Praca starszy inspektor wojewódzki Poznań BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie decyzji o stwierdzeniu posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego prowadzenie postępowań administracyjnych oraz sporządzanie opinii dotyczących przyjętych wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego w celu przekazania ich wraz z zebraną dokumentacją Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz przygotowywanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego przyjmowanie wniosków o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz sporządzanie do nich opinii w celu przekazania ich wraz z zebraną dokumentacją Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzenie oraz aktualizacja rejestrów przyjętych wniosków w systemie informatycznym Pobyt, rejestrze elektronicznym wojewody i w formie papierowej udostępnianie danych i informacji przechowywanych w prowadzonych rejestrach upoważnionym organom przekazywanie danych niezbędnych do aktualizacji w rejestrze PESEL w zakresie nabycia obywatelstwa polskiego w drodze uznania za obywatela polskiego, potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz dotyczących prowadzonych spraw Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca związana z obsługą klientów i poczty oraz wykonywaniem typowych prac administracyjno-biurowych z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych - stres związany z obsługą klientów zewnętrznych -stanowisko znajduje się na I piętrze budynku biurowego, - stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się po terenie urzędu w celu przekazania lub odebrania dokumentów - klatka schodowa o szerokości 160 cm z poręczami, strome schody zabiegowe, - drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm - budynek oraz winda nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW (www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru_na_stanowisko_pracy.docx) Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową. Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu. Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2400-2600 zł. Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych pozostałe wymagania niezbędne: znajomość przepisów z zakresu obywatelstwa, repatriacji, cudzoziemców, stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, paszportów (obecnie obowiązujących oraz wcześniejszych - od początku XX wieku) komunikatywna znajomość jednego języka obcego znajomość geografii politycznej oraz historii niezbędnej dla właściwej oceny sytuacji klienta znajomość kpa, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów ustawy o ochronie danych osobowych umiejętność stosowania prawa w praktyce dobra organizacja pracy umiejętność obsługi komputera komunikatywność, umiejętność argumentowania wymagania dodatkowe: empatia umiejętność działania w sytuacjach stresowych, łagodzenia postaw roszczeniowych asertywność, umiejętność przekonywania Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-09 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Kancelaria Główna Urzędu, bud. B, pok. 025-026 (z podaniem w ofercie nr ref. 95/16)

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-08-31

Nazwa stanowiska: starszy inspektor wojewódzki

Państwo: Polska

Województwo: wielkopolskie

Powiat: m. Poznań

Miejscowość: Poznań

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY - PIEKARZ-CUKIERNIK - od 2 800 PLN

pozyskiwanie nowych klientów na terenie Poznania i okolic, wdrażanie nowych produktów dla stałych i nowych klientów firmy
Centrum Polska Sp. z o.o. - 2016-01-14 - Poznań (wielkopolskie)

POMOC KUCHARZA - od 1 236,57 PLN

pomoc kucharza
"H.M. GASTRO" Henryk Baranek - 2016-05-19 - Poznań (wielkopolskie)

starszy inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s w Gdyni Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor 81-969 Gdynia , ul. Polska 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrola i ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku wewnętrznym i spr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-14 - Gdynia (pomorskie)

starszy referent -

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WEJHEROWIE UL. DWORCOWA 14 84-200 WEJHEROWO Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: weryfikacja i wprowadzanie informacji (danych) z dokumentów źródłowych do komputerowej bazy KSIP prowadzenie elektronicznego RSD przetwarzanie informacji stanow
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Wejherowo (pomorskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Krakowie ul. Wiślna 7 31-007 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Analizowanie informacji o wydatkach i wartościach zgromadzonego mienia w prowadzonych postępowaniach podatkowych Analizowanie oświadczeń majątkowych Koordynowanie sprawozdawczości Pozyskiwanie informacji, mogących m
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Tarnów (małopolskie)

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH - POZNAŃ - od 2 000 PLN

obsługa wózków widłowych, prace magazynowe, załadunek i rozładunek towarów.
kontakt przez OHP - 2016-01-13 - Poznań (wielkopolskie)

starszy referent -

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie ul. Rymera 1 43-190 Mikołów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływającej do wydziału oraz jej wydawanie w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w wydziale. Kom
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-20 - Mikołów (śląskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J.Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: monitorowanie i analizowanie skuteczności działania systemu kształcenia, wychowania i opieki dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Warszawa (mazowieckie)

zastępca naczelnika wydziału -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: zastępca naczelnika wydziału Oddział GDDKiA w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2 15-703 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współuczestnictwo w nadzorowaniu realizacji zadań związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich w celu właściwej i terminowej real
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-08 - Białystok (podlaskie)

Montażysta Mebli -

Agata S.A. to sieć nowoczesnych salonów meblowych z szeroką ofertą mebli i dodatków do aranżacji wnętrz. Nasze sklepy zapewniają dostęp do artykułów różnych producentów z Polski i zagranicy oraz szerokiego grona doradców, projektantów i ekspertów. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko: Montażysta Mebli Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należa
Agata S.A. - 2016-10-07 - Poznań (wielkopolskie)

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych -

Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 8 05-800 Pruszków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań sprawdzających zwykłych oraz poszerzonych wobec policjantów i pracowników jednostki, wydawanie p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-02 - Pruszków (mazowieckie)

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych -

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku ul. Pohulanka 2 80-807 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie i aktualizacja planu ochrony i ewakuacji zabytków na wypadek zagrożenia dla terenu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-14 - Gdańsk (pomorskie)

referendarz -

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ewidencjonowanie pism wpływających i wychodzących z Departamentu, kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu dyrektora i zastępcy dyrektora, przyjmowani
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-05 - Warszawa (mazowieckie)

PAKOWACZ/PAKOWACZKA - od 2 200 PLN

kompletowanie i przygotowanie towarów do wysyłki; zabezpieczenie towarów przed uszkodzeniem w trakcie transportu do odbiorcy; prace magazynowe (przyjęcia towaru, rozkładanie na półkach, zliczanie, wizualna kontrola jakości).
kontakt przez PUP - 2016-04-14 - Poznań (wielkopolskie)

starszy konserwator archiwalny -

Archiwum Państwowe w Kielcach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy konserwator archiwalny Archiwum Państwowe w Kielcach ul. Kusocińskiego 57 25-045 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie prac konserwatorskich i zabezpieczających zasób archiwalny, współpraca z oddziałami archiwalnymi w zakresie zabezpieczania konserwatorskiego, prowadzenie szkoleń or
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-02 - Kielce (świętokrzyskie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie do archiwum i ewidencjonowanie akt wytworzonych przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach i jednostki terenowe Policji
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-14 - Kielce (świętokrzyskie)

Sales Support Specialist z językiem angielskim -

Obowiązki: - Wsparcie procesów sprzedażowych w organizacji - Prowadzenie dokumentacji handlowej w programie SAP/ SRM - Zarządzanie zamówieniami - Tworzenie zestawień i raportów dla działu handlowego i administracji - Budowanie i utrzymywanie kontaktu z Klientami - Odpowiedzialność za przygotowywanie dokumentacji sprzedażowych - Wsparcie innych działów w organizacji
Work Service S.A. - 2016-10-12 - Poznań (wielkopolskie)

starszy inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu 66-300 Międzyrzecz ul. Zakaszewskiego 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadzór nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu żywność pochodzenia zwierzęcego. Nadzór i orga
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Międzyrzecz (lubuskie)

specjalista -

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Warszawa 00-926, ul. Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem dostaw mediów i usług, prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem budynku i jego wyposażeniem, udzia
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 20-914 Lublin, ul. Spokojna 4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeprowadzanie kontroli realizacji zadań w jedn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-06 - Chełm (lubelskie)

referent -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu 95-100 Zgierz ul. Sadowa 6A Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji i rejestrów wymaganych przepisami wykonywanie sprawozdań i ankiet wykonywanie pełnej statystyki przygotowywanie pr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-07 - Zgierz (łódzkie)

dyrektor delegatury -

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24 80-853 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie, planowanie i organizowanie pracy Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie; wykonywanie zadań związanych z realizacją lokalnej polityki oświatowej, zgodne
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-04 - Tczew (pomorskie)

UI Designer -

Obowiązki: projektowanie interfejsów dla urządzeń mobilnych (iOS i Android), projektowanie interfejsów aplikacji webowych, optymalizowanie istniejącego systemu pod kątem usabilty i user friendly, opracowywanie interakcji użytkownika na podstawie statycznych obrazów, dbanie o wygląd końcowych aplikacji. Wymagania: doświadczenie w projektowaniu aplikacji webowych i mobilnych - chcielibyśmy zobaczyć Tw
Fibar Group S.A. - 2016-08-16 - Poznań (wielkopolskie)

Kierowca kat C -

Obowiązki: Realizacja dostawy wody i innych produktów do obsługiwanych klientów; Instalacja oraz konserwacja urządzeń dozujących wodę; Bezpośredni kontakt i utrzymanie relacji z klientami; Obsługa kasy fiskalnej.
LeasingTeam Group rekrutacja stała - 2016-09-22 - Poznań (wielkopolskie)

Specjalista ds Technicznych – branża oil & gas -

Nasze oczekiwania: wykształcenie wyższe techniczne na kierunkach takich jak inżynieria naftowa, inżynieria gazownicza, doświadczenie w procesie ofertowania: wycenach, i współpracy z dostawcami branżowymi, doświadczenie w nadzorowaniu rozruchów inwestycji w zakresie branży gazowej i naftowej, dobra znajomość obsługi MS Excel, MS Word, AutoCAD, komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole
Mostostal Warszawa S.A. - 2016-08-18 - Poznań (wielkopolskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawiczu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Kopernika 8 63-900 Rawicz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzór nad warunkami weterynaryjnymi pozyskiwania, przetwarzania i wytwarzania żywności pochodzenia zwierzęcego oraz badania jakości zdrowotnej tej żywno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-14 - Rawicz (wielkopolskie)

młodszy inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy inspektor nadzoru budowlanego 91-202 Łódź, ul. Warecka 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego; przeprowadzanie inspekcji obiektów użytkowanyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-25 - Łódź (łódzkie)

CIEŚLA - od 3 000 PLN

wg stanowiska
Darsan Sp. z o. o. - 2016-07-29 - Poznań (wielkopolskie)

Konfekcjoner/ka Odzieży -

wykonywanie powierzonych zadań związanych z wysyłką towaru: kompletowanie towaru, pakowanie towaru, wysyłanie towaru do sklepów i Klientów indywidualnych. gotowość do pracy fizycznej, sumienność i dokładność w realizacji powierzonych zadań, motywacja i chęci do pracy, umiejętność pracy w zespole, zorientowanie na wysoki poziom obsługi Klienta, gotowość do pracy w systemie zmianowym. transpor
Work Service S.A. - 2016-11-09 - Poznań (wielkopolskie)

referent -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śl. 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji podatników i płatników w celu odzwierciedlenia stanu faktycznego w systemach informatycznych, obsługa zgłoszeń identyfikacyjnych w celu nadania numeru NIP oraz zgłoszenia re
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-09 - Kłodzko (dolnośląskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj