Poznań

Miejscowość: Poznań

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

SPRZEDAWCA - od 1 850 PLN

Sprzedawca
Stenders Europe Sp. z o.o. - 2016-02-03 - Poznań (wielkopolskie)

informatyk -

Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: informatyk Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim 59-600 Lwówek Śląski ul. Jana Pawła II 12 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 1. Lokalne administrowanie centralą telefoniczną, siecią internetową oraz intranetową w celu zapewnienia prawidłowej łączności i trans
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-04 - Lwówek Śląski (dolnośląskie)

SEKRETARKA - 997,4 PLN

wg programu stażu
kontakt przez PUP - 2016-06-07 - Poznań (wielkopolskie)

młodszy inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy inspektor nadzoru budowlanego 91-202 Łódź, ul. Warecka 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego; przeprowadzanie inspekcji obiektów użytkowanyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-25 - Łódź (łódzkie)

Kierownik Sklepu -

salony MONNARI w Poznaniu Wymagania: wykształcenie wyższe, co najmniej 2-3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym, najlepiej w branży odzieżowej, doświadczenie w zarządzaniu podobnymi placówkami, umiejętność kierowania kilkuosobowym zespołem, duże doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta, wysoka kultura osobista, entuzjazm, zaangażowanie, inicjatywa oraz silna motywacja, z
MONNARI TRADE S.A. - 2016-09-06 - Poznań (wielkopolskie)

starszy specjalista -

Izba Celna w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin Informacja nr 4/2016 z dnia 07 października 2016 r. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie organu wierzycielskiego, inicjowanie postępowania zabezpieczającego i dokonywanie zabezpieczeń na maj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-10 - Szczecin (zachodniopomorskie)

analityk -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: analityk Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Pobieranie próbek środowiskowych między innymi w zakresie: wód (rzeki, jeziora, wody przybrzeż
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-07 - Koszalin (zachodniopomorskie)

wizytator -

Kuratorium Oświaty w Łodzi Łódzki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi al. T. Kościuszki 120a 90-446 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kontroli w szkołach i placówkach dokonywanie oceny cząstkowej dyrektorów szkół (placówek) prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu stwierdzenia zasadności skar
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Łódź (łódzkie)

Kompletacja towaru - praca od zaraz -

Grupa Work Service działa od 1999 roku i jest największą agencją zatrudnienia w Polsce. Oferujemy pracę tymczasową, stałą i za granicą. Każdego roku dzięki nam zatrudnienie znajduje blisko 300 tysięcy osób. Już ponad 3000 pracodawców wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie, dlatego jesteśmy w stanie znaleźć dla Ciebie najbardziej odpowiednie miejsce pracy u sprawdzonych pracodawców
Work Service S.A. - 2016-08-26 - Poznań (wielkopolskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: typowanie podmiotów do kontroli i czynności sprawdzających w celu sprawdzenia prawidłowości wywiązywania się podatników z obowiązków podatkowych, analizowanie ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego w celu jego zminima
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-17 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie tłumaczeń (z języka obcego na język polski i z języka polskiego na język obcy) dokumentacji dotyczącej spraw międzynarodowych, sporządzanie projektów pism dotyczących międzynarodowej
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Warszawa (mazowieckie)

radca prawny -

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Podkarpacki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie obsługi prawnej w celu właściwego stosowania przepisów prawnych oraz zastępstwa prawnego przed sądem administracyjnym i sądami powszechnymi Opiniowanie projektów a
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-10 - Rzeszów (podkarpackie)

specjalista -

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Główny Inspektorat Farmaceutyczny ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowanie komputerowych stanowisk pracy w tym instalacja systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego. Cykliczna aktualizacja systemu operacyjnego i oprogramowa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-14 - Warszawa (mazowieckie)

ekspert nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: ekspert nadzoru budowlanego 75-626 Koszalin ul. Andersa 34 pok. 057 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Rozpatrywanie spraw zakończenia budów i pozwoleń na użytkowanie; Prowadzenie postępowań naprawczych; Prowadzenie kontroli budów w celu sprawdzenia prz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Koszalin (zachodniopomorskie)

Kierowca -

Od Kandydatów oczekujemy: Uprawnienia IIŻ (żurawie przeładunkowe HDS) Kurs na przewóz rzeczy Karta kierowcy Prawo jazdy kat. CE Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy: możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwój w strukturze naszej organizacji, opiekę medyczną w prywatnych placówkach medycznych oraz bogaty pakiet socjalny (ubezpieczenie na życie, karnet na zajęcia rekreacyjno-sporto
Budimex S.A. - 2016-10-13 - Poznań (wielkopolskie)

MONTER WYROBU - od 2 000 PLN

praca na produkcji przy montażu i regulacji wyrobu
WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO Sp.z o.o. - 2016-09-20 - Poznań (wielkopolskie)

Inżynier Systemów Wbudowanych -

Zakres zadań: projektowanie oraz implementacja rozwiązań w zakresie oprogramowania wbudowanego, rozwój oprogramowania wbudowanego w nowych produktach, tworzenie dokumentacji technicznej, funkcjonalnej i produkcyjnej do oprogramowania wbudowanego, tworzenie oprogramowania wbudowanego dla celów uruchamiania i sprawdzania nowych układów elektronicznych, testowanie implementacji. Czego oczekujemy: dobrej znajo
Fibar Group S.A. - 2016-08-16 - Poznań (wielkopolskie)

specjalista -

Urząd Statystyczny w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Kazimierza Wyki 3 31-223 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zabezpieczenie prawidłowości działania sprzętu informatycznego, telefonicznego Urzędu. Prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego. Współpraca w ustalaniu zapotrzebowania na zakup sprzętu informatycznego, telefonicznego.
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Kraków (małopolskie)

starszy specjalista -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do policjantów wyrażających akces uczestnictwa w kontyngentach policyjnych, przygotowywanie koncepcji udziału pols
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

Opiekun klienta -

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. , U nas da się pracować w dynamicznie rozwijającym się polskim banku, rozwijać się w ramach ścieżki kariery, utrzymać równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym, mieć stabilne warunki zatrudnienia, korzystać z bogatego pakietu benefitów, być zatrudnionym w ramach umowy o pracę, posiadać realny wpływ na to ile się zarabia (po
Bank Pocztowy S.A - 2016-09-12 - Poznań (wielkopolskie)

referendarz -

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrolowanie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na służbowe podróże zagraniczne, również w ujęciu zdaniowym, w ramach limitów przyznanych poszczególnym komórkom organ
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-09 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzesku Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny ul. Piastowska 2B 32-800 Brzesko Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawowanie nadzoru nad: bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej;
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Brzesko (małopolskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściwością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kwot zwrotu. Przepr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udzielanie pomocy pracownikom innych komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie rozwiązywania problemów związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem zamówień publicznych, samodzielne rozwi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-10 - Poznań (wielkopolskie)

Projektant AKPiA i przemysłowych inst elektrycznych -

tworzenie dokumentacji projektowej, realizacja projektów, nadzór nad pracami firm współpracujących przy realizacji projektu, uruchomianie projektów i ich serwis. uczciwość, samodzielność, odpowiedzialność, znajomość rozwiązań automatyki, umiejętność czytania schematów elektrycznych, umiejętność programowania PLC, terminowość i dobra organizacja pracy, wykształcenie techniczne co najmniej
AB INDUSTRY S.A. - 2016-08-18 - Poznań (wielkopolskie)

Młodszy konsultant na infolinii przychodzącej -

Dla naszego Klienta, firmy o ugruntowanej pozycji w swojej branży, poszukujemy Kandydatów na stanowisko:
LeasingTeam Group rekrutacja stała - 2016-09-23 - Poznań (wielkopolskie)

podreferendarz -

Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie z kancelarii Urzędu, dekretowanie i rozdzielanie korespondencji skierowanej do Departamentu Odwołań lub Krajowej Izby Odwoławczej, prowadzenie obsługi sekretariatu Krajowej Izby Odwoławczej o
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-02 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25 90-113 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadań
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Łódź (łódzkie)

TECHNIK PRAC BIUROWYCH - 997,4 PLN

Technik prac biurowych
kontakt przez PUP - 2016-01-21 - Poznań (wielkopolskie)

starszy inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-874 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowuje dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników ins
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Gdańsk (pomorskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj