Praca starszy referent Braniewo BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Komenda Powiatowa Policji w Braniewie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Powiatowa Policji ul. Moniuszki 11 a 14-500 Braniewo Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sporządzanie doraźnych zapotrzebowań na materiały i sprzęt niezbędny do wykonywania wszelkich napraw oraz prac remontowych koordynowanie pracy konserwatora i mechanika samochodowego nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny eksploatacji pojazdów służbowych indywidualne przydzielanie mienia transportowego funkcjonariuszom sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonanego przebiegu kilometrów prowadzenie dokumentacji dotyczącej wydawania zaświadczeń do kierowania pojazdami służbowymi organizowanie i nadzorowanie wyjazdów służbowych prowadzenie rejestru awarii i przeglądów sprzętu transportowego Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca administracyjno-biurowa, stanowisko pracy wyposażone w komputer, wysiłek fizyczny związany z prowadzeniem magazynu podręcznego, wyjazdy samochodem służbowym; Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego powiadomieni będą telefonicznie o terminie zgłoszenia się do KPP w Braniewie. Oferty, które wpłyną do urzędu po terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie zostaną rozpatrzone. Złożone dokumenty nie będą zwracane. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn.zm.). wymagania dodatkowe: posiadanie uprawnień inspektora ppoż. znajomość mechaniki samochodowej umiejętność pracy w zespole dyspozycyjność Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa lub lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn.zm.) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia inspektora ppoż. 2016-09-09 Komenda Powiatowa Policji w Braniewie ul. Moniuszki 11 a 14-500 Braniewo

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-08-31

Nazwa stanowiska: starszy referent

Państwo: Polska

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: braniewski

Miejscowość: Braniewo

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu ul. Wrocławska 170 45-836 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu. Opracowywanie do
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Opole (opolskie)

starszy inspektor -

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Warszawa, ul. Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rozpatrywanie odwołań, zażaleń oraz wniosków składanych w pierwszej instancji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny 98-300 Wieluń ul. Kolejowa 63 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie i koordynowanie czynności kontrolnych dotyczących sprawowanego nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-24 - Wieluń (łódzkie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa ul. A. Felińskiego 2b 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wprowadzanie oraz przetwarzanie danych z deklaracji oraz innych informacji podatkowych w tym przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu zgromadzenia informacji o podatnikach; przeprow
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-05 - Wołomin (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analiza informacji o wydatkach i wartości zgromadzonego mienia podatników, których wydatki przekraczają uzyskane dochody, sporządzanie zestawień o wysokości uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków za t
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-30 - Sieradz (łódzkie)

inspektor -

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Morski Oddział Straży Granicznej ul. Oliwska 35; 80-563 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Programowanie i strojenie radiotelefonów będących w użytkowaniu Morskiego Oddziału Straży Granicznej w celu zapewnienia prawidłowej łącznoś
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Gdańsk (pomorskie)

referent -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku ul. Leśna 40 19-400 Olecko Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa kancelaryjno-biurowa Inspektoratu (prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących z Inspektoratu) kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz ko
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Olecko (warmińsko-mazurskie)

specjalista -

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Główny Urząd Statystyczny Al. Niepodległości 208 00-925 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie zasad i założeń do aktualizacji systemu operatów do badań społecznych z wykorzystaniem różnych źródeł w celu zapewnienia właściwej jego funkcjonalno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-06 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie ul. Rynkowa 1c 11-700 Mrągowo Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie zadań z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej, nadzór nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, nadzór nad obrot
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Mrągowo (warmińsko-mazurskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaczowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaczowie ul. Mazury 3 37-600 Lubaczów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzór nad wytwarzaniem, obrotem, składowaniem i stosowaniem pasz w podległych podmiotach, realizacja zadań związanych z Krajowym Planem K
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Lubaczów (podkarpackie)

główny specjalista -

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu higieny dzieci i młodzieży Udział w pracach nad sprawozdawczością związaną z h
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-17 - Warszawa (mazowieckie)

radca ministra -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca ministra Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów, rekomendacji, wytycznych, opinii, itp. prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego, w tym m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych i/lub założe
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: a) współuczestnictwo w prowadzeniu i weryfikacji akt osobowych pracowników zatrudnionych na nierobotniczych stanowiskach pracy, b) prowad
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie korespondencji przychodzącej do Urzędu – w celu dostarczenia do odpowiednich komórek organizacyjnych, przyjmowanie i weryfikowanie złożonych wniosków i deklaracji podatkowych – w celu posiada
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-19 - Sieradz (łódzkie)

referent -

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent 90-113 Łódź ul Traugutta 25 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowanie decyzji i postanowień administracyjnych gromadzenie akt niezbędnych w toku postępowania analiza dokumentacji przygotowanie odpowiedzi na skargi udział w oględzinach W
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-03 - Łódź (łódzkie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 1 850 PLN

Wykonywanie prac remontowych na obiektach gminy, ukadanie płyt chodnikowych, wykonywanie pracporządkowych na terenie gminy,pielęgnacja zieleni miejskiej
kontakt przez PUP - 2016-07-06 - Frombork (warmińsko-mazurskie)

naczelnik -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: naczelnik Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie i nadzorowanie pracy podległego wydziału w celu zapewnienia terminowej i rzetelnej realizacji zadań (monitorowanie, przydzielanie zadań i egzekwowanie terminowości ich realizacji) inicjowanie, koordynowanie i
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

analityk -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: analityk Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie prac analitycznych w Pracowni Chemicznej z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury or
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-07 - Szczecin (zachodniopomorskie)

starszy specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie i prowadzenie wybranych postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego poprzez pełnienie funkcji sekreta
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Wrocław (dolnośląskie)

specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ocena i wybór projektów innowacyjnych w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) wdrażanie programu w zakresie Działania 4.1 PO WER, w tym przygotowywanie regulamin
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Chełma Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego Pl. Niepodległości 1 22-100 Chełm Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie czynności inspekcyjno-kontrolnych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych, kontr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Chełm (lubelskie)

starszy specjalista -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie odpowiedzi na zapytania klientów indywidualnych i instytucjonalnych dotyczące ochrony dziedzictwa narodowego i opieki nad miejscami pamięci narodowej na terenie województwa wie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Poznań (wielkopolskie)

specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 30 35-036 Rzeszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie dokumentacji w celu realizacji zamówień publicznych dla dostaw mediów i usług niezbędnych do prawidłowego utrzymania obiektów
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-10 - Rzeszów (podkarpackie)

starszy referent -

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent ul. Gen. Józefa Bema 100 15-370 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie wykonawcom, przekazywanie przesyłek przewoźnikom i udostępnianie dokumentów niejawnych o klauzulach: zast
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-14 - Białystok (podlaskie)

inspektor -

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim ul. Sienkiewicza 2a 66-600 Krosno Odrzańskie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego Na
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-13 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

specjalista -

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ­współpraca przy przygotowywaniu i aktualizacji dokumentów niezbędnych do wdrażania priorytetów inwestycyjnych PO WER w ramach Osi I i II (w tym m. in. Rocznych Planów Działania,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz -

Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności zleconych przez inspektora kontroli skarbowej, sporządzanie dokumentacji audytowej i kontrolnej, kompletowanie akt. Warunki pracy Prac
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Myszyniec (mazowieckie)

starszy specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 30 35-036 Rzeszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Koordynacja zadań związanych z realizacją prac remontowo-konserwatorskich oraz produkcji pomocniczej (stolarnia i ślusarnia) w KWP/KMP/KP
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-13 - Rzeszów (podkarpackie)

księgowy -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kont i innych urządzeń ewidencji księgowej według zasad określonych w obowiązujących przepisach oraz kontrolowanie i analizowanie nadpłat na kartach kontowych podatników, dokonywanie ro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Łódź (łódzkie)

bosman portu -

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor Urzędu Morskiego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: bosman portu Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10 81-338 Gdynia Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: monitorowanie ruchu statków w porcie i na torze podejściowym do portu i prowadzenie rejestru wejść i wyjść jednostek oraz podejmowanie niezbędnych działań w przypadku wystąpienia zagrożenia
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-28 - Władysławowo (pomorskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj