Praca metrolog Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Główny Urząd Miar w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: metrolog ul. Elektoralna 2 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: utrzymywanie stanowisk pomiarowych, analiza i ocena wyniki pomiarów wykonywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem i doskonaleniem procedur i metod pomiarowych oraz z automatyzacją stanowisk pomiarowych wykonywanie wzorcowań, ekspertyz, badań przyrządów pomiarowych, wykonywanie we współpracy z innymi pracownikami prac związanych z porównaniami międzynarodowymi i krajowymi, prowadzenie spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowywanie referatów i artykułów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu działania Laboratorium, wykonywanie, we współpracy z innymi pracownikami, prac związanych z utrzymywaniem wzorców jednostek miar, opracowywanie i aktualizacja dokumentów systemu zarządzania dotyczących stanowisk pomiarowych (instrukcje wzorcowania, dokument główny, harmonogramy wzorcowań), udział w audytach wzajemnych („peer review”), przygotowywanie, we współpracy z innymi pracownikami, danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca w laboratorium. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przekazanie dokumentów wymienionych w części "kopie innych dokumentów i oświadczenia" nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów. Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie kolejnego etapu rekrutacji; Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego; Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 92 95, 581 91 36 lub 581 95 68 w godz. 8.00-16.00; Wzór wymaganych oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl; Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą wiedza specjalistyczna w dziedzinie akustyki, znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru, dobra znajomość zagadnień matematycznych, umiejętności programowania znajomość podstaw ustawy „Prawo o miarach”, umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji. wymagania dodatkowe: umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz, umiejętność przygotowywania prezentacji referatów, wystąpień, komunikatywność, doświadczenie w pracy w laboratorium metrologicznym w dziedzinie akustyki, doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, doświadczenie w pracy w administracji miar, wykształcenie – przygotowanie naukowe zgodne z profilem – stopień naukowy doktora, język niemiecki lub francuski komunikatywny. Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-30 Główny Urząd Miar Biuro Obsługi Urzędu ul. Elektoralna 2 00-950 Warszawa lub składać w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko metrologa w Laboratorium Akustyki i Drgań w Zakładzie Promieniowania i Drgań – nie otwierać”.

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-08-05

Nazwa stanowiska: metrolog

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

Praktyka w Wydziale Ofert Internetowych -

wsparcie Brand Managera w pracach projektowych z zakresu Internetu Mobilnego analizę danych i tworzenie rekomendacji ofertowych dla określonych grup klientów weryfikację ofert konkurencji i przygotowywanie benchmarków wsparcie zespołu w bieżących działaniach status studenta, preferowane kierunki z obszaru marketingu, zarządzania, analizy danych, statystyki umiejętność analitycznego myślenia i wycią
Orange Polska S.A. - 2016-09-09 - Warszawa (mazowieckie)

Client Advisor with Czech/Slovak/Hungarian/Russian -

Oferta Our Client offers: Employment agreement Relocation package Benefit system (medical care, life insurance, MultiSport card) Language courses Local and abroad trainings Help with work permit , Opis firmy For our Client, well-known, pioneer healthcare Company with very stable position on the market (based in Warsaw) we are looking for Candidates, for the position of: , Obowiązki Responsibilities: Dealing with
HRK S.A. - 2016-11-17 - Warszawa (mazowieckie)

młodszy specjalista -

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie181C, 02-222 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ocena zgłoszenia o działaniach niepoż
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Izba Skarbowa w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Izba Skarbowa w Krakowie ul. Wiślna 7 31-007 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Dokonywanie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych Badanie zasadności zwrotu podatku Udzielanie wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Kraków (małopolskie)

Service Claims Specialist -

Oferta Our Client offers: Dynamic and international work environment Wide variety of benefits: private medical care, insurance program, discounts for products and bonus program Friendly work atmosphere. , Opis firmy Who is our Client? The leader company from music sector is dynamically building its shared service structures in city center of Warsaw. Due to established new project we are looking for open minded an
HRK S.A. - 2016-11-16 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych urzędu w celu sprawdzenia prawidłowości realizowanych zadań opracowywanie dokumentacji z kontroli, w tym projektów wystąpi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Poznań (wielkopolskie)

GL Accountant (new project) -

Oferta Our Clients offers an opportunity to develop career path in new international environment with friendly atmosphere. The bonus program as well as benefit package will be provided. , Opis firmy Our Client is a leading company in modern technology sector. Due to the dynamic growth, we are looking for General Ledger Accountant / Senior General Ledger Accountant , who would like to join its structures in new tr
HRK S.A. - 2016-10-21 - Warszawa (mazowieckie)

Marketing & Event Manager -

Oferta Oferujemy: Kontrakt managerski z atrakcyjnym wynagrodzeniem podstawowym i możliwością premii Niezbędne narzędzia pracy Możliwość własnego rozwoju (prawdziwe wyzwania połączone z zarządzaniem zespołem) Realny udział w rozwijaniu prestiżowej, polskiej spółki , Opis firmy Naszym klientem jest polska, prężnie rozwijająca się grupa, będąca inicjatorem najciekawszych wydarzeń kulturalnych
HRK S.A. - 2016-08-27 - Warszawa (mazowieckie)

customer care specialist with fluent english -

Randstad Polska jest wiodącą agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Już od ponad 20 lat kształtujemy rynek pracy w Polsce, wspierając firmy w zatrudnianiu najlepszych pracowników, a kandydatów w znalezieniu satysfakcjonującej pracy. For our Client an international company we are looking for candidates with fluent english customer care specialist with fluent english Responsibilities: answer i
Randstad Polska - 2016-10-08 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamiennej Górze Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii Wałbrzyska 2c 58-400 Kamienna Góra Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem pasz, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, spełnianiem wyma
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Kamienna Góra (dolnośląskie)

TOKARZ CNC - 2 800 - 3 100 PLN

j.w.
Zakłady Elektroniczne WAREL Sp. z o.o. - 2015-11-26 - Warszawa (mazowieckie)

legalizator -

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: legalizator Obwodowy Urząd Miar ul. Jagiellońska 10 85-067 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych. Prowadzenie bieżącej dokumentacji metrologicznej. Sprawowanie nadzoru i kontroli przestrzegania ustawy Prawo o miarach i ustawy o towarach paczkowanych. W
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

Specjalista ds sprzedaży - Młodszy Handlowiec -

Opis stanowiska: BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY/A ZA: współpracę i kontakt z obecnymi klientami biznesowymi pozyskiwanie nowych klientów biznesowych budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z klientami sprzedaż produktów firmy z szeroko rozumianej branży IT/GSM/RTV/AGD realizację planów sprzedażowych sporządzanie raportów Wymagania: JEŻELI: masz już doświadczenie sprzedażowe masz w sobie zapał i
Action S.A. - 2016-09-27 - Warszawa (mazowieckie)

Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego -

Grupa 2-3 latków Wymagania: wykształcenie wyższe pedagogiczne lub w trakcie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi mile widziana znajomość języka angielskiego wysoka kultura osobista komunikatywność umiejętność pracy w grupie Oferujemy: umowę o pracę na pełny etat (8 godz. dziennie) pełne wyżywienie (kuchnia domowa) opiekę medyczną miłą atmosferę w miejscu pracy pracę w młodym, ambitnym
Przedszkole Żyrafa - 2016-09-07 - Warszawa (mazowieckie)

PRACOWNIK OCHRONY - od 1 850 PLN

Ochrona małego obiektu handlowego Polo Market w Grudziądzu
SOLID SECURITY - Agencja Ochrony Sp. z o. o. - 2016-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Miejska Policji ul. Plac Wojska Polskiego 23 21-500 Biała Podlaska Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności kancelaryjnych w Komisariacie rejestrowanie przesyłek w dzienniku korespondencyjnym lub podawczym w celu zapewnienia prawidłowego o
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Międzyrzec Podlaski (lubelskie)

Specjalista w Zespole Hurtowni Danych -

Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za: rozwój i utrzymywanie biznesowe hurtowni danych wsparcie procesów produkcji i dostarczania informacji zarządczej wdrażanie i usprawnianie narzędzi raportowych oraz analitycznych tworzenie, rozbudowę i utrzymanie obecnych struktur danych przeprowadzanie analizy jakościowej danych zarządzanie słownikiem pojęć biznesowych, słownikami produktowymi oraz hierarch
Getin Noble Bank S.A. - 2016-08-17 - Warszawa (mazowieckie)

POKOJOWA (J.ANG) - od 2 500 PLN

j.w
kontakt przez PUP - 2016-01-20 - Warszawa (mazowieckie)

Kelner/Kelnerka -

UMIEJĘTNOŚCI I OSOBOWOŚĆ Czujesz się kimś wyjątkowym Dzielisz naszą pasję gościnności Nie ustajesz w swoim rozwoju Masz odwagę pójść dalej Czujesz w sobie ducha zdobywcy Jesteś innowacyjny Szacunek i zaufanie są dla Ciebie ważne Jeżeli tak, to TY jesteś osobą, której szukamy OFERUJEMY Umowę o pracę Interesującą, dynamiczną pracę, pełną wyzwań Możliwości rozwoju w ramach funkcjonuj
Orbis S.A. - 2016-08-29 - Warszawa (mazowieckie)

Programista front-end -

Obszar IT Banku Millennium w Polsce pełni rolę centrum kompetencyjnego dla portugalskiej Grupy Millennium BCP. Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, tworzenia i implementowania nowych rozwiązań. Utrzymujemy i rozwijamy istniejące systemy (development ‘in-house’)… a wszystko po to, by poprzez rozwiązania IT budować wartość biznesową oraz trwałą przewagę k
Bank Millennium S.A. - 2016-10-12 - Warszawa (mazowieckie)

ROBOTNIK BUDOWLANY - od 2 000 PLN

Przygotowanie stanowiska do pracy, prace remontowo-wykończeniowe, wykonywanie robót wewnątrz oraz zewnątrz budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
kontakt przez PUP - 2016-11-16 - Warszawa (mazowieckie)

Młodszy Doradca Analityk Klienta Korporacyjnego -

W naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za: Przygotowywanie oraz analizę formalno-prawną i merytoryczną dokumentacji związanej z obsługą Klienta z segmentu dużych firm/ średnich firm Wspieranie Doradców Klienta Korporacyjnego w zakresie obsługi Klienta oraz sprzedaży produktów bankowych Monitorowanie i bieżącą analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta Współpracę z innymi jednostkami o
ING Bank Śląski S.A. - 2016-11-23 - Warszawa (mazowieckie)

recepcjonista/-ka na zastępstwa -

Randstad Polska jest wiodącą na polskim rynku agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Jeśli chcesz pogodzić swój grafik zajęć i jednocześnie zdobyć cenne doświadczenie zawodowe w międzynarodowych firmach- zgłoś się do nas. Oferujemy zlecenia w firmach z różnych branż, w centrum Warszawy. Dla naszych warszawskich Klientów poszukujemy obecnie osób na stanowisko: recepcjonista/-ka na
Randstad Polska - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz statystyk -

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz statystyk Urząd Statystyczny w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie na poziomie Oddziału prac związanych z przygotowaniem, organizacją, realizacją i rozwojem ankietowych badań statystycznych, monitorowanie zadań
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Toruń (kujawsko-pomorskie)

Junior service level specialist for international SAP ERP program -

As SLA specialist you will be a part of “Operational Readiness” team (OPR) of a large international SAP ERP implementation program. The OPR team is coordinating the system launching phase of a roll-out within the Deutsche Telekom Group, is setting up the incident management process and is ensuring the SLA contract for the system maintenance is in place. Responsibilities: Support in international Service Level
T Mobile Polska S.A. - 2016-11-09 - Warszawa (mazowieckie)

Przedstawiciel Handlowy -

Pozyskiwanie dla Spółki Klientów objętych długofalowymi warunkami współpracy; Poszukiwanie i nawiązywanie współpracy z nowymi Klientami; Dbałość o wysoki poziom obsługi nowych Klientów oraz obecnych Klientów; Budowanie długoterminowych relacji z kluczowymi Klientami Spółki; Wdrażanie polityki promocji, akcji marketingowych, mailingowych do Klientów; Raportowanie do Zarządu Spółki zgodnie z
Panek S.A - 2016-09-30 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj