Praca inspektor weterynaryjny Jędrzejów BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie ul. Głowackiego 16 28-300 Jędrzejów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizowanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych w tym odzwierzęcych Nadzór oraz kontrola w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wzajemnej zgodności Przygotowywanie decyzji administracyjnych, likwidacja chorób zakaźnych zwierząt Prowadzenie dokumentacji, rejestrów i sprawozdawczości Nadzór nad dobrostanem i ochroną zwierząt Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca administracyjna w siedzibie Inspektoratu, - czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych, - wyjazdy służbowe (kontrole,szkolenia,narady); - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia pomiarowe do kontroli środowiska produkcji, - pomieszczenia biurowe: I piętro bez wind i podjazdów Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Oferty niespełniające wymogów formalnych ( niekompletne, niepodpisane własnoręcznie) oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie wpływu ofert decyduje data wpływu do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jędrzejowie. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone nie będą odsyłane, a kandydaci niespełniający wymogów zostaną powiadomieni telefonicznie. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii prawo jazdy kat. B znajomość obsługi komputera uregulowany stosunek do służby wojskowej ( dotyczy mężczyzn) znajomość aktualnych, krajowych i unijnych przepisów weterynaryjnych wymagania dodatkowe: Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii Numer telefonu do kontaktu Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Ewentualnie kopie świadectw pracy 2016-09-15 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie ul. Głowackiego 16 28-300 Jędrzejów

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-08-19

Nazwa stanowiska: inspektor weterynaryjny

Państwo: Polska

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: jędrzejowski

Miejscowość: Jędrzejów

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

ekspert nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kraśniku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: ekspert nadzoru budowlanego Ul. Lubelska 115 23-200 Kraśnik Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w zakresie zgodności wykonywanych robót budowlanych ze zgłoszeniem, zatwierdzonym projektem budowlanym, sztuką bud
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Kraśnik (lubelskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie ul. Gordziałkowskiego 5 05-804 Pruszków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Pruszków (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie dokumentów od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, sprawdzanie ich kompletności oraz potwierdzanie ich zgodności z oryginałem, zamieszczanie ogłoszeń o naborz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  dokonywanie próbkowania, sporządzanie zestawień danych oraz przeprowadzanie testów i wieloaspektowych analiz na potrzeby realizowanych zadań audytowych,  pozyski
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-16 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji głównej sprzętu i materiałów, analiza, planowanie i organizacja zakupu sprzętu, materiałów i usług na rzecz KWP w Gdańsku oraz jednostek podleg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Gdańsk (pomorskie)

statystyk -

Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: statystyk Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: gromadzenie i przetwarzanie pierwotnych danych statystycznych bieżąca kontrola pod względem logicznym i merytorycznym sprawozdań i materiałów statystycznych współpraca z po
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-29 - Ostrołęka (mazowieckie)

inspektor -

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25 90-113 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opiniowanie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Łódź (łódzkie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. ks. Stefana Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęceg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-16 - Strzelce Krajeńskie (lubuskie)

inspektor weterynaryjny -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu ul. Wrocławska 170 45-836 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrolowanie Powiatowych Lekarzy Weterynarii z zakresu sprawowanego nadzoru nad podmiotami produkującymi środki spożywcze pochodzeni
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-30 - Opole (opolskie)

naczelnik -

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: naczelnik Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kierowanie pracą Wydziału: sprawowanie nadzoru nad prawidłowością i terminowością realizacji zadań wykonywanych przez pracowników, zarządzanie zasobami Wydziału.
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-08 - Warszawa (mazowieckie)

młodszy archiwista -

Archiwum Państwowe w Katowicach Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy archiwista Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104 40-145 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie kwerend celem udzielenia odpowiedzi na pisemne zapytania składane przez osoby fizyczne i prawne Przygotowanie zaświadczeń i odpisów oraz kopii dokumentów do uwierz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Katowice (śląskie)

główny księgowy -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Maz. 97-200 Tomaszów Maz., ul. Św. Antoniego 41 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: samodzielne, kompleksowe prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji śr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-13 - Łódź (łódzkie)

oddziałowy inspektor drogowy -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: oddziałowy inspektor drogowy Oddział GDDKiA w Białymstoku Ul. Zwycięstwa 2 15-703 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynacja oraz okresowa kontrola dróg w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami w obszarze eksploatacji, utrzymania i ochrony, koord
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Białystok (podlaskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii 87-800 Włocławek ul. Planty18 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych nadzór i kontrola nad prawidłowością r
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-14 - Włocławek (kujawsko-pomorskie)

starszy specjalista -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do policjantów wyrażających akces uczestnictwa w kontyngentach policyjnych, przygotowywanie koncepcji udziału pols
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

starszy księgowy -

Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy księgowy Izba Skarbowa ul. Damrota 25 40-022 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Księgowanie przypisów, odpisów, wpłat gotówkowych i bezgotówkowych, zwrotów oraz aktualzowanie tytułów wykonawczych w celu dostarczenia aktualnej informacji o sytuacji finansowej podatnika. Bieżąca analiza zapi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Sosnowiec (śląskie)

główny księgowy -

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl.Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi rachunkowość Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz sprawuje nadzór nad stosowaniem polityki rachunkowości. Opra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizacja zadań związanych z tworzeniem i opiniowaniem projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych w zakresie właściwości stanowiska Analizowanie dokumentów z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie, ul. Piłsudskiego 39, 12-100 Szczytno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym policjantów Sporządzanie zapotrzebowania na szkolenia/kursy specjalistyczne policjantów oraz stosownych zestawień i
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Szczytno (warmińsko-mazurskie)

starszy inspektor -

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 25-009 Kielce ul.Zamkowa 5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw kadrowych Urzędu. Naliczanie zwolnień lekarskich. Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników. Zgłaszanie nowozatrudniony
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Kielce (świętokrzyskie)

kierownik delegatury -

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik delegatury Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie pracą delegatury planowanie i załatwianie spraw związanych z ochroną zabytków na terenie działania delegat
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-23 - Konin (wielkopolskie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialności podatkowej osób trzecich w celu skutecznej realizacji należności poda
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa bieżąca podatników i innych podmiotów polegająca w szczególności na wspieraniu w prawidłowym wypełnieniu przez nich obowiązków podatkowych, przyjmowaniu, weryfikacji i dystrybucji do
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Gostynin (mazowieckie)

referendarz -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie materiałów informacyjnych, publikacji i materiałów promocyjnych; Przygotowywanie spotkań i konferencji (krajowych i zagranicznych); Przygotowywanie wizyt gości zagranicznych; Przygotowywanie del
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-24 - Warszawa (mazowieckie)

referent prawny -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawny Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw z zakresu tzw. mienia zabużańskiego (rejestracja, wstępna analiza, gromadzenie dokumentów, przeprowadzanie dowodów - przesłuchania świadków, stron, ocena zebranego materiału
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-04 - Poznań (wielkopolskie)

starszy inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Powiatowa Policji w Augustowie ul. Brzostowskiego 6 16-300 Augustów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie gospodarki mandatowej. Wprowadzanie do systemu informatycznego kart informacyjnych wyroków sądów. Wprowadzanie do systemu informatycznego SESPO
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Augustów (podlaskie)

główny specjalista -

Kuratorium Oświaty w Katowicach Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Kuratorium Oświaty ul.Powstańców 41a 40-024 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Współpraca z organami prowadzącymi w sprawach: opinii, porozumień, uzgodnień dotyczących powierzania, przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły, placó
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-17 - Rybnik (śląskie)

starszy inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krotoszynie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krotoszynie, ul. Zdunowska 116, 63-700 Krotoszyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzorowanie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz nadzorowanie zakładów zajmujących się p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-17 - Krotoszyn (wielkopolskie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Analiza i propozycja warunków umowy na dostawę mediów do wszystkich nieruchomości użytkowanych dla potrzeb policji na terenie garnizonu świętokrzyskiego. Przygoto
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Kielce (świętokrzyskie)

HANDLOWIEC - 997,4 PLN

wycena towaru, skuteczne przeprowadzanie rozmowy sprzedażowej
kontakt przez PUP - 2016-04-11 - Jędrzejów (świętokrzyskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj